About 10,022 results: "php tan"
Page 1 of 50
Filter Results
Sources
Languages
Filter Results
Try Search On 1. - Néhány előétel nevét, de azzal úgy-ahogy megértetem magamat.
 2. - Hol tanult meg előételnyelven beszélni?
 3. Még be sem fejezte korholását, amikor a második korsó repült feléje úgy, hogy a vállát súrolta.
 4. - A verekedésnek ezennel vége! - jelentette ki határozottan.
 5. A többit tudjuk... Fülig Jimmy elkezdte kidobálni a verekedőket. Mire befejezte a nagytakarítást, vagy húsz ember feküdt ájultan szerteszét, és csak a Tahitibe készülő Honolulu-Star nevű luxushajó legényei tizenkét főnyi csoporttal képviseltették magukat aznap a port-szuezi közkórházban. (Közöttük José Pombio spanyol pincér és Wilson Hutchins amerikai fűtő.)
 6. Ezek után kifizette a vacsoráját, leemelte az ájult kormányost a könyvéről, és elment. Csak a kése miatt jött ismét vissza, amikor is találkozott a szállásmesterrel.
 7. Négy óra 12 perckor (időszámítás fenti világrész szerint) a szállásmester a kabinjába ment, és gyermekkorából visszaidézett imádságokat mormolt. Bizonyos volt benne, hogy törlik a nyilvántartott tengerészek névsorából.
 8. Négy óra húsz perckor José, a pincér megjelent az orvos előtt, aki éppen egy könyvben lapozgatott izgatottan.
 9. - A hátsó zsebedben találsz egy bőrtokot tükörrel, fésűvel és egy Limából való autóversenyző aranyplakettjével. Ott van a kétezer dollár.
 10. Fülig Jimmy elszántan a zsebébe nyúlt, hogy leszúrja ezt az embert.
 11. - A gyöngyházkés nem kell - mondta fáradtan a kapitány, és előhúzott valahonnan egy muzeális jellegű, félméteres forgópisztolyt -, ha mindenáron ráadást akarsz adni, elfogadom az aranyplakettet, de csak amíg háromig számolok. Egy...
 12. Fülig Jimmy fogcsikorgatva átadta a bőrtokot, amely nyomban eltűnt a rengeteg nadrág hátsó zsebében. Ezután Piszkos Fred utálkozó, fáradt, megvető arckifejezése tűnődve irányult a szállásmester felé. Az rettegett.
 13. Az Isten tudja, hogy hol szoktatták rá.
 14. Délben Szingapur utasította a Honolulu-Start, hogy nyomban álljon meg, közölje a helyzetét, és igyekezzék fenntartani a rendet az utasok között. Segélyhajó útban van, megfelelő orvosi segítséggel, addig is hirdessék ki a vesztegzárat, és az előírásokat minden tekintet nélkül, a legradikálisabban alkalmazzák...
 15. Délutáni szenzáció: José, a pincér eltűnt. Valószínű, hogy öngyilkosságot követett el. A bostoni ügyvéd szerint nem lehetetlen, hogy ámokfutó lett, ami velük is előfordulhat, mert sűrű kísérő tünete az álomkórnak. A kapitányt megkérte, hogy ebben az esetben őt nyomban lője le, és amikor megnyugtató ígéretet kapott, sírva tördelte a kezét. Voltak, akik fertőtlenítőszerrel füstölték a kabinjukat, ezek állandóan köhögtek.
 16. Mr. Irving délután krikettezni tanult.

 1. 'tog-underline' => 'Autengīnsenin paglaubasnā',
 2. 'tog-justify' => 'Izlīginais tekstan prei abbans pāusans',
 3. 'tog-hideminor' => 'Kliptinais malkans tikrisnans en panzdaumamans kitawīdinsnans',
 4. 'tog-hidepatrolled' => 'Kliptinais izbandātans redigīsenins en panzdaumamans kitawīdinsnans',
 5. 'tog-newpageshidepatrolled' => 'Kliptinais izbandātans pāusans iz listin stēisan nāunan pāusan',
 6. 'tog-extendwatchlist' => 'Waidinnais en listin stēisan nadirītan wissans, ni tēr panzdaumans kitawīdinsnans',
 7. 'tog-usenewrc' => 'Tērpaus plattinsenin stēisan panzdauman kitawīdinsnan (izkīnina JavaScript)',
 8. 'tog-rememberpassword' => 'Pamēnais enēisenes infōrmaciōnins en šismu kōmputerin (per maksimum of $1 {{PLURAL:$1|deinā|dēinans}})',
 9. 'tog-watchcreations' => 'Preidāis pāusans kawīdans as teīke prei majjan listin stēisan nadirītan',
 10. 'tog-watchdefault' => 'Preidāis pāusans kawīdans as redigijja prei majjan listin stēisan nadirītan',
 11. 'tog-watchmoves' => 'Preidāis pāusans, kawīdans as praskajjina prei majjan listin stēisan nadirītan',
 12. 'tog-watchdeletion' => 'Preidāis pāusans kawīdans as āupausina prei majjan listin stēisan nadirītan',
 13. 'tog-minordefault' => 'Ebzentlis auprestaminai wissans kitawidīnsnans kāigi malkans',
 14. 'tog-nocache' => 'Izklaūjais rānkas minīsnan',
 15. 'tog-enotifwatchlistpages' => 'Tenginnais mi e-mail, ik pāusan iz majjan listin stēisan nadirītan ast kitawīdintan',
 16. 'tog-enotifusertalkpages' => 'Iztenginnais mi e-mail, ik majjan diskusiōnis pāusan wīrst būwun kitawīdintan',

 1. 		'Position' => 'Sıra',
 2. 		'MenusDesc' => 'Menü yöneticisi 2 adet menü çubuğunun içeriğini tanımlar (yatay çubuk ve dikey çubuk).',
 3. 		'MenusEditorDesc' => 'Menü düzenleyici, menülerde kişiselleştirilmiş girdilerin tanımlanmasına izin verir. Dolibarr ve menü girişlerinin kararsız hale gelip sürekli erişilemiyor olmaması için dikkatli kullanın.<br>Bazı modüller menülere girdi ekler (Çoğu durumlarda <b>Hepsi</b> (<b>All</b>) menüsününde). Eğer yanlışlıkla bazı girişleri kaldırdıysanız, modülleri kaldırıp tekrar etinleştirerek bunları düzeltebilirsiniz.',
 4. 		'MenuForUsers' => 'Kullanıcılar menüsü',
 5. 		'PurgeAreaDesc' => 'Bu sayfa, Dolibarr tarafından oluşturulan ve kayıt edilen tüm dosyaları silebilmenizi sağlar (<b>%s</b> dizinindeki geçici dosyaları ya da tüm dosyaları). Bu özelliği kullanmak gerekli değildir. Web sunucusunca oluşturulan dosyaların silinmesine olanak vermeyen bir servis sağlayıcı tarafından barındırılan Dolibarr kullanıcıları için sağlanmıştır.',
 6. 		'PurgeDeleteLogFile' => 'Syslog modülü tarafından tanımlanan <b>%s</b> kütük dosyasını silin (bilgi kaybetme riskiniz yoktur)',
 7. 		'OnlyActiveElementsAreShown' => 'Yalnızca <ahref="modules.php">etkinleştirilmiş modüllerin</a> öğeleri gösterilmiştir.',
 8. 		'ModulesDesc' => 'Dolibarr modülleri, yazılımda hangi özelliğin devreye alınacağını tanımlar. Modül devreye alındıktan sonra kullanıcıya bazı izinler vermeniz gerekir. Bir modülü/özelliği devreye almak için “Durum” sütunundaki aç/kapa düğmesinde aça tıklayın.',
 9. 		'LastStableVersion' => 'Son kararlı sürüm',
 10. 		'GenericMaskCodes' => 'Herhangi bir numaralandırma maskesi girebilirsiniz. Bu maskede alttaki etiketler kullanılabilir: <br><b>{000000}</ b> her %s te artırılacak bir numaraya karşılık gelir. Sayacın istenilen uzunluğu kadar çok sıfır girin. Sayaç, maskedeki kadar çok sayıda sıfır olacak şekilde soldan sıfırlarla tamamlanacaktır.<br><b>{000000+000}</b> önceki ile aynıdır fakat + işaretinin sağındaki sayıya denk gelen bir sapma ilk %s ten itibaren uygulanır.<br><b>{000000@x}</b> önceki ile aynıdır fakat sayaç x aya ulaşıldığında sıfırlanır (x= 1 ve 12 arasındadır veya yapılandırmada tanımlanan mali yılın ilk aylarını kullanmak için 0 dır). Bu seçenek kullanılırsa ve x= 2 veya daha yüksekse, {yyyy}{mm} veya {yyyy}{mm} dizisi de gereklidir.<br><b>{dd}</b> gün (01 ila 31).<br><b> {mm}</b> ay (01 ila 12).<br><b>{yy}</b>, <b>{yyyy}</b> veya <b>{y}</b> yıl 2, 4 veya 1 sayıları üzerindedir.<br>',
 11. 		'GenericMaskCodes5' => '<b>ABC{yy}{mm}-{000000}</b> <b>ABC0701-000099</b> verecektir <br><b>{0000+100}-ZZZ/{dd}/XXX</b> <b>0199-ZZZ/31/XXX</b> verecektir',
 12. 		'GenericNumRefModelDesc' => 'Tanımlı bir maskeye göre özelleştirilebilir bir sayı verir.',
 13. 		'DoTestSendHTML' => 'HTML Test gönderme',
 14. 		'ErrorCantUseRazInStartedYearIfNoYearMonthInMask' => 'Hata, eğer {yy}{mm} ya da {yyyy}{mm} dizisi maske olarak tanımlanmamışsa @ seçeneği kullanılamaz.',
 15. 		'UMask' => 'Unix/Linux/BSD dosya sisteminde yeni dosyalar için Umask parametresi.',
 16. 		'UMaskExplanation' => 'Bu parametre Dolibarr tarafından sunucuda oluşturulan dosyaların izinlerini varsayılan olarak tanımlamanıza (örneğin yükleme sırasında) izin verir.<br>Bu sekizli değer olmalıdır (örneğin, 0666 herkes için okuma ve yazma anlamına gelir).<br>Bu parametre Windows sunucusunda kullanılmaz.',


 1.     19 => array('THEF', 'ANDF', 'ORF', 'ANDTH', 'OREL', 'ANDTHEN', 'ORELSE'),
 2. # Built in procedures - from standard prelude #
 3.     20 => array('int lengths', 'intlengths', 'int shorths', 'intshorths', 'max int', 'maxint', 'real lengths', 'reallengths', 'real shorths', 'realshorths', 'bits lengths', 'bitslengths', 'bits shorths', 'bitsshorths', 'bytes lengths', 'byteslengths', 'bytes shorths', 'bytesshorths', 'max abs char', 'maxabschar', 'int width', 'intwidth', 'long int width', 'longintwidth', 'long long int width', 'longlongintwidth', 'real width', 'realwidth', 'long real width', 'longrealwidth', 'long long real width', 'longlongrealwidth', 'exp width', 'expwidth', 'long exp width', 'longexpwidth', 'long long exp width', 'longlongexpwidth', 'bits width', 'bitswidth', 'long bits width', 'longbitswidth', 'long long bits width', 'longlongbitswidth', 'bytes width', 'byteswidth', 'long bytes width', 'longbyteswidth', 'max real', 'maxreal', 'small real', 'smallreal', 'long max int', 'longmaxint', 'long long max int', 'longlongmaxint', 'long max real', 'longmaxreal', 'long small real', 'longsmallreal', 'long long max real', 'longlongmaxreal', 'long long small real', 'longlongsmallreal', 'long max bits', 'longmaxbits', 'long long max bits', 'longlongmaxbits', 'null character', 'nullcharacter', 'blank', 'flip', 'flop', 'error char', 'errorchar', 'exp char', 'expchar', 'newline char', 'newlinechar', 'formfeed char', 'formfeedchar', 'tab char', 'tabchar'),
 4.     21 => array('stand in channel', 'standinchannel', 'stand out channel', 'standoutchannel', 'stand back channel', 'standbackchannel', 'stand draw channel', 'standdrawchannel', 'stand error channel', 'standerrorchannel'),
 5.     23 => array('pi', 'long pi', 'longpi', 'long long pi', 'longlongpi'),
 6.     24 => array('sqrt', 'curt', 'cbrt', 'exp', 'ln', 'log', 'sin', 'arc sin', 'arcsin', 'cos', 'arc cos', 'arccos', 'tan', 'arc tan', 'arctan', 'long sqrt', 'longsqrt', 'long curt', 'longcurt', 'long cbrt', 'longcbrt', 'long exp', 'longexp', 'long ln', 'longln', 'long log', 'longlog', 'long sin', 'longsin', 'long arc sin', 'longarcsin', 'long cos', 'longcos', 'long arc cos', 'longarccos', 'long tan', 'longtan', 'long arc tan', 'longarctan', 'long long sqrt', 'longlongsqrt', 'long long curt', 'longlongcurt', 'long long cbrt', 'longlongcbrt', 'long long exp', 'longlongexp', 'long long ln', 'longlongln', 'long long log', 'longlonglog', 'long long sin', 'longlongsin', 'long long arc sin', 'longlongarcsin', 'long long cos', 'longlongcos', 'long long arc cos', 'longlongarccos', 'long long tan', 'longlongtan', 'long long arc tan', 'longlongarctan'),
 7.     27 => array('utc time', 'utctime', 'local time', 'localtime', 'argc', 'argv', 'get env', 'getenv', 'reset errno', 'reseterrno', 'errno', 'strerror'),
 8.     28 => array('sinh', 'long sinh', 'longsinh', 'long long sinh', 'longlongsinh', 'arc sinh', 'arcsinh', 'long arc sinh', 'longarcsinh', 'long long arc sinh', 'longlongarcsinh', 'cosh', 'long cosh', 'longcosh', 'long long cosh', 'longlongcosh', 'arc cosh', 'arccosh', 'long arc cosh', 'longarccosh', 'long long arc cosh', 'longlongarccosh', 'tanh', 'long tanh', 'longtanh', 'long long tanh', 'longlongtanh', 'arc tanh', 'arctanh', 'long arc tanh', 'longarctanh', 'long long arc tanh', 'longlongarctanh', 'arc tan2', 'arctan2', 'long arc tan2', 'longarctan2', 'long long arc tan2', 'longlongarctan2'),
 9.     29 => array('complex sqrt', 'complexsqrt', 'long complex sqrt', 'longcomplexsqrt', 'long long complex sqrt', 'longlongcomplexsqrt', 'complex exp', 'complexexp', 'long complex exp', 'longcomplexexp', 'long long complex exp', 'longlongcomplexexp', 'complex ln', 'complexln', 'long complex ln', 'longcomplexln', 'long long complex ln', 'longlongcomplexln', 'complex sin', 'complexsin', 'long complex sin', 'longcomplexsin', 'long long complex sin', 'longlongcomplexsin', 'complex arc sin', 'complexarcsin', 'long complex arc sin', 'longcomplexarcsin', 'long long complex arc sin', 'longlongcomplexarcsin', 'complex cos', 'complexcos', 'long complex cos', 'longcomplexcos', 'long long complex cos', 'longlongcomplexcos', 'complex arc cos', 'complexarccos', 'long complex arc cos', 'longcomplexarccos', 'long long complex arc cos', 'longlongcomplexarccos', 'complex tan', 'complextan', 'long complex tan', 'longcomplextan', 'long long complex tan', 'longlongcomplextan', 'complex arc tan', 'complexarctan', 'long complex arc tan', 'longcomplexarctan', 'long long complex arc tan', 'longlongcomplexarctan', 'complex sinh', 'complexsinh', 'complex arc sinh', 'complexarcsinh', 'complex cosh', 'complexcosh', 'complex arc cosh', 'complexarccosh', 'complex tanh', 'complextanh', 'complex arc tanh', 'complexarctanh')
 10.     ),

 1. 	'currentweek'        => array( '1', 'MEVCUTHAFTA', 'GÜNCELHAFTA', 'CURRENTWEEK' ),
 2. 	'currentdow'        => array( '1', 'MEVCUTHAFTANINGÜNÜ', 'GÜNCELHAFTANINGÜNÜ', 'CURRENTDOW' ),
 3. 	'localweek'         => array( '1', 'YERELHAFTA', 'LOCALWEEK' ),
 4. 	'localdow'         => array( '1', 'YERELHAFTANINGÜNÜ', 'LOCALDOW' ),
 5. 'category-subcat-count-limited' => 'Bu kategori aşağıdaki {{PLURAL:$1|alt kategoriye|$1 alt kategoriye}} sahiptir.',
 6. 'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|Bu kategori sadece aşağıdaki sayfayı içermektedir.|Toplam $2 taneden, aşağıdaki {{PLURAL:$1|sayfa|$1 sayfa}} bu kategoridedir.}}',
 7. 'category-article-count-limited' => 'Bu kategoride {{PLURAL:$1|sayfa|$1 sayfa}} bulunmaktadır.',
 8. 'noemailcreate' => 'Geçerli bir e-posta adresi sağlamalısınız',
 9. 'passwordsent' => '"$1" adına kayıtlı e-posta adresine yeni bir parola gönderildi. Oturumu, lütfen, iletiyi aldıktan sonra açın.',
 10. 
            
 11. Not, [[Special:Preferences|kullanıcı tercihlerinize]] geçerli bir e-posta adresi kaydetmediyseniz "kullanıcıya e-posta gönder" özelliğinden faydalanamayabilirsiniz ve bu özelliği kullanmaktan engellenmediniz.
 12. 'whitelistedittext' => 'Değişiklik yapabilmek için $1.',
 13. 'confirmedittext' => 'Sayfa değiştirmeden önce e-posta adresinizi onaylamalısınız. Lütfen [[Special:Preferences|tercihler]] kısmından e-postanızı ekleyin ve onaylayın.',
 14. Yaptığınız katkının başka katılımcılar tarafından acımasızca değiştirilmesini ve sınırsızca başka yerlere dağıtılmasını istemiyorsanız, katkıda bulunmayınız.<br />
 15. Ayrıca buraya katkıda bulunarak, bu katkının kendiniz tarafından yazıldığına ya da kamuya açık bir kaynaktan ya da başka bir özgür/ücretsiz kaynaktan kopyalandığına güvence vermiş oluyorsunuz. '''Buraya, telif sahibinin izni olmadan telif hakkı ile korunan eserleri eklemeyiz! '''",
Back to Top