PageRenderTime 38ms CodeModel.GetById 18ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/da/role_actions.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 73 lines | 73 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 8b139c451485d6ca1b2d1ad878278c63 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <role_actions>
 3. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at tilfřje og fjerne gruppe medlemmer og tillade nye medlemmer at melde sig ind uden invitation" name="Membership">
 4. <action description="Invitér personer til denne gruppe" longdescription="Invitér personer til denne gruppe via &apos;Invitér ny person...&apos; knappen i fanen: medlemmer &amp; roller &gt; underfanen: medlemmer" name="member invite" value="1"/>
 5. <action description="Fjern medlemmer fra denne gruppe" longdescription="Fjern medlemmer i denne gruppe via &apos;Fjern fra gruppe&apos; knappen i fanen: medlemmer &amp; roller &gt; underfanen: medlemmer. En ejer kan fjerne alle undtagen en anden ejer. Hvis du ikke er en ejer, kan et medlem kun fjernes fra gruppen hvis, og kun hvis, medlemmet kun findes i Alle rollen, og ikke i andre roller. for at fjerne medlemmer fra roller, skal du have rettigheden &apos;Fjern medlemmer fra roller" name="member eject" value="2"/>
 6. <action description="Ĺben eller luk for &apos;fri tilmelding&apos; og ćndre &apos;tilmeldingsgebyr&apos;" longdescription="Ĺben for &apos;fri tilmelding&apos; sĺ alle kan blive medlem af gruppen, eller luk for &apos;fri tilmelding&apos; sĺ kun inveterede kan blive medlem. ćndre &apos;tilmeldingsgebyr&apos; i gruppe opsćtningsbilledet sektionen i Generelt fanen" name="member options" value="3"/>
 7. </action_set>
 8. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at tilfřje, fjerne og ćndre gruppe-roller, tilfřje og fjerne medlemmer i roller, og give rettigheder til roller" name="Roles">
 9. <action description="Opret nye roller" longdescription="Opret nye roller i fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller." name="role create" value="4"/>
 10. <action description="Slet roller" longdescription="Slet roller i roller i fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller." name="role delete" value="5"/>
 11. <action description="Ćndre rolle navne, titler, beskrivelser og angivelse af om rollemedlemmer kan ses af andre udenfor gruppen" longdescription="Ćndre rolle navne, titler, beskrivelser og angivelse af om rollemedlemmer kan ses af andre udenfor gruppen. Dette hĺndteres i bunden af fanen:: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller efter at have valgt en rolle." name="role properties" value="6"/>
 12. <action description="Tildel andre samme roller som dig selv" longdescription="Tildel andre medlemmer til roller i Tildelte roller sektionen pĺ fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Medlemmer. Et medlem med denne rettighed kan kun tildele andre medlemmer en rolle som tildeleren allerede selv har." name="role assign member limited" value="7"/>
 13. <action description="Tildele medlemmer enhver rolle" longdescription="Tildel andre medlemmer til en hvilken som helst rolle i Tildelte roller sektionen pĺ fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Medlemmer. *ADVARSEL* Ethvert medlem i en rolle med denne rettighed kan tildele sig selv - og enhver anden - roller som giver dem flere rettigheder end de havde tidligere, og dermed potentielt fĺ nćsten samme magt som ejer. Vćr sikker pĺ at vide hvad du řr inden du tildeler denne rettighed." name="role assign member" value="8"/>
 14. <action description="Fjern medlemmer fra roller" longdescription="Fjern medlemmer fra roller i in Tildelte roller sektionen pĺ fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Medlemmer. Ejere kan ikke fjernes." name="role remove member" value="9"/>
 15. <action description="Tildel og fjern rettigheder for roller" longdescription="Tildel og fjern rettigheder for roller i tilladte rettigheder sektionen pĺ fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller. *ADVARSEL* Ethvert medlem i en rolle med denne rettighed kan tildele sig selv - og enhver anden - rettigheder som giver dem flere rettigheder end de havde tidligere, og dermed potentielt fĺ nćsten samme magt som ejer. Vćr sikker pĺ at vide hvad du gřr inden du tildeler denne rettighed." name="role change actions" value="10"/>
 16. </action_set>
 17. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at ćndre denne gruppes identitetsoplysninger, som f.eks. om gruppen kan ses af andre, gruppens fundats og billede." name="Group Identity">
 18. <action description="Ćndre fundats, billede og &apos;Vis i sřgning&apos;" longdescription="Ćndre fundats og &apos;Vis i sřgning&apos;. Dette gřres under fanen Generelt." name="group change identity" value="11"/>
 19. </action_set>
 20. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til dedikere, ćndre og sćlge land fra denne gruppes besiddelser. For at ĺbne &apos;Om land...&apos; vinduet, hřjre-klik pĺ jorden og vćlg &apos;Om land...&apos;, eller klik pĺ &apos;Om land...&apos; i &apos;Verden&apos; menuen." name="Parcel Management">
 21. <action description="Dedikér eller křb land til gruppen" longdescription="Dedikér eller křb land til gruppen. Dette gřres i fanen Generelt i &apos;Om land...&apos;." name="land deed" value="12"/>
 22. <action description="Forlad land og overgiv det til guvernřr Linden" longdescription="Forlad land og overgiv det til guvernřr Linden. *ADVARSEL* Ethvert medlem med en rolle med denne rettighed kan overdrage gruppe-ejet land via fanen Generelt i &apos;Om land...&apos; til Lindens ejerskab uden salg! Vćr sikker pĺ at vide hvad du řr inden du tildeler denne rettighed." name="land release" value="13"/>
 23. <action description="Sćt land til salg" longdescription="Sćt land til salg. *ADVARSEL* Ethvert medlem med en rolle med denne rettighed kan sćlge gruppe-ejet land via fanen Generelt i &apos;Om land...&apos;! Vćr sikker pĺ at vide hvad du řr inden du tildeler denne rettighed." name="land set sale info" value="14"/>
 24. <action description="Opdel og saml parceller" longdescription="Opdel og saml parceller. Dette gřres ved at hřjreklikke pĺ jorden og vćlge &apos;Redigér terrćn&apos;" name="land divide join" value="15"/>
 25. </action_set>
 26. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at ćndre parcel navn og en rćkke parametre om f.eks. landingspunkt, teleports m.v.." name="Parcel Identity">
 27. <action description="Angive om sted skal vises i &apos;vis i Sřg steder&apos; og angivelse af kategori" longdescription="Angive om sted skal vises i &apos;vis i Sřg steder&apos; og angivelse af kategori i &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land find places" value="17"/>
 28. <action description="Ćndre parcel navn, beskrivelse, og &apos;Vis i Sřg&apos; opsćtning" longdescription="Ćndre parcel navn, beskrivelse, og &apos;Vis i Sřg&apos; opsćtning. Dette hĺndteres i &apos;Om land...&apos;&gt; Opsćtning fanen." name="land change identity" value="18"/>
 29. <action description="Sćt landingspunkt og teleport muligheder" longdescription="Pĺ en gruppe-ejet parcel kan medlemmer, med en rolle med denne rettighed, sćtte landingspunktet og dermed angive hvor indkommende teleporte skal ankomme og desuden angive dealjer om teleporte. Dette hĺndteres i &apos;Om land...&apos;&gt; Opsćtning fanen." name="land set landing point" value="19"/>
 30. </action_set>
 31. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at opsćtte parcel indstillinger som f.eks. &apos;Lave objekter&apos;, &apos;Redigere terrćn&apos;, samt musik og media indstillinger." name="Parcel Settings">
 32. <action description="Ćndre musik og media indstillinger" longdescription="Ćndre oplysninger om streaming musik og film i &apos;Om land...&apos; &gt; Media fanen." name="land change media" value="20"/>
 33. <action description="Ćndre rettighed til &apos;Redigere terrćn&apos;" longdescription="Ćndre rettighed til &apos;Redigere terrćn&apos;. *ADVARSEL*: Redigere terrćn&apos; kan give alle og enhver ret til at ćndre terrćn og opsćtte og flytte Linden planter. Vćr sikker pĺ at vide hvad du řr inden du tildeler denne rettighed." name="land edit" value="21"/>
 34. <action description="Ćndre diverse andre indstillinger i &apos;Om land...&apos;&gt; indstillinger fanen" longdescription="Giv adgang til at ćndre &apos;Sikker (ingen skade)&apos;, &apos;Flyve&apos;, og tillad andre beboere at: &apos;Lave objekter&apos;, &apos;Redigere terrćn&apos;, &apos;Lave landemćrker&apos;, og &apos;Křre scripts&apos; pĺ gruppe-ejet land via About Land &gt; Indstillinger fanen." name="land options" value="22"/>
 35. </action_set>
 36. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at medlemmer kan omgĺ restriktioner pĺ gruppe-ejede parceller." name="Parcel Powers">
 37. <action description="Tillad altid &apos;Rediger Terrćn&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at redigere terrćn pĺ gruppe-ejede parceller, ogsĺ selvom denne mulighed ikke er aktiveret pĺ &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow edit land" value="23"/>
 38. <action description="Tillad altid at &apos;Flyve&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at flyve pĺ gruppe-ejede parceller, ogsĺ selvom denne mulighed ikke er aktiveret pĺ &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow fly" value="24"/>
 39. <action description="Tillad altid &apos;Lave objekter&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at lave nye objekter pĺ gruppe-ejede parceller, ogsĺ selvom denne mulighed ikke er aktiveret pĺ &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow create" value="25"/>
 40. <action description="Tillad altid at &apos;Lave landemćrker&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at lave landemćrker pĺ gruppe-ejede parceller, ogsĺ selvom denne mulighed ikke er aktiveret pĺ &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow landmark" value="26"/>
 41. <action description="Tillad altid &apos;sćt til hjem&apos; pĺ gruppe-ejet land" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at benytte &apos;Verden&apos; menuen og vćlge &apos;sćt til hjem&apos; pĺ en parcel der er dedikeret til gruppen." name="land allow set home" value="28"/>
 42. <action description="Tillad &apos;Event Hosting&apos; pĺ gruppe ejet land" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan vćlge gruppe ejede parceller som sted nĺr der afholdes et event." name="land allow host event" value="41"/>
 43. </action_set>
 44. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at medlemmer kan tillade eller forbyde adgang til gruppe-ejede parceller, inkluderende at &apos;fryse&apos; og udsmide beboere." name="Parcel Access">
 45. <action description="Administrér adgangsregler for parceller" longdescription="Administrér adgangsregler for parceller i &apos;Om land&apos; &gt; &apos;Adgang&apos; fanen." name="land manage allowed" value="29"/>
 46. <action description="Administrér liste med blokerede beboere pĺ parceller" longdescription="Administrér liste med blokerede beboere pĺ parceller i &apos;Om land&apos; &gt; &apos;Adgang&apos; fanen." name="land manage banned" value="30"/>
 47. <action description="Ćndre indstillinger for at &apos;Sćlge adgang til&apos; parceller" longdescription="Ćndre indstillinger for at &apos;Sćlge adgang til&apos; parceller i &apos;Om land&apos; &gt; &apos;Adgang&apos; fanen." name="land manage passes" value="31"/>
 48. <action description="Adgang til at smide beboere ud og &apos;fryse&apos; beboere pĺ parceller" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan hĺndtere beboere som ikke er velkomne pĺ gruppe-ejet parceller ved at hřjreklikke pĺ dem, vćlge Mere&gt;, og vćlge &apos;Smid ud...&apos; eller &apos;Frys...&apos;." name="land admin" value="32"/>
 49. </action_set>
 50. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer mulighed til at tillade beboere at returnere objekter og placere og flytte Linden planter. Dette er brugbart for at medlemmer kan holde orden og tilpasse landskabet. Denne mulighed skal benyttes med varsomhed, da der ikke er mulighed for at fortryde returnering af objekter og ćndringer i landskabet." name="Parcel Content">
 51. <action description="Returnere objekter ejet af gruppen" longdescription="Returne objekter pĺ gruppe-ejede parceller der er ejet af gruppen. Dette hĺndteres i &apos;Om land...&apos;&gt; &apos;Objekter&apos; fanen." name="land return group owned" value="48"/>
 52. <action description="Returnere objekter der er sat til &apos;gruppe&apos;" longdescription="Returnere objekter pĺ gruppe-ejede parceller, der er &apos;sat til gruppe&apos; i &apos;Om land...&apos;&gt; &apos;Objekter&apos; fanen." name="land return group set" value="33"/>
 53. <action description="Returnere objekter der ikke er ejet af andre" longdescription="Returnere objekter pĺ gruppe-ejede parceller, der er &apos;Ejet af andre&apos; i &apos;Om land...&apos;&gt; &apos;Objekter&apos; fanen." name="land return non group" value="34"/>
 54. <action description="Ćndre landskab med Linden planter" longdescription="Disse rettigheder inkluderer mulighed til at tillade beboere at returnere objekter og placere og flytte Linden planter. Dette er brugbart for at medlemmer kan holde orden og tilpasse landskabet. Denne mulighed skal benyttes med varsomhed, da der ikke er mulighed for at fortryde returnering af objekter og ćndringer i landskabet." name="land gardening" value="35"/>
 55. </action_set>
 56. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer mulighed til at dedikere, ćndre og sćlge gruppe-ejede objekter. Disse ćndringer sker i &apos;Rediger&apos;&gt; &apos;Generelt&apos; fanen." name="Object Management">
 57. <action description="Dediker objekter til gruppe" longdescription="Dediker objekter til gruppe i &apos;Rediger&apos;&gt; &apos;Generelt&apos; fanen." name="object deed" value="36"/>
 58. <action description="Manipulér (flyt, kopiér, ćndre) gruppe-ejede objekter" longdescription="Manipulér (flyt, kopiér, ćndre) gruppe-ejede objekter i &apos;Rediger&apos;&gt; &apos;Generelt&apos; fanen." name="object manipulate" value="38"/>
 59. <action description="Sćt gruppe-ejede objekter til salg" longdescription="Sćt gruppe-ejede objekter til salg i &apos;Rediger&apos;&gt; &apos;Generelt&apos; fanen." name="object set sale" value="39"/>
 60. </action_set>
 61. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer mulighed til at hĺndtere betalinger for gruppen og styre adgang til gruppens kontobevćgelser." name="Accounting">
 62. <action description="Betale gruppe regninger og modtage gruppe udbytte" longdescription="Medlemmer med denne rolle vil automatisk betale gruppe regninger og modtage gruppe udbytte. Det betyder at de vil modtager en andel af indtćgter fra salg af gruppe-ejet land og bidrage til betaling af gruppe-relaterede betalinger, som f.eks. betaling for at paceller vises i lister. " name="accounting accountable" value="40"/>
 63. </action_set>
 64. <action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at kunne sende, modtage og se gruppe beskeder." name="Notices">
 65. <action description="Send beskeder" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan sende beskeder i &apos;Beskeder&apos; fanen." name="notices send" value="42"/>
 66. <action description="Modtage og se tidligere beskeder" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan modtage og se tidligere beskeder i &apos;Beskeder&apos; fanen." name="notices receive" value="43"/>
 67. </action_set>
 68. <action_set description="Disse rettigheder styrer hvem der kan deltage i gruppe-chat og gruppe stemme-chat." name="Chat">
 69. <action description="Deltage i gruppe-chat" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan deltage i gruppe-chat sessioner" name="join group chat" value="16"/>
 70. <action description="Deltag i gruppe stemme-chat" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan deltage i gruppe stemme-chat sessioner. BEMĆRK: Medlemmet skal ogsĺ have rollen &apos;Deltage i gruppe-chat&apos; for at denne rolle har effekt." name="join voice chat" value="27"/>
 71. <action description="Styr gruppe-chat" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan kontrollere adgang og deltagelse i gruppe-chat og gruppe stemme-chat sessioner." name="moderate group chat" value="37"/>
 72. </action_set>
 73. </role_actions>