PageRenderTime 32ms CodeModel.GetById 3ms app.highlight 18ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/da/floater_about_land.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 458 lines | 458 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | cddd0e4d083f11d1aa65cab6d0fe49e4 MD5 | raw file
  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<floater name="floaterland" title="OM LAND">
  3	<floater.string name="maturity_icon_general">
  4		&quot;Parcel_PG_Dark&quot;
  5	</floater.string>
  6	<floater.string name="maturity_icon_moderate">
  7		&quot;Parcel_M_Dark&quot;
  8	</floater.string>
  9	<floater.string name="maturity_icon_adult">
 10		&quot;Parcel_R_Dark&quot;
 11	</floater.string>
 12	<floater.string name="Minutes">
 13		[MINUTES] minutter
 14	</floater.string>
 15	<floater.string name="Minute">
 16		minut
 17	</floater.string>
 18	<floater.string name="Seconds">
 19		[SECONDS] sekunder
 20	</floater.string>
 21	<floater.string name="Remaining">
 22		mangler
 23	</floater.string>
 24	<tab_container name="landtab">
 25		<panel label="GENERELT" name="land_general_panel">
 26			<panel.string name="new users only">
 27				Kun nye beboere
 28			</panel.string>
 29			<panel.string name="anyone">
 30				Alle
 31			</panel.string>
 32			<panel.string name="area_text">
 33				Střrrelse
 34			</panel.string>
 35			<panel.string name="area_size_text">
 36				[AREA] m˛
 37			</panel.string>
 38			<panel.string name="auction_id_text">
 39				Auktion nr: [ID]
 40			</panel.string>
 41			<panel.string name="need_tier_to_modify">
 42				Du skal godkende dit křb for at kunne ćmdre pĺ dette land.
 43			</panel.string>
 44			<panel.string name="group_owned_text">
 45				(Gruppe ejet)
 46			</panel.string>
 47			<panel.string name="profile_text">
 48				Profil...
 49			</panel.string>
 50			<panel.string name="info_text">
 51				Info...
 52			</panel.string>
 53			<panel.string name="public_text">
 54				(offentlig)
 55			</panel.string>
 56			<panel.string name="none_text">
 57				(ingen)
 58			</panel.string>
 59			<panel.string name="sale_pending_text">
 60				(Salg i gang)
 61			</panel.string>
 62			<panel.string name="no_selection_text">
 63				Pacel ikke valgt.
 64Gĺ til &apos;Verden&apos; &gt; &apos;Om land&apos; eller vćlg en anden parcel for at se detaljer.
 65			</panel.string>
 66			<panel.string name="time_stamp_template">
 67				[wkday,datetime,local] [mth,datetime,local] [day,datetime,local] [hour,datetime,local]:[min,datetime,local]:[second,datetime,local] [year,datetime,local]
 68			</panel.string>
 69			<text name="Name:">
 70				Navn:
 71			</text>
 72			<text name="Description:">
 73				Beskrivelse:
 74			</text>
 75			<text name="LandType">
 76				Type:
 77			</text>
 78			<text name="LandTypeText">
 79				Mainland / Homestead
 80			</text>
 81			<text name="ContentRating">
 82				Rating:
 83			</text>
 84			<text name="ContentRatingText">
 85				Adult
 86			</text>
 87			<text name="Owner:">
 88				Ejer:
 89			</text>
 90			<text name="Group:">
 91				Gruppe:
 92			</text>
 93			<button label="Vćlg" name="Set..."/>
 94			<check_box label="Tillad dedikering til gruppe" name="check deed" tool_tip="En gruppe administrator kan dedikere denne jord til gruppen, sĺ det vil blive střttet af gruppen&apos;s jord tildeling."/>
 95			<button label="Dedikér" name="Deed..." tool_tip="Du kan kun dedikere jord, hvis du er en administrator i den valgte gruppe."/>
 96			<check_box label="Ejer bidrager ved dedikering" name="check contrib" tool_tip="Nĺr land dedikeres til gruppe, kan den tidligere bidrage med nok land til at dćkke krav."/>
 97			<text name="For Sale:">
 98				Til salg:
 99			</text>
100			<text name="Not for sale.">
101				Ikke til salg.
102			</text>
103			<text name="For Sale: Price L$[PRICE].">
104				Pris: L$[PRICE] (L$[PRICE_PER_SQM]/m˛).
105			</text>
106			<button label="Sćlg land" name="Sell Land..."/>
107			<text name="For sale to">
108				Til salg til: [BUYER]
109			</text>
110			<text name="Sell with landowners objects in parcel.">
111				Objekter er inkluderet i salg.
112			</text>
113			<text name="Selling with no objects in parcel.">
114				Objekter er ikke inkluderet i salg.
115			</text>
116			<button label="Annullér salg af land" label_selected="Annullér salg af land" name="Cancel Land Sale"/>
117			<text name="Claimed:">
118				Křbt:
119			</text>
120			<text name="DateClaimText">
121				Tue Aug 15 13:47:25 2006
122			</text>
123			<text name="PriceLabel">
124				Omrĺde:
125			</text>
126			<text name="PriceText">
127				4048 m˛
128			</text>
129			<text name="Traffic:">
130				Trafik:
131			</text>
132			<text name="DwellText">
133				0
134			</text>
135			<button label="Křb land" name="Buy Land..."/>
136			<button label="Script Info" name="Scripts..."/>
137			<button label="Křb til gruppe" name="Buy For Group..."/>
138			<button label="Křb adgang" name="Buy Pass..." tool_tip="Giver adgang til midlertidig adgang til dette omrĺde."/>
139			<button label="Efterlad land" name="Abandon Land..."/>
140			<button label="Krćv tilbage" name="Reclaim Land..."/>
141			<button label="Linden salg" name="Linden Sale..." tool_tip="Land skal vćre ejet, indholdsrating sat og ikke allerede pĺ auktion."/>
142		</panel>
143		<panel label="REGLER" name="land_covenant_panel">
144			<panel.string name="can_resell">
145				Křbt land i denne region mĺ sćlges videre
146			</panel.string>
147			<panel.string name="can_not_resell">
148				Křbt land i denne region mĺ ikke sćlges videre
149			</panel.string>
150			<panel.string name="can_change">
151				Křbt jord i denne region mĺ gerne samles eller opdeles.
152			</panel.string>
153			<panel.string name="can_not_change">
154				Křbt jord i denne region mĺ íkke samles eller opdeles.
155			</panel.string>
156			<text name="estate_section_lbl">
157				Estate:
158			</text>
159			<text name="estate_name_text">
160				Hovedland
161			</text>
162			<text name="estate_owner_lbl">
163				Ejer:
164			</text>
165			<text name="estate_owner_text">
166				(ingen)
167			</text>
168			<text_editor name="covenant_editor">
169				Der er ikke angivet specielle regler for denne Estate
170			</text_editor>
171			<text name="covenant_timestamp_text">
172				Sidst rettet Wed Dec 31 16:00:00 1969
173			</text>
174			<text name="region_section_lbl">
175				Region:
176			</text>
177			<text name="region_name_text">
178				leyla
179			</text>
180			<text name="region_landtype_lbl">
181				Type:
182			</text>
183			<text name="region_landtype_text">
184				Mainland / Homestead
185			</text>
186			<text name="region_maturity_lbl">
187				Rating:
188			</text>
189			<text name="region_maturity_text">
190				Adult
191			</text>
192			<text name="resellable_lbl">
193				Videresalg:
194			</text>
195			<text name="resellable_clause">
196				Land i denne region mĺ ikke sćlges videre.
197			</text>
198			<text name="changeable_lbl">
199				Opdel:
200			</text>
201			<text name="changeable_clause">
202				Land i denne region mĺ ikke samles/opdeles.
203			</text>
204		</panel>
205		<panel label="OBJEKTER" name="land_objects_panel">
206			<panel.string name="objects_available_text">
207				[COUNT] ud af [MAX] ([AVAILABLE] ledige)
208			</panel.string>
209			<panel.string name="objects_deleted_text">
210				[COUNT] ud af [MAX] ([DELETED] bliver slettet)
211			</panel.string>
212			<text name="parcel_object_bonus">
213				Region objekt bonus faktor: [BONUS]
214			</text>
215			<text name="Simulator primitive usage:">
216				Prim benyttelse:
217			</text>
218			<text name="objects_available">
219				[COUNT] ud af [MAX] ([AVAILABLE] ledige)
220			</text>
221			<text name="Primitives parcel supports:">
222				Prims til rĺdighed:
223			</text>
224			<text name="object_contrib_text">
225				[COUNT]
226			</text>
227			<text name="Primitives on parcel:">
228				Prims brugt pĺ parcel:
229			</text>
230			<text name="total_objects_text">
231				[COUNT]
232			</text>
233			<text name="Owned by parcel owner:">
234				Ejet af Parcel ejer:
235			</text>
236			<text name="owner_objects_text">
237				[COUNT]
238			</text>
239			<button label="Vis" label_selected="Vis" name="ShowOwner"/>
240			<button label="Returnér" name="ReturnOwner..." tool_tip="Returnér objekter til deres ejere."/>
241			<text name="Set to group:">
242				Sat til gruppe:
243			</text>
244			<text name="group_objects_text">
245				[COUNT]
246			</text>
247			<button label="Vis" label_selected="Vis" name="ShowGroup"/>
248			<button label="Returnér" name="ReturnGroup..." tool_tip="Returnér objekter til deres ejere."/>
249			<text name="Owned by others:">
250				Ejet af andre:
251			</text>
252			<text name="other_objects_text">
253				[COUNT]
254			</text>
255			<button label="Vis" label_selected="Vis" name="ShowOther"/>
256			<button label="Returnér" name="ReturnOther..." tool_tip="Returnér objekter til deres ejere."/>
257			<text name="Selected / sat upon:">
258				Valgt/siddet pĺ:
259			</text>
260			<text name="selected_objects_text">
261				[COUNT]
262			</text>
263			<text name="Autoreturn">
264				Autoreturnér andres objekter efter (minutter, 0 = aldrig):
265			</text>
266			<text name="Object Owners:">
267				Objekt ejere:
268			</text>
269			<button label="Gentegn liste" label_selected="Gentegn liste" name="Refresh List" tool_tip="Refresh Object List"/>
270			<button label="Returnér objekter" name="Return objects..."/>
271			<name_list name="owner list">
272				<name_list.columns label="Type" name="type"/>
273				<name_list.columns label="Navn" name="name"/>
274				<name_list.columns label="Antal" name="count"/>
275				<name_list.columns label="Nyeste" name="mostrecent"/>
276			</name_list>
277		</panel>
278		<panel label="INDSTILLINGER" name="land_options_panel">
279			<panel.string name="search_enabled_tooltip">
280				Lad beboere se denne parcel i sřgeresultater
281			</panel.string>
282			<panel.string name="search_disabled_small_tooltip">
283				Denne mulighed er ikke til stede da parcellens omrĺde er 128 m˛ eller mindre.
284Kun střrre parceller kan vises i sřgning.
285			</panel.string>
286			<panel.string name="search_disabled_permissions_tooltip">
287				Dette valg er lukket da du ikke kan ćndre pĺ denne parcels opsćtning.
288			</panel.string>
289			<panel.string name="mature_check_mature">
290				Mature indhold
291			</panel.string>
292			<panel.string name="mature_check_adult">
293				Adult indhold
294			</panel.string>
295			<panel.string name="mature_check_mature_tooltip">
296				Din parcel information eller indhold anses for at vćre &apos;adult&apos;.
297			</panel.string>
298			<panel.string name="mature_check_adult_tooltip">
299				Din parcel information eller indhold anses for at vćre &apos;adult&apos;.
300			</panel.string>
301			<panel.string name="landing_point_none">
302				(ingen)
303			</panel.string>
304			<panel.string name="push_restrict_text">
305				Skub forbudt
306			</panel.string>
307			<panel.string name="push_restrict_region_text">
308				Skub forbudt (Uanset region indstilling)
309			</panel.string>
310			<text name="allow_label">
311				Tillad andre beboere at:
312			</text>
313			<check_box label="Redigere terrćn" name="edit land check" tool_tip="Hvis dette er valg, kan enhver redigere dit land. Det er bedst ikke at vćlge her, da det altid er muligt for dig som ejer at ćndre terrćn pĺ dit eget land."/>
314			<check_box label="Flyve" name="check fly" tool_tip="Hvis valgt, kan beboere flyve pĺ dit land. Hvis ikke valgt kan beboere kun flyve ind pĺ dit land og over dit land."/>
315			<text name="allow_label2">
316				Lave objekter:
317			</text>
318			<check_box label="Alle beboere" name="edit objects check"/>
319			<check_box label="Gruppe" name="edit group objects check"/>
320			<text name="allow_label3">
321				Anbringe objekter:
322			</text>
323			<check_box label="Alle beboere" name="all object entry check"/>
324			<check_box label="Gruppe" name="group object entry check"/>
325			<text name="allow_label4">
326				Křre scripts:
327			</text>
328			<check_box label="Alle beboere" name="check other scripts"/>
329			<check_box label="Gruppe" name="check group scripts"/>
330			<text name="land_options_label">
331				Land instillinger:
332			</text>
333			<check_box label="Sikker (ingen skade)" name="check safe" tool_tip="Hvis valgt, er det ikke muligt at forĺrsage skade pĺ andre beboere. Hvis fravalgt er det muligt at fĺ skader (f.eks. ved kamp)."/>
334			<check_box label="Skub forbudt" name="PushRestrictCheck" tool_tip="Forhindrer scripts i at skubbe. Valg af denne mulighed, kan vćre nyttigt for at forhindre forstyrrende adfćrd pĺ dit land."/>
335			<check_box label="Vis sted i sřgning (L$30/uge)" name="ShowDirectoryCheck" tool_tip="Lad dit parcel blive vist i sřge resultaterne"/>
336			<combo_box name="land category with adult">
337				<combo_box.item label="Enhver kategori" name="item0"/>
338				<combo_box.item label="Linden sted" name="item1"/>
339				<combo_box.item label="Adult" name="item2"/>
340				<combo_box.item label="Kunst &amp; kultur" name="item3"/>
341				<combo_box.item label="Business" name="item4"/>
342				<combo_box.item label="Uddannelse" name="item5"/>
343				<combo_box.item label="Spil" name="item6"/>
344				<combo_box.item label="Afslapning" name="item7"/>
345				<combo_box.item label="Nybegynder venligt" name="item8"/>
346				<combo_box.item label="Parker &amp; natur" name="item9"/>
347				<combo_box.item label="Beboelse" name="item10"/>
348				<combo_box.item label="Indkřb" name="item11"/>
349				<combo_box.item label="Leje" name="item13"/>
350				<combo_box.item label="Andet" name="item12"/>
351			</combo_box>
352			<combo_box name="land category">
353				<combo_box.item label="Enhver kategori" name="item0"/>
354				<combo_box.item label="Linden sted" name="item1"/>
355				<combo_box.item label="Kunst &amp; kultur" name="item3"/>
356				<combo_box.item label="Business" name="item4"/>
357				<combo_box.item label="Uddannelse" name="item5"/>
358				<combo_box.item label="Spil" name="item6"/>
359				<combo_box.item label="Afslapning" name="item7"/>
360				<combo_box.item label="Nybegynder venligt" name="item8"/>
361				<combo_box.item label="Parker &amp; natur" name="item9"/>
362				<combo_box.item label="Beboelse" name="item10"/>
363				<combo_box.item label="Indkřb" name="item11"/>
364				<combo_box.item label="Leje" name="item13"/>
365				<combo_box.item label="Andet" name="item12"/>
366			</combo_box>
367			<check_box label="Mature indhold" name="MatureCheck" tool_tip=""/>
368			<text name="Snapshot:">
369				Foto:
370			</text>
371			<texture_picker label="" name="snapshot_ctrl" tool_tip="Klik for at vćlge et billede"/>
372			<text name="landing_point">
373				Landingspunkt: [LANDING]
374			</text>
375			<button label="Vćlg" label_selected="Vćlg" name="Set" tool_tip="Indstiller landingspunkt, hvor de besřgende ankommer. Sćttes til din avatars aktuelle placering i denne parcel."/>
376			<button label="Fjern" label_selected="Fjern" name="Clear" tool_tip="Fjerner oplysning om landingspunkt."/>
377			<text name="Teleport Routing: ">
378				Teleport valg:
379			</text>
380			<combo_box name="landing type" tool_tip="Vćlg hvordan du vil hĺndtere teleporteringer til dit land.">
381				<combo_box.item label="Blokeret" name="Blocked"/>
382				<combo_box.item label="Landingspunkt" name="LandingPoint"/>
383				<combo_box.item label="Hvor som helst" name="Anywhere"/>
384			</combo_box>
385		</panel>
386		<panel label="MEDIA" name="land_media_panel">
387			<text left="4" name="with media:">
388				Medie type:
389			</text>
390			<combo_box name="media type" tool_tip="Specificer om URL-adressen er til en film, hjemmeside eller et andet medie."/>
391			<text left="4" name="at URL:">
392				Hjemmeside:
393			</text>
394			<button label="Vćlg" name="set_media_url"/>
395			<text left="4" name="Description:">
396				Beskrivelse:
397			</text>
398			<line_editor name="url_description" tool_tip="Tekst vist ved siden af Afspil/Hent knappen"/>
399			<text left="4" name="Media texture:">
400				Erstat tekstur:
401			</text>
402			<texture_picker label="" name="media texture" tool_tip="Klik for at vćlge billede"/>
403			<text name="replace_texture_help">
404				Objekter der har denne tekstur vil vise filmen eller web-siden, efter du klikker pĺ play knappen. Vćlg 
405				Objects using this texture will show the movie or web page after you click the play arrow.  Select the thumbnail for at vćlge anden tekstur.
406			</text>
407			<check_box label="Auto skalér" name="media_auto_scale" tool_tip="Vćlg denne mulighed for at skalere indholdet for dette parcel automatisk. Det kan vćre lidt langsommere og have lavere kvalitet, men ingen anden tekstur skalering eller tilpasning vil vćre nřdvendigt."/>
408			<text name="media_size" tool_tip="Střrrelse for rendering af Web medie, benyt 0 for standard." width="105">
409				Medie Střrrelse:
410			</text>
411			<spinner left_delta="89" name="media_size_width" tool_tip="Střrrelse for rendering af Web medie, benyt 0 for standard."/>
412			<spinner name="media_size_height" tool_tip="Střrrelse for rendering af Web medie, benyt 0 for standard."/>
413			<text name="pixels">
414				pixels
415			</text>
416			<text name="Options:">
417				Medie valg:
418			</text>
419			<check_box label="Gentag afspil" name="media_loop" tool_tip="Gentager automatisk medie, nĺr det er fćrdigt med at spille starter det automatisk forfra."/>
420		</panel>
421		<panel label="LYD" name="land_audio_panel">
422			<check_box label="Tillad stemmer" name="parcel_enable_voice_channel"/>
423			<check_box label="Tillad stemmer (hĺndteret af estate)" name="parcel_enable_voice_channel_is_estate_disabled"/>
424			<check_box label="Begrćns stemme chat til denne parcel" name="parcel_enable_voice_channel_local"/>
425		</panel>
426		<panel label="ADGANG" name="land_access_panel">
427			<panel.string name="access_estate_defined">
428				(Defineret via estate)
429			</panel.string>
430			<panel.string name="allow_public_access">
431				Tillad offentlig adgang ([MATURITY]) (Bemćrk: Ellers oprettes blokeringslinier)
432			</panel.string>
433			<panel.string name="estate_override">
434				En eller flere af disse valg er indstillet pĺ estate niveau
435			</panel.string>
436			<text name="Limit access to this parcel to:">
437				Adgang til denne parcel
438			</text>
439			<check_box label="Tillad offentlig adgang [MATURITY]" name="public_access"/>
440			<text name="Only Allow">
441				Blokér adgang for::
442			</text>
443			<check_box label="Beboere der ikke har givet betalings oplysninger til Linden Lab [ESTATE_PAYMENT_LIMIT]" name="limit_payment" tool_tip="Blokér for uidentificerede beboere."/>
444			<check_box label="Alders verifikation [ESTATE_AGE_LIMIT]" name="limit_age_verified" tool_tip="Blokér for beboere som ikke er alders-verificerede. Se [SUPPORT_SITE] for mere information."/>
445			<check_box label="Tillad adgang til gruppen: [GROUP]" name="GroupCheck" tool_tip="Vćlg gruppe under fanen &apos;generelt&apos;."/>
446			<check_box label="Sćlg adgang til:" name="PassCheck" tool_tip="Tillader midlertidig adgang til denne parcel"/>
447			<combo_box name="pass_combo">
448				<combo_box.item label="Alle" name="Anyone"/>
449				<combo_box.item label="Gruppe" name="Group"/>
450			</combo_box>
451			<spinner label="Pris i L$:" name="PriceSpin"/>
452			<spinner label="Timers adgang:" name="HoursSpin"/>
453			<panel name="Allowed_layout_panel">
454				<name_list name="AccessList" tool_tip="([LISTED] vist, [MAX] maks.)"/>
455			</panel>
456		</panel>
457	</tab_container>
458</floater>