PageRenderTime 26ms CodeModel.GetById 17ms app.highlight 4ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/da/panel_group_general.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 56 lines | 56 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | f3e2c8c7036f5ea90b2298a4dbd4d970 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Generelt" name="general_tab">
 3	<panel.string name="help_text">
 4		Generelt-fanen indeholder generel information om denne gruppe, en liste med ejere og synlige medlemmer, generel-gruppeindstillinger og medlemsmuligheder. Bevćg din mus over mulighederne for mere hjćlp.
 5	</panel.string>
 6	<panel.string name="group_info_unchanged">
 7		Generel gruppeinformation er ćndret
 8	</panel.string>
 9	<panel.string name="incomplete_member_data_str">
10		Henter medlemsinformationer
11	</panel.string>
12	<panel name="group_info_top">
13		<texture_picker label="" name="insignia" tool_tip="Klik for at vćlge et billede"/>
14		<text name="prepend_founded_by">
15			Grundlagt af:
16		</text>
17		<name_box initial_value="(henter)" name="founder_name"/>
18		<text name="join_cost_text">
19			Gratis
20		</text>
21		<button label="TILMELD NU!" name="btn_join"/>
22	</panel>
23	<text_editor name="charter">
24		Gruppens formĺl
25	</text_editor>
26	<name_list name="visible_members">
27		<name_list.columns label="Medlem" name="name"/>
28		<name_list.columns label="Titel" name="title"/>
29		<name_list.columns label="Status" name="status"/>
30	</name_list>
31	<text name="my_group_settngs_label">
32		MeMig
33	</text>
34	<text name="active_title_label">
35		Min titel:
36	</text>
37	<combo_box name="active_title" tool_tip="Angiver den titel der vises i din avatars navnefelt, nĺr denne gruppe er aktiv"/>
38	<check_box label="Modtag gruppeinformationer" name="receive_notices" tool_tip="Angiver om du vil modtage informationer fra denne gruppe. Fjern markeringen i boksen hvis gruppen spammer dig."/>
39	<check_box label="Vis gruppen i min profil" name="list_groups_in_profile" tool_tip="Angiver om du vil vise denne gruppe i dine profilinformationer"/>
40	<panel name="preferences_container">
41		<text name="group_settngs_label">
42			Gruppe
43		</text>
44		<check_box label="Ĺben tilmelding" name="open_enrollement" tool_tip="Angiver om denne gruppe tillader nye medlemmer at tilmelde sig, uden de er inviteret."/>
45		<check_box label="Tilmeldingsgebyr" name="check_enrollment_fee" tool_tip="Angiver om der krćves et gebyr, for at tilmelde sig gruppen"/>
46		<spinner label="L$" left_delta="130" name="spin_enrollment_fee" tool_tip="Nye medlemmer skal betale dette gebyr for at tilmelde sig gruppen, nĺr &quot;Tilmeldingsgebyr&quot; er valgt." width="60"/>
47		<combo_box name="group_mature_check" tool_tip="Angiver om din gruppes information anses som &apos;mature&apos;." width="150">
48			<combo_item name="select_mature">
49				- Vćlg indholdsrating -
50			</combo_item>
51			<combo_box.item label="Mature indhold" name="mature"/>
52			<combo_box.item label="PG indhold" name="pg"/>
53		</combo_box>
54		<check_box initial_value="true" label="Vis i sřgning" name="show_in_group_list" tool_tip="Lad folk se denne gruppe i sřgeresultater."/>
55	</panel>
56</panel>