PageRenderTime 22ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 6ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/indra/newview/skins/default/xui/da/floater_tools.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 517 lines | 517 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | ed2258a44297604ba35687e619cebc75 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<floater name="toolbox floater" short_title="BYGGE VΖRKTΨJER" title="">
 3	<floater.string name="status_rotate">
 4		Trζk i de farvede bεnd for at rotere objekt
 5	</floater.string>
 6	<floater.string name="status_scale">
 7		Klik og trζk for at strζkke valgte side
 8	</floater.string>
 9	<floater.string name="status_move">
 10		Trζk for at flytte, hold shift nede for at kopiere
 11	</floater.string>
 12	<floater.string name="status_modifyland">
 13		Klik og hold for at redigere land
 14	</floater.string>
 15	<floater.string name="status_camera">
 16		Klik og trζk for at flytte kamera
 17	</floater.string>
 18	<floater.string name="status_grab">
 19		Trζk for at flytte, Ctrl for at lψfte, Ctrl+Shift for at rotere
 20	</floater.string>
 21	<floater.string name="status_place">
 22		Klik et sted i verden for at bygge
 23	</floater.string>
 24	<floater.string name="status_selectland">
 25		Klik og trζk for at vζlge land
 26	</floater.string>
 27	<floater.string name="grid_screen_text">
 28		Skζrm
 29	</floater.string>
 30	<floater.string name="grid_local_text">
 31		Lokalt
 32	</floater.string>
 33	<floater.string name="grid_world_text">
 34		Verden
 35	</floater.string>
 36	<floater.string name="grid_reference_text">
 37		Reference
 38	</floater.string>
 39	<floater.string name="grid_attachment_text">
 40		Vedhζng
 41	</floater.string>
 42	<button label="" label_selected="" name="button focus" tool_tip="Fokus"/>
 43	<button label="" label_selected="" name="button move" tool_tip="Flyt"/>
 44	<button label="" label_selected="" name="button edit" tool_tip="Redigιr"/>
 45	<button label="" label_selected="" name="button create" tool_tip="Opret"/>
 46	<button label="" label_selected="" name="button land" tool_tip="Land"/>
 47	<text name="text status">
 48		Trζk for at flytte, shift+trζk for at kopiere
 49	</text>
 50	<radio_group name="focus_radio_group">
 51		<radio_item label="Zoom" name="radio zoom"/>
 52		<radio_item label="Kredslψb (Ctrl)" name="radio orbit"/>
 53		<radio_item label="Panorιr (Ctrl+Shift)" name="radio pan"/>
 54	</radio_group>
 55	<radio_group name="move_radio_group">
 56		<radio_item label="Flyt" name="radio move"/>
 57		<radio_item label="Lψft (Ctrl)" name="radio lift"/>
 58		<radio_item label="Spin (Ctrl+Shift)" name="radio spin"/>
 59	</radio_group>
 60	<radio_group name="edit_radio_group">
 61		<radio_item label="Flyt" name="radio position"/>
 62		<radio_item label="Rotιr (Ctrl)" name="radio rotate"/>
 63		<radio_item label="Strζk (Ctrl+Shift)" name="radio stretch"/>
 64		<radio_item label="Vζlg overflade" name="radio select face"/>
 65	</radio_group>
 66	<check_box label="Redigιr lζnkede" name="checkbox edit linked parts"/>
 67	<button label="Sammenkζd" name="link_btn"/>
 68	<button label="Adskil" name="unlink_btn"/>
 69	<text name="RenderingCost" tool_tip="Hvis beregnede rendering omkostninger for dette objekt">
 70		ώ: [COUNT]
 71	</text>
 72	<check_box label="" name="checkbox uniform"/>
 73	<text label="Strζk begge sider" name="checkbox uniform label">
 74		Strζk begge sider
 75	</text>
 76	<check_box initial_value="true" label="Strζk teksturer" name="checkbox stretch textures"/>
 77	<check_box initial_value="true" label="Benyt gitter" name="checkbox snap to grid"/>
 78	<combo_box name="combobox grid mode" tool_tip="Vζlg hvilken type lineal der skal bruges til positionering af objekt">
 79		<combo_box.item label="Verden" name="World"/>
 80		<combo_box.item label="Lokalt" name="Local"/>
 81		<combo_box.item label="Reference" name="Reference"/>
 82	</combo_box>
 83	<button bottom_delta="-15" height="18" label="Valg..." label_selected="Valg..." name="Options..." tool_tip="Se flere muligheder for gitter"/>
 84	<button label="" label_selected="" name="ToolCube" tool_tip="Terning"/>
 85	<button label="" label_selected="" name="ToolPrism" tool_tip="Prisme"/>
 86	<button label="" label_selected="" name="ToolPyramid" tool_tip="Pyramide"/>
 87	<button label="" label_selected="" name="ToolTetrahedron" tool_tip="Tetraed"/>
 88	<button label="" label_selected="" name="ToolCylinder" tool_tip="Cylinder"/>
 89	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiCylinder" tool_tip="Hemicylinder"/>
 90	<button label="" label_selected="" name="ToolCone" tool_tip="Kegle"/>
 91	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiCone" tool_tip="Hemikegle"/>
 92	<button label="" label_selected="" name="ToolSphere" tool_tip="Sfζre"/>
 93	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiSphere" tool_tip="Hemisfζre"/>
 94	<button label="" label_selected="" name="ToolTorus" tool_tip="Kuglering"/>
 95	<button label="" label_selected="" name="ToolTube" tool_tip="Rψr"/>
 96	<button label="" label_selected="" name="ToolRing" tool_tip="Ring"/>
 97	<button label="" label_selected="" name="ToolTree" tool_tip="Trζ"/>
 98	<button label="" label_selected="" name="ToolGrass" tool_tip="Grζs"/>
 99	<check_box label="Hold vζrktψjet valgt" name="checkbox sticky"/>
100	<check_box label="Kopier valgte" name="checkbox copy selection"/>
101	<check_box initial_value="true" label="Centreret kopi" name="checkbox copy centers"/>
102	<check_box label="Rotιr kopi" name="checkbox copy rotates"/>
103	<radio_group name="land_radio_group">
104		<radio_item label="Vζlg" name="radio select land"/>
105		<radio_item label="Udflad" name="radio flatten"/>
106		<radio_item label="Hζv" name="radio raise"/>
107		<radio_item label="Sζnk" name="radio lower"/>
108		<radio_item label="Udjζvn" name="radio smooth"/>
109		<radio_item label="Gψr ujζvnt" name="radio noise"/>
110		<radio_item label="Tilbagefψr" name="radio revert"/>
111	</radio_group>
112	<text name="Dozer Size:">
113		Stψrrelse
114	</text>
115	<text name="Strength:">
116		Styrke:
117	</text>
118	<button label="Apply" label_selected="Apply" name="button apply to selection" tool_tip="Ζndre valgte land"/>
119	<text name="obj_count">
120		Objekter: [COUNT]
121	</text>
122	<text name="prim_count">
123		Prims: [COUNT]
124	</text>
125	<text name="linked_set_count">
126		Lζnkede sζt: [COUNT]
127	</text>
128	<text name="linked_set_cost" tool_tip="Pris for nuvζrende valgte lζnkede sζt som [prims] / [physics complexity]">
129		Pris: [COST] / [PHYSICS]
130	</text>
131	<text name="object_count">
132		Objekter: [COUNT]
133	</text>
134	<text name="object_cost" tool_tip="Pris for nuvζrende valgte objekter som [prims] / [physics complexity]">
135		Pris: [COST] / [PHYSICS]
136	</text>
137	<tab_container name="Object Info Tabs">
138		<panel label="Generelt" name="General">
139			<panel.string name="text deed continued">
140				Dedikιr
141			</panel.string>
142			<panel.string name="text deed">
143				Deed
144			</panel.string>
145			<panel.string name="text modify info 1">
146				Du kan ζndre dette objekt
147			</panel.string>
148			<panel.string name="text modify info 2">
149				Du kan ζndre disse objekter
150			</panel.string>
151			<panel.string name="text modify info 3">
152				Du kan ikke ζndre dette objekt
153			</panel.string>
154			<panel.string name="text modify info 4">
155				Du kan ikke ζndre disse objekter
156			</panel.string>
157			<panel.string name="text modify warning">
158				Du skal vζlge hele objektet for at sζtte rettigheder
159			</panel.string>
160			<panel.string name="Cost Default">
161				Pris: L$
162			</panel.string>
163			<panel.string name="Cost Total">
164				Total pris: L$
165			</panel.string>
166			<panel.string name="Cost Per Unit">
167				Pris pr: L$
168			</panel.string>
169			<panel.string name="Cost Mixed">
170				Blandet pris
171			</panel.string>
172			<panel.string name="Sale Mixed">
173				Blandet salg
174			</panel.string>
175			<text name="Name:">
176				Navn:
177			</text>
178			<text name="Description:">
179				Beskrivelse:
180			</text>
181			<text name="Creator:">
182				Skaber:
183			</text>
184			<text name="Owner:">
185				Ejer:
186			</text>
187			<text name="Group:">
188				Gruppe:
189			</text>
190			<name_box initial_value="Henter..." name="Group Name Proxy"/>
191			<button label="Sζt..." label_selected="Sζt..." name="button set group" tool_tip="Vζlg en gruppe der skal dele dette objekts rettigheder"/>
192			<check_box label="Del" name="checkbox share with group" tool_tip="Tillad alle medlemmer fra den valgte gruppe at dele dine &apos;redigere&apos; rettigheder for dette objekt. Du skal dedikere for εbne for rolle begrζnsninger."/>
193			<button label="Dedikιr" label_selected="Dedikιr" name="button deed" tool_tip="Dedikering giver denne genstand vζk med rettighederne for &apos;nζste ejer&apos;. Gruppe-delte objekter kan dedikeres af gruppe-administrator."/>
194			<text name="label click action">
195				Klik for at:
196			</text>
197			<combo_box name="clickaction">
198				<combo_box.item label="Rψre (Standard)" name="Touch/grab(default)"/>
199				<combo_box.item label="Sidde pε objekt" name="Sitonobject"/>
200				<combo_box.item label="Kψbe objekt" name="Buyobject"/>
201				<combo_box.item label="Betale objekt" name="Payobject"/>
202				<combo_box.item label="Εbne" name="Open"/>
203				<combo_box.item label="Zoome" name="Zoom"/>
204			</combo_box>
205			<check_box label="Til salg:" name="checkbox for sale"/>
206			<combo_box name="sale type">
207				<combo_box.item label="Kopi" name="Copy"/>
208				<combo_box.item label="Indhold" name="Contents"/>
209				<combo_box.item label="Original" name="Original"/>
210			</combo_box>
211			<spinner label="Pris: L$" name="Edit Cost"/>
212			<check_box label="Vis i sψgning" name="search_check" tool_tip="Lad folk se dette objekt i sψgeresultater"/>
213			<panel name="perms_build">
214				<text name="perm_modify">
215					Du kan redigere dette objekt
216				</text>
217				<text name="Anyone can:">
218					Enhver:
219				</text>
220				<check_box label="Flytte" name="checkbox allow everyone move"/>
221				<check_box label="Kopiere" name="checkbox allow everyone copy"/>
222				<text name="Next owner can:">
223					Nζste ejer:
224				</text>
225				<check_box label="Redigιre" name="checkbox next owner can modify"/>
226				<check_box label="Kopiιre" name="checkbox next owner can copy"/>
227				<check_box label="Sζlge/give vζk" name="checkbox next owner can transfer" tool_tip="Nζste ejer kan give vζk eller sζlge dette objekt"/>
228				<text name="B:">
229					B:
230				</text>
231				<text name="O:">
232					O:
233				</text>
234				<text name="G:">
235					G:
236				</text>
237				<text name="E:">
238					E:
239				</text>
240				<text name="N:">
241					N:
242				</text>
243				<text name="F:">
244					F:
245				</text>
246			</panel>
247		</panel>
248		<panel label="Objekt" name="Object">
249			<check_box label="Lεst" name="checkbox locked" tool_tip="Forhindrer objektet i at blive flyttet eller slettet. Ofte brugbar under byggeri for at forhindre utilsigtet ζndring."/>
250			<check_box label="Fysisk" name="Physical Checkbox Ctrl" tool_tip="Tillader objekter at blive skubbet og at vζre pεvirkelig af tyngdekraften"/>
251			<check_box label="Temporζr" name="Temporary Checkbox Ctrl" tool_tip="Medfψrer at objekt slettes 1 minut efter skabelse"/>
252			<check_box label="Uden masse" name="Phantom Checkbox Ctrl" tool_tip="Fεr objektet til ikke at kollidere med andre objekter eller personer"/>
253			<text name="label position">
254				Position (meter)
255			</text>
256			<spinner label="X" name="Pos X"/>
257			<spinner label="Y" name="Pos Y"/>
258			<spinner label="Z" name="Pos Z"/>
259			<text name="label size">
260				Stψrrelse (meter)
261			</text>
262			<spinner label="X" name="Scale X"/>
263			<spinner label="Y" name="Scale Y"/>
264			<spinner label="Z" name="Scale Z"/>
265			<text name="label rotation">
266				Rotation (grader)
267			</text>
268			<spinner label="X" name="Rot X"/>
269			<spinner label="Y" name="Rot Y"/>
270			<spinner label="Z" name="Rot Z"/>
271			<combo_box name="comboBaseType">
272				<combo_box.item label="Terning" name="Box"/>
273				<combo_box.item label="Cylinder" name="Cylinder"/>
274				<combo_box.item label="Prisme" name="Prism"/>
275				<combo_box.item label="Spfζre" name="Sphere"/>
276				<combo_box.item label="Kuglering" name="Torus"/>
277				<combo_box.item label="Rψr" name="Tube"/>
278				<combo_box.item label="Ring" name="Ring"/>
279				<combo_box.item label="Sculpted" name="Sculpted"/>
280			</combo_box>
281			<text name="text cut">
282				Snit Z-akse (start/slut)
283			</text>
284			<spinner label="B" name="cut begin"/>
285			<spinner label="S" name="cut end"/>
286			<text name="text hollow">
287				Hul
288			</text>
289			<text name="text skew">
290				Skζvhed
291			</text>
292			<text name="Hollow Shape">
293				Form pε hul
294			</text>
295			<combo_box name="hole">
296				<combo_box.item label="Standard" name="Default"/>
297				<combo_box.item label="Cirkel" name="Circle"/>
298				<combo_box.item label="Firkant" name="Square"/>
299				<combo_box.item label="Trekant" name="Triangle"/>
300			</combo_box>
301			<text name="text twist">
302				Vrid (start/slut)
303			</text>
304			<spinner label="B" name="Twist Begin"/>
305			<spinner label="S" name="Twist End"/>
306			<text name="scale_taper">
307				Konus
308			</text>
309			<text name="scale_hole">
310				Hulstψrrelse
311			</text>
312			<spinner label="X" name="Taper Scale X"/>
313			<spinner label="Y" name="Taper Scale Y"/>
314			<text name="text topshear">
315				Topforskydning
316			</text>
317			<spinner label="X" name="Shear X"/>
318			<spinner label="Y" name="Shear Y"/>
319			<text name="advanced_cut">
320				Snit - radial (start/slut)
321			</text>
322			<text name="advanced_dimple">
323				Fordybning (Start/slut)
324			</text>
325			<text name="advanced_slice">
326				Skive (start/slut)
327			</text>
328			<spinner label="B" name="Path Limit Begin"/>
329			<spinner label="S" name="Path Limit End"/>
330			<text name="text taper2">
331				Konus
332			</text>
333			<spinner label="X" name="Taper X"/>
334			<spinner label="Y" name="Taper Y"/>
335			<text name="text radius delta">
336				Radius
337			</text>
338			<text name="text revolutions">
339				Omdrejninger
340			</text>
341			<texture_picker label="Sculpt tekstur" name="sculpt texture control" tool_tip="Klik her for at vζlge billede"/>
342			<check_box label="Spejlet" name="sculpt mirror control" tool_tip="Spejler sculpted prim omkring X akse"/>
343			<check_box label="Vrangen ud" name="sculpt invert control" tool_tip="Vender &apos;vrangen ud&apos; pε sculpted prim"/>
344			<text name="label sculpt type">
345				Sting type
346			</text>
347			<combo_box name="sculpt type control">
348				<combo_box.item label="(ingen)" name="None"/>
349				<combo_box.item label="Sfζre" name="Sphere"/>
350				<combo_box.item label="Kuglering" name="Torus"/>
351				<combo_box.item label="Plan" name="Plane"/>
352				<combo_box.item label="Cylinder" name="Cylinder"/>
353				<combo_box.item label="Mesh" name="Mesh"/>
354			</combo_box>
355		</panel>
356		<panel label="Features" name="Features">
357			<panel.string name="None">
358				Ingen
359			</panel.string>
360			<panel.string name="Prim">
361				Prim
362			</panel.string>
363			<panel.string name="Convex Hull">
364				Konveks skrog
365			</panel.string>
366			<text name="select_single">
367				Vζlg kun ιn prim for at ζndre egenskaber.
368			</text>
369			<text name="edit_object">
370				Redigιr objektets egenskaber:
371			</text>
372			<check_box label="Fleksibel/blψd" name="Flexible1D Checkbox Ctrl" tool_tip="Tillader objektet at flekse omkring Z aksen (kun pε klient siden)"/>
373			<spinner label="Blψdhed" label_width="78" name="FlexNumSections" width="141"/>
374			<spinner label="Tyngdekraft" label_width="78" name="FlexGravity" width="141"/>
375			<spinner label="Trζk" label_width="78" name="FlexFriction" width="141"/>
376			<spinner label="Vind" label_width="78" name="FlexWind" width="141"/>
377			<spinner label="Spζndstighed" label_width="78" name="FlexTension" width="141"/>
378			<spinner label="Kraft X" label_width="78" name="FlexForceX" width="141"/>
379			<spinner label="Kraft Y" label_width="78" name="FlexForceY" width="141"/>
380			<spinner label="Kraft Z" label_width="78" name="FlexForceZ" width="141"/>
381			<check_box label="Lys" name="Light Checkbox Ctrl" tool_tip="Medfεrer at objektet afgiver lys"/>
382			<color_swatch label="" name="colorswatch" tool_tip="Klik for at εbne farvevζlger"/>
383			<texture_picker label="" name="light texture control" tool_tip="Klik for at vζlge billede til projektion (har kun effekt hvis &apos;deferred rendering&apos; er aktiveret)"/>
384			<spinner label="Intensitet" name="Light Intensity"/>
385			<spinner label="Synsvidde" name="Light FOV"/>
386			<spinner label="Radius" name="Light Radius"/>
387			<spinner label="Fokus" name="Light Focus"/>
388			<spinner label="Udfasning" name="Light Falloff"/>
389			<spinner label="Omgivelser" name="Light Ambiance"/>
390			<text name="label physicsshapetype">
391				Fysisk form type:
392			</text>
393			<combo_box name="Physics Shape Type Combo Ctrl" tool_tip="Vζlg fysisk form type"/>
394			<combo_box name="material">
395				<combo_box.item label="Sten" name="Stone"/>
396				<combo_box.item label="Metal" name="Metal"/>
397				<combo_box.item label="Glas" name="Glass"/>
398				<combo_box.item label="Trζ" name="Wood"/>
399				<combo_box.item label="Kψd" name="Flesh"/>
400				<combo_box.item label="Plastik" name="Plastic"/>
401				<combo_box.item label="Gummi" name="Rubber"/>
402			</combo_box>
403			<spinner label="Tyngde" name="Physics Gravity"/>
404			<spinner label="Friktion" name="Physics Friction"/>
405			<spinner label="Tζthed" name="Physics Density"/>
406			<spinner label="Restitution" name="Physics Restitution"/>
407		</panel>
408		<panel label="Tekstur" name="Texture">
409			<panel.string name="string repeats per meter">
410				Gentagelser pr. meter
411			</panel.string>
412			<panel.string name="string repeats per face">
413				Gentagelser pr. overflade
414			</panel.string>
415			<texture_picker label="Tekstur" name="texture control" tool_tip="Klik for at vζlge billede"/>
416			<color_swatch label="Farve" name="colorswatch" tool_tip="Klik for at εbne farvevζlger"/>
417			<text left="170" name="color trans" width="105">
418				Gennemsigtighed%
419			</text>
420			<spinner left="171" name="ColorTrans"/>
421			<text left="170" name="glow label">
422				Glψd
423			</text>
424			<spinner left="170" name="glow"/>
425			<check_box label="Selvlysende" left="170" name="checkbox fullbright"/>
426			<text name="tex gen">
427				Afbildning
428			</text>
429			<combo_box name="combobox texgen">
430				<combo_box.item label="Standard" name="Default"/>
431				<combo_box.item label="Plan" name="Planar"/>
432			</combo_box>
433			<text name="label shininess">
434				Blankhed
435			</text>
436			<combo_box name="combobox shininess">
437				<combo_box.item label="Ingen" name="None"/>
438				<combo_box.item label="Lav" name="Low"/>
439				<combo_box.item label="Mellem" name="Medium"/>
440				<combo_box.item label="Hψj" name="High"/>
441			</combo_box>
442			<text name="label bumpiness">
443				Struktur
444			</text>
445			<combo_box name="combobox bumpiness">
446				<combo_box.item label="Ingen" name="None"/>
447				<combo_box.item label="Lysintensitet" name="Brightness"/>
448				<combo_box.item label="Mψrke" name="Darkness"/>
449				<combo_box.item label="Trζεrer" name="woodgrain"/>
450				<combo_box.item label="Bark" name="bark"/>
451				<combo_box.item label="Mursten" name="bricks"/>
452				<combo_box.item label="Tern" name="checker"/>
453				<combo_box.item label="Beton" name="concrete"/>
454				<combo_box.item label="Rustik flise" name="crustytile"/>
455				<combo_box.item label="Skεret sten" name="cutstone"/>
456				<combo_box.item label="Plader" name="discs"/>
457				<combo_box.item label="Grus" name="gravel"/>
458				<combo_box.item label="Petriskεl" name="petridish"/>
459				<combo_box.item label="Udvendig beklζdning" name="siding"/>
460				<combo_box.item label="Stenflise" name="stonetile"/>
461				<combo_box.item label="Puds" name="stucco"/>
462				<combo_box.item label="Rψr" name="suction"/>
463				<combo_box.item label="Vζv" name="weave"/>
464			</combo_box>
465			<check_box initial_value="falsk" label="Flugt planare overflader" name="checkbox planar align" tool_tip="Flugt teksuter pε alle valgte overflader med den sidst valgte overflade. Krζver at planar tekstur-mapning er valgt."/>
466			<text name="rpt">
467				Gentagelser / overflade
468			</text>
469			<spinner label="Vandret (U)" name="TexScaleU"/>
470			<check_box label="Vend" name="checkbox flip s"/>
471			<spinner label="Lodret (V)" name="TexScaleV"/>
472			<check_box label="Vend" name="checkbox flip t"/>
473			<button label="Gem" label_selected="Gem" left_delta="62" name="button apply"/>
474			<text name="tex offset">
475				Tekstur offset
476			</text>
477			<spinner label="Vandret (U)" name="TexOffsetU"/>
478			<spinner label="Lodret (V)" name="TexOffsetV"/>
479			<panel name="Add_Media">
480				<text name="media_tex">
481					Media
482				</text>
483				<button name="add_media" tool_tip="Tilfψj media"/>
484				<button name="delete_media" tool_tip="Slet denne media tekstur"/>
485				<button name="edit_media" tool_tip="Redigιr dette media"/>
486				<button label="Flugt" label_selected="Flugt Media" name="button align" tool_tip="Flugt media tekstur (skal hentes fψrst)"/>
487			</panel>
488		</panel>
489		<panel label="Indhold" name="Contents">
490			<button label="Nyt script" label_selected="Nyt script" name="button new script"/>
491			<button label="Rettigheder" name="button permissions"/>
492		</panel>
493	</tab_container>
494	<panel name="land info panel">
495		<text name="label_parcel_info">
496			Parcel information
497		</text>
498		<text name="label_area_price">
499			Pris: L$[PRICE] for [AREA] m²
500		</text>
501		<text name="label_area">
502			Areal: [AREA] m²
503		</text>
504		<button label="Om land" label_selected="Om land" name="button about land"/>
505		<check_box label="Vis ejere" name="checkbox show owners" tool_tip="Farver grunde afhζngigt af ejerskab:  Grψn = Dit land Turkis = Din gruppes land Rψd = Ejet af andre Gul = Til salg Lilla = Pε auktion Grε = Offentligt ejet"/>
506		<text name="label_parcel_modify">
507			Redigere grund
508		</text>
509		<button label="Opdel" label_selected="Opdel" name="button subdivide land"/>
510		<button label="Saml" label_selected="Saml" name="button join land"/>
511		<text name="label_parcel_trans">
512			Transaktioner - land
513		</text>
514		<button label="Kψb land" label_selected="Kψb land" name="button buy land"/>
515		<button label="Efterlad land" label_selected="Efterlad land" name="button abandon land"/>
516	</panel>
517</floater>