PageRenderTime 37ms CodeModel.GetById 30ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/da/floater_hardware_settings.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 31 lines | 31 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | a3f5c6bfdd7ab5e9139d26687fb01d9b MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<floater name="Hardware Settings Floater" title="HARDWARE OPSĆTNING">
 3	<text name="Filtering:">
 4		Filtrering:
 5	</text>
 6	<check_box label="Anisotropic filtrering (langsommere nĺr aktiveret)" name="ani"/>
 7	<text name="Antialiasing:">
 8		Antialiasing:
 9	</text>
10	<combo_box label="Antialiasing" name="fsaa" width="100">
11		<combo_box.item label="Slĺet fra" name="FSAADisabled"/>
12		<combo_box.item label="2x" name="2x"/>
13		<combo_box.item label="4x" name="4x"/>
14		<combo_box.item label="8x" name="8x"/>
15		<combo_box.item label="16x" name="16x"/>
16	</combo_box>
17	<text name="antialiasing restart">
18		(krćver genstart af din Second Life klient)
19	</text>
20	<spinner label="Gamma:" name="gamma"/>
21	<text name="(brightness, lower is brighter)">
22		(Lysstyrke, lavere er lysere, 0=benyt standard)
23	</text>
24	<text name="Enable VBO:">
25		Aktivér VBO:
26	</text>
27	<check_box initial_value="true" label="Aktivér OpenGL Vertex Buffer objekter" name="vbo" tool_tip="Aktivér af dette pĺ nyere hardware giver performance forbedring.  Pĺ ćldre hardware kan aktivering medfř nedbrud."/>
28	<slider label="Tekstur hukommelse (MB):" name="GraphicsCardTextureMemory" tool_tip="Mćngde hukommelse der skal allokeres til teksturer (textures). Standardindstilling er hukommelse pĺ grafikkortet. Reduktion kan medfř bedre ydeevne, men kan samtidig gřre teksturer mere udflydende."/>
29	<spinner label="Tĺge: afstandsforhold:" name="fog"/>
30	<button label="OK" label_selected="OK" name="OK"/>
31</floater>