PageRenderTime 22ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 4ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_edit_day_cycle.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 104 lines | 104 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 46ef1a50ec7ad155a2fbcb00c88e7af4 MD5 | raw file
  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<floater name="Edit Day cycle" title="Gün Döngüsünü Düzenle">
  3	<string name="title_new">
  4		Yeni Bir Gün Döngüsü Olu?tur
  5	</string>
  6	<string name="title_edit">
  7		Gün Döngüsünü Düzenle
  8	</string>
  9	<string name="hint_new">
 10		Gün döngünüzü adland?r?n, bunu olu?turmak için denetimleri ayarlay?n ve &quot;Kaydet&quot; üzerine t?klay?n.
 11	</string>
 12	<string name="hint_edit">
 13		Gün döngünüzü düzenlemek için alttaki denetimleri ayarlay?n ve &quot;Kaydet&quot; üzerine t?klay?n.
 14	</string>
 15	<string name="combo_label">
 16		-Bir ön ayar seçin-
 17	</string>
 18	<text name="label">
 19		Ön Ayar Ad?:
 20	</text>
 21	<text name="note">
 22		Not: Ön ayar?n?z?n ad?n? de?i?tirirseniz, yeni bir ön ayar olu?turursunuz ve mevcut ön ayar de?i?mez.
 23	</text>
 24	<text name="hint_item1">
 25		- Birine t?klayarak gökyüzü ayarlar?n?/zaman? düzenleyin.
 26	</text>
 27	<text name="hint_item2">
 28		- Sekmelere t?klay?p sürükleyerek geçi? sürlrn. ayarlay?n.
 29	</text>
 30	<text name="hint_item3">
 31		- Gün döngünüzü önizlemek için f?rçay? kullan?n.
 32	</text>
 33	<panel name="day_cycle_slider_panel">
 34		<multi_slider initial_value="0" name="WLTimeSlider"/>
 35		<multi_slider initial_value="0" name="WLDayCycleKeys"/>
 36		<button label="Anahtar Ekle" label_selected="Anahtar Ekle" name="WLAddKey"/>
 37		<button label="Anahtar? Sil" label_selected="Anahtar? Sil" name="WLDeleteKey"/>
 38		<text name="WL12am">
 39			12
 40		</text>
 41		<text name="WL3am">
 42			3
 43		</text>
 44		<text name="WL6am">
 45			6
 46		</text>
 47		<text name="WL9amHash">
 48			9
 49		</text>
 50		<text name="WL12pmHash">
 51			24
 52		</text>
 53		<text name="WL3pm">
 54			15
 55		</text>
 56		<text name="WL6pm">
 57			18
 58		</text>
 59		<text name="WL9pm">
 60			21
 61		</text>
 62		<text name="WL12am2">
 63			12
 64		</text>
 65		<text name="WL12amHash">
 66			|
 67		</text>
 68		<text name="WL3amHash">
 69			I
 70		</text>
 71		<text name="WL6amHash">
 72			|
 73		</text>
 74		<text name="WL9amHash2">
 75			I
 76		</text>
 77		<text name="WL12pmHash2">
 78			|
 79		</text>
 80		<text name="WL3pmHash">
 81			I
 82		</text>
 83		<text name="WL6pmHash">
 84			|
 85		</text>
 86		<text name="WL9pmHash">
 87			I
 88		</text>
 89		<text name="WL12amHash2">
 90			|
 91		</text>
 92	</panel>
 93	<text name="WLCurKeyPresetText">
 94		Gökyüzü Ayar?:
 95	</text>
 96	<combo_box label="Ön Ayar" name="WLSkyPresets"/>
 97	<text name="WLCurKeyTimeText">
 98		Zaman:
 99	</text>
100	<time name="time" value="6:00"/>
101	<check_box label="Bunu yeni gün döngüm yap" name="make_default_cb"/>
102	<button label="Kaydet" name="save"/>
103	<button label="?ptal" name="cancel"/>
104</floater>