PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 23ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/panel_group_general.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 57 lines | 56 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | e0f356a305144e97c4428cc65251e48a MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Genel" name="general_tab">
 3	<panel.string name="help_text">
 4		Genel sekmesinde bu grup hakk?nda genel bilgiler, üyelerin listesi, genel Grup Tercihleri ve üye seçenekleri yer al?r.
 5
 6Daha fazla yard?m edinmek için farenizi seçeneklerin üzerine getirin.
 7	</panel.string>
 8	<panel.string name="group_info_unchanged">
 9		Genel grup bilgileri de?i?ti
10	</panel.string>
11	<panel.string name="incomplete_member_data_str">
12		Üye verileri al?n?yor
13	</panel.string>
14	<panel name="group_info_top">
15		<texture_picker label="" name="insignia" tool_tip="Bir resim seçmek için t?klay?n"/>
16		<text name="prepend_founded_by">
17			Kurucu:
18		</text>
19		<text name="join_cost_text">
20			Ücretsiz
21		</text>
22		<button label="??MD? KATIL!" name="btn_join"/>
23	</panel>
24	<text_editor name="charter">
25		Grup Bildirgesi
26	</text_editor>
27	<name_list name="visible_members">
28		<name_list.columns label="Üye" name="name"/>
29		<name_list.columns label="Ba?l?k" name="title"/>
30		<name_list.columns label="Durum" name="status"/>
31	</name_list>
32	<text name="my_group_settngs_label">
33		Ben
34	</text>
35	<text name="active_title_label">
36		Ba?l???m:
37	</text>
38	<combo_box name="active_title" tool_tip="Bu grup etkin oldu?unda avatar?n?z?n ad etiketinde görünecek ba?l??? belirler."/>
39	<check_box label="Grup bildirimleri al" name="receive_notices" tool_tip="Bu gruptan Bildirim almak isteyip istemedi?inizi belirler.  Bu grup size istemedi?iniz bildirimler yolluyorsa bu kutudaki i?areti kald?r?n."/>
40	<check_box label="Profilimde göster" name="list_groups_in_profile" tool_tip="Bu grubu profilinizde göstermeyi isteyip istemedi?inizi belirler"/>
41	<panel name="preferences_container">
42		<text name="group_settngs_label">
43			Grup
44		</text>
45		<check_box label="Herkes kat?labilir" name="open_enrollement" tool_tip="Bu grubun davet edilmeden yeni üyelerin kat?lmas?na imkan tan?y?p tan?mayaca??n? belirler."/>
46		<check_box label="Kat?lma ücreti" name="check_enrollment_fee" tool_tip="Bu gruba kat?lmak için bir kay?t ücretinin gerekip gerekmeyece?ini belirler"/>
47		<spinner label="L$" name="spin_enrollment_fee" tool_tip="Kay?t Ücreti i?aretlendi?inde yeni üyeler gruba kat?lmak için bu ücreti ödemelidir."/>
48		<combo_box name="group_mature_check" tool_tip="Grubunuzun Orta seviyede içeri?e sahip olup olmad???n? belirler">
49			<combo_item name="select_mature">
50				- Eri?kinlik seviyesini seçin -
51			</combo_item>
52			<combo_box.item label="Orta Seviyede ?çerik" name="mature"/>
53			<combo_box.item label="Genel ?çerik" name="pg"/>
54		</combo_box>
55		<check_box initial_value="true" label="Aramada göster" name="show_in_group_list" tool_tip="Ki?iler arama sonuçlar?nda bu grubu görebilsin"/>
56	</panel>
57</panel>