PageRenderTime 32ms CodeModel.GetById 11ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_preview_gesture.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 73 lines | 73 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 6b9b93f39716d4f66026372583e67175 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <floater name="gesture_preview">
 3. <floater.string name="step_anim">
 4. Oynat?lacak animasyon:
 5. </floater.string>
 6. <floater.string name="step_sound">
 7. Çal?nacak ses:
 8. </floater.string>
 9. <floater.string name="step_chat">
 10. Konu?ulacak sohbet:
 11. </floater.string>
 12. <floater.string name="step_wait">
 13. Bekle:
 14. </floater.string>
 15. <floater.string name="stop_txt">
 16. Durdur
 17. </floater.string>
 18. <floater.string name="preview_txt">
 19. Önizleme
 20. </floater.string>
 21. <floater.string name="none_text">
 22. -- Hiçbiri --
 23. </floater.string>
 24. <floater.string name="Title">
 25. Mimik: [NAME]
 26. </floater.string>
 27. <text name="desc_label">
 28. ?klama:
 29. </text>
 30. <text name="trigger_label">
 31. Tetikleyici:
 32. </text>
 33. <text name="replace_text" tool_tip="Tetikleyici kelimelerinin yerine bunlar? koyun. Örne?in, &apos;merhaba&apos; yerine &apos;naber&apos; konulmas? tetikleyicisi ile &quot;merhaba demek istemi?tim&quot; sohbeti &quot;naber demek istemi?tim olacak ve mimik gerçekle?tirilecektir!">
 34. Yerine ?unu koy:
 35. </text>
 36. <line_editor name="replace_editor" tool_tip="Tetikleyici kelimelerinin yerine bunlar? koyun. Örne?in, &apos;merhaba&apos; yerine &apos;naber&apos; konulmas? tetikleyicisi ile &quot;merhaba demek istemi?tim&quot; sohbeti &quot;naber demek istemi?tim olacak ve mimik gerçekle?tirilecektir"/>
 37. <text name="key_label">
 38. K?sayol Tu?u:
 39. </text>
 40. <combo_box label="Hiçbiri" name="modifier_combo"/>
 41. <combo_box label="Hiçbiri" name="key_combo"/>
 42. <text name="library_label">
 43. Kütüphane:
 44. </text>
 45. <scroll_list name="library_list">
 46. <scroll_list.rows name="action_animation" value="Animasyon"/>
 47. <scroll_list.rows name="action_sound" value="Ses"/>
 48. <scroll_list.rows name="action_chat" value="Sohbet"/>
 49. <scroll_list.rows name="action_wait" value="Bekle"/>
 50. </scroll_list>
 51. <button label="Ekle &gt;&gt;" name="add_btn"/>
 52. <text name="steps_label">
 53. Ad?mlar:
 54. </text>
 55. <button label="Yukar?" name="up_btn"/>
 56. <button label="A?a??" name="down_btn"/>
 57. <button label="Kald?r" name="delete_btn"/>
 58. <text name="options_text">
 59. (seçenekler)
 60. </text>
 61. <radio_group name="animation_trigger_type">
 62. <radio_item label="Ba?la" name="start"/>
 63. <radio_item label="Durdur" name="stop"/>
 64. </radio_group>
 65. <check_box label="tüm animasyonlar bitinceye kadar" name="wait_anim_check"/>
 66. <check_box label="saniye olarak zaman:" name="wait_time_check"/>
 67. <text name="help_label">
 68. Bekleme ad?mlar? eklemedi?iniz sürece tüm ad?mlar ayn? anda gerçekle?ir.
 69. </text>
 70. <check_box label="Etkin" name="active_check" tool_tip="Etkin mimikleri tetiklemek için tetikleme fazlar? için sohbet gerçekle?tirebilir veya k?sayol tu?lar?na basabilirsiniz. Bir anahtar ba?lama ihtilaf? oldu?unda mimikler genellikle inaktif hale geçer."/>
 71. <button label="Önizleme" name="preview_btn"/>
 72. <button label="Kaydet" name="save_btn"/>
 73. </floater>