PageRenderTime 12ms CodeModel.GetById 9ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/panel_group_invite.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 27 lines | 27 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | f685240c13e9e5fb6dd40b6d5f59cf2c MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Bir Üyeyi Davet Et" name="invite_panel">
 3	<panel.string name="confirm_invite_owner_str">
 4		Yeni sahipler davet etmek istedi?inize emin misiniz? Bu eylem geri döndürülemez!
 5	</panel.string>
 6	<panel.string name="loading">
 7		(yükleniyor...)
 8	</panel.string>
 9	<panel.string name="already_in_group">
10		Seçti?iniz baz? Sakinler zaten grupta yer al?yor, bu yüzden bunlara davetiye gönderilmedi.
11	</panel.string>
12	<text name="help_text">
13		Grubunuza davet etmek için birden fazla Sakin seçebilirsiniz. Ba?lamak için &quot;Sakin Seçiciyi Aç&quot; üzerine t?klay?n.
14	</text>
15	<button label="Sakin Seçiciyi Aç" name="add_button"/>
16	<name_list name="invitee_list" tool_tip="Ctrl tu?unu bas?l? tutun ve seçmek istedi?iniz Sakinlerin adlar?na t?klay?n"/>
17	<button label="Seçilenleri Listeden Ç?kar" name="remove_button" tool_tip="Yukar?da seçilen Sakinleri davet listesinden ç?kar?r"/>
18	<text name="role_text">
19		Onlar? hala Role atayaca??n?z? seçin:
20	</text>
21	<combo_box name="role_name" tool_tip="Üyeleri ataman?za izin verilen Roller listesinden seçin"/>
22	<button label="Davetiye Gönder" name="ok_button"/>
23	<button label="?ptal" name="cancel_button"/>
24	<string name="GroupInvitation">
25		Grup Davetiyesi
26	</string>
27</panel>