PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 22ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/panel_group_notices.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 61 lines | 61 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | d6d8c09fd4fba7d01c418a852c11f5e8 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Bildirimler" name="notices_tab">
 3	<panel.string name="help_text">
 4		Bildirimler ile bir ileti ve opsiyonel olarak eklenmi? bir ö?e gönderebilirsiniz.
 5Bildirimler sadece Bildirim alma imkan?na sahip olan Rollerdeki grup üyelerine gider.
 6Genel sekmesinde Bildirimleri kapatabilirsiniz.
 7	</panel.string>
 8	<panel.string name="no_notices_text">
 9		Eski bildirimler mevcut de?il
10	</panel.string>
11	<text name="lbl2">
12		Bildirimler 14 gün boyunca saklan?r.
13Günde grup ba??na maksimum s?n?r 200&apos;dür
14	</text>
15	<scroll_list name="notice_list">
16		<scroll_list.columns label="Konu" name="subject"/>
17		<scroll_list.columns label="Kimden" name="from"/>
18		<scroll_list.columns label="Tarih" name="date"/>
19	</scroll_list>
20	<text name="notice_list_none_found">
21		Bildirim yok
22	</text>
23	<button label="Yeni Bildirim" name="create_new_notice" tool_tip="Yeni bir bildirim olu?tur"/>
24	<button name="refresh_notices" tool_tip="Bildirimler listesini yenile"/>
25	<panel label="Yeni Bildirim Olu?tur" name="panel_create_new_notice">
26		<text name="lbl">
27			Bildirim Olu?tur
28		</text>
29		<text name="lbl3">
30			Konu:
31		</text>
32		<text name="lbl4">
33			?leti:
34		</text>
35		<text name="lbl5">
36			Ekle:
37		</text>
38		<text name="string">
39			Bir ö?eyi eklemek için buraya sürükleyin ve b?rak?n:
40		</text>
41		<button label="Envanter" name="open_inventory" tool_tip="Envanteri Aç"/>
42		<button name="remove_attachment" tool_tip="Bildiriminizden aksesuar? kald?r"/>
43		<button label="Gönder" label_selected="Gönder" name="send_notice"/>
44		<group_drop_target name="drop_target" tool_tip="Bu bildirimle bir envanter ö?esini göndermek için ö?eyi bu hedef kutuya sürükleyin. Ö?eyi eklemek için kopyalama ve aktarma iznine sahip olmal?s?n?z."/>
45	</panel>
46	<panel label="Eski Bildirimi Göster" name="panel_view_past_notice">
47		<text name="lbl">
48			Ar?ivlenmi? Bildirim
49		</text>
50		<text name="lbl2">
51			Yeni bir bildirim göndermek için + dü?mesine t?klay?n
52		</text>
53		<text name="lbl3">
54			Konu:
55		</text>
56		<text name="lbl4">
57			?leti:
58		</text>
59		<button label="Aksesuar? Aç" name="open_attachment"/>
60	</panel>
61</panel>