PageRenderTime 14ms CodeModel.GetById 9ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_side_tray.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 29 lines | 27 code | 0 blank | 2 comment | 0 complexity | ff51dc8d62cc2c12e3e1a98c1961cbd9 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<!-- Side tray cannot show background because it is always
 3	partially on screen to hold tab buttons. -->
 4<side_tray name="sidebar">
 5	<sidetray_tab description="Prze??cz schowek" name="sidebar_openclose" tab_title="Prze??cz schowek"/>
 6	<sidetray_tab description="Miejsce Startu." name="sidebar_home" tab_title="Home">
 7		<panel label="miejsce startu" name="panel_home"/>
 8	</sidetray_tab>
 9	<sidetray_tab description="Edytuj swój publiczny profil oraz ulubione zak?adki." name="sidebar_me" tab_title="My Profile">
10		<panel_container name="panel_container">
11			<panel label="Ja" name="panel_me"/>
12		</panel_container>
13	</sidetray_tab>
14	<sidetray_tab description="Znajd? swoich znajomych, kontakty oraz Rezydentów w pobli?u Ciebie." name="sidebar_people" tab_title="People">
15		<panel_container name="panel_container">
16			<panel label="Grupa" name="panel_group_info_sidetray"/>
17			<panel label="Zablokowani Rezydenci &amp; Obiekty" name="panel_block_list_sidetray"/>
18		</panel_container>
19	</sidetray_tab>
20	<sidetray_tab description="Znajd? i odwied? miejsca, w których by?e? wcze?niej." label="Miejsca" name="sidebar_places" tab_title="Places">
21		<panel label="Miejsca" name="panel_places"/>
22	</sidetray_tab>
23	<sidetray_tab description="Przegl?daj Szaf?." name="sidebar_inventory" tab_title="My Inventory">
24		<panel label="Edytuj Szaf?" name="sidepanel_inventory"/>
25	</sidetray_tab>
26	<sidetray_tab description="Zmie? swój obecny wygl?d i ubranie." name="sidebar_appearance" tab_title="My Appearance">
27		<panel label="Edytuj wygl?d" name="sidepanel_appearance"/>
28	</sidetray_tab>
29</side_tray>