PageRenderTime 44ms CodeModel.GetById 18ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_sound.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 62 lines | 62 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | e7df3813a48722ea7d40f9ccb0d2839c MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <panel label="D?wi?ki" name="Preference Media panel">
 3. <panel.string name="middle_mouse">
 4. ?rodkowy przycisk myszy
 5. </panel.string>
 6. <slider label="G?ówny" name="System Volume"/>
 7. <check_box initial_value="true" name="mute_when_minimized"/>
 8. <text name="mute_chb_label">
 9. Wycisz podczas minimalizacji
 10. </text>
 11. <slider label="Interfejs" name="UI Volume"/>
 12. <slider label="Otoczenie" name="Wind Volume"/>
 13. <slider label="Efekty d?wi?kowe" name="SFX Volume"/>
 14. <slider label="Muzyka strumieniowa" name="Music Volume"/>
 15. <check_box label="Aktywny" name="enable_music"/>
 16. <slider label="Media" name="Media Volume"/>
 17. <check_box label="Odtwarzaj media" name="enable_media"/>
 18. <slider label="Komunikacja g?osowa" name="Voice Volume"/>
 19. <check_box label="Pozwól na rozmowy g?osowe" name="enable_voice_check"/>
 20. <check_box label="Automatycznie odtwarzaj media" name="media_auto_play_btn" tool_tip="Zaznacz t? funkcj? aby uruchomi? automatyczne uruchamianie mediów" value="true"/>
 21. <check_box label="Uruchom media za??czone do innych awatarów" name="media_show_on_others_btn" tool_tip="Odznacz t? funkcj? by ukry? media za??czone to awatarów w publi?u" value="true"/>
 22. <text name="voice_chat_settings">
 23. Ustawienia komunikacji g?osowej
 24. </text>
 25. <text name="Listen from">
 26. Odtwarzaj z:
 27. </text>
 28. <radio_group name="ear_location">
 29. <radio_item label="pozycji kamery" name="0"/>
 30. <radio_item label="pozycji awatara" name="1"/>
 31. </radio_group>
 32. <check_box label="Poruszaj ustami awatara podczas mówienia" name="enable_lip_sync"/>
 33. <check_box label="W??cz/wy??cz mikrofon kiedy naciskam:" name="push_to_talk_toggle_check" tool_tip="Kiedy aktywny jest tryb prze??czania wci?nij i zwolnij prze??cznik RAZ aby w??czy? lub wy??czy? mikrofon. Kiedy tryb prze??czania nie jest aktywny mikrofon nadaje g?os tylko kiedy prze??cznik jest wci?ni?ty."/>
 34. <line_editor label="Prze??cznik kliknij-aby-mówi?" name="modifier_combo"/>
 35. <button label="Ustaw klawisz" name="set_voice_hotkey_button"/>
 36. <button name="set_voice_middlemouse_button" tool_tip="Zresetuj do ?rodkowego przycisku myszy"/>
 37. <button label="Wej?ciowe/Wyj?ciowe urz?dzenia" name="device_settings_btn"/>
 38. <panel label="Ustawienia sprz?towe" name="device_settings_panel">
 39. <panel.string name="default_text">
 40. Domy?lne
 41. </panel.string>
 42. <panel.string name="default system device">
 43. Domy?lne ustawienia sprz?towe
 44. </panel.string>
 45. <panel.string name="no device">
 46. Brak sprz?tu
 47. </panel.string>
 48. <text name="Input">
 49. Wej?ciowe
 50. </text>
 51. <text name="My volume label">
 52. Moja g?o?no??:
 53. </text>
 54. <slider_bar initial_value="1.0" name="mic_volume_slider" tool_tip="Zmie? próg g?o?no?ci korzystaj?c z tego suwaka"/>
 55. <text name="wait_text">
 56. Prosz? czeka?
 57. </text>
 58. <text name="Output">
 59. Wyj?ciowe
 60. </text>
 61. </panel>
 62. </panel>