PageRenderTime 5ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_media_settings_security.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 13 lines | 13 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | cb1304f63047185cb781367746f18824 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Ochrona" name="Media Settings Security">
 3	<check_box initial_value="false" label="Dost?p dozwolony tylko dla wybranych URL" name="whitelist_enable"/>
 4	<text name="home_url_fails_some_items_in_whitelist">
 5		Wej?cia na stron? WWW, które si? nie powiod?y s? 
 6zaznaczone:
 7	</text>
 8	<button label="Dodaj" name="whitelist_add"/>
 9	<button label="Usu?" name="whitelist_del"/>
10	<text name="home_url_fails_whitelist">
11		UWAGA: WWW  wyszczególnione w Ogólne nie przesz?y Bia?ej Listy. Zosta?a ona wy??czona dopóki poprawny zapis nie zostanie dodany.
12	</text>
13</panel>