PageRenderTime 10ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_auction.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 11 lines | 11 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 4158c048e822310c10c6cd4abcf7034c MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<floater name="floater_auction" title="ROZPOCZNIJ SPRZEDA? POSIAD?O?CI LINDENÓW">
 3	<floater.string name="already for sale">
 4		Nie mo?esz umie?ci? Posiad?o?ci na Aukcji, je?eli ju? zosta?a wystawiona na sprzeda?.
 5	</floater.string>
 6	<check_box initial_value="true" label="Zawieraj?c ?ó?te ogrodzenie" name="fence_check"/>
 7	<button label="Zdj?ce" label_selected="Zdj?ce" name="snapshot_btn"/>
 8	<button label="Sprzedaj ka?demu" label_selected="Sprzedaj Ka?demu" name="sell_to_anyone_btn"/>
 9	<button label="Wyczy?? ustawienia" label_selected="Wyczy?? ustawienia" name="reset_parcel_btn"/>
10	<button label="Rozpocznij Aukcj?" label_selected="Rozpocznij Aukcj?" name="start_auction_btn"/>
11</floater>