PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 20ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_outfit_edit.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 57 lines | 56 code | 0 blank | 1 comment | 0 complexity | 431281e279b1b781f77a0497c931130e MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<!-- Side tray Outfit Edit panel -->
 3<panel label="Edytuj strój" name="outfit_edit">
 4	<string name="No Outfit" value="Brak stroju"/>
 5	<string name="unsaved_changes" value="Zmiany niezachowane"/>
 6	<string name="now_editing" value="Obecnie edytujesz"/>
 7	<panel.string name="not_available">
 8		(N\A)
 9	</panel.string>
10	<panel.string name="unknown">
11		(nieznany)
12	</panel.string>
13	<string name="Filter.All" value="Wszystko"/>
14	<string name="Filter.Clothes/Body" value="Ubrania/Cia?o"/>
15	<string name="Filter.Objects" value="Obiekty"/>
16	<string name="Filter.Clothing" value="Ubranie"/>
17	<string name="Filter.Bodyparts" value="Cz??ci cia?a"/>
18	<string name="replace_body_part" value="Kliknij aby zast?pi? Twój obecny ksztalt"/>
19	<text name="title" value="Edytuj strój"/>
20	<panel label="bottom_panel" name="header_panel">
21		<panel label="bottom_panel" name="outfit_name_and_status">
22			<text name="status" value="Trwa edycja..."/>
23			<text name="curr_outfit_name" value="[Current Outfit]"/>
24		</panel>
25	</panel>
26	<layout_stack name="im_panels">
27		<layout_panel label="Panel kontrolny IM" name="outfit_wearables_panel">
28			<layout_stack name="filter_panels">
29				<layout_panel name="add_button_and_combobox">
30					<button label="Dodaj..." name="show_add_wearables_btn" tool_tip="Otwórz/Zamknij"/>
31				</layout_panel>
32				<layout_panel name="filter_panel">
33					<filter_editor label="Filtruj cz??ci stroju w Szafie" name="look_item_filter"/>
34				</layout_panel>
35			</layout_stack>
36		</layout_panel>
37		<layout_panel name="add_wearables_panel">
38			<button label="Za?ó? obiekt" name="plus_btn"/>
39		</layout_panel>
40	</layout_stack>
41	<panel name="no_add_wearables_button_bar">
42		<button name="shop_btn_1" tool_tip="Odwied? stron? SL Marketplace. Mo?esz równie? zaznaczy? rzecz, któr? masz na sobie a nast?pnie klikn?? tutaj aby zobaczy? wi?cej rzeczy tego rodzaju."/>
43	</panel>
44	<panel name="add_wearables_button_bar">
45		<button name="shop_btn_2" tool_tip="Odwied? stron? SL Marketplace. Mo?esz równie? zaznaczy? rzecz, któr? masz na sobie a nast?pnie klikn?? tutaj aby zobaczy? wi?cej rzeczy tego rodzaju."/>
46	</panel>
47	<panel name="save_revert_button_bar">
48		<layout_stack name="button_bar_ls">
49			<layout_panel name="save_btn_lp">
50				<button label="Zapisz" name="save_btn"/>
51			</layout_panel>
52			<layout_panel name="revert_btn_lp">
53				<button label="Cofnij zmiany" name="revert_btn" tool_tip="Przywró? ostatni? zapisan? wersj?"/>
54			</layout_panel>
55		</layout_stack>
56	</panel>
57</panel>