PageRenderTime 7ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_display_name.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 18 lines | 18 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | fb782247f74aa344f52d05eb18e6a9d9 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<floater name="Display Name" title="ZMIE? WY?WIETLAN? NAZW?">
 3	<text name="info_text">
 4		Nazwa, któr? nada?a?/nada?e? Twojemu awatarowi jest okre?lana jako wy?wietlana nazwa. Mo?esz j? zmienia? raz w tygodniu.
 5	</text>
 6	<text name="lockout_text">
 7		Nie mo?esz zmieni? swojej wy?wietlanej nazwy do: [TIME].
 8	</text>
 9	<text name="set_name_label">
10		Nowa wy?wietlana nazwa:
11	</text>
12	<text name="name_confirm_label">
13		Wpisz Twoj? now? nazw? aby potwierdzi?:
14	</text>
15	<button label="Zapisz" name="save_btn" tool_tip="Zapisz swoj? now? wy?wietlan? nazw?"/>
16	<button label="Resetuj" name="reset_btn" tool_tip="Uczy? wy?wietlan? nazw? tak? sam? jak nazwa u?ytkownika"/>
17	<button label="Cofnij" name="cancel_btn"/>
18</floater>