PageRenderTime 17ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_chat.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 58 lines | 58 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 84828734f12e1dd1104e69a4bcf1b481 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Czat/IM" name="chat">
 3	<text name="font_size">
 4		Rozmiar czcionki:
 5	</text>
 6	<radio_group name="chat_font_size">
 7		<radio_item label="Ma?a" name="radio" value="0"/>
 8		<radio_item label="?rednia" name="radio2" value="1"/>
 9		<radio_item label="Du?a" name="radio3" value="2"/>
10	</radio_group>
11	<check_box initial_value="true" label="U?ywaj animacji podczas pisania" name="play_typing_animation"/>
12	<check_box label="Wysy?aj wszystkie wiadomo?ci (IM) na moj? skrzynk? pocztow? kiedy jestem niedost?pny" name="send_im_to_email"/>
13	<check_box label="Zwyk?y tekst IM i historia czatu" name="plain_text_chat_history"/>
14	<check_box label="Czat chmurkowy" name="bubble_text_chat"/>
15	<text name="show_ims_in_label">
16		Poka? wiadomo?ci (IM) w:
17	</text>
18	<text name="requires_restart_label">
19		(restart wymagany)
20	</text>
21	<radio_group name="chat_window" tool_tip="Poka? wiadomo?ci IM osobno lub razem (restart wymagany)">
22		<radio_item label="Osobne okna" name="radio" value="0"/>
23		<radio_item label="Etykiety" name="radio2" value="1"/>
24	</radio_group>
25	<text name="disable_toast_label">
26		Uaktywnij wyskakuj?ce okienka rozpoczynaj?cych si? rozmów:
27	</text>
28	<check_box label="Czat grupy" name="EnableGroupChatPopups" tool_tip="Zaznacz aby widzie? wyskaku?ce okienka kiedy czat grupy si? pojawia"/>
29	<check_box label="Czat IM" name="EnableIMChatPopups" tool_tip="Zaznacz aby widzie? wyskakuj?ce okienka kiedy IM si? pojawia"/>
30	<spinner label="Czas widoczno?ci czatu w pobli?u:" name="nearby_toasts_lifetime"/>
31	<spinner label="Czas znikania czatu w pobli?u:" name="nearby_toasts_fadingtime"/>
32	<check_box name="translate_chat_checkbox"/>
33	<text name="translate_chb_label">
34		U?yj translatora podczas rozmowy
35	</text>
36	<text name="translate_language_text">
37		Przet?umacz czat na:
38	</text>
39	<combo_box name="translate_language_combobox">
40		<combo_box.item label="Domy?lny" name="System Default Language"/>
41		<combo_box.item label="English (Angielski)" name="English"/>
42		<combo_box.item label="Dansk (Du?ski)" name="Danish"/>
43		<combo_box.item label="Deutsch (Niemiecki)" name="German"/>
44		<combo_box.item label="Espańol (Hiszpa?ski)" name="Spanish"/>
45		<combo_box.item label="Français (Francuski)" name="French"/>
46		<combo_box.item label="Italiano (W?oski)" name="Italian"/>
47		<combo_box.item label="Magyar (W?gierski)" name="Hungarian"/>
48		<combo_box.item label="Nederlands (Holenderski)" name="Dutch"/>
49		<combo_box.item label="Polski" name="Polish"/>
50		<combo_box.item label="Portuguęs (Portugalski)" name="Portugese"/>
51		<combo_box.item label="??????? (Rosyjski)" name="Russian"/>
52		<combo_box.item label="Türkçe (Turecki)" name="Turkish"/>
53		<combo_box.item label="?????????? (Ukrai?ski)" name="Ukrainian"/>
54		<combo_box.item label="?? (??) (Chi?ski)" name="Chinese"/>
55		<combo_box.item label="??? (Japo?ski)" name="Japanese"/>
56		<combo_box.item label="??? (Korea?ski)" name="Korean"/>
57	</combo_box>
58</panel>