PageRenderTime 16ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_people.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 94 lines | 93 code | 0 blank | 1 comment | 0 complexity | 86bceeed040b9719e797ce0f7cc0ce7b MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<!-- Side tray panel -->
 3<panel label="Ludzie" name="people_panel">
 4	<string name="no_recent_people" value="Brak ostatnich rozmówców. Chcesz spotka? ludzi? Spróbuj [secondlife:///app/search/people Szukaj] or the [secondlife:///app/worldmap Mapa ?wiata]."/>
 5	<string name="no_filtered_recent_people" value="Nie znaleziono tego czego szukasz? Spróbuj [secondlife:///app/search/groups/[SEARCH_TERM] Szukaj]."/>
 6	<string name="no_one_near" value="Nie ma nikogo w pobli?u. Chcesz spotka? ludzi? Spróbuj [secondlife:///app/search/people Szukaj] lub [secondlife:///app/worldmap Mapa ?wiata]."/>
 7	<string name="no_one_filtered_near" value="Nie znaleziono tego czego szukasz? Spróbuj [secondlife:///app/search/groups/[SEARCH_TERM] Szukaj]."/>
 8	<string name="no_friends_online" value="Brak dost?pnych znajomych"/>
 9	<string name="no_friends" value="Brak znajomych"/>
10	<string name="no_friends_msg">
11		Wyszukaj znajomych [secondlife:///app/search/people Szukaj] lub kliknij prawym przyciskiem na Rezydenta aby zaproponowa? mu znajomo??.
12Chcesz spotka? ludzi? Spróbuj [secondlife:///app/worldmap Mapa ?wiata].
13	</string>
14	<string name="no_filtered_friends_msg">
15		Nie znaleziono tego czego szukasz? Spróbuj [secondlife:///app/search/groups/[SEARCH_TERM] Szukaj].
16	</string>
17	<string name="people_filter_label" value="Filtruj ludzi"/>
18	<string name="groups_filter_label" value="Filtruj grupy"/>
19	<string name="no_filtered_groups_msg" value="Nie znaleziono tego czego szukasz? Spróbuj [secondlife:///app/search/groups/[SEARCH_TERM] Szukaj]."/>
20	<string name="no_groups_msg" value="Chcesz do??czy? do grup? Spróbuj [secondlife:///app/search/groups Szukaj]."/>
21	<string name="MiniMapToolTipMsg" value="[REGION](Podwójne klikni?cie otwiera map?, wci?nij Shift i przeci?gnij aby przesun??)"/>
22	<string name="AltMiniMapToolTipMsg" value="[REGION](Podwójne klikni?cie aktywuje teleport, wci?nij Shift i przeci?gnij aby przesun??)"/>
23	<filter_editor label="Filtr" name="filter_input"/>
24	<tab_container name="tabs">
25		<panel label="W POBLI?U" name="nearby_panel">
26			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
27				<menu_button name="nearby_view_sort_btn" tool_tip="Opcje"/>
28				<button name="add_friend_btn" tool_tip="Dodaj wybranego Rezydenta do znajomych"/>
29			</panel>
30		</panel>
31		<panel label="ZNAJOMI" name="friends_panel">
32			<accordion name="friends_accordion">
33				<accordion_tab name="tab_online" title="Dost?pni"/>
34				<accordion_tab name="tab_all" title="Wszyscy"/>
35			</accordion>
36			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
37				<layout_stack name="bottom_panel">
38					<layout_panel name="options_gear_btn_panel">
39						<menu_button name="friends_viewsort_btn" tool_tip="Poka? opcje dodatkowe"/>
40					</layout_panel>
41					<layout_panel name="add_btn_panel">
42						<button name="add_btn" tool_tip="Dodaj wybranego Rezydenta do znajomych"/>
43					</layout_panel>
44					<layout_panel name="trash_btn_panel">
45						<dnd_button name="del_btn" tool_tip="Usu? zaznaczon? osob? ze swojej listy znajomych"/>
46					</layout_panel>
47				</layout_stack>
48			</panel>
49		</panel>
50		<panel label="GRUPY" name="groups_panel">
51			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
52				<menu_button name="groups_viewsort_btn" tool_tip="Opcje"/>
53				<button name="plus_btn" tool_tip="Do??cz do grupy/Stwórz now? grup?"/>
54				<button name="activate_btn" tool_tip="Aktywuj wybran? grup?"/>
55			</panel>
56		</panel>
57		<panel label="OSTATNIE" name="recent_panel">
58			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
59				<menu_button name="recent_viewsort_btn" tool_tip="Opcje"/>
60				<button name="add_friend_btn" tool_tip="Dodaj wybranego Rezydenta do znajomych"/>
61			</panel>
62		</panel>
63	</tab_container>
64	<panel name="button_bar">
65		<layout_stack name="bottom_bar_ls">
66			<layout_panel name="view_profile_btn_lp">
67				<button label="Profil" name="view_profile_btn" tool_tip="Poka? zdj?cie, grupy i inne informacje o Rezydencie"/>
68			</layout_panel>
69			<layout_panel name="im_btn_lp">
70				<button label="IM" name="im_btn" tool_tip="Otwórz wiadomo?ci IM"/>
71			</layout_panel>
72			<layout_panel name="call_btn_lp">
73				<button label="Dzwo?" name="call_btn" tool_tip="Zadzwo? do tego Rezydenta"/>
74			</layout_panel>
75			<layout_panel name="share_btn_lp">
76				<button label="Udost?pnij" name="share_btn" tool_tip="Udost?pnij obiekt z Szafy"/>
77			</layout_panel>
78			<layout_panel name="teleport_btn_lp">
79				<button label="Teleportuj" name="teleport_btn" tool_tip="Zaproponuj teleport"/>
80			</layout_panel>
81		</layout_stack>
82		<layout_stack name="bottom_bar_ls1">
83			<layout_panel name="group_info_btn_lp">
84				<button label="Profil grupy" name="group_info_btn" tool_tip="Poka? informacje o grupie"/>
85			</layout_panel>
86			<layout_panel name="chat_btn_lp">
87				<button label="Czat grupy" name="chat_btn" tool_tip="Otwórz sesj? czatu"/>
88			</layout_panel>
89			<layout_panel name="group_call_btn_lp">
90				<button label="Rozmowa g?osowa w grupie" name="group_call_btn" tool_tip="Rozmowa g?osowa w tej grupie"/>
91			</layout_panel>
92		</layout_stack>
93	</panel>
94</panel>