PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 7ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_graphics1.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 103 lines | 103 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | d1230d6c358396134436362dfeb7b775 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Grafika" name="Display panel">
 3	<text name="QualitySpeed">
 4		Jako?? i pr?dko??:
 5	</text>
 6	<text name="FasterText">
 7		Pr?dko??
 8	</text>
 9	<text name="BetterText">
 10		Lepiej
 11	</text>
 12	<slider label="" name="QualityPerformanceSelection"/>
 13	<text name="ShadersPrefText">
 14		Niska
 15	</text>
 16	<text name="ShadersPrefText2">
 17		?rednia
 18	</text>
 19	<text name="ShadersPrefText3">
 20		Wysoka
 21	</text>
 22	<text name="ShadersPrefText4">
 23		Super
 24	</text>
 25	<panel label="CustomGraphics" name="CustomGraphics Panel">
 26		<text name="ShadersText">
 27			Cieniowanie pixeli (shadery):
 28		</text>
 29		<check_box initial_value="prawda" label="Prze?roczysto?? wody" name="TransparentWater"/>
 30		<check_box initial_value="true" label="Mapowanie wypuk?o?ci i po?ysk" name="BumpShiny"/>
 31		<check_box initial_value="true" label="Podstawowe shadery" name="BasicShaders" tool_tip="Wy??czenie tej opcji mo?e naprawi? b??dy niektórych sterowników graficznych."/>
 32		<check_box initial_value="true" label="Shadery atmosfery" name="WindLightUseAtmosShaders"/>
 33		<text name="reflection_label">
 34			Refleksy w wodzie:
 35		</text>
 36		<combo_box initial_value="true" label="Refleksy w wodzie" name="Reflections">
 37			<combo_box.item label="Ma?o" name="0"/>
 38			<combo_box.item label="Teren i drzewa" name="1"/>
 39			<combo_box.item label="Obiekty statyczne" name="2"/>
 40			<combo_box.item label="Awatary i obiekty" name="3"/>
 41			<combo_box.item label="Wszystko" name="4"/>
 42		</combo_box>
 43		<slider label="Fizyka awatara:" name="AvatarPhysicsDetail"/>
 44		<text name="AvatarPhysicsDetailText">
 45			Niska
 46		</text>
 47		<slider label="Pole widzenia:" name="DrawDistance"/>
 48		<text name="DrawDistanceMeterText2">
 49			m
 50		</text>
 51		<slider label="Liczba cz?steczek:" name="MaxParticleCount"/>
 52		<slider label="Max. # awatarów bez impostoryzacji:" name="MaxNumberAvatarDrawn"/>
 53		<slider label="Jako?? post-procesu:" name="RenderPostProcess"/>
 54		<text name="MeshDetailText">
 55			Szczególy obiektów:
 56		</text>
 57		<slider label=" Przedmioty:" name="ObjectMeshDetail"/>
 58		<slider label=" Obiekty elastyczne:" name="FlexibleMeshDetail"/>
 59		<slider label=" Drzewa:" name="TreeMeshDetail"/>
 60		<slider label=" Awatary:" name="AvatarMeshDetail"/>
 61		<slider label=" Teren:" name="TerrainMeshDetail"/>
 62		<slider label=" Niebo:" name="SkyMeshDetail"/>
 63		<text name="PostProcessText">
 64			Ma?o
 65		</text>
 66		<text name="ObjectMeshDetailText">
 67			Ma?o
 68		</text>
 69		<text name="FlexibleMeshDetailText">
 70			Ma?o
 71		</text>
 72		<text name="TreeMeshDetailText">
 73			Ma?o
 74		</text>
 75		<text name="AvatarMeshDetailText">
 76			Ma?o
 77		</text>
 78		<text name="TerrainMeshDetailText">
 79			Ma?o
 80		</text>
 81		<text name="SkyMeshDetailText">
 82			Ma?o
 83		</text>
 84		<text name="AvatarRenderingText">
 85			Rendering awatara:
 86		</text>
 87		<check_box initial_value="true" label="Impostoryzacja awatarowa" name="AvatarImpostors"/>
 88		<check_box initial_value="true" label="Rendering awatara przez GPU" name="AvatarVertexProgram"/>
 89		<check_box initial_value="true" label="Oddzielne warstwy ubra?" name="AvatarCloth"/>
 90		<text name="TerrainDetailText">
 91			Szczegó?y terenu:
 92		</text>
 93		<radio_group name="TerrainDetailRadio">
 94			<radio_item label="Niska" name="0"/>
 95			<radio_item label="Wysoka" name="2"/>
 96		</radio_group>
 97		--&gt;
 98	</panel>
 99	<button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="Apply"/>
100	<button label="Zresetuj" name="Defaults"/>
101	<button label="Zaawansowane" name="Advanced"/>
102	<button label="Sprz?t" label_selected="Sprz?t" name="GraphicsHardwareButton"/>
103</panel>