PageRenderTime 9ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_group_land_money.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 85 lines | 85 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | a39862bcedc0881b7dad48e9cfdf5629 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Posiad?o?ci i L$" name="land_money_tab">
 3	<panel.string name="help_text">
 4		Ostrze?enie pojawia si? kiedy ??czna powierzchnia posiad?o?ci jest mniejsza lub = Kontrybucjom
 5	</panel.string>
 6	<panel.string name="cant_view_group_land_text">
 7		Nie masz pozwolenia na ogl?danie posiad?o?ci grupy.
 8	</panel.string>
 9	<panel.string name="epmty_view_group_land_text">
10		Brak wst?pu
11	</panel.string>
12	<panel.string name="cant_view_group_accounting_text">
13		Nie masz dost?pu do konta, finansów grupy.
14	</panel.string>
15	<panel.string name="loading_txt">
16		?adowanie...
17	</panel.string>
18	<panel.string name="land_contrib_error">
19		Nie mo?na ustali? Twoich kontrybucji.
20	</panel.string>
21	<panel name="layout_panel_landmoney">
22		<scroll_list name="group_parcel_list">
23			<scroll_list.columns label="Posiad?o??" name="name"/>
24			<scroll_list.columns label="Region" name="location"/>
25			<scroll_list.columns label="Typ" name="type"/>
26			<scroll_list.columns label="Obszar" name="area"/>
27			<scroll_list.columns label="Ukryte" name="hidden"/>
28		</scroll_list>
29		<text name="total_contributed_land_label">
30			Kontrybucje:
31		</text>
32		<text name="total_contributed_land_value">
33			[AREA] m˛
34		</text>
35		<button label="Mapa" label_selected="Mapa" name="map_button"/>
36		<text name="total_land_in_use_label">
37			U?ywane posiad?o?ci:
38		</text>
39		<text name="total_land_in_use_value">
40			[AREA] m˛
41		</text>
42		<text name="land_available_label">
43			Dost?pne posiad?o?ci:
44		</text>
45		<text name="land_available_value">
46			[AREA] m˛
47		</text>
48		<text name="your_contribution_label">
49			Twoje kontrybucje:
50		</text>
51		<text name="your_contribution_units">
5253		</text>
54		<text name="your_contribution_max_value">
55			([AMOUNT] max)
56		</text>
57		<text name="group_over_limit_text">
58			Nale?y zwi?szy? kredyt na u?ywanie posiad?o?ci.
59		</text>
60		<text name="group_money_heading">
61			L$ grupy
62		</text>
63	</panel>
64	<tab_container name="group_money_tab_container">
65		<panel label="PLANOWANIE" name="group_money_planning_tab">
66			<text_editor name="group_money_planning_text">
67				?adowanie...
68			</text_editor>
69		</panel>
70		<panel label="SZCZEGÓ?Y" name="group_money_details_tab">
71			<text_editor name="group_money_details_text">
72				?adowanie...
73			</text_editor>
74			<button label="&lt; Wcze?niej" label_selected="&lt; Wcze?niej" name="earlier_details_button" tool_tip="Wcze?niej"/>
75			<button label="Pó?niej &gt;" label_selected="Pó?niej &gt;" name="later_details_button" tool_tip="Pó?niej"/>
76		</panel>
77		<panel label="SPRZEDA?" name="group_money_sales_tab">
78			<text_editor name="group_money_sales_text">
79				?adowanie...
80			</text_editor>
81			<button label="&lt; Wcze?niej" label_selected="&lt; Wcze?niej" name="earlier_sales_button" tool_tip="Wcze?niej"/>
82			<button label="Pó?niej &gt;" label_selected="Pó?niej &gt;" name="later_sales_button" tool_tip="Pó?niej"/>
83		</panel>
84	</tab_container>
85</panel>