PageRenderTime 21ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_nearby_chat.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 9 lines | 9 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | a4029507da725c4b5975392bd8b60a12 MD5 | raw file
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
2<menu name="NearBy Chat Menu">
3	<menu_item_call label="Poka? osoby w pobli?u..." name="nearby_people"/>
4	<menu_item_check label="Poka? zablokowany tekst" name="muted_text"/>
5	<menu_item_check label="Wy?wietlaj ikonki znajomych" name="show_buddy_icons"/>
6	<menu_item_check label="Wy?wietlaj imiona" name="show_names"/>
7	<menu_item_check label="Wy?wietlaj ikonki i imiona" name="show_icons_and_names"/>
8	<menu_item_call label="Rozmiar czcionki" name="font_size"/>
9</menu>