PageRenderTime 52ms CodeModel.GetById 18ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_preview_gesture.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 73 lines | 73 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 977b969b7da02e7579ba3d5d607fd2d6 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <floater name="gesture_preview">
 3. <floater.string name="step_anim">
 4. Animacja
 5. </floater.string>
 6. <floater.string name="step_sound">
 7. D?wi?k:
 8. </floater.string>
 9. <floater.string name="step_chat">
 10. Czat:
 11. </floater.string>
 12. <floater.string name="step_wait">
 13. Wstrzymaj:
 14. </floater.string>
 15. <floater.string name="stop_txt">
 16. Stop
 17. </floater.string>
 18. <floater.string name="preview_txt">
 19. Poka?
 20. </floater.string>
 21. <floater.string name="none_text">
 22. -- Brak --
 23. </floater.string>
 24. <floater.string name="Title">
 25. Gest: [NAME]
 26. </floater.string>
 27. <text name="desc_label">
 28. Opis:
 29. </text>
 30. <text name="trigger_label">
 31. W??czanie:
 32. </text>
 33. <text name="replace_text" tool_tip="Zmie? w??czaj?c? fraz? na inn?. Na przyk?ad zmiana &apos;witam&apos; na &apos;cze??&apos; zmieni czat &apos;Chcia?em powiedzie? witam&apos; na &apos;Chcia?em powiedzie? cze??&apos; i poka?e animacj?!">
 34. Zamie? na:
 35. </text>
 36. <line_editor name="replace_editor" tool_tip="Zmie? w??czaj?c? fraz? na inn?. Na przyk?ad zmiana &apos;witam&apos; na &apos;cze??&apos; zmieni czat &apos;Chcia?em powiedzie? witam&apos; na &apos;Chcia?em powiedzie? cze??&apos; i poka?e animacj?!"/>
 37. <text name="key_label">
 38. Skrót:
 39. </text>
 40. <combo_box label="Brak" name="modifier_combo"/>
 41. <combo_box label="Brak" name="key_combo"/>
 42. <text name="library_label">
 43. Zbiór:
 44. </text>
 45. <scroll_list name="library_list">
 46. <scroll_list.rows name="action_animation" value="Animacja"/>
 47. <scroll_list.rows name="action_sound" value="D?wi?k"/>
 48. <scroll_list.rows name="action_chat" value="Czat"/>
 49. <scroll_list.rows name="action_wait" value="Wstrzymaj"/>
 50. </scroll_list>
 51. <button label="Dodaj &gt;&gt;" name="add_btn"/>
 52. <text name="steps_label">
 53. Etapy:
 54. </text>
 55. <button label="W gór?" name="up_btn"/>
 56. <button label="W dó?" name="down_btn"/>
 57. <button label="Usu?" name="delete_btn"/>
 58. <text name="options_text">
 59. (opcje)
 60. </text>
 61. <radio_group name="animation_trigger_type">
 62. <radio_item label="Start" name="start"/>
 63. <radio_item label="Stop" name="stop"/>
 64. </radio_group>
 65. <check_box label="do ko?ca animacji" name="wait_anim_check"/>
 66. <check_box label="czas w sekundach:" name="wait_time_check"/>
 67. <text name="help_label">
 68. Wszystkie etapy nast?pi? razem, chyba, ?e dodasz pauzy.
 69. </text>
 70. <check_box label="Aktywna" name="active_check" tool_tip="Aktywne gesturki mo?na w??cza? u?ywaj?c przypisanej frazy w czacie albo u?ywaj?c przypisanego klawisza skrótowego. W przypaku konfliktu przypisa? gesty zazwyczaj nie b?d? dzia?a?."/>
 71. <button label="Poka?" name="preview_btn"/>
 72. <button label="Zapisz" name="save_btn"/>
 73. </floater>