PageRenderTime 62ms CodeModel.GetById 44ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_preview_gesture.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 73 lines | 73 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 977b969b7da02e7579ba3d5d607fd2d6 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<floater name="gesture_preview">
 3	<floater.string name="step_anim">
 4		Animacja
 5	</floater.string>
 6	<floater.string name="step_sound">
 7		D?wi?k:
 8	</floater.string>
 9	<floater.string name="step_chat">
10		Czat:
11	</floater.string>
12	<floater.string name="step_wait">
13		Wstrzymaj:
14	</floater.string>
15	<floater.string name="stop_txt">
16		Stop
17	</floater.string>
18	<floater.string name="preview_txt">
19		Poka?
20	</floater.string>
21	<floater.string name="none_text">
22		-- Brak --
23	</floater.string>
24	<floater.string name="Title">
25		Gest: [NAME]
26	</floater.string>
27	<text name="desc_label">
28		Opis:
29	</text>
30	<text name="trigger_label">
31		W??czanie:
32	</text>
33	<text name="replace_text" tool_tip="Zmie? w??czaj?c? fraz? na inn?. Na przyk?ad zmiana &apos;witam&apos; na &apos;cze??&apos; zmieni czat &apos;Chcia?em powiedzie? witam&apos; na &apos;Chcia?em powiedzie? cze??&apos; i poka?e animacj?!">
34		Zamie? na:
35	</text>
36	<line_editor name="replace_editor" tool_tip="Zmie? w??czaj?c? fraz? na inn?. Na przyk?ad zmiana &apos;witam&apos; na &apos;cze??&apos; zmieni czat &apos;Chcia?em powiedzie? witam&apos; na &apos;Chcia?em powiedzie? cze??&apos; i poka?e animacj?!"/>
37	<text name="key_label">
38		Skrót:
39	</text>
40	<combo_box label="Brak" name="modifier_combo"/>
41	<combo_box label="Brak" name="key_combo"/>
42	<text name="library_label">
43		Zbiór:
44	</text>
45	<scroll_list name="library_list">
46		<scroll_list.rows name="action_animation" value="Animacja"/>
47		<scroll_list.rows name="action_sound" value="D?wi?k"/>
48		<scroll_list.rows name="action_chat" value="Czat"/>
49		<scroll_list.rows name="action_wait" value="Wstrzymaj"/>
50	</scroll_list>
51	<button label="Dodaj &gt;&gt;" name="add_btn"/>
52	<text name="steps_label">
53		Etapy:
54	</text>
55	<button label="W gór?" name="up_btn"/>
56	<button label="W dó?" name="down_btn"/>
57	<button label="Usu?" name="delete_btn"/>
58	<text name="options_text">
59		(opcje)
60	</text>
61	<radio_group name="animation_trigger_type">
62		<radio_item label="Start" name="start"/>
63		<radio_item label="Stop" name="stop"/>
64	</radio_group>
65	<check_box label="do ko?ca animacji" name="wait_anim_check"/>
66	<check_box label="czas w sekundach:" name="wait_time_check"/>
67	<text name="help_label">
68		Wszystkie etapy nast?pi? razem, chyba, ?e dodasz pauzy.
69	</text>
70	<check_box label="Aktywna" name="active_check" tool_tip="Aktywne gesturki mo?na w??cza? u?ywaj?c przypisanej frazy w czacie albo u?ywaj?c przypisanego klawisza skrótowego. W przypaku konfliktu przypisa? gesty zazwyczaj nie b?d? dzia?a?."/>
71	<button label="Poka?" name="preview_btn"/>
72	<button label="Zapisz" name="save_btn"/>
73</floater>