PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_script_ed.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 47 lines | 47 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | dec018532a00689d6edb131e85a3921e MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel name="script panel">
 3	<panel.string name="loading">
 4		?adowanie...
 5	</panel.string>
 6	<panel.string name="can_not_view">
 7		Nie posiadasz praw do zobaczenia lub edycji kodu tego skryptu poniewa? udost?pnione Ci prawa to &quot;brak kopiowania&quot;. Musisz posiada? pe?ne prawa by móc zobaczy? lub edytowa? kod skryptu w zawarto?ci obiektu.
 8	</panel.string>
 9	<panel.string name="public_objects_can_not_run">
10		Publiczne obiekty nie mog? uruchamia? skryptów
11	</panel.string>
12	<panel.string name="script_running">
13		Uruchomione
14	</panel.string>
15	<panel.string name="Title">
16		Skrypt: [NAME]
17	</panel.string>
18	<panel.string name="external_editor_not_set">
19		Wybierz edytor poprzez ustawienie zmiennej ?rodowiska LL_SCRIPT_EDITOR lub ustawienie ExternalEditor.
20	</panel.string>
21	<menu_bar name="script_menu">
22		<menu label="Plik" name="File">
23			<menu_item_call label="Zapisz" name="Save"/>
24			<menu_item_call label="Cofnij wszystkie zmiany" name="Revert All Changes"/>
25		</menu>
26		<menu label="Edytuj" name="Edit">
27			<menu_item_call label="Cofnij" name="Undo"/>
28			<menu_item_call label="Do przodu" name="Redo"/>
29			<menu_item_call label="Wytnij" name="Cut"/>
30			<menu_item_call label="Kopiuj" name="Copy"/>
31			<menu_item_call label="Wklej" name="Paste"/>
32			<menu_item_call label="Wybierz wszystko" name="Select All"/>
33			<menu_item_call label="Odznacz" name="Deselect"/>
34			<menu_item_call label="Znajd? / Zamie?..." name="Search / Replace..."/>
35		</menu>
36		<menu label="Pomoc" name="Help">
37			<menu_item_call label="Pomoc..." name="Help..."/>
38			<menu_item_call label="Pomoc..." name="Keyword Help..."/>
39		</menu>
40	</menu_bar>
41	<text_editor name="Script Editor">
42		?adowanie...
43	</text_editor>
44	<combo_box label="Wklej..." name="Insert..."/>
45	<button label="Zapisz" label_selected="Zapisz" name="Save_btn"/>
46	<button label="Edytuj..." name="Edit_btn"/>
47</panel>