PageRenderTime 27ms CodeModel.GetById 17ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_publish_classified.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 15 lines | 14 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 6e86c49954d24072939214764422e012 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <floater name="publish_classified" title="Publikowanie Reklam">
 3. <text name="explanation_text">
 4. Twoja reklama zostanie wy?wietlana przez okres jednego tygodnia od daty jej publikacji.
 5. Pami?taj, op?aty za reklamy nie podlegaj? prawu zwrotu.
 6. </text>
 7. <spinner label="Cena: L$" name="price_for_listing" tool_tip="Cena za umieszczenie reklamy w wyszukiwarce." value="50"/>
 8. <text name="l$_text" value="L$"/>
 9. <text name="more_info_text">
 10. Wi?cej info (link do pomocy)
 11. </text>
 12. <button label="Publikuj" name="publish_btn"/>
 13. <button label="Anuluj" name="cancel_btn"/>
 14. </floater>