PageRenderTime 15ms CodeModel.GetById 12ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_publish_classified.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 15 lines | 14 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 6e86c49954d24072939214764422e012 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<floater name="publish_classified" title="Publikowanie Reklam">
 3	<text name="explanation_text">
 4		Twoja reklama zostanie wy?wietlana przez okres jednego tygodnia od daty jej publikacji.
 5        
 6Pami?taj, op?aty za reklamy nie podlegaj? prawu zwrotu.
 7	</text>
 8	<spinner label="Cena: L$" name="price_for_listing" tool_tip="Cena za umieszczenie reklamy w wyszukiwarce." value="50"/>
 9	<text name="l$_text" value="L$"/>
10	<text name="more_info_text">
11		Wi?cej info (link do pomocy)
12	</text>
13	<button label="Publikuj" name="publish_btn"/>
14	<button label="Anuluj" name="cancel_btn"/>
15</floater>