PageRenderTime 34ms CodeModel.GetById 23ms app.highlight 5ms RepoModel.GetById 4ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_telehub.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 28 lines | 28 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | ca9a1a3495b2c2e625deeb7dfe52f6cf MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<floater height="300" min_height="300" name="telehub" title="TELPORTER">
 3	<text name="status_text_connected" width="250">
 4		Teleporter po??czony z obiektem [OBJECT]
 5	</text>
 6	<text name="status_text_not_connected" width="250">
 7		Brak po??czenia z teleporterem
 8	</text>
 9	<text name="help_text_connected">
10		By usun?? wybierz Roz??cz.
11	</text>
12	<text name="help_text_not_connected">
13		Wybierz obiekt i kliknij Po??cz z teleporterem
14	</text>
15	<button label="Po??cz z teleporterem" name="connect_btn" width="132"/>
16	<button label="Roz??cz" left="152" name="disconnect_btn" width="88"/>
17	<text name="spawn_points_text" width="250">
18		Punkty sk?adowe (pozycje - nie obiekty!):
19	</text>
20	<button label="Dodaj punkt" name="add_spawn_point_btn"/>
21	<button label="Usu? punkt" name="remove_spawn_point_btn"/>
22	<text name="spawn_point_help">
23		Wybierz obiekt i wybierz &quot;Dodaj&quot; by sprecyzowa? pozycj?.
24Mo?esz przesun?? lub usun?? obiekt.
25Pozycje s? relatywne do cz??ci centralnej teleportera.
26Wybierz obiekt z listy by zobaczy? jego pozycj? w ?wiecie.
27	</text>
28</floater>