PageRenderTime 9ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 4ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_region_general.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 43 lines | 43 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 83ed2d8e80ba92e0b749b0f137c4af5a MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Region" name="General">
 3	<text name="region_text_lbl">
 4		Region:
 5	</text>
 6	<text name="region_text">
 7		brak danych
 8	</text>
 9	<text name="version_channel_text_lbl">
10		Wersja:
11	</text>
12	<text name="version_channel_text">
13		brak danych
14	</text>
15	<text name="region_type_lbl">
16		Typ:
17	</text>
18	<text name="region_type">
19		nieznany
20	</text>
21	<check_box label="Zablokuj zmiany terenu" name="block_terraform_check"/>
22	<check_box label="Zablokuj latanie" name="block_fly_check"/>
23	<check_box label="Uszkodzenia dozwolone" name="allow_damage_check"/>
24	<check_box label="Zablokuj popychanie" name="restrict_pushobject"/>
25	<check_box label="Odsprzeda? dozwolona" name="allow_land_resell_check"/>
26	<check_box label="??czenie/Dzielenie dozwolone" name="allow_parcel_changes_check"/>
27	<check_box label="Zablokuj wyszukiwanie" name="block_parcel_search_check" tool_tip="Pozwól na wy?wietlanie nazwy regionu i posiad?o?ci w wynikach wyszukiwania"/>
28	<spinner label="Limit go?ci" name="agent_limit_spin"/>
29	<spinner label="Ekstra obiekty" name="object_bonus_spin"/>
30	<text label="Ograniczenia wieku" name="access_text">
31		Rodzaj:
32	</text>
33	<icons_combo_box label="&apos;Mature&apos;" name="access_combo">
34		<icons_combo_box.item label="&apos;Adult&apos;" name="Adult" value="42"/>
35		<icons_combo_box.item label="&apos;Moderate&apos;" name="Mature" value="21"/>
36		<icons_combo_box.item label="&apos;General&apos;" name="PG" value="13"/>
37	</icons_combo_box>
38	<button label="Zastosuj" name="apply_btn"/>
39	<button label="Teleportuj do Miejsca Startu jednego Rezydenta..." name="kick_btn"/>
40	<button label="Teleportuj do Miejsca Startu wszystkich Rezydentów..." name="kick_all_btn"/>
41	<button label="Wy?lij wiadomo?? do Regionu..." name="im_btn"/>
42	<button label="Obs?uga teleportera..." name="manage_telehub_btn"/>
43</panel>