PageRenderTime 19ms CodeModel.GetById 18ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_privacy.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 30 lines | 30 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 6e091fdfe57c97d6cf7d0a472200570b MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Komunikacja" name="im">
 3	<panel.string name="log_in_to_change">
 4		Zaloguj si? ponownie, aby zmieni?
 5	</panel.string>
 6	<button label="Wyczy?? Histori?" name="clear_cache" tool_tip="Wyczy?? obraz zapisu, ostatniej lokalizacji, historii teleportów, stron i bufor danych tekstur"/>
 7	<text name="cache_size_label_l">
 8		(Miejsca, obrazy, przegl?darka internetowa, wyszukiwarka historii)
 9	</text>
10	<check_box label="Poka? mój profil w wynikach wyszukiwarki" name="online_searchresults"/>
11	<check_box label="Mój status online jest dost?pny tylko dla znajomych i grup do których nale??" name="online_visibility"/>
12	<check_box label="Mo?liwo?? wysy?ania wiadomo?ci prywatnej (IM) oraz rozmowy g?osowej tylko dla &#10;znajomych i grup do których nale??" name="voice_call_friends_only_check" top_pad="15"/>
13	<check_box label="Wy??cz mikrofon po zako?czeniu rozmowy g?osowej" name="auto_disengage_mic_check"/>
14	<check_box label="Poka? moje ulubione landmarki przy logowaniu (w rozwijanym menu &apos;Rozpocznij w&apos;)" name="favorites_on_login_check"/>
15	<text name="Logs:">
16		Logi rozmów:
17	</text>
18	<check_box label="Zapisz logi rozmów ogólnych na moim komputerze" name="log_nearby_chat"/>
19	<check_box label="Zapisuj logi wiadomo?ci prywatnych (IM) na moim komputerze" name="log_instant_messages"/>
20	<check_box label="Dodaj znacznik czasu do ka?dej linii w logu rozmów." name="show_timestamps_check_im"/>
21	<check_box label="Dodaj znacznik czasu do nazwy pliku z zapisem rozmów." name="logfile_name_datestamp"/>
22	<text name="log_path_desc">
23		Lokalizacja zapisu:
24	</text>
25	<button label="Przegl?daj" label_selected="Przegl?daj" name="log_path_button"/>
26	<button label="Lista zablokowanych" name="block_list"/>
27	<text name="block_list_label">
28		(Ludzie i/lub obiekty zablokowane)
29	</text>
30</panel>