PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 18ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_setup.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 49 lines | 49 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 7a9d7e39751a5cb0d461f22a037b09ce MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Ustawienia" name="Input panel">
 3	<text name="Network:">
 4		Sie?:
 5	</text>
 6	<text name="Maximum bandwidth">
 7		Maksymalna przepustowo??
 8	</text>
 9	<text name="text_box2">
10		kbps
11	</text>
12	<check_box label="Port dedykowany dla aplikacji" name="connection_port_enabled"/>
13	<spinner label="Numer Portu:" name="connection_port"/>
14	<text name="cache_size_label_l">
15		Rozmiar bufora danych
16	</text>
17	<text name="text_box5">
18		MB
19	</text>
20	<text name="Cache location">
21		Lokalizacja bufora danych:
22	</text>
23	<button label="Ustaw" label_selected="Ustaw" name="set_cache"/>
24	<button label="Zresetuj" label_selected="Zresetuj" name="reset_cache"/>
25	<text name="Web:">
26		Internet:
27	</text>
28	<radio_group name="use_external_browser">
29		<radio_item label="U?yj zewn?trznej przegl?darki (IE, Firefox, Safari)" name="external" tool_tip="U?ywaj zewn?trznej przegl?darki. Nie jest to rekomendowane w trybie pe?noekranowym." value="1"/>
30		<radio_item label="U?ywaj wbudowanej przegl?darki." name="internal" tool_tip="U?ywaj wbudowanej przegl?darki. Ta przegl?darka otworzy nowe okno w [APP_NAME]." value=""/>
31	</radio_group>
32	<check_box initial_value="true" label="Zezwalaj na wtyczki" name="browser_plugins_enabled"/>
33	<check_box initial_value="true" label="Akceptuj ciasteczka z Internetu" name="cookies_enabled"/>
34	<check_box initial_value="true" label="Zezwalaj na Javascript" name="browser_javascript_enabled"/>
35	<check_box initial_value="nieprawda" label="Zezwól na wyskakuj?ce okienka przegl?darki mediów" name="media_popup_enabled"/>
36	<check_box initial_value="false" label="U?ywaj serwera proxy" name="web_proxy_enabled"/>
37	<text name="Proxy location">
38		Lokalizacja proxy:
39	</text>
40	<line_editor name="web_proxy_editor" tool_tip="Nazwa lub IP proxy, którego chcesz u?y?"/>
41	<spinner label="Numer portu:" name="web_proxy_port"/>
42	<text name="Software updates:">
43		Aktualizaje oprogramowania:
44	</text>
45	<combo_box name="updater_service_combobox">
46		<combo_box.item label="Zainstauj automatycznie" name="Install_automatically"/>
47		<combo_box.item label="Pobierz i zainstaluj aktualizacje r?cznie" name="Install_manual"/>
48	</combo_box>
49</panel>