PageRenderTime 32ms CodeModel.GetById 19ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_setup.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 49 lines | 49 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 7a9d7e39751a5cb0d461f22a037b09ce MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <panel label="Ustawienia" name="Input panel">
 3. <text name="Network:">
 4. Sie?:
 5. </text>
 6. <text name="Maximum bandwidth">
 7. Maksymalna przepustowo??
 8. </text>
 9. <text name="text_box2">
 10. kbps
 11. </text>
 12. <check_box label="Port dedykowany dla aplikacji" name="connection_port_enabled"/>
 13. <spinner label="Numer Portu:" name="connection_port"/>
 14. <text name="cache_size_label_l">
 15. Rozmiar bufora danych
 16. </text>
 17. <text name="text_box5">
 18. MB
 19. </text>
 20. <text name="Cache location">
 21. Lokalizacja bufora danych:
 22. </text>
 23. <button label="Ustaw" label_selected="Ustaw" name="set_cache"/>
 24. <button label="Zresetuj" label_selected="Zresetuj" name="reset_cache"/>
 25. <text name="Web:">
 26. Internet:
 27. </text>
 28. <radio_group name="use_external_browser">
 29. <radio_item label="U?yj zewn?trznej przegl?darki (IE, Firefox, Safari)" name="external" tool_tip="U?ywaj zewn?trznej przegl?darki. Nie jest to rekomendowane w trybie pe?noekranowym." value="1"/>
 30. <radio_item label="U?ywaj wbudowanej przegl?darki." name="internal" tool_tip="U?ywaj wbudowanej przegl?darki. Ta przegl?darka otworzy nowe okno w [APP_NAME]." value=""/>
 31. </radio_group>
 32. <check_box initial_value="true" label="Zezwalaj na wtyczki" name="browser_plugins_enabled"/>
 33. <check_box initial_value="true" label="Akceptuj ciasteczka z Internetu" name="cookies_enabled"/>
 34. <check_box initial_value="true" label="Zezwalaj na Javascript" name="browser_javascript_enabled"/>
 35. <check_box initial_value="nieprawda" label="Zezwól na wyskakuj?ce okienka przegl?darki mediów" name="media_popup_enabled"/>
 36. <check_box initial_value="false" label="U?ywaj serwera proxy" name="web_proxy_enabled"/>
 37. <text name="Proxy location">
 38. Lokalizacja proxy:
 39. </text>
 40. <line_editor name="web_proxy_editor" tool_tip="Nazwa lub IP proxy, którego chcesz u?y?"/>
 41. <spinner label="Numer portu:" name="web_proxy_port"/>
 42. <text name="Software updates:">
 43. Aktualizaje oprogramowania:
 44. </text>
 45. <combo_box name="updater_service_combobox">
 46. <combo_box.item label="Zainstauj automatycznie" name="Install_automatically"/>
 47. <combo_box.item label="Pobierz i zainstaluj aktualizacje r?cznie" name="Install_manual"/>
 48. </combo_box>
 49. </panel>