PageRenderTime 5ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_status_bar.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 33 lines | 33 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | b2ba898df807c5f4d413337e4d40b00a MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel name="status">
 3	<panel.string name="StatBarDaysOfWeek">
 4		Niedziela:Poniedzia?ek:Wtorek:?roda:Czwartek:Pi?tek:Sobota
 5	</panel.string>
 6	<panel.string name="StatBarMonthsOfYear">
 7		Stycze?:Luty:Marzec:Kwiecie?:Maj:Czerwiec:Lipiec:Stycze?:Wrzesie?:Pa?dziernik:Listopad:Grudzie?
 8	</panel.string>
 9	<panel.string name="packet_loss_tooltip">
10		Utracone pakiety
11	</panel.string>
12	<panel.string name="bandwidth_tooltip">
13		Przepustowo??
14	</panel.string>
15	<panel.string name="time">
16		[hour12, datetime, slt]:[min, datetime, slt] [ampm, datetime, slt] [timezone,datetime, slt]
17	</panel.string>
18	<panel.string name="timeTooltip">
19		[weekday, datetime, slt], [day, datetime, slt] [month, datetime, slt] [year, datetime, slt]
20	</panel.string>
21	<panel.string name="buycurrencylabel">
22		L$ [AMT]
23	</panel.string>
24	<panel name="balance_bg">
25		<text name="balance" tool_tip="Kliknij aby od?wie?y? bilans L$" value="L$20"/>
26		<button label="Kup L$" name="buyL" tool_tip="Kliknij aby kupi? wi?cej L$"/>
27	</panel>
28	<text name="TimeText" tool_tip="Obecny czas (Pacyficzny)">
29		24:00 AM PST
30	</text>
31	<button name="media_toggle_btn" tool_tip="Start/Stop wszystkie media (Muzyka, Video, WWW)"/>
32	<button name="volume_btn" tool_tip="Regulacja g?o?no?ci"/>
33</panel>