PageRenderTime 15ms CodeModel.GetById 10ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_group_notices.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 60 lines | 60 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | e04e52a1339818e5efd96d668abde4ca MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Og?oszenia" name="notices_tab">
 3	<panel.string name="help_text">
 4		Og?oszenia to szybka droga do komunikowania si? ze wszystkmi cz?onkami grupy poprzez wysylanie ich na grupowym kanale. Dodatkowo, do og?oszenia mo?na do?a?cza? za??czniki. Og?oszenia docieraj? jedynie do cz?onków grupy, którzy maj? zdolno?? ich otrzymywania. By nie otrzymywa? og?osze?, w zak?adce Ogólne pozostaw niezaznaczonym &quot;Otrzymuj grupowe og?oszenia&quot;.
 5	</panel.string>
 6	<panel.string name="no_notices_text">
 7		Brak przesz?ych og?osze?
 8	</panel.string>
 9	<text name="lbl2">
10		Og?oszenia przechowywane s? przez 14 dni.
11Limit dzienny og?osze? dla grupy wynosi 200.
12	</text>
13	<scroll_list name="notice_list">
14		<scroll_list.columns label="" name="icon"/>
15		<scroll_list.columns label="Temat" name="subject"/>
16		<scroll_list.columns label="Autor" name="from"/>
17		<scroll_list.columns label="Data" name="date"/>
18	</scroll_list>
19	<text name="notice_list_none_found">
20		Nie znaleziono
21	</text>
22	<button label="Stwórz Og?oszenie" label_selected="Stwórz nowe og?oszenie" name="create_new_notice" tool_tip="Stwórz og?oszenie"/>
23	<button label="Od?wie?" label_selected="Od?wie? List?" name="refresh_notices" tool_tip="U?yj Od?wie? by zobaczy? czy nowe og?oszenia zosta?y wys?ane."/>
24	<panel label="Stwórz nowe og?oszenie" name="panel_create_new_notice">
25		<text name="lbl">
26			Stwórz og?oszenie
27		</text>
28		<text name="lbl3">
29			Temat:
30		</text>
31		<text name="lbl4">
32			Tre??:
33		</text>
34		<text name="lbl5">
35			Za??cz:
36		</text>
37		<text name="string">
38			Przeci?gnij i upu?? za??cznik tutaj aby go doda?:
39		</text>
40		<button label="Szafa" name="open_inventory" tool_tip="Otwórz Szaf?"/>
41		<button label="Usu? za??cznik" label_selected="Usu? Za??cznik" name="remove_attachment" tool_tip="Usu? za??cznik z noty"/>
42		<button label="Wy?lij" label_selected="Wy?lij" name="send_notice"/>
43		<group_drop_target name="drop_target" tool_tip="Przeci?gnij za??cznik ze swojej Szafy na pole docelowe aby wys?a? go z Og?oszeniem. Musisz posiada? prawo do kopiowania i transferu za??cznika aby go doda? do og?oszenia."/>
44	</panel>
45	<panel label="Zobacz przesz?e Og?oszenia" name="panel_view_past_notice">
46		<text name="lbl">
47			Og?oszenia zachowane
48		</text>
49		<text name="lbl2">
50			W celu wys?ania nowego og?oszenia kliknij + Stwórz og?oszenie
51		</text>
52		<text name="lbl3">
53			Temat:
54		</text>
55		<text name="lbl4">
56			Tre??:
57		</text>
58		<button label="Otwórz za??cznik" label_selected="Otwórz za??cznik" name="open_attachment"/>
59	</panel>
60</panel>