PageRenderTime 1ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/www.cppreference.com/wiki/tr/escape_sequences

https://github.com/tsgates/cclookup
#! | 101 lines | 95 code | 6 blank | 0 comment | 0 complexity | 6e13c7dbaa6a52727b6df26025017efa MD5 | raw file
 1<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="tr"
 4 lang="tr" dir="ltr">
 5<head>
 6 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 7 <title>tr:escape_sequences</title>
 8<meta name="generator" content="DokuWiki" />
 9<meta name="robots" content="index,follow" />
 10<meta name="date" content="2010-10-28T18:17:27-0700" />
 11<meta name="keywords" content="tr,escape_sequences" />
 12<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://www.cppreference.com/wiki/lib/exe/opensearch.php" title="C++ Reference" />
 13<link rel="start" href="../../index.html" />
 14<link rel="contents" href="http://www.cppreference.com/wiki/tr/escape_sequences?do=index" title="İndeks" />
 15<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Recent Changes" href="http://www.cppreference.com/wiki/feed.php" />
 16<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Current Namespace" href="http://www.cppreference.com/wiki/feed.php?mode=list&amp;ns=tr" />
 17<link rel="alternate" type="text/html" title="Plain HTML" href="http://www.cppreference.com/wiki/_export/xhtml/tr/escape_sequences" />
 18<link rel="alternate" type="text/plain" title="Wiki Markup" href="http://www.cppreference.com/wiki/_export/raw/tr/escape_sequences" />
 19<link rel="canonical" href="escape_sequences" />
 20<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="../lib/exe/css.php@t=custom1&amp;tseed=1289693594" />
 21<link rel="stylesheet" media="all" type="text/css" href="../lib/exe/css.php@s=all&amp;t=custom1&amp;tseed=1289693594" />
 22<link rel="stylesheet" media="print" type="text/css" href="../lib/exe/css.php@s=print&amp;t=custom1&amp;tseed=1289693594" />
 23<script type="text/javascript" ><!--//--><![CDATA[//><!--
 24var NS='tr';var JSINFO = {"id":"tr:escape_sequences","namespace":"tr"};
 25//--><!]]></script>
 26<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="../lib/exe/js.php@tseed=1289693594" ></script>
 27</head>
 28<body>
 29<div class="dokuwiki export">
 30
 31<h2 class="sectionedit1"><a name="sabit_kacıs_dizileri" id="sabit_kacıs_dizileri">Sabit Kaçış Dizileri</a></h2>
 32<div class="level2">
 33
 34<p>
 35
 36Bazı durumlar özel karakterlerin (örneğin satır sonu, çift tırnak gibi) kullanılması gerekebilir. Özel karakterleri programlarınızda kullanabilmek için aşağıdaki aşağıdaki kaçış dizileri, string içinde kullanılabilir:
 37
 38</p>
 39<div class="table sectionedit2"><table class="inline">
 40	<tr class="row0">
 41		<th class="col0 rightalign"> Kaçış Dizisi </th><th class="col1 rightalign"> Açıklama </th>
 42	</tr>
 43	<tr class="row1">
 44		<td class="col0">\&#039;</td><td class="col1">Tek tırnak</td>
 45	</tr>
 46	<tr class="row2">
 47		<td class="col0">\”</td><td class="col1">Çift tırnak</td>
 48	</tr>
 49	<tr class="row3">
 50		<td class="col0">\\</td><td class="col1">Ters kesme</td>
 51	</tr>
 52	<tr class="row4">
 53		<td class="col0">\nnn</td><td class="col1">Sekizli (Oktal) sayı (nnn)</td>
 54	</tr>
 55	<tr class="row5">
 56		<td class="col0">\0</td><td class="col1">Null karakteri (aslında sekizli sayı olarak 0&#039;ı ifade eder)</td>
 57	</tr>
 58	<tr class="row6">
 59		<td class="col0">\a</td><td class="col1">Zil sesi (Bazı ortamlarda sistem bu karakteri göstermek yerine zil sesi verecektir. İkili düzendeki bir dosyayı ekrana bastırmaya çalıştığınızda arada sırada zil sesi gelmesinin sebebi bu karakterdir.)</td>
 60	</tr>
 61	<tr class="row7">
 62		<td class="col0">\b</td><td class="col1">Geriye doğru silme karakteri</td>
 63	</tr>
 64	<tr class="row8">
 65		<td class="col0">\f</td><td class="col1">Form besleme (daktilo tipi yazıcılarda bir alt satıra inmeyi ifade eder.)</td>
 66	</tr>
 67	<tr class="row9">
 68		<td class="col0">\n</td><td class="col1">Yeni satır</td>
 69	</tr>
 70	<tr class="row10">
 71		<td class="col0">\r</td><td class="col1">Alt satır</td>
 72	</tr>
 73	<tr class="row11">
 74		<td class="col0">\t</td><td class="col1">Yatay tab (sekme)</td>
 75	</tr>
 76	<tr class="row12">
 77		<td class="col0">\v</td><td class="col1">Dikey tab (sekme)</td>
 78	</tr>
 79	<tr class="row13">
 80		<td class="col0">\xnnn</td><td class="col1">16&#039;lık tabanda sayı (nnn)</td>
 81	</tr>
 82</table></div>
 83<!-- EDIT2 TABLE [279-921] -->
 84<p>
 85
 86Aşağıda bu karakterlerin kullanıldığı bir örneği görebilirsiniz. (Yeni satır karakterinin, Unix sistemlerde olduğu gibi, tam anlamıyla yeni bir satır oluşturduğu varsayılmıştır):
 87</p>
 88<pre class="cpp code cpp">  <span class="kw3">printf</span><span class="br0">&#40;</span> <span class="st0">&quot;Bu<span class="es1">\n</span>bir<span class="es1">\n</span>testtir<span class="es1">\n</span><span class="es1">\n</span>Ve kucuk hanim dedi ki, <span class="es1">\&quot;</span>Nasilsin?<span class="es1">\&quot;</span><span class="es1">\n</span>&quot;</span> <span class="br0">&#41;</span><span class="sy4">;</span></pre>
 89<p>
 90Yukardaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verecektir:
 91</p>
 92<pre class="code">
 93  Bu
 94  bir
 95  testtir
 96
 97  Ve kucuk hanim dedi ki, "Nasilsin?"</pre>
 98</div>
 99</div>
100</body>
101</html>