PageRenderTime 65ms CodeModel.GetById 57ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/www.cppreference.com/wiki/tr/c/math/frexp

https://github.com/tsgates/cclookup
#! | 59 lines | 54 code | 5 blank | 0 comment | 0 complexity | 0cf59ff5b0a477daea772b667c71c594 MD5 | raw file
 1<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="tr"
 4 lang="tr" dir="ltr">
 5<head>
 6 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 7 <title>tr:numeric:c:frexp</title>
 8<meta name="generator" content="DokuWiki" />
 9<meta name="robots" content="index,follow" />
10<meta name="date" content="2010-10-28T18:17:27-0700" />
11<meta name="keywords" content="tr,numeric,c,frexp" />
12<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://www.cppreference.com/wiki/lib/exe/opensearch.php" title="C++ Reference" />
13<link rel="start" href="../../../../index.html" />
14<link rel="contents" href="http://www.cppreference.com/wiki/tr/numeric/c/frexp?do=index" title="İndeks" />
15<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Recent Changes" href="http://www.cppreference.com/wiki/feed.php" />
16<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Current Namespace" href="http://www.cppreference.com/wiki/feed.php?mode=list&amp;ns=tr:numeric:c" />
17<link rel="alternate" type="text/html" title="Plain HTML" href="http://www.cppreference.com/wiki/_export/xhtml/tr/numeric/c/frexp" />
18<link rel="alternate" type="text/plain" title="Wiki Markup" href="http://www.cppreference.com/wiki/_export/raw/tr/numeric/c/frexp" />
19<link rel="canonical" href="frexp" />
20<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="../../../lib/exe/css.php@t=custom1&amp;tseed=1289693594" />
21<link rel="stylesheet" media="all" type="text/css" href="../../../lib/exe/css.php@s=all&amp;t=custom1&amp;tseed=1289693594" />
22<link rel="stylesheet" media="print" type="text/css" href="../../../lib/exe/css.php@s=print&amp;t=custom1&amp;tseed=1289693594" />
23<script type="text/javascript" ><!--//--><![CDATA[//><!--
24var NS='tr:numeric:c';var JSINFO = {"id":"tr:numeric:c:frexp","namespace":"tr:numeric:c"};
25//--><!]]></script>
26<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="../../../lib/exe/js.php@tseed=1289693594" ></script>
27</head>
28<body>
29<div class="dokuwiki export">
30
31<h2 class="sectionedit1"><a name="frexp" id="frexp">frexp</a></h2>
32<div class="level2">
33
34<p>
35Sözdizimi:
36</p>
37<pre class="cpp code cpp">  <span class="co2">#include &lt;cmath&gt;</span>
38  <span class="kw4">double</span> <span class="kw3">frexp</span><span class="br0">&#40;</span> <span class="kw4">double</span> num, <span class="kw4">int</span><span class="sy2">*</span> <span class="kw3">exp</span> <span class="br0">&#41;</span><span class="sy4">;</span></pre>
39<p>
40
41<strong>frexp()</strong> fonksiyonu <em>num</em> sayısını iki kısma ayırmaya yarar: ilki (fonksiyonun geri döndüğü değer) 0.5 ile 1 arasında bir mantis ve ikincisi ise <em>exp</em> değişkeniyle dönen, üs değeri. (mantis, bir logaritmanın ondalık kısmına verilen isimdir. -ed.)
42Bilimsel gösterimle şu şekilde gösterilir:
43</p>
44<pre class="cpp code cpp">   sayi <span class="sy1">=</span> mantis <span class="sy2">*</span> <span class="br0">&#40;</span><span class="nu0">2</span> <span class="sy3">^</span> us<span class="br0">&#41;</span></pre>
45<p>
46C++ ayrıca aşağıdaki yüklenmiş biçimleri de sağlamaktadır:
47
48</p>
49<pre class="cpp code cpp">  <span class="co2">#include &lt;cmath&gt;</span>
50  <span class="kw4">float</span> <span class="kw3">frexp</span><span class="br0">&#40;</span> <span class="kw4">float</span> num, <span class="kw4">int</span><span class="sy2">*</span> <span class="kw3">exp</span> <span class="br0">&#41;</span><span class="sy4">;</span> <span class="co1">// C99'daki frexpf() ile ayni</span>
51  <span class="kw4">long</span> <span class="kw4">double</span> <span class="kw3">frexp</span><span class="br0">&#40;</span> <span class="kw4">long</span> <span class="kw4">double</span> num, <span class="kw4">int</span><span class="sy2">*</span> <span class="kw3">exp</span> <span class="br0">&#41;</span><span class="sy4">;</span> <span class="co1">// C99'daki frexpl() ile ayni</span></pre>
52<p>
53İlgili başlıklar: <a href="http://www.cppreference.com/wiki/tr/numeric/c/ldexp" class="wikilink2" title="tr:numeric:c:ldexp" rel="nofollow">ldexp</a>, <a href="modf" class="wikilink1" title="tr:numeric:c:modf">modf</a>
54</p>
55
56</div>
57<!-- EDIT1 SECTION "frexp" [3-] --></div>
58</body>
59</html>