PageRenderTime 95ms CodeModel.GetById 12ms app.highlight 76ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/locales/nl/system.inc

https://github.com/web2project/web2project
Pascal | 433 lines | 433 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | f9c63d9e26237200b2df9ccc4a3876f8 MD5 | raw file
 1##
 2## DO NOT MODIFY THIS FILE BY HAND!
 3##
 4''=>'#',
 5'#'=>'#',
 6'(No Spaces)'=>'(geen spaties)',
 7'Abbreviation'=>'Afkorting',
 8'Access'=>'Toegang',
 9'Add'=>'Voeg toe',
 10'Add Permissions'=>'Voeg rechten toe',
 11'Add a new Custom Field to this Module'=>'Voeg nieuw veld op maat toe aan deze module',
 12'Admin Modules'=>'Admin Modules',
 13'Administration'=>'Administratie',
 14'Administrator'=>'Admin',
 15'All Events'=>'Alle afspraken',
 16'All Modules'=>'Alle modules',
 17'Anonymous'=>'Anoniem',
 18'Append to Log'=>'Voeg toe aan log',
 19'Are you sure you want to delete this?'=>'Weet je zeker dat je dit wilt verwijderen?',
 20'Are you sure?'=>'Weet je het zeker?',
 21'Base DN'=>'Basis DN',
 22'Billing Code'=>'Factuurcode',
 23'Billing Code Table'=>'Factuurcode tabel',
 24'Bind Name'=>'Koppel naam',
 25'Bind Password'=>'Koppel wachtwoord',
 26'Checkbox'=>'Checkbox',
 27'Copy Role'=>'Copieer rol',
 28'Could not open locales file to save.'=>'Kon geen locales openen om te bewaren.',
 29'Currency Format'=>'Valuta format',
 30'Custom Field Editor'=>'Velden op maat beheren',
 31'Custom Fields - Add/Edit'=>'Velden op maat - voeg toe/wijzig',
 32'Custom field added successfully'=>'Veld op maat toegevoegd',
 33'Custom field editor'=>'Veld op maat beheer',
 34'Customer'=>'Klant',
 35'Date and Time'=>'Datum en tijd',
 36'Default'=>'Standaard',
 37'Default Event Filter'=>'Standaard afspraken filter',
 38'Default User Preferences'=>'Standaard gebruikersvoorkeuren',
 39'Delete'=>'Verwijder',
 40'Description'=>'Omschrijving',
 41'Deutsch (DE)'=>'Duits (DE)',
 42'Do not include task/event owner'=>'Neem de taak/afspraak eigenaar niet mee',
 43'Edit Billing Codes'=>'Wijzig factuurcodes',
 44'Edit Custom Field In'=>'Wijzig veld op maat naar',
 45'Edit User Preferences'=>'Wijzig gebruikersvoorkeuren',
 46'Email Assignees'=>'Email toegewezen personen',
 47'Email Project Contacts'=>'Email project contacten',
 48'Email Task Contacts'=>'Email taak contacten',
 49'Empty Role'=>'Lege rol',
 50'English (Aus)'=>'Engels (Aus)',
 51'English (Can)'=>'Engels (Can)',
 52'English (GB)'=>'Engels (GB)',
 53'English (NZ)'=>'Engels (NZ)',
 54'English (US)'=>'Engels (US)',
 55'English String'=>'In het Engels',
 56'Error adding custom field:'=>'Fout tijdens toevoegen veld op maat:',
 57'Events'=>'Afspraken',
 58'Events I Have Created'=>'Afspraken die ik heb gemaakt',
 59'Field Description'=>'Veldomschrijving',
 60'Field Display Order'=>'Velden sorteren op',
 61'Field Display Type'=>'Velden tonen als',
 62'Field Name/Identifier'=>'Veldnaam/ID',
 63'Field Published'=>'Veld gepubliceerd',
 64'Field name'=>'Veldnaam',
 65'Filter'=>'Filter',
 66'German (Ger)'=>'Duits (Ger)',
 67'Global Search'=>'Algemeen zoeken',
 68'Guest'=>'Gast',
 69'HTML Tag Options'=>'HTML tags opties',
 70'Import Contacts'=>'Importeer contacten',
 71'Import Contacts from LDAP Directory'=>'Importeer contacten uit LDAP',
 72'Include task/event owner'=>'Voeg taak/afspraak eigenaar toe',
 73'Item'=>'Item',
 74'Key Type'=>'Sleutel type',
 75'Label'=>'Label',
 76'Language'=>'Taal',
 77'Language Support'=>'Taal ondersteuning',
 78'Links'=>'Links',
 79'List of Options'=>'Lijst met opties',
 80'Locale'=>'Locale',
 81'Locales file saved'=>'Locale bestand bewaard',
 82'Menu Icon'=>'Menu icoon',
 83'Menu Status'=>'Menu status',
 84'Menu Text'=>'Menu text',
 85'Module'=>'Module',
 86'Module configuration failed'=>'Module configuratie is niet gelukt',
 87'Module configured'=>'Module geconfigureerd',
 88'Module does not have a valid setup class defined'=>'Module heeft geen geldige setup class',
 89'Module installed'=>'Module geinstalleerd',
 90'Module menu state changed'=>'Module menu status veranderd',
 91'Module not upgraded'=>'Module is niet geupgrade',
 92'Module re-ordered'=>'Module opnieuw gesorteerd',
 93'Module removed'=>'Module verwijderd',
 94'Module setup file could not be found'=>'Module installatie bestand niet gevonden',
 95'Module state changed'=>'Module status gewijzigd',
 96'Module upgraded'=>'Module geupgrade',
 97'Modules'=>'Modules',
 98'My Events'=>'Mijn Afspraken',
 99'Name'=>'Naam',
100'New'=>'Nieuw',
101'New Custom Field In'=>'Nieuw veld op maat in',
102'New Entry'=>'Nieuw record',
103'Non-Admin Modules'=>'Niet-admin modules',
104'None'=>'Geen',
105'Options'=>'Opties',
106'PHP Info'=>'PHP info',
107'Permissions'=>'Rechten',
108'Port'=>'Poort',
109'Portuguese (PT)'=>'Portugees (PT)',
110'Preferences'=>'Voorkeuren',
111'Preferences updated'=>'Voorkeuren geupdate',
112'Project worker'=>'Project medewerker',
113'ProjectDesigner'=>'ProjectOntwerper',
114'Protocol'=>'Protocol',
115'Record Type'=>'Record type',
116'Reports'=>'Rapporten',
117'Role ID'=>'Rol ID',
118'Role Name'=>'Rol Naam',
119'Role deleted'=>'Rol verwijderd',
120'Role inserted'=>'Rol toegevoegd',
121'Role updated'=>'Rol geupdate',
122'Roles'=>'Rollen',
123'Roles Administration'=>'Rol Administratie',
124'Save'=>'Bewaar',
125'Select Company'=>'Selecteer bedrijf',
126'Select List'=>'Selecteer lijst',
127'Select User'=>'Selecteer gebruiker',
128'Selects'=>'Keuzen',
129'Separator'=>'Scheidingsteken',
130'Server'=>'Server',
131'Short Date Format'=>'Kort datum format',
132'Show Parent Tasks Expanded by Default'=>'Toon bovenliggende taken altijd uitgeklapt',
133'Status'=>'Status',
134'String'=>'Karakterketen',
135'System Administration'=>'Systeem administratie',
136'System Configuration'=>'Systeem configuratie',
137'System Lookup Keys'=>'Systeem Lookup Sleutels',
138'System Lookup Values'=>'Systeem Lookup Waarden',
139'Tabbed Box View'=>'Interface met tabs',
140'Task Log Email Defaults'=>'Taak log email standaardconfiguratie',
141'Task Log Email Recording Method'=>'Taak log email opslag methode',
142'Task Log Email Subject'=>'Taak log email onderwerp',
143'Task Logs'=>'Taak logs',
144'Task Notification Method'=>'Taak signaleringsmethode',
145'Test Connection and Query'=>'Test verbinding en query',
146'Text Area'=>'Text veld',
147'Text Input'=>'Text invoer',
148'This will delete all data associated with the module!'=>'Dit zal alle data verbonden aan deze module verwijderen!',
149'Time Format'=>'Tijdformat',
150'Title'=>'Titel',
151'Translation Management'=>'Beheer vertalingen',
152'Type'=>'Type',
153'Unknown Command'=>'Onbekende instructie',
154'User Administration'=>'Gebruikersbeheer',
155'User Interface Style'=>'Gebruikers interface stijl',
156'User Preferences'=>'Gebruiksersvoorkeuren',
157'User Roles'=>'Gebruikersrollen',
158'User Table'=>'Gebruikerstabel',
159'User Task Assignment Maximum'=>'Maximum voor toewijzingen aan gebruiker',
160'Users Permissions Information'=>'Gebruikersrechten informatie',
161'Value'=>'Waarde',
162'Values'=>'Waarden',
163'Version'=>'Versie',
164'Version 2'=>'Versie 2',
165'Version 3'=>'Versie 3',
166'View'=>'Toon',
167'View Modules'=>'Toon modules',
168'View Role'=>'Toon rol',
169'View Users Permissions'=>'Toon gebruikersrechten',
170'View by Action'=>'Toon per actie',
171'View by Module'=>'Toon per module',
172'Weblink'=>'Weblink',
173'_item_title'=>'(Geen)',
174'activate_external_user_creation_title'=>'Activeer extern aanmaken gebruikers',
175'activate_external_user_creation_tooltip'=>'Als deze optie wordt geactiveerd, dan zal er een optie zijn in het inlogscherm voor het aanmaken van externe gebruikers. De systeembeheerder wordt geinformeerd zodat hij voor deze gebruikers een rol aan kan maken, en de gebruikers daarna kunnen inloggen.',
176'active'=>'actief',
177'add'=>'voeg toe',
178'added'=>'toegevoegd',
179'admin_email_title'=>'Email adres van systeembeheerder',
180'admin_system_group_title'=>'Systeem',
181'admin_username_title'=>'Gebruikersnaam',
182'admin_username_tooltip'=>'Nomineer een login naam voor de administratieve gebruiker',
183'admin_users_group_title'=>'Gebruikers',
184'all_item_title'=>'Alle taken',
185'allcompanies_item_title'=>'Alle bedrijven',
186'allfinished7days_item_title'=>'Alle taken in de afgelopen 7 dagen afgerond',
187'allow'=>'sta toe',
188'allunfinished_item_title'=>'Alle open taken',
189'app_item_title'=>'web2Project uitgebreide sessies',
190'auth_group_title'=>'User Authentication Settings',
191'auth_method_title'=>'Gebruikersauthenticatiemethode',
192'auth_method_tooltip'=>'Selecter de gebruikersauthenticatiemethode die je wilt gebruiken.',
193'available_version_title'=>'Versie van huidige release',
194'available_version_tooltip'=>'Dit is de huidige beschikbare versie. Deze wordt automatisch bijgewerkt door de beheer-scripts en dient niet met de hand gewijzigd te worden.',
195'back'=>'terug',
196'bad email address'=>'verkeerd email adres',
197'bg'=>'Bulgaars',
198'budgeting_group_title'=>'Budgetering',
199'cal_day_end_title'=>'Calender eind-uur',
200'cal_day_end_tooltip'=>'Het laatste uur van de werkdag - een geheel getal tussen 0 en 23',
201'cal_day_increment_title'=>'Calender minuut eenheden',
202'cal_day_increment_tooltip'=>'Minuut eenheid instelling voor de Calender Tijd weergave',
203'cal_day_start_title'=>'Calender start-uur',
204'cal_day_start_tooltip'=>'Gebruik deze optie om aan te geven wat de start-tijd is van een calender dag. Gebruik gehele getallen tussen 0 en 23.',
205'cal_day_view_show_minical_title'=>'Toon MiniCals in Dag Overzicht',
206'cal_day_view_show_minical_tooltip'=>'Gebruik MiniCalenders in Dag Overzicht',
207'cal_working_days_title'=>'Calender werk-dagen',
208'cal_working_days_tooltip'=>'Stel de benodigde werkdagen in je bedrijf vast als een door komma\'s gescheiden lijst waar Zondag wordt weergeven als 0. Bijvoorbeeld, als je Maandag t/m Vrijdag werkt dan is je lijst 1,2,3,4,5. Als je Vrijdag t/m Zondag werkt dan is de lijst 5,6,0',
209'calendar_group_title'=>'Calender',
210'cas_allow_login_title'=>'CAS staat ook standaard inloggen toe',
211'cas_allow_login_tooltip'=>'gebruikers in de web2Project database mogen ook inloggen ',
212'cas_group_title'=>'Centrale Authenticatie Server (CAS) Instellingen',
213'cas_host_title'=>'CAS Host',
214'cas_host_tooltip'=>'De URL (inclusief https:// or http://) van de CAS host om de authenticatie mee te doen, indien CAS Authenticatie wordt gebruikt',
215'cas_item_title'=>'Centrale Authenticatie Server (CAS)',
216'cas_port_title'=>'CAS Poort',
217'cas_port_tooltip'=>'Poort nummer om te gebruiken voor de verbinding met de CAS host. Normaalgesproken is dit 443 voor https of 80 voor http.',
218'cas_uri_title'=>'CAS service URI',
219'cas_uri_tooltip'=>'URI die de CAS gebruikt om login en verificatie services te ondersteunen. Meestal is \"cas\" de URI om te volgen.',
220'cas_version_title'=>'CAS Versie',
221'cas_version_tooltip'=>'CAS Versie die door de CAS host begrepen wordt. Als je het niet zeker weet, laat dan de standaardwaarde 2 staan.',
222'check_overallocation_title'=>'Controle op bovenmatige toewijzing',
223'check_overallocation_tooltip'=>'De bovenmatige toewijzing component van web2Project is een onvolledige functie in ontwikkeling is. Het vormt de basis voor een systeem dat projectmanagers in staat zal stellen om een het maximum % tijd dat een resource toegewezen kan worden aan een tak vast te stellen voor specifieke periodes',
224'check_task_dates_title'=>'Controleer taak data',
225'check_task_dates_tooltip'=>'Als deze optie aan staat is het nodig om de begin en eind datum van alle taken op te geven voordat taken kunnen worden toegevoegd.',
226'clear'=>'maak leeg',
227'cn'=>'Chinees',
228'company_filter_default_title'=>'Standaard Bedrijfsfilter',
229'company_name_title'=>'Bedrijfsnaam',
230'company_name_tooltip'=>'De Bedrijfsnaam instellingen worden gebruikt om vast te stellen wat er boven het login veld op je website komt te staan.',
231'configure'=>'Configureer',
232'cs'=>'Tjechisch',
233'currency_symbol_title'=>'Valuta symbook',
234'currency_symbol_tooltip'=>'Hoewel we op dit moment locale ondersteuning ingebouwd hebben, is er nog steeds een extra optie om het valuta symbool in te stellen. Voor het EUR symbool dien je dit in te voeren als \'€\'. Kijk op http://www.w3.org/TR/html401/sgml/entities.html voor informatie over bijzondere tekens in HTML.',
235'daily_working_hours_title'=>'Dagelijkse werk-uren',
236'daily_working_hours_tooltip'=>'Deze instelling bepaald het standaard aantal uur in een werkdag voor je installatie. Bijvoorbeeld 8.0',
237'de'=>'Duits',
238'deactivate'=>'deactiveer',
239'debug_title'=>'Debug Niveau',
240'debug_tooltip'=>'Deze optie zorgt ervoor dat debug boodschappen worden getoond en gelogd. WAARSCHUWING: Als dit naar \"True\" wordt gezet met een debug niveau groter dan 2 dan kan web2Project falen indien een boodschap technisch gezien alleen een waarschuwing is, en daardoor kunnen worden geneegeerd. Normaalgesproken worden alleen foutmeldingen gegeven, en daarom kan je dit het beste alleen gebruiken als je geen toegang hebt tot de PHP log bestanden. Alles anders dan 0 geeft debugging informatie. Niveau 1 is waarschijnlijk het meeste redelijke compromis tussen normaal gebruik en het vastleggen van foutmeldingen. Zet het op 10 als je de complete debugging informatie wilt hebben, maar weet dat dit grote log bestanden of debug lijsten zal genereren binnen korte tijd.',
241'default user preferences'=>'Standaar gebruikersvoorkeuren',
242'default_view_a_title'=>'Standaard submodule',
243'default_view_a_tooltip'=>'Als je je eigen start/standaardpagina wilt. Geeft een \"subview\" zoals getoond in de URL van dP.',
244'default_view_m_title'=>'Standaard Module',
245'default_view_m_tooltip'=>'Als je je eigen start/standaardpagina wilt. Als de waarde leeg is, dan wordt de eerste module in de lijst de standaardweergave',
246'default_view_tab_title'=>'Standaard weergave met tabs',
247'default_view_tab_tooltip'=>'Als je je eigen start/standaardpagina wilt. Geeft een weergave met tabs aan. 0=eerste tab, ...',
248'delete'=>'verwijder',
249'deleted'=>'verwijdert',
250'deny'=>'sta niet toe',
251'direct_edit_assignment_title'=>'Wijzig meerdere taak toewijzingen',
252'direct_edit_assignment_tooltip'=>'Gebruik deze optie om taak toewijzingen te wijzigen en andere opties (per taak blok) in de hoofd weergave van de Taak Module.',
253'disabled'=>'niet actief',
254'display_debug_title'=>'Toon debug berichten',
255'display_debug_tooltip'=>'Deze optie zorgt ervoor dat debug boodschappen worden getoond en gelogd. WAARSCHUWING: Als dit naar \"True\" wordt gezet met een debug niveau groter dan 2 dan kan web2Project falen indien een boodschap technisch gezien alleen een waarschuwing is, en daardoor kunnen worden geneegeerd. Normaalgesproken worden alleen foutmeldingen gegeven, en daarom kan je dit het beste alleen gebruiken als je geen toegang hebt tot de PHP log bestanden. ',
256'edit'=>'wijzig',
257'email_prefix_title'=>'Email prefix',
258'email_prefix_tooltip'=>'Deze instelling bepaalt de prefix voor het onderwerp van alle email berichten die web2Project verstuurd',
259'en'=>'Engels',
260'enable_gantt_charts_title'=>'Activeer Gantt Grafieken',
261'enable_gantt_charts_tooltip'=>'Met deze optie kan je Gantt Grafieken activeren of op inactief zetten.',
262'es'=>'Spaans',
263'files_ci_preserve_attr_title'=>'Behoud bestandsattributen in CI',
264'files_ci_preserve_attr_tooltip'=>'Behoud de bestandsattributen op het moment dat deze worden ingecheckt. Als dit aan staat kan je geen datum, type, project of taak wijzigen tijdens het inchecken',
265'files_group_title'=>'Bestanden',
266'files_show_versions_edit_title'=>'Sta wijzigingen van eerdere versies toe',
267'files_show_versions_edit_tooltip'=>'Sta wijzigingen van eerdere versies al dan niet toe voor bestanden in de Bestandsmodule',
268'forum_descendent_order_title'=>'Sorteer Forum Berichten: dalend',
269'forum_descendent_order_tooltip'=>'Aan: dalende volgorde, uit: oplopende volgorde van de berichten.',
270'fr'=>'Frans',
271'hidden'=>'onzichtbaar',
272'hide'=>'maak onzichtbaar',
273'hide_email_addresses_title'=>'Maak email adres onzichtbaar',
274'hide_email_addresses_tooltip'=>'Selecteer deze optie om email adressen onzichtbaar te maken op het forum',
275'host_locale_title'=>'Host Locale',
276'host_locale_tooltip'=>'Deze optie geeft aan welke localisatie of taal instellingen je site heeft',
277'host_style_title'=>'Standaard gebruikersinterface',
278'host_style_tooltip'=>'Standaard Gebruikersinterface Stijl - zoals ingesteld in de Gebruikersvoorkeuren, maar het is nodig dat je hier de standaard interface kiest. Als je een geheugensteun nodig hebt, gebruik dan het drop-down menu in de gebruikersvoorkeuren en herhaal die naam hier.',
279'index_max_file_size_title'=>'Maximum bestandsgrote voor indexering',
280'index_max_file_size_tooltip'=>'Bestandsindexering en zoeken: grote bestanden kunnen zorgen voor vertraging tijdens een uitgebreid zoekproces. Specificeer hier een bovenste limiet voor de indexering in aantal KiloBytes. Bedenk dat bestanden die groter zijn dan deze waarden niet worden geindexeerd! Een negatieve waarde betekend dat er geen limiet is (alle bestanden worden geindexeerd)',
281'inserted'=>'ingevoegd',
282'install'=>'installeer',
283'it'=>'Italiaans',
284'ja'=>'Japans',
285'jpLocale_title'=>'jpGraph Locale',
286'jpLocale_tooltip'=>'Naam voor jpGraph Locale, normalitair \'en\'',
287'ldap_allow_login_title'=>'LDAP laat ook standaard login toe',
288'ldap_allow_login_tooltip'=>'web2Project database gebruikers kunnen ook inloggen',
289'ldap_base_dn_title'=>'LDAP Basis DN',
290'ldap_base_dn_tooltip'=>'Basis \"Distinguished Name\" (DN) om te gebruiken voor LDAP queries.',
291'ldap_complete_string_title'=>'Volledige LDAP Connect String',
292'ldap_complete_string_tooltip'=>'Als dit worde gebruikt, dan heeft het voorrang boven alle LDAP instellingen hierboven.',
293'ldap_group_title'=>'LDAP Instellingen',
294'ldap_host_title'=>'LDAP Host',
295'ldap_host_tooltip'=>'Naam of IP adres van de LDAP host waartegen geauthenticeerd wordt als LDAP Authenticatie wordt gebruikt',
296'ldap_item_title'=>'LDAP',
297'ldap_port_title'=>'LDAP Poort',
298'ldap_port_tooltip'=>'Poort nummer om de verbinding met de LDAP host te maken.',
299'ldap_search_pass_title'=>'LDAP Search gebruikerswachtwoord',
300'ldap_search_user_title'=>'LDAP Search gebruiker',
301'ldap_search_user_tooltip'=>'De volledige DN van een gebruiker die toegang heeft tot zoeken in de gebruikerslijst',
302'ldap_user_filter_title'=>'LDAP Gebruikersfilter',
303'ldap_user_filter_tooltip'=>'Gebruikersfilter om te bepalen welke gebruikers matchen met LDAP queries. Controleer met de website beheerder wat de details zijn',
304'ldap_version_title'=>'LDAP Versie',
305'ldap_version_tooltip'=>'LDAP versie die begrepen wordt door de LDAP host. Als je het niet zeker weet laat dan de standaard waarde (3) staan.',
306'link_tickets_kludge_title'=>'Sta ticket re-linking toe',
307'link_tickets_kludge_tooltip'=>'Deze optie maakt het mogelijk om tickets te re-linken naar een willekeurig ticket in Ticketsmith. Kan handig zijn voor email-gegenereerde tickets.',
308'locale_alert_title'=>'Waarschuwingstekens Vertalingen',
309'locale_alert_tooltip'=>'Deze tekens worden toegevoegd aan onvertaalde teken-ketens of sleutels indien \"Vertaalwaarschuwing\" aan staat',
310'locale_warn_title'=>'Vertaalwaarschuwing',
311'locale_warn_tooltip'=>'Geeft een waarschuwing in de gebruikersinterface indien een vertaald item niet gevonden is.',
312'locales_group_title'=>'Locales',
313'log_changes_title'=>'Log wijzigingen',
314'log_changes_tooltip'=>'Deze optie stelt je in staat om aan te geven of je de wijzigingen wilt loggen in de geschiedenist module',
315'mail_auth_title'=>'Host vraagt om login',
316'mail_auth_tooltip'=>'Sommige SMPT hosts vragen om authenticatie, als dit zo is voor die van jouw dan moet je dit aanzetten en een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven',
317'mail_debug_title'=>'SMTP Debug',
318'mail_debug_tooltip'=>'Toon SMTP Debug berichten op het scherm.',
319'mail_defer_title'=>'Email wachtrij om later te verzenden',
320'mail_defer_tooltip'=>'Controleer deze email wachtrij om later te verzenden. Een aantekening wordt gemaakt in de Wachtrij. Je moet de Scan Wachtrij optie in de sessie handler aanzetten of een cron job maken om wget -O- http://your.domain/web2Project/queuescanner.php aan te roepen ',
321'mail_group_title'=>'Email instellingen',
322'mail_host_title'=>'SMTP Host',
323'mail_host_tooltip'=>'De volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) of het IP adres van de SMTP host die gebruikt wordt om email te verzenden',
324'mail_pass_title'=>'SMTP wachtwoord',
325'mail_pass_tooltip'=>'Het wachtwoord dat gebruikt wordt bij authenticatie op de SMTP server',
326'mail_port_title'=>'SMTP Poort',
327'mail_port_tooltip'=>'De TCP poort om de verbinding met de SMPT host tot stand te brengen. Laat het op de standaardwaarde 25 staan als je twijfelt',
328'mail_secure_title'=>'SMTP Beveiligd',
329'mail_secure_tooltip'=>'Kies de beveiligde SMTP verbindingsmethode. Als je twijfelt kies dan niet voor TLS of SSL.',
330'mail_timeout_title'=>'SMTP Server Timeout',
331'mail_timeout_tooltip'=>'Het aantal seconden dat gewacht wordt op een succesvolle verbinding met de SMTP server',
332'mail_transport_title'=>'Email Transport',
333'mail_transport_tooltip'=>'Selecteer ofwel PHP of standaard PHP email ondersteuning of SMTP voor directe SMTP ondersteuning',
334'mail_user_title'=>'SMTP gebruikersnaam',
335'mail_user_tooltip'=>'De gebruikersnaam die gebruikt wordt voor de authenticatie met de SMTP server',
336'my_item_title'=>'Mijn Taken',
337'mycomp_item_title'=>'Alle taken voor mijn bedrijf',
338'myfinished7days_item_title'=>'Mijn afgeronde taken van afgelopen 7 dagen',
339'myproj_item_title'=>'Mijn projecten',
340'myunfinished_item_title'=>'Mijn openstaande taken',
341'no'=>'Norweegs',
342'page_size_title'=>'Pagina groote',
343'page_size_tooltip'=>'Aantal records per pagina',
344'page_title_title'=>'Pagina titel',
345'page_title_tooltip'=>'Geef aan wat bovenaan de browser komt te staan - zichtbaar voor de browser naam',
346'parser_application/msword_title'=>'MS Word Indexerings Parser',
347'parser_application/msword_tooltip'=>'Location for the MS Word File Indexing Parser.',
348'parser_application/pdf_title'=>'PDF Indexerings Parser',
349'parser_application/pdf_tooltip'=>'Plaats voor de PDF bestandsindex parser, bijvoorbeeld /usr/bin/pdftotext',
350'parser_default_title'=>'Standaard bestandsindex parser',
351'parser_default_tooltip'=>'Plaats voor de standaard bestandsindex parser, bijvoorbeeld /usr/bin/strings',
352'parser_text/html_title'=>'Html File Indexerings Parser',
353'parser_text/html_tooltip'=>'Plaats voor de HTML file indexerings parser /usr/bin/strings',
354'password_min_len_title'=>'Minimum wachtwoord lengte',
355'password_min_len_tooltip'=>'Bepaal de minimum lengte voor de wachtwoorden op web2Project. Dit kan NIET langer zijn dan de kolom in de database',
356'php_item_title'=>'PHP standaard',
357'pl'=>'Pools',
358'pn_item_title'=>'PostNuke',
359'postnuke_allow_login_title'=>'Postnuke login is ook de standaard login',
360'postnuke_allow_login_tooltip'=>'Als PostNuke authenticatie gebruikt wordt, dan bepaald deze instelling of ook standaard web2Project logins gebruikt kunnen worden. Als het uitstaat moeten alle logins via PostNuke gedaan worden',
361'projectdesigner_view_project_title'=>'Gebruik Projectontwerper om standaard projecten te zien',
362'projectdesigner_view_project_tooltip'=>'Als deze optie is geactiveerd dan worden alle verzoeken om project records in te zien naar de Projectontwerper module verwezen',
363'projects_group_title'=>'Projecten',
364'pt'=>'Portugees',
365'pt_br'=>'Braziliaans Portugees',
366'record types'=>'Record types',
367'remove'=>'Verwijder',
368'reset_memory_limit_title'=>'Geheugen limiet voor Grantt',
369'reset_memory_limit_tooltip'=>'Indien je fouten opmerkt waarbij Gantt grafieken onzichtbaar zijn, gebruik dan deze waarde om tijdelijk je PHP geheugenlimiet uit te breiden voor Gantt grafieken. 64M, 128M etc. komen vaak voor.',
370'restrict_color_selection_title'=>'Beperk projectkleur selectie',
371'restrict_color_selection_tooltip'=>'Indien samen gebruikt met de Systeem Waarde Lookup in de optie Projectkleuren geeft dit de optie om de projectkleuropties te bepalen die beschikbaar zijn voor alle gebruikers van dit systeem. Als je dit aanzet dan kunnen de makers van projecten allen de kleuropties gebruiken die in de Systeem Waarden Lookup zijn bepaald. Als je deze optie uit zet dan kunnen makers van projecten de standaard systeem instellingen gebruiken, inclusief een volledig kleurenpalet.',
372'restrict_task_time_editing_title'=>'Beperk de tijd voor wijzigingen van taken',
373'restrict_task_time_editing_tooltip'=>'Als dit aan staat dan wordt de tijd beperkt waarin het mogelijk is om een taak te wijzigen. Na het verstrijken van de tijd kan alleen de systeembeheerder nog wijzigingen maken',
374'session_gc_scan_queue_title'=>'Scan Wacht Rij op Sessie Garbage Collection',
375'session_gc_scan_queue_tooltip'=>'Als uitgestelde emails of een andere wachtrij word gebruikt dan bepaald deze instelling of de sessie handler de wachtrij controleerd bij het beeindigen van een sessie. Dit is bijvoorbeeld een mogelijkheid om een extern programma de wachtrij aan te laten roepen.',
376'session_group_title'=>'Sessie handler instellingen',
377'session_handling_title'=>'Sessie Handler',
378'session_handling_tooltip'=>'Bepaald welke vorm van sessie handling wordt gebruikt en is ofwel \'php\' voor standaard PHP sessie management, of \'app\' indien de web2Project applicatie zijn eigen sessie beheert via de database. Sessie management: is een uitbreiding op sessie handling door PHP of verder dan browser-gebaseerde sessies en slaat de sessie informatie op in de database. Dit maakt lange sessies mogelijk met een lagere impact op de server.',
379'session_idle_time_title'=>'Sessie wachttijd',
380'session_idle_time_tooltip'=>'De maximum duur van een sessie zonder activiteit voordat deze beeindigd wordt verklaard. Waarden zijn in seconden, tenzij gevolgt door een letter: h = uren, d = dagen, m = maanden, y = jaren. Je kan slechts 1 teken binnen een tekenreeks plaatsen dus 2d4h is NIET geldig, maar 28 uur wel.',
381'session_max_lifetime_title'=>'Sessie maximum duur',
382'session_max_lifetime_tooltip'=>'De maximale tijd dat een sessie blijft bestaand voordat deze opgeruimd wordt, ongehacht hoe actief de sessie is.',
383'session_name_title'=>'Sessie / Cookie naam',
384'session_name_tooltip'=>'Bepaal je eigen Cookie naam. Let Op: Zodra je een sessie naam wijzigt worden al je gebruikers direct uitgelogd, en moeten zij opnieuw inloggen',
385'show_all_task_assignees_title'=>'Toon alle toegewezen personen aan de taak',
386'show_all_task_assignees_tooltip'=>'Gebruik deze instelling als je alle namen van de mensen die zijn toegewezen aan een projecttaak wilt zien. Zet het uit als je alleen de naam van de belangrijkste toegewezen persoon wilt zien, met de overige personen als een som van het aantal tussen haakjes.',
387'show_all_tasks_title'=>'Toon taken van andere gebruikers',
388'show_all_tasks_tooltip'=>'Bepaald of de taken van andere gebruikers getoond worden of niet',
389'site_domain_title'=>'Website domein',
390'site_domain_tooltip'=>'Het domein wordt hier ingesteld en gebruikt om email adressen te genereren indien een incompleet email adres is ingevoerd in een gebruikers record',
391'sl'=>'Sloveens',
392'smtp_item_title'=>'SMTP',
393'sql_item_title'=>'Standaard web2Project',
394'ssl_item_title'=>'SSL',
395'startup_group_title'=>'Opstartten',
396'submit'=>'Verzend',
397'sv'=>'Zweeds',
398'syscfg_intro'=>'De volgende configuratie instellingen hebben directe gevolgen op het functioneren van je systeem. Als je een van deze instellingen niet correct gebruikt dan kan dit de werking van je installatie beperken, en voor het herstellen van de wijziging kan het nodig zijn dat er een externe actie wordt gedaan. We raden met klem aan dat als je deze instellingen niet volledig begrijp, dat je ze dan laat voor wat ze zijn. Controleer in ieder geval de gevolgen op de code voordat je verder gaat. Er zijn tooltips en informatie popups achter de vraagtekens (?) voor elk veld met zoveel mogelijk informatie als we kunnen verstrekken.',
399'system admin'=>'Systeembeheerder',
400'system configuration'=>'Systeeminstellingen',
401'system_timezone_title'=>'Systeem tijdzone',
402'system_timezone_tooltip'=>'Dit is de tijdzone van de server waar deze applicatie op draait. Het wordt gebruikt om tijdzones te vergelijken om zeker te weten dat \"nu\" relevant is.',
403'system_update_check_title'=>'Controleer voor officiele updates?',
404'system_update_day_title'=>'Controleer voor updates (dag)',
405'system_update_day_tooltip'=>'Dit is de dag in de week waarop het systeem controleert of er updates zijn: 0 = zondag, 1 = maandag, 2 = dinsdag etc.',
406'system_update_hour_title'=>'Controleer voor updates (uur)',
407'system_update_hour_tooltip'=>'Dit is het tijdstip op de dag waarop het systeem controleert of er updates zijn. Het is gebaseerd op een 24u klok.',
408'system_update_last_check_title'=>'Laatste controle op systeem updates',
409'task_filter_default_title'=>'Standaard taken filter',
410'task_reminder_control_title'=>'Stuur taak herrinneringen',
411'task_reminder_control_tooltip'=>'Als dit aanstaat wordt er een email verzonden aan alle toegewezen personen indien een taak gedaan moet worden en elke dag zolang de uitvoering van de taak te laat is.',
412'task_reminder_days_before_title'=>'Aantal dagen wachten voor taakherrinneringen',
413'task_reminder_days_before_tooltip'=>'Dit bepaald hoeveel dagen voordat een taak gepland staat de eerste herrinnering wordt gestuurd.',
414'task_reminder_group_title'=>'Taak herrinneringen',
415'task_reminder_repeat_title'=>'Maximum aantal herrineringen',
416'task_reminder_repeat_tooltip'=>'Indien de uitvoering van een taak vele dagen op zich laat wachten, dan is het wellicht niet langer nuttig om nog herrinneringen te versturen. Deze waarde bepaald het totaal aantal herrineringen dat wordt verstuurd, inclusief de herrineringen voor de geplande datum',
417'taskcreated_item_title'=>'Alle taken die ik heb aangemaakt',
418'taskowned_item_title'=>'Alle taken waar ik eigenaar van ben',
419'tasks_ajax_list_title'=>'Gebruik AJAX voor dynamische taken',
420'tasks_ajax_list_tooltip'=>'Als je browser geen AJAX ondersteunt, stel dit dan in op \"uit\". Het dynamisch laden van taken gebeurt de eerste keer dat ze opgevraagd worden',
421'tasks_group_title'=>'Taken',
422'template_projects_status_id_title'=>'Status ID van project templates',
423'template_projects_status_id_tooltip'=>'Geef hier aan wat de Status ID is van project templates zoals dit getoond wordt in de Systeem Lookup Waarden voor de ProjectStatus sleutel',
424'tls_item_title'=>'TLS',
425'unassigned_item_title'=>'Alle taken (niet toegewezen)',
426'updated'=>'Geupdate',
427'upgrade'=>'Upgrade',
428'user_item_title'=>'Bedrijf van actieve gebruiker',
429'username_min_len_title'=>'Minum lengte gebruikersnaam',
430'username_min_len_tooltip'=>'Bepaal de minimum lengte van alle gebruikersnamen voor web2Project. Dit kan NIET langer zijn dan de lengte van de tabel kolom.',
431'visible'=>'Zichtbaar',
432'zh'=>'Chinees',
433'zh_tw'=>'Chinees (Taiwan)',