PageRenderTime 34ms CodeModel.GetById 23ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/sound-color-survey/sql/string.sql

http://mvh-source.googlecode.com/
SQL | 25 lines | 22 code | 3 blank | 0 comment | 0 complexity | 43463fdde4ecb9e13cf8cbfa7cbaa13c MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, BSD-3-Clause
 1. SET NAMES latin1;
 2. SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
 3. CREATE TABLE `string` (
 4. `id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
 5. `key` varchar(255) character set latin1 NOT NULL,
 6. `translation` varchar(4096) character set latin1 NOT NULL,
 7. PRIMARY KEY (`id`)
 8. ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=25 DEFAULT CHARSET=utf8;
 9. insert into `string` values('1','default title','Kleur en geluid'),
 10. ('2','default description','<p>Kies een kleur die je vind passen bij het geluid, en druk op \"volgende stap\".\r<br/><a href=\"/survey/info\">Meer informatie / More information &raquo;</a></p>\r'),
 11. ('3','step %d/%d','Stap %d van %d'),
 12. ('4','test %d %d','Stap %d van %d'),
 13. ('5','Next step','Volgende stap'),
 14. ('6','Survey Finished','Onderzoek voltooid!'),
 15. ('7','Survey finished description','<p>Dank je wel voor het mee doen aan dit onderzoek. Ik wil je hierbij vragen om de test op een later \rtijdstip nog eens te doen, zodat ik de gegevens met elkaar kan vergelijken.</p>\r\r<p class=\"en\">Thank you for completing this survey. Hereby I would like to ask you to re-do the test at a later time, \rin order for me to compare the different results.</p>\r'),
 16. ('8','survey again','Het onderzoek nog een keer doen'),
 17. ('9','about title','Over dit ondezoek'),
 18. ('10','about description','<a name=\"nl\"></a>\r\r<p><a href=\"/\">&laquo; terug</a> // <a href=\"#english\">english version &raquo;</a></p>\r\r<h4>Introductie</h4>\r\r<p>Ik doe dit (korte) onderzoek voor mijn master Mediatechnology aan de Universiteit Leiden.\rHet onderzoek gaat over de relatie tussen kleur en geluid. \rIn totaal zijn er twaalf vragen, waarbij de bezoeker telkens gevraagd wordt\rom een kleur bij een geluid te zoeken. </p>\r\r<h4>Wat is het doel van dit onderzoek?</h4>\r\r<p>Over het verband tussen kleur en geluid is al veel geschreven en onderzocht. Ik wil een klein\rdeelgebied onderzoeken waarover nog maar weinig gegevens bekend zijn: de relatie tussen bepaalde\r<em>soorten</em> geluiden en hun kleuren. Wat voor soort geluid - en kleur ik hier bedoel, kan ik \rje niet vertellen, aangezien dit de uitkomst van het onderzoek zou kunnen be?nvloeden.</p>\r\r<h4>Hoe werkt het?</h4>\r\r<p>Bij het laden van de pagina wordt een geluid afgespeeld. \rHet is de bedoeling dat je vervolgens een kleur kiest uit ??n van de beschikbare kleuren, welke\rzo goed mogelijk bij het geluid past. Het geluid kan meerdere malen worden afgespreeld.</p>\r\r<p>Je keuze wordt pas vastgelegd op het moment dat je op de knop \"volgende stap\" drukt.</p>\r\r<h4>Waarom wil ik jouw e-mail adres?</h4>\r\r<p>Ik gebruik het e-mail adres om gegevens te combineren met eventuele vervolg onderzoeken, niet voor\rhet versturen van spam.</p>\r\r<h4>Wie ben jij/contact</h4>\r\r<p>Matthijs van Henten, matthijs+apestaartje+ischen.nl</p>\r\r<a name=\"english\"></a>\r<h1 class=\"en\">About this research-project</h1>\r\r<p><a href=\"/\">&laquo; back</a> // <a href=\"#nl\">nederlands &raquo;</a></p>\r\r<h4 class=\"en\">Introduction</h4>\r\r<p class=\"en\">I\'m doing this short research-project for my study, the Msc Mediatechnology at the \rUniversity of Leiden. The project is about the relation between color and sound.\rThe visitor is asked to select a color matching a sound being played. There are twelve \rquestions in total.</p>\r\r<h4 class=\"en\">What is the purpose of this research?</h4>\r\r<p class=\"en\">The relation between sound and color has the subject of a lot of research already, but I haven\'t \rbeen able to find information about the specific topic I am researching: a specific kind of relation\rbetween <em>certain kinds</em> of sound and <em>certain kinds of colors</em>. I cannot disclose any \rmore details, since this could influence the outcome of my research.</p>\r\r<h4 class=\"en\">How does it work?</h4>\r\r<p class=\"en\">When the page is loaded, a sound is played. \rI would like you to select one of the colors that, in your opinion, matches the sound best. You can\rplay the sound as many times as you like.</p>\r\r<p class=\"en\">Only after you press the \"volgende stap\" button, your choice is saved.</p>\r\r<h4 class=\"en\">Why do you need my email address?</h4>\r\r<p class=\"en\">I will use the e-mail address to combine data from possible future surveys, \rnot for sending spam!</p>\r\r<h4 class=\"en\">Who are you / contact</h4>\r\r<p class=\"en\">Matthijs van Henten, matthijs+at+ischen.nl</p>\r\r'),
 19. ('11','login descripton','<p>Ik doe dit (korte) onderzoek voor mijn master Mediatechnology aan de Universiteit Leiden.\rHet onderzoek gaat over de relatie tussen kleur en geluid. \rIn totaal zijn er twaalf vragen, waarbij de bezoeker telkens gevraagd wordt\rom een kleur bij een geluid te zoeken. </p>\r\r<p><a href=\"/survey/info\">Meer informatie / more information &raquo;</a></p>\r\r<p>Als eerste wil ik je vragen om een e-mail adres en je naam in te vullen, zodat ik de gegevens in\reventueel vervolg-onderzoek met elkaar kan vergelijken. <strong>Ik verstuur geen spam!</strong>'),
 20. ('12','name','Naam'),
 21. ('13','email','E-mail');
 22. SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;