PageRenderTime 21ms CodeModel.GetById 9ms app.highlight 5ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/po/cs/specto.po

http://specto.googlecode.com/
Portable Object | 800 lines | 632 code | 168 blank | 0 comment | 0 complexity | 93523e0af57af241a565e433464dc97e MD5 | raw file
  1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
  2# Copyright (C) YEAR ORGANIZATION
  3# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
  4#
  5msgid ""
  6msgstr ""
  7"Project-Id-Version: Specto\n"
  8"POT-Creation-Date: Tue May 29 18:06:54 2007\n"
  9"PO-Revision-Date: 2007-07-12 00:52-0500\n"
 10"Last-Translator: Jeff Fortin <nekohayo ~at~ gmail.com>\n"
 11"Language-Team: \n"
 12"MIME-Version: 1.0\n"
 13"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 14"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 15"Generated-By: pygettext.py 1.4\n"
 16"X-Poedit-Language: Czech\n"
 17"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
 18
 19#: ../data/glade/add_watch.glade.h:1
 20msgid "<b>General settings</b>"
 21msgstr "<b>Obecné volby</b>"
 22
 23#: ../data/glade/add_watch.glade.h:2
 24msgid "<b>Watch name</b>"
 25msgstr "<b>Jméno sledování</b>"
 26
 27#: ../data/glade/add_watch.glade.h:3
 28msgid "Add a Watch"
 29msgstr "Přidat sledování"
 30
 31#: ../data/glade/add_watch.glade.h:4
 32msgid ""
 33"Choose \n"
 34"an other name"
 35msgstr ""
 36"Zvolte \n"
 37"jiné jméno"
 38
 39#: ../data/glade/add_watch.glade.h:6
 40msgid ""
 41"Edit existing\n"
 42"watch"
 43msgstr ""
 44"Upravit existující\n"
 45"sledování"
 46
 47#: ../data/glade/add_watch.glade.h:8
 48#: ../data/glade/edit_watch.glade.h:2
 49msgid "Name:"
 50msgstr "Jméno:"
 51
 52#: ../data/glade/add_watch.glade.h:9
 53#: ../data/glade/edit_watch.glade.h:3
 54msgid "Refresh Interval:"
 55msgstr "Obnovovací interval:"
 56
 57#: ../data/glade/add_watch.glade.h:10
 58#: ../data/glade/edit_watch.glade.h:5
 59msgid ""
 60"Seconds\n"
 61"Minutes\n"
 62"Hours\n"
 63"Days"
 64msgstr ""
 65"Sekund\n"
 66"Minut\n"
 67"Hodin\n"
 68"Dní"
 69
 70#: ../data/glade/add_watch.glade.h:14
 71msgid "The watch name is already in use"
 72msgstr "Jméno sledování je již používáno"
 73
 74#: ../data/glade/add_watch.glade.h:15
 75msgid ""
 76"The watch name you specified already exists! Did you mean to modify that existing watch, or did you really want to create a new one?\n"
 77"\n"
 78"If you want to create a new one, you need to choose a different name."
 79msgstr ""
 80"Jméno sledování, které jste specifikovali již existuje! Chtěli jste modifikovat toto existující sledování, nebo jste skutečně chtěli vytvořit nové?\n"
 81"\n"
 82"Pokud chcete vytvořit nové, musíte zvolit jiné jméno."
 83
 84#: ../data/glade/add_watch.glade.h:18
 85msgid "Watch Type:"
 86msgstr "Typ sledování:"
 87
 88#: ../data/glade/add_watch.glade.h:19
 89msgid ""
 90"Website\n"
 91"Email\n"
 92"Files or folders\n"
 93"Process\n"
 94"Port"
 95msgstr ""
 96"Webstránka\n"
 97"E-mail\n"
 98"Soubor či složka\n"
 99"Proces\n"
100"Port"
101
102#: ../data/glade/edit_watch.glade.h:1
103msgid "Error Log"
104msgstr "Chybový záznam"
105
106#: ../data/glade/edit_watch.glade.h:4
107#: ../data/glade/log_dialog.glade.h:9
108msgid "Save As"
109msgstr "Uložit jako"
110
111#: ../data/glade/edit_watch.glade.h:9
112msgid "Watch Settings"
113msgstr "Nastavení sledování"
114
115#: ../data/glade/import_export.glade.h:1
116msgid "Deselect all"
117msgstr "Nevybrat nic"
118
119#: ../data/glade/import_export.glade.h:2
120msgid "Select all"
121msgstr "Vybrat vše"
122
123#: ../data/glade/log_dialog.glade.h:1
124msgid ""
125"All\n"
126"Debug\n"
127"Info\n"
128"Warning\n"
129"Error\n"
130"Critical"
131msgstr ""
132"Všechny\n"
133"Ladící\n"
134"Informační\n"
135"Varování\n"
136"Chyby\n"
137"Kritické"
138
139#: ../data/glade/log_dialog.glade.h:7
140msgid "Filter:"
141msgstr "Filtr:"
142
143#: ../data/glade/log_dialog.glade.h:8
144msgid "Logs"
145msgstr "Záznamy"
146
147#: ../data/glade/notifier.glade.h:1
148msgid "By Active"
149msgstr "Podle aktivity"
150
151#: ../data/glade/notifier.glade.h:2
152msgid "By Name"
153msgstr "Podle jména"
154
155#: ../data/glade/notifier.glade.h:3
156msgid "By Watch Type"
157msgstr "Podle typu sledování"
158
159#: ../data/glade/notifier.glade.h:4
160msgid "Display _All Watches"
161msgstr "Zobrazit _všechna sledování"
162
163#: ../data/glade/notifier.glade.h:5
164msgid "Display _Toolbar"
165msgstr "Zobrazit _lištu nástrojů"
166
167#: ../data/glade/notifier.glade.h:6
168msgid "Notifications"
169msgstr "Upozornění"
170
171#: ../data/glade/notifier.glade.h:7
172msgid "Sorting"
173msgstr "Řazení"
174
175#: ../data/glade/notifier.glade.h:8
176msgid "_Clear All"
177msgstr "_Vyčistit vše"
178
179#: ../data/glade/notifier.glade.h:9
180msgid "_Edit"
181msgstr "_Upravit"
182
183#: ../data/glade/notifier.glade.h:10
184msgid "_Error Log"
185msgstr "_Chybový záznam"
186
187#: ../data/glade/notifier.glade.h:11
188msgid "_Export Watches"
189msgstr "_Exportovat sledování"
190
191#: ../data/glade/notifier.glade.h:12
192msgid "_File"
193msgstr "_Soubor"
194
195#: ../data/glade/notifier.glade.h:13
196msgid "_Help"
197msgstr "_Nápověda"
198
199#: ../data/glade/notifier.glade.h:14
200msgid "_Import Watches"
201msgstr "_Importovat sledování"
202
203#: ../data/glade/notifier.glade.h:15
204msgid "_View"
205msgstr "_Zobrazit"
206
207#: ../data/glade/preferences.glade.h:1
208msgid "<b>Debugging and Logging</b>"
209msgstr "<b>Ladění a zaznamenávání</b>"
210
211#: ../data/glade/preferences.glade.h:2
212msgid "<b>Display</b>"
213msgstr "<b>Zobrazení</b>"
214
215#: ../data/glade/preferences.glade.h:3
216msgid "<b>Sounds</b>"
217msgstr "<b>Zvuky</b>"
218
219#: ../data/glade/preferences.glade.h:4
220msgid "A problem occured"
221msgstr "Došlo k problému"
222
223#: ../data/glade/preferences.glade.h:5
224msgid "A watch is updated"
225msgstr "Sledovaný objekt je aktualizován"
226
227#: ../data/glade/preferences.glade.h:6
228msgid "Always show the icon in the notification area"
229msgstr "Vždy zobrazovat ikonu v oznamovací oblasti"
230
231#: ../data/glade/preferences.glade.h:7
232msgid "Display the notification window in the window list"
233msgstr "Zobrazovat upozorňovací okno v seznamu oken."
234
235#: ../data/glade/preferences.glade.h:8
236msgid "Duration (in seconds):"
237msgstr "Doba trvání (v sekundách):"
238
239#: ../data/glade/preferences.glade.h:9
240msgid "Enable debug mode and logging"
241msgstr "Zapnout ladící mód a zaznamenávání"
242
243#: ../data/glade/preferences.glade.h:10
244msgid "If activated, you will receive more information when running Specto from a terminal, and more information will be printed to the logs."
245msgstr "Je-li aktivováno, obdržíte více informací při spuštění Specto z terminálu a více informací bude vypsáno do záznamů."
246
247#: ../data/glade/preferences.glade.h:11
248msgid "Pop toasts from the tray icon when a watch is updated"
249msgstr "Upozornit vyskakovací bublinou z oznamovací oblasti, je-li sledovaný objekt aktualizován."
250
251#: ../data/glade/preferences.glade.h:12
252msgid "Preferences"
253msgstr "Předvolby"
254
255#: ../data/glade/preferences.glade.h:13
256msgid "Select a File"
257msgstr "Zvolte soubor"
258
259#: ../data/glade/preferences.glade.h:14
260msgid "While in debug mode, Specto will provide more information in order to help you diagnose problems. Logging will save all this information to a log file. You can use this to help developers improve Specto."
261msgstr "Je-li v ladícím módu, Specto bude poskytovat více informací za účelem pomoci vám diagnostikovat potíže. Zaznamenávání uloží všechny tyto informace do souboru se záznamem. Můžete to použít pro pomoc vývojářům zlepšit Specto."
262
263#: ../spectlib/about.py:57
264msgid "translator-credits"
265msgstr "Oldřich Šmehlík <oldrich AT smehlik.net>"
266
267#: ../spectlib/add_watch.py:165
268msgid "file"
269msgstr "soubor"
270
271#: ../spectlib/add_watch.py:167
272msgid "folder"
273msgstr "adresář"
274
275#: ../spectlib/add_watch.py:311
276#: ../spectlib/edit_watch.py:207
277msgid "URL:"
278msgstr "URL:"
279
280#: ../spectlib/add_watch.py:325
281#: ../spectlib/edit_watch.py:218
282msgid "Error Margin (%):"
283msgstr "Tolerovaná míra změny (%):"
284
285#: ../spectlib/add_watch.py:346
286#: ../spectlib/edit_watch.py:244
287msgid "Protocol:"
288msgstr "Protokol:"
289
290#: ../spectlib/add_watch.py:355
291msgid "POP3"
292msgstr "POP3"
293
294#: ../spectlib/add_watch.py:361
295msgid "IMAP"
296msgstr "IMAP"
297
298#: ../spectlib/add_watch.py:366
299#: ../spectlib/edit_watch.py:318
300msgid "Gmail"
301msgstr "Gmail"
302
303#: ../spectlib/add_watch.py:372
304msgid "User:"
305msgstr "Uživatel:"
306
307#: ../spectlib/add_watch.py:382
308#: ../spectlib/edit_watch.py:266
309msgid "Password:"
310msgstr "Heslo:"
311
312#: ../spectlib/add_watch.py:393
313#: ../spectlib/edit_watch.py:278
314msgid "Host:"
315msgstr "Počítač:"
316
317#: ../spectlib/add_watch.py:403
318#: ../spectlib/edit_watch.py:286
319msgid "Use SSL:"
320msgstr "Použít SSL:"
321
322#: ../spectlib/add_watch.py:418
323#: ../spectlib/edit_watch.py:330
324msgid "File/folder:"
325msgstr "Soubor/adresář:"
326
327#: ../spectlib/add_watch.py:428
328#: ../spectlib/edit_watch.py:340
329msgid "File"
330msgstr "Soubor"
331
332#: ../spectlib/add_watch.py:434
333#: ../spectlib/edit_watch.py:345
334msgid "Folder"
335msgstr "Adresář"
336
337#: ../spectlib/add_watch.py:440
338#: ../spectlib/edit_watch.py:351
339msgid "Choose a file or folder"
340msgstr "Zvolte soubor či adresář"
341
342#: ../spectlib/add_watch.py:449
343#: ../spectlib/edit_watch.py:370
344msgid "Process:"
345msgstr "Proces:"
346
347#: ../spectlib/add_watch.py:464
348#: ../spectlib/edit_watch.py:388
349msgid "Port:"
350msgstr "Port:"
351
352#: ../spectlib/edit_watch.py:66
353msgid "Edit watch: "
354msgstr "Upravit sledování: "
355
356#: ../spectlib/edit_watch.py:170
357msgid "Watch : \"%s\" edited."
358msgstr "Sledování: \"%s\" upraveno."
359
360#: ../spectlib/edit_watch.py:182
361msgid "removed logs from watch: \"%s\""
362msgstr "odstraněny záznamy ze sledování: \"%s\""
363
364#: ../spectlib/edit_watch.py:255
365msgid "Username:"
366msgstr "Uživatelské jméno:"
367
368#: ../spectlib/edit_watch.py:294
369msgid "Pop3"
370msgstr "Pop3"
371
372#: ../spectlib/edit_watch.py:306
373msgid "Imap"
374msgstr "Imap"
375
376#: ../spectlib/import_export.py:69
377#: ../spectlib/import_export.py:70
378msgid "Import watches"
379msgstr "Importovat sledování"
380
381#: ../spectlib/import_export.py:72
382#: ../spectlib/import_export.py:73
383msgid "Export watches"
384msgstr "Exportovat sledování"
385
386#: ../spectlib/import_export.py:84
387#: ../spectlib/notifier.py:612
388msgid "Active"
389msgstr "Aktivní"
390
391#: ../spectlib/import_export.py:92
392#: ../spectlib/notifier.py:619
393msgid "Type"
394msgstr "Typ"
395
396#: ../spectlib/import_export.py:101
397#: ../spectlib/notifier.py:628
398msgid "Name"
399msgstr "Jméno"
400
401#: ../spectlib/import_export.py:110
402#: ../spectlib/notifier.py:637
403msgid "ID"
404msgstr "ID"
405
406#: ../spectlib/import_export.py:117
407#: ../spectlib/notifier.py:644
408msgid "TYPE"
409msgstr "TYP"
410
411#: ../spectlib/main.py:65
412msgid "no GTK, activating console mode"
413msgstr "žádné GTK, aktivace konzolového módu"
414
415#: ../spectlib/main.py:155
416msgid "Specto is already running!"
417msgstr "Specto již běží!"
418
419#: ../spectlib/main.py:237
420#: ../spectlib/watch.py:265
421msgid "No updates yet."
422msgstr "Zatím žádné aktualizace."
423
424#: ../spectlib/main.py:292
425msgid "watch \"%s\" started"
426msgstr "sledování \"%s\" začalo"
427
428#: ../spectlib/main.py:297
429msgid "watch \"%s\" stopped"
430msgstr "sledování \"%s\" skončilo"
431
432#: ../spectlib/main.py:482
433#: ../spectlib/main.py:491
434msgid "notifier: reappear"
435msgstr "upozorňovač: reappear"
436
437#: ../spectlib/main.py:487
438msgid "notifier: hide"
439msgstr "upozorňovač: skrýt"
440
441#: ../spectlib/main.py:500
442msgid "preferences: create"
443msgstr "předvolby: vytvořit"
444
445#: ../spectlib/main.py:503
446msgid "preferences: reappear"
447msgstr "předvolby: znovuobjevit"
448
449#: ../spectlib/main.py:510
450msgid "error log: create"
451msgstr "chybový záznam: vytvořit"
452
453#: ../spectlib/main.py:512
454msgid "error log: already visible"
455msgstr "chybový záznam: již viditelné"
456
457#: ../spectlib/main.py:515
458msgid "error log: recreate"
459msgstr "chybový záznam: znovuvytvořit"
460
461#: ../spectlib/main.py:521
462msgid "add watch: create"
463msgstr "přidat sledování: vytvořit"
464
465#: ../spectlib/main.py:523
466msgid "add watch: already visible"
467msgstr "přidat sledování: již viditelné"
468
469#: ../spectlib/main.py:526
470msgid "add watch: recreate"
471msgstr "přidat sledování: znovuvytvořit"
472
473#: ../spectlib/main.py:540
474msgid "edit watch: create"
475msgstr "upravit sledování: vytvořit"
476
477#: ../spectlib/main.py:542
478msgid "edit watch: already visible"
479msgstr "upravit sledování: již viditelné"
480
481#: ../spectlib/main.py:545
482msgid "edit watch: recreate"
483msgstr "upravit sledování: znovuvytvořit"
484
485#: ../spectlib/main.py:578
486msgid "Cannot quit yet"
487msgstr "Nelze ještě skončit"
488
489#: ../spectlib/main.py:582
490msgid "Murder!"
491msgstr "Zabít!"
492
493#: ../spectlib/main.py:593
494msgid ""
495"<b><big>Specto is currently busy and cannot quit yet.</big></b>\n"
496"\n"
497"This may be because it is checking for watch updates.\n"
498"However, you can try forcing it to quit by clicking the murder button."
499msgstr ""
500"<b><big>Specto je momentálně zaneprázdněno a nemůže ještě skončit.</big></b>\n"
501"\n"
502"To může být způsobeno tím, že kontroluje zda nedošlo k aktualizaci sledovaných objektů.\n"
503"Nicméně můžete zkusit přinutit jej skončit klepnutím na tlačítko zabít."
504
505#: ../spectlib/notifier.py:323
506msgid "The network connection seems to be down, watches will not update until then."
507msgstr "Síťové připojení se zdá být přerušeno, sledování nebudou po tuto dobu aktualizována."
508
509#: ../spectlib/notifier.py:382
510msgid "gmail <i>(%s unread)</i>"
511msgstr "gmail <i>(%s nepřečtených)</i>"
512
513#: ../spectlib/notifier.py:442
514msgid "watch \"%s\" opened"
515msgstr "sledování \"%s\" otevřeno"
516
517#: ../spectlib/notifier.py:481
518msgid "You can add all kinds of websites as watches. Static pages, RSS or Atom feeds, etc. Specto will automatically handle them."
519msgstr "Jako sledované objekty můžete přidat všechny druhy webstránek - statické stránky, RSS či Atom kanály atd., Specto je bude automaticky zpracovávat."
520
521#: ../spectlib/notifier.py:482
522msgid "Website watches can use an error margin that allows you to set a minimum difference percentage. This allows you to adapt to websites that change constantly or have lots of advertising."
523msgstr "Sledování webových stránek mohou používat tolerovanou míru změny, která vám umožňuje nastavit minimální procento rozdílu. To vám umožňuje přizpůsobení webstránkám, které se konstantně mění či mají mnoho reklamy."
524
525#: ../spectlib/notifier.py:483
526msgid "Single-click an existing watch to display information, and double-click it to open the content."
527msgstr "Klepněte na existující sledovaný objekt pro zobrazení informací a poklepejte na něj pro otevření obsahu."
528
529#: ../spectlib/notifier.py:484
530msgid "Please set a reasonable refresh interval in order to save bandwidth and prevent you from being blocked from content providers."
531msgstr "Prosím nastavte rozumný obnovovací interval pro šetření šířkou pásma a zabránění vašeho zablokování poskytovateli obsahu."
532
533#: ../spectlib/notifier.py:544
534msgid "notifier: size set"
535msgstr "upozorňovač: velikost nastavena"
536
537#: ../spectlib/notifier.py:546
538msgid "notifier: size not set"
539msgstr "upozorňovač: velikost nenastavena"
540
541#: ../spectlib/notifier.py:550
542msgid "notifier: position set"
543msgstr "upozorňovač: pozice nastavena"
544
545#: ../spectlib/notifier.py:552
546msgid "notifier: position not set"
547msgstr "upozorňovač: pozice nenastavena"
548
549#: ../spectlib/notifier.py:657
550msgid "Tip of the Day:"
551msgstr "Tip dne:"
552
553#: ../spectlib/notifier.py:675
554#: ../spectlib/notifier.py:730
555#: ../spectlib/notifier.py:785
556#: ../spectlib/notifier.py:828
557#: ../spectlib/notifier.py:873
558msgid "<b>Name:</b>"
559msgstr "<b>Jméno:</b>"
560
561#: ../spectlib/notifier.py:687
562#: ../spectlib/notifier.py:742
563#: ../spectlib/notifier.py:797
564#: ../spectlib/notifier.py:840
565#: ../spectlib/notifier.py:885
566msgid "<b>Last Updated:</b>"
567msgstr "<b>Poslední aktualizace:</b>"
568
569#: ../spectlib/notifier.py:699
570msgid "<b>Location:</b>"
571msgstr "<b>Umístění:</b>"
572
573#: ../spectlib/notifier.py:711
574msgid "<b>Error Margin:</b>"
575msgstr "<b>Tolerovaná míra změny:</b>"
576
577#: ../spectlib/notifier.py:754
578msgid "<b>Host:</b>"
579msgstr "<b>Počítač:</b>"
580
581#: ../spectlib/notifier.py:766
582msgid "<b>Username:</b>"
583msgstr "<b>Uživatelské jméno:</b>"
584
585#: ../spectlib/notifier.py:809
586msgid "<b>File/folder:</b>"
587msgstr "<b>Soubor/adresář:</b>"
588
589#: ../spectlib/notifier.py:852
590msgid "<b>Process:</b>"
591msgstr "<b>Proces:</b>"
592
593#: ../spectlib/notifier.py:897
594msgid "<b>Port:</b>"
595msgstr "<b>Port:</b>"
596
597#: ../spectlib/preferences.py:98
598msgid "Preferences saved."
599msgstr "Předvolby uloženy."
600
601#: ../spectlib/trayicon.py:75
602msgid "No updated watches."
603msgstr "Žádná aktualizovaná sledování."
604
605#: ../spectlib/trayicon.py:77
606msgid "Updated watches:\n"
607msgstr "Aktualizovaná sledování:\n"
608
609#: ../spectlib/trayicon.py:79
610msgid "website"
611msgstr "webstránka"
612
613#: ../spectlib/trayicon.py:79
614msgid "websites"
615msgstr "webstránky"
616
617#: ../spectlib/trayicon.py:85
618msgid "mail account"
619msgstr "účet elektronické pošty"
620
621#: ../spectlib/trayicon.py:85
622msgid "mail accounts"
623msgstr "účty elektronické pošty"
624
625#: ../spectlib/trayicon.py:93
626msgid "file/folder"
627msgstr "soubor/složka"
628
629#: ../spectlib/trayicon.py:93
630msgid "files/folders"
631msgstr "soubory/složky"
632
633#: ../spectlib/trayicon.py:100
634msgid "process"
635msgstr "proces"
636
637#: ../spectlib/trayicon.py:100
638msgid "processes"
639msgstr "procesy"
640
641#: ../spectlib/trayicon.py:108
642msgid "port"
643msgstr "port"
644
645#: ../spectlib/trayicon.py:108
646msgid "ports"
647msgstr "porty"
648
649#: ../spectlib/trayicon.py:143
650msgid "Hide window"
651msgstr "Skrýt okno"
652
653#: ../spectlib/trayicon.py:145
654msgid "Show window"
655msgstr "Zobrazit okno"
656
657#: ../spectlib/watch.py:63
658msgid "The watch, <b>%s</b>, has a problem. You may need to check the error log."
659msgstr "U sledování <b>%s</b> došlo k problému. Možná potřebujete zkontrolovat chybový záznam."
660
661#: ../spectlib/watch.py:70
662msgid "Watch \"%s\" is already marked as updated in the notifier"
663msgstr "Sledování \"%s\" je již označeno jako aktualizované v upozorňovači"
664
665#: ../spectlib/watch.py:85
666msgid "Watch \"%s\" updated!"
667msgstr "Sledování \"%s\" aktualizováno!"
668
669#: ../spectlib/watch.py:98
670msgid "The website, <b>%s</b>, has been updated."
671msgstr "Webstránka <b>%s</b> byla aktualizována."
672
673#: ../spectlib/watch.py:104
674#: ../spectlib/watch.py:113
675msgid "Your email account, <b>%s</b>, has <b>%d</b> new mail."
676msgstr ""
677"Váš účet elektronické pošty\n"
678"<b>%s</b>\n"
679"má <b>%d</b> nových zpráv."
680
681#: ../spectlib/watch.py:106
682#: ../spectlib/watch.py:115
683msgid "Your email account, <b>%s</b>, has <b>%d</b> new unread mails, totalling %s"
684msgstr ""
685"Váš účet elektronické pošty\n"
686"<b>%s</b>\n"
687"má <b>%d</b> nových nepřečtených zpráv\n"
688"(celkově %s)."
689
690#: ../spectlib/watch.py:109
691msgid "Your email account, <b>%s</b>, has new mail."
692msgstr ""
693"Váš účet elektronické pošty\n"
694"<b>%s</b> má novou zprávu."
695
696#: ../spectlib/watch.py:122
697msgid "The file/folder, <b>%s</b>, has been updated."
698msgstr "Soubor/adresář <b>%s</b> byl aktualizován."
699
700#: ../spectlib/watch.py:125
701msgid "The process, <b>%s</b>, has stopped."
702msgstr "Proces <b>%s</b> se zastavil."
703
704#: ../spectlib/watch.py:127
705msgid "The process, <b>%s</b>, has started."
706msgstr "Proces <b>%s</b> byl spuštěn."
707
708#: ../spectlib/watch.py:132
709msgid "The connection, <b>%s</b>, was closed."
710msgstr "Spojení <b>%s</b> bylo uzavřeno."
711
712#: ../spectlib/watch.py:134
713msgid "The connection, <b>%s</b>, was established."
714msgstr "Spojení <b>%s</b> bylo navázáno."
715
716#: ../spectlib/watch.py:138
717msgid "Not implemented yet"
718msgstr "Zatím neimplementováno"
719
720#: ../spectlib/watch_file.py:43
721msgid "Unknown File Watch"
722msgstr "Unknown File Watch"
723
724#: ../spectlib/watch_file.py:77
725#: ../spectlib/watch_mail_gmail.py:87
726#: ../spectlib/watch_mail_imap.py:83
727#: ../spectlib/watch_mail_pop3.py:94
728#: ../spectlib/watch_port.py:70
729#: ../spectlib/watch_process.py:71
730#: ../spectlib/watch_web_static.py:101
731msgid "Updating watch: \"%s\""
732msgstr "Aktualizace sledování: \"%s\""
733
734#: ../spectlib/watch_file.py:100
735#: ../spectlib/watch_port.py:83
736#: ../spectlib/watch_process.py:85
737msgid "Watch: \"%s\" has an error"
738msgstr "U sledování: \"%s\" došlo k chybě"
739
740#: ../spectlib/watch_file.py:115
741msgid "update: %s was modified"
742msgstr "aktualizace: %s byl modifikován"
743
744#: ../spectlib/watch_file.py:120
745msgid "update: %s was created"
746msgstr "aktualizace: %s byl vytvořen"
747
748#: ../spectlib/watch_file.py:134
749msgid "Skipping %s"
750msgstr "Přeskočení %s"
751
752#: ../spectlib/watch_file.py:143
753msgid "update: %s removed"
754msgstr "aktualizace: %s odstraněn"
755
756#: ../spectlib/watch_mail_gmail.py:44
757#: ../spectlib/watch_mail_imap.py:42
758#: ../spectlib/watch_mail_pop3.py:46
759msgid "Unknown Mail Watch"
760msgstr "Unknown Mail Watch"
761
762#: ../spectlib/watch_mail_gmail.py:76
763#: ../spectlib/watch_mail_imap.py:73
764#: ../spectlib/watch_mail_pop3.py:83
765#: ../spectlib/watch_web_static.py:89
766msgid "No network connection detected"
767msgstr "Detekováno žádné síťové připojení"
768
769#: ../spectlib/watch_mail_gmail.py:108
770msgid "Watch: \"%s\" has error: wrong username/password"
771msgstr "U sledování: \"%s\" došlo k chybě: špatné uživatelské jméno/heslo"
772
773#: ../spectlib/watch_mail_imap.py:92
774#: ../spectlib/watch_mail_imap.py:116
775msgid "Watch: \"%s\" has error: %s"
776msgstr "U sledování: \"%s\" došlo k chybě: %s"
777
778#: ../spectlib/watch_mail_imap.py:105
779msgid "Mailbox does not exist"
780msgstr "Schránka elektronické pošty neexistuje."
781
782#: ../spectlib/watch_mail_pop3.py:103
783#: ../spectlib/watch_mail_pop3.py:132
784#: ../spectlib/watch_web_static.py:121
785msgid "Watch: \"%s\" has error: "
786msgstr "U sledování: \"%s\" došlo k chybě: "
787
788#: ../spectlib/watch_port.py:38
789#: ../spectlib/watch_process.py:39
790msgid "Unknown Process Watch"
791msgstr "Unknown Process Watch"
792
793#: ../spectlib/watch_web_static.py:62
794msgid "Watch: \"%s\" has error: empty url"
795msgstr "U sledování: \"%s\" došlo k chybě: prázdné url"
796
797#: ../spectlib/watch_web_static.py:180
798msgid "Difference percentage:%s (Watch: \"%s\")"
799msgstr "Procento rozdílu:%s (Sledování: \"%s\")"
800