PageRenderTime 80ms CodeModel.GetById 65ms app.highlight 10ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/EQT_V1/EQTWebApp/fckeditor/editor/lang/sv.js

http://sgsoft-las.googlecode.com/
JavaScript | 534 lines | 431 code | 47 blank | 56 comment | 0 complexity | 3365d68b5c2f01c4d588700e42b13ad0 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1/*
 2 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 3 * Copyright (C) 2003-2009 Frederico Caldeira Knabben
 4 *
 5 * == BEGIN LICENSE ==
 6 *
 7 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 8 * choice:
 9 *
 10 * - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 11 *  http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 12 *
 13 * - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 14 *  http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 15 *
 16 * - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 17 *  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 18 *
 19 * == END LICENSE ==
 20 *
 21 * Swedish language file.
 22 */
 23
 24var FCKLang =
 25{
 26// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
 27Dir					: "ltr",
 28
 29ToolbarCollapse		: "Dölj verktygsfält",
 30ToolbarExpand		: "Visa verktygsfält",
 31
 32// Toolbar Items and Context Menu
 33Save				: "Spara",
 34NewPage				: "Ny sida",
 35Preview				: "Förhandsgranska",
 36Cut					: "Klipp ut",
 37Copy				: "Kopiera",
 38Paste				: "Klistra in",
 39PasteText			: "Klistra in som text",
 40PasteWord			: "Klistra in frĺn Word",
 41Print				: "Skriv ut",
 42SelectAll			: "Markera allt",
 43RemoveFormat		: "Radera formatering",
 44InsertLinkLbl		: "Länk",
 45InsertLink			: "Infoga/Redigera länk",
 46RemoveLink			: "Radera länk",
 47VisitLink			: "Open Link",	//MISSING
 48Anchor				: "Infoga/Redigera ankarlänk",
 49AnchorDelete		: "Radera ankarlänk",
 50InsertImageLbl		: "Bild",
 51InsertImage			: "Infoga/Redigera bild",
 52InsertFlashLbl		: "Flash",
 53InsertFlash			: "Infoga/Redigera Flash",
 54InsertTableLbl		: "Tabell",
 55InsertTable			: "Infoga/Redigera tabell",
 56InsertLineLbl		: "Linje",
 57InsertLine			: "Infoga horisontal linje",
 58InsertSpecialCharLbl: "Utökade tecken",
 59InsertSpecialChar	: "Klistra in utökat tecken",
 60InsertSmileyLbl		: "Smiley",
 61InsertSmiley		: "Infoga Smiley",
 62About				: "Om FCKeditor",
 63Bold				: "Fet",
 64Italic				: "Kursiv",
 65Underline			: "Understruken",
 66StrikeThrough		: "Genomstruken",
 67Subscript			: "Nedsänkta tecken",
 68Superscript			: "Upphöjda tecken",
 69LeftJustify			: "Vänsterjustera",
 70CenterJustify		: "Centrera",
 71RightJustify		: "Högerjustera",
 72BlockJustify		: "Justera till marginaler",
 73DecreaseIndent		: "Minska indrag",
 74IncreaseIndent		: "Öka indrag",
 75Blockquote			: "Blockquote",	//MISSING
 76CreateDiv			: "Create Div Container",	//MISSING
 77EditDiv				: "Edit Div Container",	//MISSING
 78DeleteDiv			: "Remove Div Container",	//MISSING
 79Undo				: "Ĺngra",
 80Redo				: "Gör om",
 81NumberedListLbl		: "Numrerad lista",
 82NumberedList		: "Infoga/Radera numrerad lista",
 83BulletedListLbl		: "Punktlista",
 84BulletedList		: "Infoga/Radera punktlista",
 85ShowTableBorders	: "Visa tabellkant",
 86ShowDetails			: "Visa radbrytningar",
 87Style				: "Anpassad stil",
 88FontFormat			: "Teckenformat",
 89Font				: "Typsnitt",
 90FontSize			: "Storlek",
 91TextColor			: "Textfärg",
 92BGColor				: "Bakgrundsfärg",
 93Source				: "Källa",
 94Find				: "Sök",
 95Replace				: "Ersätt",
 96SpellCheck			: "Stavningskontroll",
 97UniversalKeyboard	: "Universellt tangentbord",
 98PageBreakLbl		: "Sidbrytning",
 99PageBreak			: "Infoga sidbrytning",
100
101Form			: "Formulär",
102Checkbox		: "Kryssruta",
103RadioButton		: "Alternativknapp",
104TextField		: "Textfält",
105Textarea		: "Textruta",
106HiddenField		: "Dolt fält",
107Button			: "Knapp",
108SelectionField	: "Flervalslista",
109ImageButton		: "Bildknapp",
110
111FitWindow		: "Anpassa till fönstrets storlek",
112ShowBlocks		: "Show Blocks",	//MISSING
113
114// Context Menu
115EditLink			: "Redigera länk",
116CellCM				: "Cell",
117RowCM				: "Rad",
118ColumnCM			: "Kolumn",
119InsertRowAfter		: "Lägg till Rad Efter",
120InsertRowBefore		: "Lägg till Rad Före",
121DeleteRows			: "Radera rad",
122InsertColumnAfter	: "Lägg till Kolumn Efter",
123InsertColumnBefore	: "Lägg till Kolumn Före",
124DeleteColumns		: "Radera kolumn",
125InsertCellAfter		: "Lägg till Cell Efter",
126InsertCellBefore	: "Lägg till Cell Före",
127DeleteCells			: "Radera celler",
128MergeCells			: "Sammanfoga celler",
129MergeRight			: "Sammanfoga Höger",
130MergeDown			: "Sammanfoga Ner",
131HorizontalSplitCell	: "Dela Cell Horisontellt",
132VerticalSplitCell	: "Dela Cell Vertikalt",
133TableDelete			: "Radera tabell",
134CellProperties		: "Cellegenskaper",
135TableProperties		: "Tabellegenskaper",
136ImageProperties		: "Bildegenskaper",
137FlashProperties		: "Flashegenskaper",
138
139AnchorProp			: "Egenskaper för ankarlänk",
140ButtonProp			: "Egenskaper för knapp",
141CheckboxProp		: "Egenskaper för kryssruta",
142HiddenFieldProp		: "Egenskaper för dolt fält",
143RadioButtonProp		: "Egenskaper för alternativknapp",
144ImageButtonProp		: "Egenskaper för bildknapp",
145TextFieldProp		: "Egenskaper för textfält",
146SelectionFieldProp	: "Egenskaper för flervalslista",
147TextareaProp		: "Egenskaper för textruta",
148FormProp			: "Egenskaper för formulär",
149
150FontFormats			: "Normal;Formaterad;Adress;Rubrik 1;Rubrik 2;Rubrik 3;Rubrik 4;Rubrik 5;Rubrik 6;Normal (DIV)",
151
152// Alerts and Messages
153ProcessingXHTML		: "Bearbetar XHTML. Var god vänta...",
154Done				: "Klar",
155PasteWordConfirm	: "Texten du vill klistra in verkar vara kopierad frĺn Word. Vill du rensa innan du klistar in?",
156NotCompatiblePaste	: "Denna ĺtgärd är inte tillgängligt för Internet Explorer version 5.5 eller högre. Vill du klistra in utan att rensa?",
157UnknownToolbarItem	: "Okänt verktygsfält \"%1\"",
158UnknownCommand		: "Okänt kommando \"%1\"",
159NotImplemented		: "Kommandot finns ej",
160UnknownToolbarSet	: "Verktygsfält \"%1\" finns ej",
161NoActiveX			: "Din webläsares säkerhetsinställningar kan begränsa funktionaliteten. Du bör aktivera \"Kör ActiveX kontroller och plug-ins\". Fel och avsaknad av funktioner kan annars uppstĺ.",
162BrowseServerBlocked : "Kunde Ej öppna resursfönstret. Var god och avaktivera alla popup-blockerare.",
163DialogBlocked		: "Kunde Ej öppna dialogfönstret. Var god och avaktivera alla popup-blockerare.",
164VisitLinkBlocked	: "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",	//MISSING
165
166// Dialogs
167DlgBtnOK			: "OK",
168DlgBtnCancel		: "Avbryt",
169DlgBtnClose			: "Stäng",
170DlgBtnBrowseServer	: "Bläddra pĺ server",
171DlgAdvancedTag		: "Avancerad",
172DlgOpOther			: "Övrigt",
173DlgInfoTab			: "Information",
174DlgAlertUrl			: "Var god och ange en URL",
175
176// General Dialogs Labels
177DlgGenNotSet		: "<ej angivet>",
178DlgGenId			: "Id",
179DlgGenLangDir		: "Sprĺkriktning",
180DlgGenLangDirLtr	: "Vänster till Höger (VTH)",
181DlgGenLangDirRtl	: "Höger till Vänster (HTV)",
182DlgGenLangCode		: "Sprĺkkod",
183DlgGenAccessKey		: "Behörighetsnyckel",
184DlgGenName			: "Namn",
185DlgGenTabIndex		: "Tabindex",
186DlgGenLongDescr		: "URL-beskrivning",
187DlgGenClass			: "Stylesheet class",
188DlgGenTitle			: "Titel",
189DlgGenContType		: "Innehĺllstyp",
190DlgGenLinkCharset	: "Teckenuppställning",
191DlgGenStyle			: "Style",
192
193// Image Dialog
194DlgImgTitle			: "Bildegenskaper",
195DlgImgInfoTab		: "Bildinformation",
196DlgImgBtnUpload		: "Skicka till server",
197DlgImgURL			: "URL",
198DlgImgUpload		: "Ladda upp",
199DlgImgAlt			: "Alternativ text",
200DlgImgWidth			: "Bredd",
201DlgImgHeight		: "Höjd",
202DlgImgLockRatio		: "Lĺs höjd/bredd förhĺllanden",
203DlgBtnResetSize		: "Ĺterställ storlek",
204DlgImgBorder		: "Kant",
205DlgImgHSpace		: "Horis. marginal",
206DlgImgVSpace		: "Vert. marginal",
207DlgImgAlign			: "Justering",
208DlgImgAlignLeft		: "Vänster",
209DlgImgAlignAbsBottom: "Absolut nederkant",
210DlgImgAlignAbsMiddle: "Absolut centrering",
211DlgImgAlignBaseline	: "Baslinje",
212DlgImgAlignBottom	: "Nederkant",
213DlgImgAlignMiddle	: "Mitten",
214DlgImgAlignRight	: "Höger",
215DlgImgAlignTextTop	: "Text överkant",
216DlgImgAlignTop		: "Överkant",
217DlgImgPreview		: "Förhandsgranska",
218DlgImgAlertUrl		: "Var god och ange bildens URL",
219DlgImgLinkTab		: "Länk",
220
221// Flash Dialog
222DlgFlashTitle		: "Flashegenskaper",
223DlgFlashChkPlay		: "Automatisk uppspelning",
224DlgFlashChkLoop		: "Upprepa/Loopa",
225DlgFlashChkMenu		: "Aktivera Flashmeny",
226DlgFlashScale		: "Skala",
227DlgFlashScaleAll	: "Visa allt",
228DlgFlashScaleNoBorder	: "Ingen ram",
229DlgFlashScaleFit	: "Exakt passning",
230
231// Link Dialog
232DlgLnkWindowTitle	: "Länk",
233DlgLnkInfoTab		: "Länkinformation",
234DlgLnkTargetTab		: "Mĺl",
235
236DlgLnkType			: "Länktyp",
237DlgLnkTypeURL		: "URL",
238DlgLnkTypeAnchor	: "Ankare i sidan",
239DlgLnkTypeEMail		: "E-post",
240DlgLnkProto			: "Protokoll",
241DlgLnkProtoOther	: "<övrigt>",
242DlgLnkURL			: "URL",
243DlgLnkAnchorSel		: "Välj ett ankare",
244DlgLnkAnchorByName	: "efter ankarnamn",
245DlgLnkAnchorById	: "efter objektid",
246DlgLnkNoAnchors		: "(Inga ankare kunde hittas)",
247DlgLnkEMail			: "E-postadress",
248DlgLnkEMailSubject	: "Ämne",
249DlgLnkEMailBody		: "Innehĺll",
250DlgLnkUpload		: "Ladda upp",
251DlgLnkBtnUpload		: "Skicka till servern",
252
253DlgLnkTarget		: "Mĺl",
254DlgLnkTargetFrame	: "<ram>",
255DlgLnkTargetPopup	: "<popup-fönster>",
256DlgLnkTargetBlank	: "Nytt fönster (_blank)",
257DlgLnkTargetParent	: "Föregĺende Window (_parent)",
258DlgLnkTargetSelf	: "Detta fönstret (_self)",
259DlgLnkTargetTop		: "Översta fönstret (_top)",
260DlgLnkTargetFrameName	: "Mĺlets ramnamn",
261DlgLnkPopWinName	: "Popup-fönstrets namn",
262DlgLnkPopWinFeat	: "Popup-fönstrets egenskaper",
263DlgLnkPopResize		: "Kan ändra storlek",
264DlgLnkPopLocation	: "Adressfält",
265DlgLnkPopMenu		: "Menyfält",
266DlgLnkPopScroll		: "Scrolllista",
267DlgLnkPopStatus		: "Statusfält",
268DlgLnkPopToolbar	: "Verktygsfält",
269DlgLnkPopFullScrn	: "Helskärm (endast IE)",
270DlgLnkPopDependent	: "Beroende (endest Netscape)",
271DlgLnkPopWidth		: "Bredd",
272DlgLnkPopHeight		: "Höjd",
273DlgLnkPopLeft		: "Position frĺn vänster",
274DlgLnkPopTop		: "Position frĺn sidans topp",
275
276DlnLnkMsgNoUrl		: "Var god ange länkens URL",
277DlnLnkMsgNoEMail	: "Var god ange E-postadress",
278DlnLnkMsgNoAnchor	: "Var god ange ett ankare",
279DlnLnkMsgInvPopName	: "Popup-rutans namn mĺste börja med en alfabetisk bokstav och fĺr inte innehĺlla mellanslag",
280
281// Color Dialog
282DlgColorTitle		: "Välj färg",
283DlgColorBtnClear	: "Rensa",
284DlgColorHighlight	: "Markera",
285DlgColorSelected	: "Vald",
286
287// Smiley Dialog
288DlgSmileyTitle		: "Infoga smiley",
289
290// Special Character Dialog
291DlgSpecialCharTitle	: "Välj utökat tecken",
292
293// Table Dialog
294DlgTableTitle		: "Tabellegenskaper",
295DlgTableRows		: "Rader",
296DlgTableColumns		: "Kolumner",
297DlgTableBorder		: "Kantstorlek",
298DlgTableAlign		: "Justering",
299DlgTableAlignNotSet	: "<ej angivet>",
300DlgTableAlignLeft	: "Vänster",
301DlgTableAlignCenter	: "Centrerad",
302DlgTableAlignRight	: "Höger",
303DlgTableWidth		: "Bredd",
304DlgTableWidthPx		: "pixlar",
305DlgTableWidthPc		: "procent",
306DlgTableHeight		: "Höjd",
307DlgTableCellSpace	: "Cellavstĺnd",
308DlgTableCellPad		: "Cellutfyllnad",
309DlgTableCaption		: "Rubrik",
310DlgTableSummary		: "Sammanfattning",
311DlgTableHeaders		: "Headers",	//MISSING
312DlgTableHeadersNone		: "None",	//MISSING
313DlgTableHeadersColumn	: "First column",	//MISSING
314DlgTableHeadersRow		: "First Row",	//MISSING
315DlgTableHeadersBoth		: "Both",	//MISSING
316
317// Table Cell Dialog
318DlgCellTitle		: "Cellegenskaper",
319DlgCellWidth		: "Bredd",
320DlgCellWidthPx		: "pixlar",
321DlgCellWidthPc		: "procent",
322DlgCellHeight		: "Höjd",
323DlgCellWordWrap		: "Automatisk radbrytning",
324DlgCellWordWrapNotSet	: "<Ej angivet>",
325DlgCellWordWrapYes	: "Ja",
326DlgCellWordWrapNo	: "Nej",
327DlgCellHorAlign		: "Horisontal justering",
328DlgCellHorAlignNotSet	: "<Ej angivet>",
329DlgCellHorAlignLeft	: "Vänster",
330DlgCellHorAlignCenter	: "Centrerad",
331DlgCellHorAlignRight: "Höger",
332DlgCellVerAlign		: "Vertikal justering",
333DlgCellVerAlignNotSet	: "<Ej angivet>",
334DlgCellVerAlignTop	: "Topp",
335DlgCellVerAlignMiddle	: "Mitten",
336DlgCellVerAlignBottom	: "Nederkant",
337DlgCellVerAlignBaseline	: "Underst",
338DlgCellType		: "Cell Type",	//MISSING
339DlgCellTypeData		: "Data",	//MISSING
340DlgCellTypeHeader	: "Header",	//MISSING
341DlgCellRowSpan		: "Radomfĺng",
342DlgCellCollSpan		: "Kolumnomfĺng",
343DlgCellBackColor	: "Bakgrundsfärg",
344DlgCellBorderColor	: "Kantfärg",
345DlgCellBtnSelect	: "Välj...",
346
347// Find and Replace Dialog
348DlgFindAndReplaceTitle	: "Sök och ersätt",
349
350// Find Dialog
351DlgFindTitle		: "Sök",
352DlgFindFindBtn		: "Sök",
353DlgFindNotFoundMsg	: "Angiven text kunde ej hittas.",
354
355// Replace Dialog
356DlgReplaceTitle			: "Ersätt",
357DlgReplaceFindLbl		: "Sök efter:",
358DlgReplaceReplaceLbl	: "Ersätt med:",
359DlgReplaceCaseChk		: "Skiftläge",
360DlgReplaceReplaceBtn	: "Ersätt",
361DlgReplaceReplAllBtn	: "Ersätt alla",
362DlgReplaceWordChk		: "Inkludera hela ord",
363
364// Paste Operations / Dialog
365PasteErrorCut	: "Säkerhetsinställningar i Er webläsare tillĺter inte ĺtgĺrden Klipp ut. Använd (Ctrl+X) istället.",
366PasteErrorCopy	: "Säkerhetsinställningar i Er webläsare tillĺter inte ĺtgĺrden Kopiera. Använd (Ctrl+C) istället",
367
368PasteAsText		: "Klistra in som vanlig text",
369PasteFromWord	: "Klistra in frĺn Word",
370
371DlgPasteMsg2	: "Var god och klistra in Er text i rutan nedan genom att använda (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) klicka sen pĺ <STRONG>OK</STRONG>.",
372DlgPasteSec		: "Pĺ grund av din webläsares säkerhetsinställningar kan verktyget inte fĺ ĺtkomst till urklippsdatan. Var god och använd detta fönster istället.",
373DlgPasteIgnoreFont		: "Ignorera typsnittsdefinitioner",
374DlgPasteRemoveStyles	: "Radera Stildefinitioner",
375
376// Color Picker
377ColorAutomatic	: "Automatisk",
378ColorMoreColors	: "Fler färger...",
379
380// Document Properties
381DocProps		: "Dokumentegenskaper",
382
383// Anchor Dialog
384DlgAnchorTitle		: "Ankaregenskaper",
385DlgAnchorName		: "Ankarnamn",
386DlgAnchorErrorName	: "Var god ange ett ankarnamn",
387
388// Speller Pages Dialog
389DlgSpellNotInDic		: "Saknas i ordlistan",
390DlgSpellChangeTo		: "Ändra till",
391DlgSpellBtnIgnore		: "Ignorera",
392DlgSpellBtnIgnoreAll	: "Ignorera alla",
393DlgSpellBtnReplace		: "Ersätt",
394DlgSpellBtnReplaceAll	: "Ersätt alla",
395DlgSpellBtnUndo			: "Ĺngra",
396DlgSpellNoSuggestions	: "- Förslag saknas -",
397DlgSpellProgress		: "Stavningskontroll pĺgĺr...",
398DlgSpellNoMispell		: "Stavningskontroll slutförd: Inga stavfel pĺträffades.",
399DlgSpellNoChanges		: "Stavningskontroll slutförd: Inga ord rättades.",
400DlgSpellOneChange		: "Stavningskontroll slutförd: Ett ord rättades.",
401DlgSpellManyChanges		: "Stavningskontroll slutförd: %1 ord rättades.",
402
403IeSpellDownload			: "Stavningskontrollen är ej installerad. Vill du göra det nu?",
404
405// Button Dialog
406DlgButtonText		: "Text (Värde)",
407DlgButtonType		: "Typ",
408DlgButtonTypeBtn	: "Knapp",
409DlgButtonTypeSbm	: "Skicka",
410DlgButtonTypeRst	: "Ĺterställ",
411
412// Checkbox and Radio Button Dialogs
413DlgCheckboxName		: "Namn",
414DlgCheckboxValue	: "Värde",
415DlgCheckboxSelected	: "Vald",
416
417// Form Dialog
418DlgFormName		: "Namn",
419DlgFormAction	: "Funktion",
420DlgFormMethod	: "Metod",
421
422// Select Field Dialog
423DlgSelectName		: "Namn",
424DlgSelectValue		: "Värde",
425DlgSelectSize		: "Storlek",
426DlgSelectLines		: "Linjer",
427DlgSelectChkMulti	: "Tillĺt flerval",
428DlgSelectOpAvail	: "Befintliga val",
429DlgSelectOpText		: "Text",
430DlgSelectOpValue	: "Värde",
431DlgSelectBtnAdd		: "Lägg till",
432DlgSelectBtnModify	: "Redigera",
433DlgSelectBtnUp		: "Upp",
434DlgSelectBtnDown	: "Ner",
435DlgSelectBtnSetValue : "Markera som valt värde",
436DlgSelectBtnDelete	: "Radera",
437
438// Textarea Dialog
439DlgTextareaName	: "Namn",
440DlgTextareaCols	: "Kolumner",
441DlgTextareaRows	: "Rader",
442
443// Text Field Dialog
444DlgTextName			: "Namn",
445DlgTextValue		: "Värde",
446DlgTextCharWidth	: "Teckenbredd",
447DlgTextMaxChars		: "Max antal tecken",
448DlgTextType			: "Typ",
449DlgTextTypeText		: "Text",
450DlgTextTypePass		: "Lösenord",
451
452// Hidden Field Dialog
453DlgHiddenName	: "Namn",
454DlgHiddenValue	: "Värde",
455
456// Bulleted List Dialog
457BulletedListProp	: "Egenskaper för punktlista",
458NumberedListProp	: "Egenskaper för numrerad lista",
459DlgLstStart			: "Start",
460DlgLstType			: "Typ",
461DlgLstTypeCircle	: "Cirkel",
462DlgLstTypeDisc		: "Punkt",
463DlgLstTypeSquare	: "Ruta",
464DlgLstTypeNumbers	: "Nummer (1, 2, 3)",
465DlgLstTypeLCase		: "Gemener (a, b, c)",
466DlgLstTypeUCase		: "Versaler (A, B, C)",
467DlgLstTypeSRoman	: "Smĺ romerska siffror (i, ii, iii)",
468DlgLstTypeLRoman	: "Stora romerska siffror (I, II, III)",
469
470// Document Properties Dialog
471DlgDocGeneralTab	: "Allmän",
472DlgDocBackTab		: "Bakgrund",
473DlgDocColorsTab		: "Färg och marginal",
474DlgDocMetaTab		: "Metadata",
475
476DlgDocPageTitle		: "Sidtitel",
477DlgDocLangDir		: "Sprĺkriktning",
478DlgDocLangDirLTR	: "Vänster till Höger",
479DlgDocLangDirRTL	: "Höger till Vänster",
480DlgDocLangCode		: "Sprĺkkod",
481DlgDocCharSet		: "Teckenuppsättningar",
482DlgDocCharSetCE		: "Central Europa",
483DlgDocCharSetCT		: "Traditionell Kinesisk (Big5)",
484DlgDocCharSetCR		: "Kyrillisk",
485DlgDocCharSetGR		: "Grekiska",
486DlgDocCharSetJP		: "Japanska",
487DlgDocCharSetKR		: "Koreanska",
488DlgDocCharSetTR		: "Turkiska",
489DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
490DlgDocCharSetWE		: "Väst Europa",
491DlgDocCharSetOther	: "Övriga teckenuppsättningar",
492
493DlgDocDocType		: "Sidhuvud",
494DlgDocDocTypeOther	: "Övriga sidhuvuden",
495DlgDocIncXHTML		: "Inkludera XHTML deklaration",
496DlgDocBgColor		: "Bakgrundsfärg",
497DlgDocBgImage		: "Bakgrundsbildens URL",
498DlgDocBgNoScroll	: "Fast bakgrund",
499DlgDocCText			: "Text",
500DlgDocCLink			: "Länk",
501DlgDocCVisited		: "Besökt länk",
502DlgDocCActive		: "Aktiv länk",
503DlgDocMargins		: "Sidmarginal",
504DlgDocMaTop			: "Topp",
505DlgDocMaLeft		: "Vänster",
506DlgDocMaRight		: "Höger",
507DlgDocMaBottom		: "Botten",
508DlgDocMeIndex		: "Sidans nyckelord",
509DlgDocMeDescr		: "Sidans beskrivning",
510DlgDocMeAuthor		: "Författare",
511DlgDocMeCopy		: "Upphovsrätt",
512DlgDocPreview		: "Förhandsgranska",
513
514// Templates Dialog
515Templates			: "Sidmallar",
516DlgTemplatesTitle	: "Sidmallar",
517DlgTemplatesSelMsg	: "Var god välj en mall att använda med editorn<br>(allt nuvarande innehĺll raderas):",
518DlgTemplatesLoading	: "Laddar mallar. Var god vänta...",
519DlgTemplatesNoTpl	: "(Ingen mall är vald)",
520DlgTemplatesReplace	: "Ersätt aktuellt innehĺll",
521
522// About Dialog
523DlgAboutAboutTab	: "Om",
524DlgAboutBrowserInfoTab	: "Webläsare",
525DlgAboutLicenseTab	: "Licens",
526DlgAboutVersion		: "version",
527DlgAboutInfo		: "För mer information se",
528
529// Div Dialog
530DlgDivGeneralTab	: "General",	//MISSING
531DlgDivAdvancedTab	: "Advanced",	//MISSING
532DlgDivStyle		: "Style",	//MISSING
533DlgDivInlineStyle	: "Inline Style"	//MISSING
534};