PageRenderTime 37ms CodeModel.GetById 12ms app.highlight 21ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/source/Plug-in/ext/build/locale/ext-lang-nl.js

http://prosporous.googlecode.com/
JavaScript | 310 lines | 275 code | 28 blank | 7 comment | 29 complexity | 19c7172ea8e6e0dd69dd9147340ba486 MD5 | raw file
 1/*
 2 * List compiled by mystix on the extjs.com forums.
 3 * Thank you Mystix!
 4 *
 5 * Dutch Translations
 6 * by Ido Sebastiaan Bas van Oostveen (12 Oct 2007)
 7 */
 8
 9Ext.UpdateManager.defaults.indicatorText = '<div class="loading-indicator">Bezig met laden...</div>';
 10
 11if(Ext.View){
 12 Ext.View.prototype.emptyText = '';
 13}
 14
 15if(Ext.grid.GridPanel){
 16 Ext.grid.GridPanel.prototype.ddText = '{0} geselecteerde rij(en)';
 17}
 18
 19if(Ext.TabPanelItem){
 20 Ext.TabPanelItem.prototype.closeText = 'Sluit dit tabblad';
 21}
 22
 23if(Ext.LoadMask){
 24 Ext.LoadMask.prototype.msg = 'Bezig met laden...';
 25}
 26
 27Date.monthNames = [
 28 'januari',
 29 'februari',
 30 'maart',
 31 'april',
 32 'mei',
 33 'juni',
 34 'juli',
 35 'augustus',
 36 'september',
 37 'oktober',
 38 'november',
 39 'december'
 40];
 41
 42Date.getShortMonthName = function(month) {
 43 if (month == 2) {
 44 return 'mrt';
 45 }
 46 return Date.monthNames[month].substring(0, 3);
 47};
 48
 49Date.monthNumbers = {
 50 jan: 0,
 51 feb: 1,
 52 maa: 2,
 53 apr: 3,
 54 mei: 4,
 55 jun: 5,
 56 jul: 6,
 57 aug: 7,
 58 sep: 8,
 59 okt: 9,
 60 nov: 10,
 61 dec: 11
 62};
 63
 64Date.getMonthNumber = function(name) {
 65 var sname = name.substring(0, 3).toLowerCase();
 66 if (sname == 'mrt') {
 67  return 2;
 68 }
 69 return Date.monthNumbers[sname];
 70};
 71
 72Date.dayNames = [
 73 'zondag',
 74 'maandag',
 75 'dinsdag',
 76 'woensdag',
 77 'donderdag',
 78 'vrijdag',
 79 'zaterdag'
 80];
 81
 82Date.getShortDayName = function(day) {
 83 return Date.dayNames[day].substring(0, 3);
 84};
 85
 86if(Ext.MessageBox){
 87 Ext.MessageBox.buttonText = {
 88  ok: 'OK',
 89  cancel: 'Annuleren',
 90  yes: 'Ja',
 91  no: 'Nee'
 92 };
 93}
 94
 95if(Ext.util.Format){
 96 Ext.util.Format.date = function(v, format){
 97  if (!v) return '';
 98  if (!(v instanceof Date)) v = new Date(Date.parse(v));
 99  return v.dateFormat(format || 'j-m-y');
100 };
101}
102
103if(Ext.DatePicker){
104 Ext.apply(Ext.DatePicker.prototype, {
105  todayText: 'Vandaag',
106  minText: 'Deze datum is eerder dan de minimale datum',
107  maxText: 'Deze datum is later dan de maximale datum',
108  disabledDaysText: '',
109  disabledDatesText: '',
110  monthNames: Date.monthNames,
111  dayNames: Date.dayNames,
112  nextText: 'Volgende maand (Ctrl+rechts)',
113  prevText: 'Vorige maand (Ctrl+links)',
114  monthYearText: 'Kies een maand (Ctrl+omhoog/omlaag volgend/vorig jaar)',
115  todayTip: '{0} (spatie)',
116  format: 'j-m-y',
117  okText: '&#160;OK&#160;',
118  cancelText: 'Annuleren',
119  startDay: 1
120 });
121}
122
123if(Ext.PagingToolbar){
124 Ext.apply(Ext.PagingToolbar.prototype, {
125  beforePageText: 'Pagina',
126  afterPageText: 'van {0}',
127  firstText: 'Eerste pagina',
128  prevText: 'Vorige pagina',
129  nextText: 'Volgende pagina',
130  lastText: 'Laatste pagina',
131  refreshText: 'Ververs',
132  displayMsg: 'Getoond {0} - {1} van {2}',
133  emptyMsg: 'Geen gegevens om weer te geven'
134 });
135}
136
137if(Ext.form.Field){
138 Ext.form.Field.prototype.invalidText = 'De waarde van dit veld is ongeldig';
139}
140
141if(Ext.form.TextField){
142 Ext.apply(Ext.form.TextField.prototype, {
143  minLengthText: 'De minimale lengte van dit veld is {0}',
144  maxLengthText: 'De maximale lengte van dit veld is {0}',
145  blankText: 'Dit veld is verplicht',
146  regexText: '',
147  emptyText: null
148 });
149}
150
151if(Ext.form.NumberField){
152 Ext.apply(Ext.form.NumberField.prototype, {
153  minText: 'De minimale waarde van dit veld is {0}',
154  maxText: 'De maximale waarde van dit veld is {0}',
155  nanText: '{0} is geen geldig getal'
156 });
157}
158
159if(Ext.form.DateField){
160 Ext.apply(Ext.form.DateField.prototype, {
161  disabledDaysText: 'Uitgeschakeld',
162  disabledDatesText: 'Uitgeschakeld',
163  minText: 'De datum in dit veld moet na {0} liggen',
164  maxText: 'De datum in dit veld moet voor {0} liggen',
165  invalidText: '{0} is geen geldige datum - formaat voor datum is {1}',
166  format: 'j-m-y',
167  altFormats: 'd/m/Y|d-m-y|d-m-Y|d/m|d-m|dm|dmy|dmY|d|Y-m-d'
168 });
169}
170
171if(Ext.form.ComboBox){
172 Ext.apply(Ext.form.ComboBox.prototype, {
173  loadingText: 'Bezig met laden...',
174  valueNotFoundText: undefined
175 });
176}
177
178if(Ext.form.VTypes){
179 Ext.apply(Ext.form.VTypes, {
180  emailText: 'Dit veld moet een e-mail adres bevatten in het formaat "gebruiker@domein.nl"',
181  urlText: 'Dit veld moet een URL bevatten in het formaat "http:/'+'/www.domein.nl"',
182  alphaText: 'Dit veld mag alleen letters en _ bevatten',
183  alphanumText: 'Dit veld mag alleen letters, cijfers en _ bevatten'
184 });
185}
186
187if(Ext.form.HtmlEditor){
188 Ext.apply(Ext.form.HtmlEditor.prototype, {
189 createLinkText: 'Vul hier de URL voor de hyperlink in:',
190 buttonTips: {
191   bold: {
192    title: 'Vet (Ctrl+B)',
193    text: 'Maak de geselecteerde tekst vet.',
194    cls: 'x-html-editor-tip'
195   },
196   italic: {
197    title: 'Cursief (Ctrl+I)',
198    text: 'Maak de geselecteerde tekst cursief.',
199    cls: 'x-html-editor-tip'
200   },
201   underline: {
202    title: 'Onderstrepen (Ctrl+U)',
203    text: 'Onderstreep de geselecteerde tekst.',
204    cls: 'x-html-editor-tip'
205   },
206   increasefontsize: {
207    title: 'Tekst vergroten',
208    text: 'Vergroot het lettertype.',
209    cls: 'x-html-editor-tip'
210   },
211   decreasefontsize: {
212    title: 'Tekst verkleinen',
213    text: 'Verklein het lettertype.',
214    cls: 'x-html-editor-tip'
215   },
216   backcolor: {
217    title: 'Tekst achtergrondkleur',
218    text: 'Verander de achtergrondkleur van de geselecteerde tekst.',
219    cls: 'x-html-editor-tip'
220   },
221   forecolor: {
222    title: 'Tekst kleur',
223    text: 'Verander de kleur van de geselecteerde tekst.',
224    cls: 'x-html-editor-tip'
225   },
226   justifyleft: {
227    title: 'Tekst links uitlijnen',
228    text: 'Lijn de tekst links uit.',
229    cls: 'x-html-editor-tip'
230   },
231   justifycenter: {
232    title: 'Tekst centreren',
233    text: 'Centreer de tekst.',
234    cls: 'x-html-editor-tip'
235   },
236   justifyright: {
237    title: 'Tekst rechts uitlijnen',
238    text: 'Lijn de tekst rechts uit.',
239    cls: 'x-html-editor-tip'
240   },
241   insertunorderedlist: {
242    title: 'Opsommingstekens',
243    text: 'Begin een ongenummerde lijst.',
244    cls: 'x-html-editor-tip'
245   },
246   insertorderedlist: {
247    title: 'Genummerde lijst',
248    text: 'Begin een genummerde lijst.',
249    cls: 'x-html-editor-tip'
250   },
251   createlink: {
252    title: 'Hyperlink',
253    text: 'Maak van de geselecteerde tekst een hyperlink.',
254    cls: 'x-html-editor-tip'
255   },
256   sourceedit: {
257    title: 'Bron aanpassen',
258    text: 'Schakel modus over naar bron aanpassen.',
259    cls: 'x-html-editor-tip'
260   }
261  }
262 });
263}
264
265if(Ext.form.BasicForm){
266 Ext.form.BasicForm.prototype.waitTitle = "Even wachten a.u.b...";
267}
268
269if(Ext.grid.GridView){
270 Ext.apply(Ext.grid.GridView.prototype, {
271  sortAscText: 'Sorteer oplopend',
272  sortDescText: 'Sorteer aflopend',
273  lockText: 'Kolom vastzetten',
274  unlockText: 'Kolom vrijgeven',
275  columnsText: 'Kolommen'
276 });
277}
278
279if(Ext.grid.GroupingView){
280 Ext.apply(Ext.grid.GroupingView.prototype, {
281 emptyGroupText: '(Geen)',
282 groupByText: 'Dit veld groeperen',
283 showGroupsText: 'Toon in groepen'
284 });
285}
286
287if(Ext.grid.PropertyColumnModel){
288 Ext.apply(Ext.grid.PropertyColumnModel.prototype, {
289  nameText: 'Naam',
290  valueText: 'Waarde',
291  dateFormat: 'j-m-Y'
292 });
293}
294
295if(Ext.layout.BorderLayout && Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion){
296 Ext.apply(Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion.prototype, {
297  splitTip: 'Sleep om grootte aan te passen.',
298  collapsibleSplitTip: 'Sleep om grootte aan te passen. Dubbel klikken om te verbergen.'
299 });
300}
301
302if(Ext.form.TimeField){
303 Ext.apply(Ext.form.TimeField.prototype, {
304  minText: 'De tijd in dit veld moet op of na {0} liggen',
305  maxText: 'De tijd in dit veld moet op of voor {0} liggen',
306  invalidText: '{0} is geen geldig tijdstip',
307  format: 'G:i',
308  altFormats: 'g:ia|g:iA|g:i a|g:i A|h:i|g:i|H:i|ga|ha|gA|h a|g a|g A|gi|hi|gia|hia|g|H'
309 });
310}