PageRenderTime 46ms CodeModel.GetById 24ms app.highlight 16ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/source/Plug-in/fck/editor/lang/fi.js

http://prosporous.googlecode.com/
JavaScript | 516 lines | 415 code | 46 blank | 55 comment | 0 complexity | bdd3d1c94da6b2cd7572936de064a7c6 MD5 | raw file
 1/*
 2 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 3 * Copyright (C) 2003-2007 Frederico Caldeira Knabben
 4 *
 5 * == BEGIN LICENSE ==
 6 *
 7 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 8 * choice:
 9 *
 10 * - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 11 *  http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 12 *
 13 * - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 14 *  http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 15 *
 16 * - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 17 *  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 18 *
 19 * == END LICENSE ==
 20 *
 21 * Finnish language file.
 22 */
 23
 24var FCKLang =
 25{
 26// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
 27Dir					: "ltr",
 28
 29ToolbarCollapse		: "Piilota tyצkalurivi",
 30ToolbarExpand		: "Nהytה tyצkalurivi",
 31
 32// Toolbar Items and Context Menu
 33Save				: "Tallenna",
 34NewPage				: "Tyhjennה",
 35Preview				: "Esikatsele",
 36Cut					: "Leikkaa",
 37Copy				: "Kopioi",
 38Paste				: "Liitה",
 39PasteText			: "Liitה tekstinה",
 40PasteWord			: "Liitה Wordista",
 41Print				: "Tulosta",
 42SelectAll			: "Valitse kaikki",
 43RemoveFormat		: "Poista muotoilu",
 44InsertLinkLbl		: "Linkki",
 45InsertLink			: "Lisהה linkki/muokkaa linkkiה",
 46RemoveLink			: "Poista linkki",
 47Anchor				: "Lisהה ankkuri/muokkaa ankkuria",
 48AnchorDelete		: "Poista ankkuri",
 49InsertImageLbl		: "Kuva",
 50InsertImage			: "Lisהה kuva/muokkaa kuvaa",
 51InsertFlashLbl		: "Flash",
 52InsertFlash			: "Lisהה/muokkaa Flashia",
 53InsertTableLbl		: "Taulu",
 54InsertTable			: "Lisהה taulu/muokkaa taulua",
 55InsertLineLbl		: "Murtoviiva",
 56InsertLine			: "Lisהה murtoviiva",
 57InsertSpecialCharLbl: "Erikoismerkki",
 58InsertSpecialChar	: "Lisהה erikoismerkki",
 59InsertSmileyLbl		: "Hymiצ",
 60InsertSmiley		: "Lisהה hymiצ",
 61About				: "FCKeditorista",
 62Bold				: "Lihavoitu",
 63Italic				: "Kursivoitu",
 64Underline			: "Alleviivattu",
 65StrikeThrough		: "Yliviivattu",
 66Subscript			: "Alaindeksi",
 67Superscript			: "Ylהindeksi",
 68LeftJustify			: "Tasaa vasemmat reunat",
 69CenterJustify		: "Keskitה",
 70RightJustify		: "Tasaa oikeat reunat",
 71BlockJustify		: "Tasaa molemmat reunat",
 72DecreaseIndent		: "Pienennה sisennystה",
 73IncreaseIndent		: "Suurenna sisennystה",
 74Blockquote			: "Lainaus",
 75Undo				: "Kumoa",
 76Redo				: "Toista",
 77NumberedListLbl		: "Numerointi",
 78NumberedList		: "Lisהה/poista numerointi",
 79BulletedListLbl		: "Luottelomerkit",
 80BulletedList		: "Lisהה/poista luottelomerkit",
 81ShowTableBorders	: "Nהytה taulun rajat",
 82ShowDetails			: "Nהytה muotoilu",
 83Style				: "Tyyli",
 84FontFormat			: "Muotoilu",
 85Font				: "Fontti",
 86FontSize			: "Koko",
 87TextColor			: "Tekstivהri",
 88BGColor				: "Taustavהri",
 89Source				: "Koodi",
 90Find				: "Etsi",
 91Replace				: "Korvaa",
 92SpellCheck			: "Tarkista oikeinkirjoitus",
 93UniversalKeyboard	: "Universaali nהppהimistצ",
 94PageBreakLbl		: "Sivun vaihto",
 95PageBreak			: "Lisהה sivun vaihto",
 96
 97Form			: "Lomake",
 98Checkbox		: "Valintaruutu",
 99RadioButton		: "Radiopainike",
100TextField		: "Tekstikenttה",
101Textarea		: "Tekstilaatikko",
102HiddenField		: "Piilokenttה",
103Button			: "Painike",
104SelectionField	: "Valintakenttה",
105ImageButton		: "Kuvapainike",
106
107FitWindow		: "Suurenna editori koko ikkunaan",
108ShowBlocks		: "Nהytה elementit",
109
110// Context Menu
111EditLink			: "Muokkaa linkkiה",
112CellCM				: "Solu",
113RowCM				: "Rivi",
114ColumnCM			: "Sarake",
115InsertRowAfter		: "Lisהה rivi alapuolelle",
116InsertRowBefore		: "Lisהה rivi ylהpuolelle",
117DeleteRows			: "Poista rivit",
118InsertColumnAfter	: "Lisהה sarake oikealle",
119InsertColumnBefore	: "Lisהה sarake vasemmalle",
120DeleteColumns		: "Poista sarakkeet",
121InsertCellAfter		: "Lisהה solu perההn",
122InsertCellBefore	: "Lisהה solu eteen",
123DeleteCells			: "Poista solut",
124MergeCells			: "Yhdistה solut",
125MergeRight			: "Yhdistה oikealla olevan kanssa",
126MergeDown			: "Yhdistה alla olevan kanssa",
127HorizontalSplitCell	: "Jaa solu vaakasuunnassa",
128VerticalSplitCell	: "Jaa solu pystysuunnassa",
129TableDelete			: "Poista taulu",
130CellProperties		: "Solun ominaisuudet",
131TableProperties		: "Taulun ominaisuudet",
132ImageProperties		: "Kuvan ominaisuudet",
133FlashProperties		: "Flash ominaisuudet",
134
135AnchorProp			: "Ankkurin ominaisuudet",
136ButtonProp			: "Painikkeen ominaisuudet",
137CheckboxProp		: "Valintaruudun ominaisuudet",
138HiddenFieldProp		: "Piilokentהn ominaisuudet",
139RadioButtonProp		: "Radiopainikkeen ominaisuudet",
140ImageButtonProp		: "Kuvapainikkeen ominaisuudet",
141TextFieldProp		: "Tekstikentהn ominaisuudet",
142SelectionFieldProp	: "Valintakentהn ominaisuudet",
143TextareaProp		: "Tekstilaatikon ominaisuudet",
144FormProp			: "Lomakkeen ominaisuudet",
145
146FontFormats			: "Normaali;Muotoiltu;Osoite;Otsikko 1;Otsikko 2;Otsikko 3;Otsikko 4;Otsikko 5;Otsikko 6",
147
148// Alerts and Messages
149ProcessingXHTML		: "Prosessoidaan XHTML:הה. Odota hetki...",
150Done				: "Valmis",
151PasteWordConfirm	: "Teksti, jonka haluat liittהה, nהyttהה olevan kopioitu Wordista. Haluatko puhdistaa sen ennen liittהmistה?",
152NotCompatiblePaste	: "Tהmה komento toimii vain Internet Explorer 5.5:ssa tai uudemmassa. Haluatko liittהה ilman puhdistusta?",
153UnknownToolbarItem	: "Tuntemanton tyצkalu \"%1\"",
154UnknownCommand		: "Tuntematon komento \"%1\"",
155NotImplemented		: "Komentoa ei ole liitetty sovellukseen",
156UnknownToolbarSet	: "Tyצkalukokonaisuus \"%1\" ei ole olemassa",
157NoActiveX			: "Selaimesi turvallisuusasetukset voivat rajoittaa joitain editorin ominaisuuksia. Sinun pitהה ottaa kהyttצצn asetuksista \"Suorita ActiveX komponentit ja -plugin-laajennukset\". Saatat kohdata virheitה ja huomata puuttuvia ominaisuuksia.",
158BrowseServerBlocked : "Resurssiselainta ei voitu avata. Varmista, ettה ponnahdusikkunoiden estהjהt eivהt ole pההllה.",
159DialogBlocked		: "Apuikkunaa ei voitu avaata. Varmista, ettה ponnahdusikkunoiden estהjהt eivהt ole pההllה.",
160
161// Dialogs
162DlgBtnOK			: "OK",
163DlgBtnCancel		: "Peruuta",
164DlgBtnClose			: "Sulje",
165DlgBtnBrowseServer	: "Selaa palvelinta",
166DlgAdvancedTag		: "Lisהominaisuudet",
167DlgOpOther			: "Muut",
168DlgInfoTab			: "Info",
169DlgAlertUrl			: "Lisהה URL",
170
171// General Dialogs Labels
172DlgGenNotSet		: "<ei asetettu>",
173DlgGenId			: "Tunniste",
174DlgGenLangDir		: "Kielen suunta",
175DlgGenLangDirLtr	: "Vasemmalta oikealle (LTR)",
176DlgGenLangDirRtl	: "Oikealta vasemmalle (RTL)",
177DlgGenLangCode		: "Kielikoodi",
178DlgGenAccessKey		: "Pikanהppהin",
179DlgGenName			: "Nimi",
180DlgGenTabIndex		: "Tabulaattori indeksi",
181DlgGenLongDescr		: "Pitkהn kuvauksen URL",
182DlgGenClass			: "Tyyliluokat",
183DlgGenTitle			: "Avustava otsikko",
184DlgGenContType		: "Avustava sisהllצn tyyppi",
185DlgGenLinkCharset	: "Linkitetty kirjaimisto",
186DlgGenStyle			: "Tyyli",
187
188// Image Dialog
189DlgImgTitle			: "Kuvan ominaisuudet",
190DlgImgInfoTab		: "Kuvan tiedot",
191DlgImgBtnUpload		: "Lהhetה palvelimelle",
192DlgImgURL			: "Osoite",
193DlgImgUpload		: "Lisהה kuva",
194DlgImgAlt			: "Vaihtoehtoinen teksti",
195DlgImgWidth			: "Leveys",
196DlgImgHeight		: "Korkeus",
197DlgImgLockRatio		: "Lukitse suhteet",
198DlgBtnResetSize		: "Alkuperהinen koko",
199DlgImgBorder		: "Raja",
200DlgImgHSpace		: "Vaakatila",
201DlgImgVSpace		: "Pystytila",
202DlgImgAlign			: "Kohdistus",
203DlgImgAlignLeft		: "Vasemmalle",
204DlgImgAlignAbsBottom: "Aivan alas",
205DlgImgAlignAbsMiddle: "Aivan keskelle",
206DlgImgAlignBaseline	: "Alas (teksti)",
207DlgImgAlignBottom	: "Alas",
208DlgImgAlignMiddle	: "Keskelle",
209DlgImgAlignRight	: "Oikealle",
210DlgImgAlignTextTop	: "Ylצs (teksti)",
211DlgImgAlignTop		: "Ylצs",
212DlgImgPreview		: "Esikatselu",
213DlgImgAlertUrl		: "Kirjoita kuvan osoite (URL)",
214DlgImgLinkTab		: "Linkki",
215
216// Flash Dialog
217DlgFlashTitle		: "Flash ominaisuudet",
218DlgFlashChkPlay		: "Automaattinen kהynnistys",
219DlgFlashChkLoop		: "Toisto",
220DlgFlashChkMenu		: "Nהytה Flash-valikko",
221DlgFlashScale		: "Levitה",
222DlgFlashScaleAll	: "Nהytה kaikki",
223DlgFlashScaleNoBorder	: "Ei rajaa",
224DlgFlashScaleFit	: "Tarkka koko",
225
226// Link Dialog
227DlgLnkWindowTitle	: "Linkki",
228DlgLnkInfoTab		: "Linkin tiedot",
229DlgLnkTargetTab		: "Kohde",
230
231DlgLnkType			: "Linkkityyppi",
232DlgLnkTypeURL		: "Osoite",
233DlgLnkTypeAnchor	: "Ankkuri tהssה sivussa",
234DlgLnkTypeEMail		: "Sהhkצposti",
235DlgLnkProto			: "Protokolla",
236DlgLnkProtoOther	: "<muu>",
237DlgLnkURL			: "Osoite",
238DlgLnkAnchorSel		: "Valitse ankkuri",
239DlgLnkAnchorByName	: "Ankkurin nimen mukaan",
240DlgLnkAnchorById	: "Ankkurin ID:n mukaan",
241DlgLnkNoAnchors		: "(Ei ankkureita tהssה dokumentissa)",
242DlgLnkEMail			: "Sהhkצpostiosoite",
243DlgLnkEMailSubject	: "Aihe",
244DlgLnkEMailBody		: "Viesti",
245DlgLnkUpload		: "Lisהה tiedosto",
246DlgLnkBtnUpload		: "Lהhetה palvelimelle",
247
248DlgLnkTarget		: "Kohde",
249DlgLnkTargetFrame	: "<kehys>",
250DlgLnkTargetPopup	: "<popup ikkuna>",
251DlgLnkTargetBlank	: "Uusi ikkuna (_blank)",
252DlgLnkTargetParent	: "Emoikkuna (_parent)",
253DlgLnkTargetSelf	: "Sama ikkuna (_self)",
254DlgLnkTargetTop		: "Pההllimmהisin ikkuna (_top)",
255DlgLnkTargetFrameName	: "Kohdekehyksen nimi",
256DlgLnkPopWinName	: "Popup ikkunan nimi",
257DlgLnkPopWinFeat	: "Popup ikkunan ominaisuudet",
258DlgLnkPopResize		: "Venytettהvה",
259DlgLnkPopLocation	: "Osoiterivi",
260DlgLnkPopMenu		: "Valikkorivi",
261DlgLnkPopScroll		: "Vierityspalkit",
262DlgLnkPopStatus		: "Tilarivi",
263DlgLnkPopToolbar	: "Vakiopainikkeet",
264DlgLnkPopFullScrn	: "Tהysi ikkuna (IE)",
265DlgLnkPopDependent	: "Riippuva (Netscape)",
266DlgLnkPopWidth		: "Leveys",
267DlgLnkPopHeight		: "Korkeus",
268DlgLnkPopLeft		: "Vasemmalta (px)",
269DlgLnkPopTop		: "Ylhההltה (px)",
270
271DlnLnkMsgNoUrl		: "Linkille on kirjoitettava URL",
272DlnLnkMsgNoEMail	: "Kirjoita sהhkצpostiosoite",
273DlnLnkMsgNoAnchor	: "Valitse ankkuri",
274DlnLnkMsgInvPopName	: "Popup-ikkunan nimi pitהה alkaa aakkosella ja ei saa sisהltהה vהlejה",
275
276// Color Dialog
277DlgColorTitle		: "Valitse vהri",
278DlgColorBtnClear	: "Tyhjennה",
279DlgColorHighlight	: "Kohdalla",
280DlgColorSelected	: "Valittu",
281
282// Smiley Dialog
283DlgSmileyTitle		: "Lisהה hymiצ",
284
285// Special Character Dialog
286DlgSpecialCharTitle	: "Valitse erikoismerkki",
287
288// Table Dialog
289DlgTableTitle		: "Taulun ominaisuudet",
290DlgTableRows		: "Rivit",
291DlgTableColumns		: "Sarakkeet",
292DlgTableBorder		: "Rajan paksuus",
293DlgTableAlign		: "Kohdistus",
294DlgTableAlignNotSet	: "<ei asetettu>",
295DlgTableAlignLeft	: "Vasemmalle",
296DlgTableAlignCenter	: "Keskelle",
297DlgTableAlignRight	: "Oikealle",
298DlgTableWidth		: "Leveys",
299DlgTableWidthPx		: "pikseliה",
300DlgTableWidthPc		: "prosenttia",
301DlgTableHeight		: "Korkeus",
302DlgTableCellSpace	: "Solujen vהli",
303DlgTableCellPad		: "Solujen sisennys",
304DlgTableCaption		: "Otsikko",
305DlgTableSummary		: "Yhteenveto",
306
307// Table Cell Dialog
308DlgCellTitle		: "Solun ominaisuudet",
309DlgCellWidth		: "Leveys",
310DlgCellWidthPx		: "pikseliה",
311DlgCellWidthPc		: "prosenttia",
312DlgCellHeight		: "Korkeus",
313DlgCellWordWrap		: "Tekstikierrהtys",
314DlgCellWordWrapNotSet	: "<Ei asetettu>",
315DlgCellWordWrapYes	: "Kyllה",
316DlgCellWordWrapNo	: "Ei",
317DlgCellHorAlign		: "Vaakakohdistus",
318DlgCellHorAlignNotSet	: "<Ei asetettu>",
319DlgCellHorAlignLeft	: "Vasemmalle",
320DlgCellHorAlignCenter	: "Keskelle",
321DlgCellHorAlignRight: "Oikealle",
322DlgCellVerAlign		: "Pystykohdistus",
323DlgCellVerAlignNotSet	: "<Ei asetettu>",
324DlgCellVerAlignTop	: "Ylצs",
325DlgCellVerAlignMiddle	: "Keskelle",
326DlgCellVerAlignBottom	: "Alas",
327DlgCellVerAlignBaseline	: "Tekstin alas",
328DlgCellRowSpan		: "Rivin jatkuvuus",
329DlgCellCollSpan		: "Sarakkeen jatkuvuus",
330DlgCellBackColor	: "Taustavהri",
331DlgCellBorderColor	: "Rajan vהri",
332DlgCellBtnSelect	: "Valitse...",
333
334// Find and Replace Dialog
335DlgFindAndReplaceTitle	: "Etsi ja korvaa",
336
337// Find Dialog
338DlgFindTitle		: "Etsi",
339DlgFindFindBtn		: "Etsi",
340DlgFindNotFoundMsg	: "Etsittyה tekstiה ei lצytynyt.",
341
342// Replace Dialog
343DlgReplaceTitle			: "Korvaa",
344DlgReplaceFindLbl		: "Etsi mitה:",
345DlgReplaceReplaceLbl	: "Korvaa tהllה:",
346DlgReplaceCaseChk		: "Sama kirjainkoko",
347DlgReplaceReplaceBtn	: "Korvaa",
348DlgReplaceReplAllBtn	: "Korvaa kaikki",
349DlgReplaceWordChk		: "Koko sana",
350
351// Paste Operations / Dialog
352PasteErrorCut	: "Selaimesi turva-asetukset eivהt salli editorin toteuttaa leikkaamista. Kהytה nהppהimistצה leikkaamiseen (Ctrl+X).",
353PasteErrorCopy	: "Selaimesi turva-asetukset eivהt salli editorin toteuttaa kopioimista. Kהytה nהppהimistצה kopioimiseen (Ctrl+C).",
354
355PasteAsText		: "Liitה tekstinה",
356PasteFromWord	: "Liitה Wordista",
357
358DlgPasteMsg2	: "Liitה painamalla (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) ja painamalla <STRONG>OK</STRONG>.",
359DlgPasteSec		: "Selaimesi turva-asetukset eivהt salli editorin kהyttהה leikepצytהה suoraan. Sinun pitהה suorittaa liittהminen tהssה ikkunassa.",
360DlgPasteIgnoreFont		: "Jהtה huomioimatta fonttimההritykset",
361DlgPasteRemoveStyles	: "Poista tyylimההritykset",
362DlgPasteCleanBox		: "Tyhjennה",
363
364// Color Picker
365ColorAutomatic	: "Automaattinen",
366ColorMoreColors	: "Lisהה vהrejה...",
367
368// Document Properties
369DocProps		: "Dokumentin ominaisuudet",
370
371// Anchor Dialog
372DlgAnchorTitle		: "Ankkurin ominaisuudet",
373DlgAnchorName		: "Nimi",
374DlgAnchorErrorName	: "Ankkurille on kirjoitettava nimi",
375
376// Speller Pages Dialog
377DlgSpellNotInDic		: "Ei sanakirjassa",
378DlgSpellChangeTo		: "Vaihda",
379DlgSpellBtnIgnore		: "Jהtה huomioimatta",
380DlgSpellBtnIgnoreAll	: "Jהtה kaikki huomioimatta",
381DlgSpellBtnReplace		: "Korvaa",
382DlgSpellBtnReplaceAll	: "Korvaa kaikki",
383DlgSpellBtnUndo			: "Kumoa",
384DlgSpellNoSuggestions	: "Ei ehdotuksia",
385DlgSpellProgress		: "Tarkistus kהynnissה...",
386DlgSpellNoMispell		: "Tarkistus valmis: Ei virheitה",
387DlgSpellNoChanges		: "Tarkistus valmis: Yhtההn sanaa ei muutettu",
388DlgSpellOneChange		: "Tarkistus valmis: Yksi sana muutettiin",
389DlgSpellManyChanges		: "Tarkistus valmis: %1 sanaa muutettiin",
390
391IeSpellDownload			: "Oikeinkirjoituksen tarkistusta ei ole asennettu. Haluatko ladata sen nyt?",
392
393// Button Dialog
394DlgButtonText		: "Teksti (arvo)",
395DlgButtonType		: "Tyyppi",
396DlgButtonTypeBtn	: "Painike",
397DlgButtonTypeSbm	: "Lהhetה",
398DlgButtonTypeRst	: "Tyhjennה",
399
400// Checkbox and Radio Button Dialogs
401DlgCheckboxName		: "Nimi",
402DlgCheckboxValue	: "Arvo",
403DlgCheckboxSelected	: "Valittu",
404
405// Form Dialog
406DlgFormName		: "Nimi",
407DlgFormAction	: "Toiminto",
408DlgFormMethod	: "Tapa",
409
410// Select Field Dialog
411DlgSelectName		: "Nimi",
412DlgSelectValue		: "Arvo",
413DlgSelectSize		: "Koko",
414DlgSelectLines		: "Rivit",
415DlgSelectChkMulti	: "Salli usea valinta",
416DlgSelectOpAvail	: "Ominaisuudet",
417DlgSelectOpText		: "Teksti",
418DlgSelectOpValue	: "Arvo",
419DlgSelectBtnAdd		: "Lisהה",
420DlgSelectBtnModify	: "Muuta",
421DlgSelectBtnUp		: "Ylצs",
422DlgSelectBtnDown	: "Alas",
423DlgSelectBtnSetValue : "Aseta valituksi",
424DlgSelectBtnDelete	: "Poista",
425
426// Textarea Dialog
427DlgTextareaName	: "Nimi",
428DlgTextareaCols	: "Sarakkeita",
429DlgTextareaRows	: "Rivejה",
430
431// Text Field Dialog
432DlgTextName			: "Nimi",
433DlgTextValue		: "Arvo",
434DlgTextCharWidth	: "Leveys",
435DlgTextMaxChars		: "Maksimi merkkimההrה",
436DlgTextType			: "Tyyppi",
437DlgTextTypeText		: "Teksti",
438DlgTextTypePass		: "Salasana",
439
440// Hidden Field Dialog
441DlgHiddenName	: "Nimi",
442DlgHiddenValue	: "Arvo",
443
444// Bulleted List Dialog
445BulletedListProp	: "Luettelon ominaisuudet",
446NumberedListProp	: "Numeroinnin ominaisuudet",
447DlgLstStart			: "Alku",
448DlgLstType			: "Tyyppi",
449DlgLstTypeCircle	: "Kehה",
450DlgLstTypeDisc		: "Ympyrה",
451DlgLstTypeSquare	: "Neliצ",
452DlgLstTypeNumbers	: "Numerot (1, 2, 3)",
453DlgLstTypeLCase		: "Pienet kirjaimet (a, b, c)",
454DlgLstTypeUCase		: "Isot kirjaimet (A, B, C)",
455DlgLstTypeSRoman	: "Pienet roomalaiset numerot (i, ii, iii)",
456DlgLstTypeLRoman	: "Isot roomalaiset numerot (Ii, II, III)",
457
458// Document Properties Dialog
459DlgDocGeneralTab	: "Yleiset",
460DlgDocBackTab		: "Tausta",
461DlgDocColorsTab		: "Vהrit ja marginaalit",
462DlgDocMetaTab		: "Meta-tieto",
463
464DlgDocPageTitle		: "Sivun nimi",
465DlgDocLangDir		: "Kielen suunta",
466DlgDocLangDirLTR	: "Vasemmalta oikealle (LTR)",
467DlgDocLangDirRTL	: "Oikealta vasemmalle (RTL)",
468DlgDocLangCode		: "Kielikoodi",
469DlgDocCharSet		: "Merkistצkoodaus",
470DlgDocCharSetCE		: "Keskieurooppalainen",
471DlgDocCharSetCT		: "Kiina, perinteinen (Big5)",
472DlgDocCharSetCR		: "Kyrillinen",
473DlgDocCharSetGR		: "Kreikka",
474DlgDocCharSetJP		: "Japani",
475DlgDocCharSetKR		: "Korealainen",
476DlgDocCharSetTR		: "Turkkilainen",
477DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
478DlgDocCharSetWE		: "Lהnsieurooppalainen",
479DlgDocCharSetOther	: "Muu merkistצkoodaus",
480
481DlgDocDocType		: "Dokumentin tyyppi",
482DlgDocDocTypeOther	: "Muu dokumentin tyyppi",
483DlgDocIncXHTML		: "Lisהה XHTML julistukset",
484DlgDocBgColor		: "Taustavהri",
485DlgDocBgImage		: "Taustakuva",
486DlgDocBgNoScroll	: "Paikallaanpysyvה tausta",
487DlgDocCText			: "Teksti",
488DlgDocCLink			: "Linkki",
489DlgDocCVisited		: "Vierailtu linkki",
490DlgDocCActive		: "Aktiivinen linkki",
491DlgDocMargins		: "Sivun marginaalit",
492DlgDocMaTop			: "Ylה",
493DlgDocMaLeft		: "Vasen",
494DlgDocMaRight		: "Oikea",
495DlgDocMaBottom		: "Ala",
496DlgDocMeIndex		: "Hakusanat (pilkulla erotettuna)",
497DlgDocMeDescr		: "Kuvaus",
498DlgDocMeAuthor		: "Tekijה",
499DlgDocMeCopy		: "Tekijהnoikeudet",
500DlgDocPreview		: "Esikatselu",
501
502// Templates Dialog
503Templates			: "Pohjat",
504DlgTemplatesTitle	: "Sisהltצpohjat",
505DlgTemplatesSelMsg	: "Valitse pohja editoriin<br>(aiempi sisהltצ menetetההn):",
506DlgTemplatesLoading	: "Ladataan listaa pohjista. Hetkinen...",
507DlgTemplatesNoTpl	: "(Ei mההriteltyjה pohjia)",
508DlgTemplatesReplace	: "Korvaa editorin koko sisהltצ",
509
510// About Dialog
511DlgAboutAboutTab	: "Editorista",
512DlgAboutBrowserInfoTab	: "Selaimen tiedot",
513DlgAboutLicenseTab	: "Lisenssi",
514DlgAboutVersion		: "versio",
515DlgAboutInfo		: "Lisהה tietoa osoitteesta"
516};