PageRenderTime 74ms CodeModel.GetById 20ms app.highlight 47ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/source/Plug-in/fck/editor/lang/et.js

http://prosporous.googlecode.com/
JavaScript | 516 lines | 415 code | 46 blank | 55 comment | 0 complexity | d213c0f9da42c30e14112a4975c8ff9e MD5 | raw file
 1/*
 2 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 3 * Copyright (C) 2003-2007 Frederico Caldeira Knabben
 4 *
 5 * == BEGIN LICENSE ==
 6 *
 7 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 8 * choice:
 9 *
 10 * - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 11 *  http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 12 *
 13 * - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 14 *  http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 15 *
 16 * - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 17 *  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 18 *
 19 * == END LICENSE ==
 20 *
 21 * Estonian language file.
 22 */
 23
 24var FCKLang =
 25{
 26// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
 27Dir					: "ltr",
 28
 29ToolbarCollapse		: "Voldi tööriistariba",
 30ToolbarExpand		: "Laienda tööriistariba",
 31
 32// Toolbar Items and Context Menu
 33Save				: "Salvesta",
 34NewPage				: "Uus leht",
 35Preview				: "Eelvaade",
 36Cut					: "Lőika",
 37Copy				: "Kopeeri",
 38Paste				: "Kleebi",
 39PasteText			: "Kleebi tavalise tekstina",
 40PasteWord			: "Kleebi Wordist",
 41Print				: "Prindi",
 42SelectAll			: "Vali kőik",
 43RemoveFormat		: "Eemalda vorming",
 44InsertLinkLbl		: "Link",
 45InsertLink			: "Sisesta link / Muuda linki",
 46RemoveLink			: "Eemalda link",
 47Anchor				: "Sisesta ankur / Muuda ankrut",
 48AnchorDelete		: "Eemalda ankur",
 49InsertImageLbl		: "Pilt",
 50InsertImage			: "Sisesta pilt / Muuda pilti",
 51InsertFlashLbl		: "Flash",
 52InsertFlash			: "Sisesta flash / Muuda flashi",
 53InsertTableLbl		: "Tabel",
 54InsertTable			: "Sisesta tabel / Muuda tabelit",
 55InsertLineLbl		: "Joon",
 56InsertLine			: "Sisesta horisontaaljoon",
 57InsertSpecialCharLbl: "Erimärgid",
 58InsertSpecialChar	: "Sisesta erimärk",
 59InsertSmileyLbl		: "Emotikon",
 60InsertSmiley		: "Sisesta emotikon",
 61About				: "FCKeditor teave",
 62Bold				: "Paks",
 63Italic				: "Kursiiv",
 64Underline			: "Allajoonitud",
 65StrikeThrough		: "Läbijoonitud",
 66Subscript			: "Allindeks",
 67Superscript			: "Ülaindeks",
 68LeftJustify			: "Vasakjoondus",
 69CenterJustify		: "Keskjoondus",
 70RightJustify		: "Paremjoondus",
 71BlockJustify		: "Rööpjoondus",
 72DecreaseIndent		: "Vähenda taanet",
 73IncreaseIndent		: "Suurenda taanet",
 74Blockquote			: "Blokktsitaat",
 75Undo				: "Vőta tagasi",
 76Redo				: "Korda toimingut",
 77NumberedListLbl		: "Nummerdatud loetelu",
 78NumberedList		: "Sisesta/Eemalda nummerdatud loetelu",
 79BulletedListLbl		: "Punktiseeritud loetelu",
 80BulletedList		: "Sisesta/Eemalda punktiseeritud loetelu",
 81ShowTableBorders	: "Näita tabeli jooni",
 82ShowDetails			: "Näita üksikasju",
 83Style				: "Laad",
 84FontFormat			: "Vorming",
 85Font				: "Kiri",
 86FontSize			: "Suurus",
 87TextColor			: "Teksti värv",
 88BGColor				: "Tausta värv",
 89Source				: "Lähtekood",
 90Find				: "Otsi",
 91Replace				: "Asenda",
 92SpellCheck			: "Kontrolli őigekirja",
 93UniversalKeyboard	: "Universaalne klaviatuur",
 94PageBreakLbl		: "Lehepiir",
 95PageBreak			: "Sisesta lehevahetuskoht",
 96
 97Form			: "Vorm",
 98Checkbox		: "Märkeruut",
 99RadioButton		: "Raadionupp",
100TextField		: "Tekstilahter",
101Textarea		: "Tekstiala",
102HiddenField		: "Varjatud lahter",
103Button			: "Nupp",
104SelectionField	: "Valiklahter",
105ImageButton		: "Piltnupp",
106
107FitWindow		: "Maksimeeri redaktori mőőtmed",
108ShowBlocks		: "Näita blokke",
109
110// Context Menu
111EditLink			: "Muuda linki",
112CellCM				: "Lahter",
113RowCM				: "Rida",
114ColumnCM			: "Veerg",
115InsertRowAfter		: "Sisesta rida peale",
116InsertRowBefore		: "Sisesta rida enne",
117DeleteRows			: "Eemalda read",
118InsertColumnAfter	: "Sisesta veerg peale",
119InsertColumnBefore	: "Sisesta veerg enne",
120DeleteColumns		: "Eemalda veerud",
121InsertCellAfter		: "Sisesta lahter peale",
122InsertCellBefore	: "Sisesta lahter enne",
123DeleteCells			: "Eemalda lahtrid",
124MergeCells			: "Ühenda lahtrid",
125MergeRight			: "Ühenda paremale",
126MergeDown			: "Ühenda alla",
127HorizontalSplitCell	: "Poolita lahter horisontaalselt",
128VerticalSplitCell	: "Poolita lahter vertikaalselt",
129TableDelete			: "Kustuta tabel",
130CellProperties		: "Lahtri atribuudid",
131TableProperties		: "Tabeli atribuudid",
132ImageProperties		: "Pildi atribuudid",
133FlashProperties		: "Flash omadused",
134
135AnchorProp			: "Ankru omadused",
136ButtonProp			: "Nupu omadused",
137CheckboxProp		: "Märkeruudu omadused",
138HiddenFieldProp		: "Varjatud lahtri omadused",
139RadioButtonProp		: "Raadionupu omadused",
140ImageButtonProp		: "Piltnupu omadused",
141TextFieldProp		: "Tekstilahtri omadused",
142SelectionFieldProp	: "Valiklahtri omadused",
143TextareaProp		: "Tekstiala omadused",
144FormProp			: "Vormi omadused",
145
146FontFormats			: "Tavaline;Vormindatud;Aadress;Pealkiri 1;Pealkiri 2;Pealkiri 3;Pealkiri 4;Pealkiri 5;Pealkiri 6;Tavaline (DIV)",
147
148// Alerts and Messages
149ProcessingXHTML		: "Töötlen XHTML'i. Palun oota...",
150Done				: "Tehtud",
151PasteWordConfirm	: "Tekst, mida soovid lisada paistab pärinevat Word'ist. Kas soovid seda enne kleepimist puhastada?",
152NotCompatiblePaste	: "See käsk on saadaval ainult Internet Explorer versioon 5.5 vői uuema puhul. Kas soovid kleepida ilma puhastamata?",
153UnknownToolbarItem	: "Tundmatu tööriistarea üksus \"%1\"",
154UnknownCommand		: "Tundmatu käsunimi \"%1\"",
155NotImplemented		: "Käsku ei täidetud",
156UnknownToolbarSet	: "Tööriistariba \"%1\" ei eksisteeri",
157NoActiveX			: "Sinu veebisirvija turvalisuse seaded vőivad limiteerida mőningaid tekstirdaktori kasutusvőimalusi. Sa peaksid vőimaldama valiku \"Run ActiveX controls and plug-ins\" oma veebisirvija seadetes. Muidu vőid sa täheldada vigu tekstiredaktori töös ja märgata puuduvaid funktsioone.",
158BrowseServerBlocked : "Ressursside sirvija avamine ebaőnnestus. Vőimalda pop-up akende avanemine.",
159DialogBlocked		: "Ei olenud vőimalik avada dialoogi akent. Vőimalda pop-up akende avanemine.",
160
161// Dialogs
162DlgBtnOK			: "OK",
163DlgBtnCancel		: "Loobu",
164DlgBtnClose			: "Sulge",
165DlgBtnBrowseServer	: "Sirvi serverit",
166DlgAdvancedTag		: "Täpsemalt",
167DlgOpOther			: "<Teine>",
168DlgInfoTab			: "Info",
169DlgAlertUrl			: "Palun sisesta URL",
170
171// General Dialogs Labels
172DlgGenNotSet		: "<määramata>",
173DlgGenId			: "Id",
174DlgGenLangDir		: "Keele suund",
175DlgGenLangDirLtr	: "Vasakult paremale (LTR)",
176DlgGenLangDirRtl	: "Paremalt vasakule (RTL)",
177DlgGenLangCode		: "Keele kood",
178DlgGenAccessKey		: "Juurdepääsu vőti",
179DlgGenName			: "Nimi",
180DlgGenTabIndex		: "Tab indeks",
181DlgGenLongDescr		: "Pikk kirjeldus URL",
182DlgGenClass			: "Stiilistiku klassid",
183DlgGenTitle			: "Juhendav tiitel",
184DlgGenContType		: "Juhendava sisu tüüp",
185DlgGenLinkCharset	: "Lingitud ressurssi märgistik",
186DlgGenStyle			: "Laad",
187
188// Image Dialog
189DlgImgTitle			: "Pildi atribuudid",
190DlgImgInfoTab		: "Pildi info",
191DlgImgBtnUpload		: "Saada serverissee",
192DlgImgURL			: "URL",
193DlgImgUpload		: "Lae üles",
194DlgImgAlt			: "Alternatiivne tekst",
195DlgImgWidth			: "Laius",
196DlgImgHeight		: "Kőrgus",
197DlgImgLockRatio		: "Lukusta kuvasuhe",
198DlgBtnResetSize		: "Lähtesta suurus",
199DlgImgBorder		: "Joon",
200DlgImgHSpace		: "H. vaheruum",
201DlgImgVSpace		: "V. vaheruum",
202DlgImgAlign			: "Joondus",
203DlgImgAlignLeft		: "Vasak",
204DlgImgAlignAbsBottom: "Abs alla",
205DlgImgAlignAbsMiddle: "Abs keskele",
206DlgImgAlignBaseline	: "Baasjoonele",
207DlgImgAlignBottom	: "Alla",
208DlgImgAlignMiddle	: "Keskele",
209DlgImgAlignRight	: "Paremale",
210DlgImgAlignTextTop	: "Tekstit üles",
211DlgImgAlignTop		: "Üles",
212DlgImgPreview		: "Eelvaade",
213DlgImgAlertUrl		: "Palun kirjuta pildi URL",
214DlgImgLinkTab		: "Link",
215
216// Flash Dialog
217DlgFlashTitle		: "Flash omadused",
218DlgFlashChkPlay		: "Automaatne start ",
219DlgFlashChkLoop		: "Korduv",
220DlgFlashChkMenu		: "Vőimalda flash menüü",
221DlgFlashScale		: "Mastaap",
222DlgFlashScaleAll	: "Näita kőike",
223DlgFlashScaleNoBorder	: "Äärist ei ole",
224DlgFlashScaleFit	: "Täpne sobivus",
225
226// Link Dialog
227DlgLnkWindowTitle	: "Link",
228DlgLnkInfoTab		: "Lingi info",
229DlgLnkTargetTab		: "Sihtkoht",
230
231DlgLnkType			: "Lingi tüüp",
232DlgLnkTypeURL		: "URL",
233DlgLnkTypeAnchor	: "Ankur sellel lehel",
234DlgLnkTypeEMail		: "E-post",
235DlgLnkProto			: "Protokoll",
236DlgLnkProtoOther	: "<muu>",
237DlgLnkURL			: "URL",
238DlgLnkAnchorSel		: "Vali ankur",
239DlgLnkAnchorByName	: "Ankru nime järgi",
240DlgLnkAnchorById	: "Elemendi id järgi",
241DlgLnkNoAnchors		: "(Selles dokumendis ei ole ankruid)",
242DlgLnkEMail			: "E-posti aadress",
243DlgLnkEMailSubject	: "Sőnumi teema",
244DlgLnkEMailBody		: "Sőnumi tekst",
245DlgLnkUpload		: "Lae üles",
246DlgLnkBtnUpload		: "Saada serverisse",
247
248DlgLnkTarget		: "Sihtkoht",
249DlgLnkTargetFrame	: "<raam>",
250DlgLnkTargetPopup	: "<hüpikaken>",
251DlgLnkTargetBlank	: "Uus aken (_blank)",
252DlgLnkTargetParent	: "Esivanem aken (_parent)",
253DlgLnkTargetSelf	: "Sama aken (_self)",
254DlgLnkTargetTop		: "Pealmine aken (_top)",
255DlgLnkTargetFrameName	: "Sihtmärk raami nimi",
256DlgLnkPopWinName	: "Hüpikakna nimi",
257DlgLnkPopWinFeat	: "Hüpikakna omadused",
258DlgLnkPopResize		: "Suurendatav",
259DlgLnkPopLocation	: "Aadressiriba",
260DlgLnkPopMenu		: "Menüüriba",
261DlgLnkPopScroll		: "Kerimisribad",
262DlgLnkPopStatus		: "Olekuriba",
263DlgLnkPopToolbar	: "Tööriistariba",
264DlgLnkPopFullScrn	: "Täisekraan (IE)",
265DlgLnkPopDependent	: "Sőltuv (Netscape)",
266DlgLnkPopWidth		: "Laius",
267DlgLnkPopHeight		: "Kőrgus",
268DlgLnkPopLeft		: "Vasak asukoht",
269DlgLnkPopTop		: "Ülemine asukoht",
270
271DlnLnkMsgNoUrl		: "Palun kirjuta lingi URL",
272DlnLnkMsgNoEMail	: "Palun kirjuta E-Posti aadress",
273DlnLnkMsgNoAnchor	: "Palun vali ankur",
274DlnLnkMsgInvPopName	: "Hüpikakna nimi peab algama alfabeetilise tähega ja ei tohi sisaldada tühikuid",
275
276// Color Dialog
277DlgColorTitle		: "Vali värv",
278DlgColorBtnClear	: "Tühjenda",
279DlgColorHighlight	: "Märgi",
280DlgColorSelected	: "Valitud",
281
282// Smiley Dialog
283DlgSmileyTitle		: "Sisesta emotikon",
284
285// Special Character Dialog
286DlgSpecialCharTitle	: "Vali erimärk",
287
288// Table Dialog
289DlgTableTitle		: "Tabeli atribuudid",
290DlgTableRows		: "Read",
291DlgTableColumns		: "Veerud",
292DlgTableBorder		: "Joone suurus",
293DlgTableAlign		: "Joondus",
294DlgTableAlignNotSet	: "<Määramata>",
295DlgTableAlignLeft	: "Vasak",
296DlgTableAlignCenter	: "Kesk",
297DlgTableAlignRight	: "Parem",
298DlgTableWidth		: "Laius",
299DlgTableWidthPx		: "pikslit",
300DlgTableWidthPc		: "protsenti",
301DlgTableHeight		: "Kőrgus",
302DlgTableCellSpace	: "Lahtri vahe",
303DlgTableCellPad		: "Lahtri täidis",
304DlgTableCaption		: "Tabeli tiitel",
305DlgTableSummary		: "Kokkuvőte",
306
307// Table Cell Dialog
308DlgCellTitle		: "Lahtri atribuudid",
309DlgCellWidth		: "Laius",
310DlgCellWidthPx		: "pikslit",
311DlgCellWidthPc		: "protsenti",
312DlgCellHeight		: "Kőrgus",
313DlgCellWordWrap		: "Sőna ülekanne",
314DlgCellWordWrapNotSet	: "<Määramata>",
315DlgCellWordWrapYes	: "Jah",
316DlgCellWordWrapNo	: "Ei",
317DlgCellHorAlign		: "Horisontaaljoondus",
318DlgCellHorAlignNotSet	: "<Määramata>",
319DlgCellHorAlignLeft	: "Vasak",
320DlgCellHorAlignCenter	: "Kesk",
321DlgCellHorAlignRight: "Parem",
322DlgCellVerAlign		: "Vertikaaljoondus",
323DlgCellVerAlignNotSet	: "<Määramata>",
324DlgCellVerAlignTop	: "Üles",
325DlgCellVerAlignMiddle	: "Keskele",
326DlgCellVerAlignBottom	: "Alla",
327DlgCellVerAlignBaseline	: "Baasjoonele",
328DlgCellRowSpan		: "Reaulatus",
329DlgCellCollSpan		: "Veeruulatus",
330DlgCellBackColor	: "Tausta värv",
331DlgCellBorderColor	: "Joone värv",
332DlgCellBtnSelect	: "Vali...",
333
334// Find and Replace Dialog
335DlgFindAndReplaceTitle	: "Otsi ja asenda",
336
337// Find Dialog
338DlgFindTitle		: "Otsi",
339DlgFindFindBtn		: "Otsi",
340DlgFindNotFoundMsg	: "Valitud teksti ei leitud.",
341
342// Replace Dialog
343DlgReplaceTitle			: "Asenda",
344DlgReplaceFindLbl		: "Leia mida:",
345DlgReplaceReplaceLbl	: "Asenda millega:",
346DlgReplaceCaseChk		: "Erista suur- ja väiketähti",
347DlgReplaceReplaceBtn	: "Asenda",
348DlgReplaceReplAllBtn	: "Asenda kőik",
349DlgReplaceWordChk		: "Otsi terviklike sőnu",
350
351// Paste Operations / Dialog
352PasteErrorCut	: "Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt lőigata. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl+X).",
353PasteErrorCopy	: "Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt kopeerida. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl+C).",
354
355PasteAsText		: "Kleebi tavalise tekstina",
356PasteFromWord	: "Kleebi Wordist",
357
358DlgPasteMsg2	: "Palun kleebi järgnevasse kasti kasutades klaviatuuri klahvikombinatsiooni (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) ja vajuta seejärel <STRONG>OK</STRONG>.",
359DlgPasteSec		: "Sinu veebisirvija turvaseadete tőttu, ei oma redaktor otsest ligipääsu lőikelaua andmetele. Sa pead kleepima need uuesti siia aknasse.",
360DlgPasteIgnoreFont		: "Ignoreeri kirja definitsioone",
361DlgPasteRemoveStyles	: "Eemalda stiilide definitsioonid",
362DlgPasteCleanBox		: "Puhasta kast",
363
364// Color Picker
365ColorAutomatic	: "Automaatne",
366ColorMoreColors	: "Rohkem värve...",
367
368// Document Properties
369DocProps		: "Dokumendi omadused",
370
371// Anchor Dialog
372DlgAnchorTitle		: "Ankru omadused",
373DlgAnchorName		: "Ankru nimi",
374DlgAnchorErrorName	: "Palun sisest ankru nimi",
375
376// Speller Pages Dialog
377DlgSpellNotInDic		: "Puudub sőnastikust",
378DlgSpellChangeTo		: "Muuda",
379DlgSpellBtnIgnore		: "Ignoreeri",
380DlgSpellBtnIgnoreAll	: "Ignoreeri kőiki",
381DlgSpellBtnReplace		: "Asenda",
382DlgSpellBtnReplaceAll	: "Asenda kőik",
383DlgSpellBtnUndo			: "Vőta tagasi",
384DlgSpellNoSuggestions	: "- Soovitused puuduvad -",
385DlgSpellProgress		: "Toimub őigekirja kontroll...",
386DlgSpellNoMispell		: "Őigekirja kontroll sooritatud: őigekirjuvigu ei leitud",
387DlgSpellNoChanges		: "Őigekirja kontroll sooritatud: ühtegi sőna ei muudetud",
388DlgSpellOneChange		: "Őigekirja kontroll sooritatud: üks sőna muudeti",
389DlgSpellManyChanges		: "Őigekirja kontroll sooritatud: %1 sőna muudetud",
390
391IeSpellDownload			: "Őigekirja kontrollija ei ole installeeritud. Soovid sa selle alla laadida?",
392
393// Button Dialog
394DlgButtonText		: "Tekst (väärtus)",
395DlgButtonType		: "Tüüp",
396DlgButtonTypeBtn	: "Nupp",
397DlgButtonTypeSbm	: "Saada",
398DlgButtonTypeRst	: "Lähtesta",
399
400// Checkbox and Radio Button Dialogs
401DlgCheckboxName		: "Nimi",
402DlgCheckboxValue	: "Väärtus",
403DlgCheckboxSelected	: "Valitud",
404
405// Form Dialog
406DlgFormName		: "Nimi",
407DlgFormAction	: "Toiming",
408DlgFormMethod	: "Meetod",
409
410// Select Field Dialog
411DlgSelectName		: "Nimi",
412DlgSelectValue		: "Väärtus",
413DlgSelectSize		: "Suurus",
414DlgSelectLines		: "ridu",
415DlgSelectChkMulti	: "Vőimalda mitu valikut",
416DlgSelectOpAvail	: "Vőimalikud valikud",
417DlgSelectOpText		: "Tekst",
418DlgSelectOpValue	: "Väärtus",
419DlgSelectBtnAdd		: "Lisa",
420DlgSelectBtnModify	: "Muuda",
421DlgSelectBtnUp		: "Üles",
422DlgSelectBtnDown	: "Alla",
423DlgSelectBtnSetValue : "Sea valitud olekuna",
424DlgSelectBtnDelete	: "Kustuta",
425
426// Textarea Dialog
427DlgTextareaName	: "Nimi",
428DlgTextareaCols	: "Veerge",
429DlgTextareaRows	: "Ridu",
430
431// Text Field Dialog
432DlgTextName			: "Nimi",
433DlgTextValue		: "Väärtus",
434DlgTextCharWidth	: "Laius (tähemärkides)",
435DlgTextMaxChars		: "Maksimaalselt tähemärke",
436DlgTextType			: "Tüüp",
437DlgTextTypeText		: "Tekst",
438DlgTextTypePass		: "Parool",
439
440// Hidden Field Dialog
441DlgHiddenName	: "Nimi",
442DlgHiddenValue	: "Väärtus",
443
444// Bulleted List Dialog
445BulletedListProp	: "Täpitud loetelu omadused",
446NumberedListProp	: "Nummerdatud loetelu omadused",
447DlgLstStart			: "Alusta",
448DlgLstType			: "Tüüp",
449DlgLstTypeCircle	: "Ring",
450DlgLstTypeDisc		: "Ketas",
451DlgLstTypeSquare	: "Ruut",
452DlgLstTypeNumbers	: "Numbrid (1, 2, 3)",
453DlgLstTypeLCase		: "Väiketähed (a, b, c)",
454DlgLstTypeUCase		: "Suurtähed (A, B, C)",
455DlgLstTypeSRoman	: "Väiksed Rooma numbrid (i, ii, iii)",
456DlgLstTypeLRoman	: "Suured Rooma numbrid (I, II, III)",
457
458// Document Properties Dialog
459DlgDocGeneralTab	: "Üldine",
460DlgDocBackTab		: "Taust",
461DlgDocColorsTab		: "Värvid ja veerised",
462DlgDocMetaTab		: "Meta andmed",
463
464DlgDocPageTitle		: "Lehekülje tiitel",
465DlgDocLangDir		: "Kirja suund",
466DlgDocLangDirLTR	: "Vasakult paremale (LTR)",
467DlgDocLangDirRTL	: "Paremalt vasakule (RTL)",
468DlgDocLangCode		: "Keele kood",
469DlgDocCharSet		: "Märgistiku kodeering",
470DlgDocCharSetCE		: "Kesk-Euroopa",
471DlgDocCharSetCT		: "Hiina traditsiooniline (Big5)",
472DlgDocCharSetCR		: "Kirillisa",
473DlgDocCharSetGR		: "Kreeka",
474DlgDocCharSetJP		: "Jaapani",
475DlgDocCharSetKR		: "Korea",
476DlgDocCharSetTR		: "Türgi",
477DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
478DlgDocCharSetWE		: "Lääne-Euroopa",
479DlgDocCharSetOther	: "Ülejäänud märgistike kodeeringud",
480
481DlgDocDocType		: "Dokumendi tüüppäis",
482DlgDocDocTypeOther	: "Teised dokumendi tüüppäised",
483DlgDocIncXHTML		: "Arva kaasa XHTML deklaratsioonid",
484DlgDocBgColor		: "Taustavärv",
485DlgDocBgImage		: "Taustapildi URL",
486DlgDocBgNoScroll	: "Mittekeritav tagataust",
487DlgDocCText			: "Tekst",
488DlgDocCLink			: "Link",
489DlgDocCVisited		: "Külastatud link",
490DlgDocCActive		: "Aktiivne link",
491DlgDocMargins		: "Lehekülje äärised",
492DlgDocMaTop			: "Ülaserv",
493DlgDocMaLeft		: "Vasakserv",
494DlgDocMaRight		: "Paremserv",
495DlgDocMaBottom		: "Alaserv",
496DlgDocMeIndex		: "Dokumendi vőtmesőnad (eraldatud komadega)",
497DlgDocMeDescr		: "Dokumendi kirjeldus",
498DlgDocMeAuthor		: "Autor",
499DlgDocMeCopy		: "Autoriőigus",
500DlgDocPreview		: "Eelvaade",
501
502// Templates Dialog
503Templates			: "Šabloon",
504DlgTemplatesTitle	: "Sisu šabloonid",
505DlgTemplatesSelMsg	: "Palun vali šabloon, et avada see redaktoris<br />(praegune sisu läheb kaotsi):",
506DlgTemplatesLoading	: "Laen šabloonide nimekirja. Palun oota...",
507DlgTemplatesNoTpl	: "(Ühtegi šablooni ei ole defineeritud)",
508DlgTemplatesReplace	: "Asenda tegelik sisu",
509
510// About Dialog
511DlgAboutAboutTab	: "Teave",
512DlgAboutBrowserInfoTab	: "Veebisirvija info",
513DlgAboutLicenseTab	: "Litsents",
514DlgAboutVersion		: "versioon",
515DlgAboutInfo		: "Täpsema info saamiseks mine"
516};