PageRenderTime 43ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 23ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/hippo/src/main/webapp/ext/src/locale/ext-lang-no_NN.js

http://hdbc.googlecode.com/
JavaScript | 294 lines | 256 code | 26 blank | 12 comment | 25 complexity | e67c10671e6418e8d075773b56321d69 MD5 | raw file
 1/*!
 2 * Ext JS Library 3.0.0
 3 * Copyright(c) 2006-2009 Ext JS, LLC
 4 * licensing@extjs.com
 5 * http://www.extjs.com/license
 6 */
 7/**
 8 *
 9 * Norwegian translation (Nynorsk: no-NN)
 10 * By Tore Kjřrsvik 21-January-2008
 11 * 
 12 */
 13
 14Ext.UpdateManager.defaults.indicatorText = '<div class="loading-indicator">Lastar...</div>';
 15
 16if(Ext.View){
 17 Ext.View.prototype.emptyText = "";
 18}
 19
 20if(Ext.grid.GridPanel){
 21 Ext.grid.GridPanel.prototype.ddText = "{0} markert(e) rad(er)";
 22}
 23
 24if(Ext.TabPanelItem){
 25 Ext.TabPanelItem.prototype.closeText = "Lukk denne fana";
 26}
 27
 28if(Ext.form.Field){
 29 Ext.form.Field.prototype.invalidText = "Verdien i dette feltet er ugyldig";
 30}
 31
 32if(Ext.LoadMask){
 33 Ext.LoadMask.prototype.msg = "Lastar...";
 34}
 35
 36Date.monthNames = [
 37 "Januar",
 38 "Februar",
 39 "Mars",
 40 "April",
 41 "Mai",
 42 "Juni",
 43 "Juli",
 44 "August",
 45 "September",
 46 "Oktober",
 47 "November",
 48 "Desember"
 49];
 50
 51Date.getShortMonthName = function(month) {
 52 return Date.monthNames[month].substring(0, 3);
 53};
 54
 55Date.monthNumbers = {
 56 Jan : 0,
 57 Feb : 1,
 58 Mar : 2,
 59 Apr : 3,
 60 Mai : 4,
 61 Jun : 5,
 62 Jul : 6,
 63 Aug : 7,
 64 Sep : 8,
 65 Okt : 9,
 66 Nov : 10,
 67 Des : 11
 68};
 69
 70Date.getMonthNumber = function(name) {
 71 return Date.monthNumbers[name.substring(0, 1).toUpperCase() + name.substring(1, 3).toLowerCase()];
 72};
 73
 74Date.dayNames = [
 75 "Sřndag",
 76 "Mĺndag",
 77 "Tysdag",
 78 "Onsdag",
 79 "Torsdag",
 80 "Fredag",
 81 "Laurdag"
 82];
 83
 84Date.getShortDayName = function(day) {
 85 return Date.dayNames[day].substring(0, 3);
 86};
 87
 88if(Ext.MessageBox){
 89 Ext.MessageBox.buttonText = {
 90  ok   : "OK",
 91  cancel : "Avbryt",
 92  yes  : "Ja",
 93  no   : "Nei"
 94 };
 95}
 96
 97if(Ext.util.Format){
 98 Ext.util.Format.date = function(v, format){
 99  if(!v) return "";
100  if(!(v instanceof Date)) v = new Date(Date.parse(v));
101  return v.dateFormat(format || "d.m.Y");
102 };
103}
104
105if(Ext.DatePicker){
106 Ext.apply(Ext.DatePicker.prototype, {
107  todayText     : "I dag",
108  minText      : "Denne datoen er fřr tidlegaste tillatne dato",
109  maxText      : "Denne datoen er etter seinaste tillatne dato",
110  disabledDaysText : "",
111  disabledDatesText : "",
112  monthNames	   : Date.monthNames,
113  dayNames		   : Date.dayNames,
114  nextText     : 'Neste mĺnad (Control+Pil Hřgre)',
115  prevText     : 'Fřrre mĺnad (Control+Pil Venstre)',
116  monthYearText   : 'Velj ein mĺnad (Control+Pil Opp/Ned for ĺ skifte ĺr)',
117  todayTip     : "{0} (Mellomrom)",
118  format      : "d.m.y",
119  okText      : "&#160;OK&#160;",
120  cancelText    : "Avbryt",
121  startDay     : 1
122 });
123}
124
125if(Ext.PagingToolbar){
126 Ext.apply(Ext.PagingToolbar.prototype, {
127  beforePageText : "Side",
128  afterPageText : "av {0}",
129  firstText   : "Fřrste sida",
130  prevText    : "Fřrre sida",
131  nextText    : "Neste sida",
132  lastText    : "Siste sida",
133  refreshText  : "Oppdater",
134  displayMsg   : "Viser {0} - {1} av {2}",
135  emptyMsg    : 'Ingen data ĺ vise'
136 });
137}
138
139if(Ext.form.TextField){
140 Ext.apply(Ext.form.TextField.prototype, {
141  minLengthText : "Den minste lengda for dette feltet er {0}",
142  maxLengthText : "Den střrste lengda for dette feltet er {0}",
143  blankText   : "Dette feltet er pĺkravd",
144  regexText   : "",
145  emptyText   : null
146 });
147}
148
149if(Ext.form.NumberField){
150 Ext.apply(Ext.form.NumberField.prototype, {
151  minText : "Den minste verdien for dette feltet er {0}",
152  maxText : "Den střrste verdien for dette feltet er {0}",
153  nanText : "{0} er ikkje eit gyldig nummer"
154 });
155}
156
157if(Ext.form.DateField){
158 Ext.apply(Ext.form.DateField.prototype, {
159  disabledDaysText : "Deaktivert",
160  disabledDatesText : "Deaktivert",
161  minText      : "Datoen i dette feltet mĺ vere etter {0}",
162  maxText      : "Datoen i dette feltet mĺ vere fřr {0}",
163  invalidText    : "{0} er ikkje ein gyldig dato - han mĺ vere pĺ formatet {1}",
164  format      : "d.m.y",
165  altFormats    : "d.m.Y|d/m/y|d/m/Y|d-m-y|d-m-Y|d.m|d/m|d-m|dm|dmy|dmY|Y-m-d|d"
166 });
167}
168
169if(Ext.form.ComboBox){
170 Ext.apply(Ext.form.ComboBox.prototype, {
171  loadingText    : "Lastar...",
172  valueNotFoundText : undefined
173 });
174}
175
176if(Ext.form.VTypes){
177  Ext.apply(Ext.form.VTypes, {
178   emailText  : 'Dette feltet skal vere ei epost adresse pĺ formatet "bruker@domene.no"',
179   urlText   : 'Dette feltet skal vere ein link (URL) pĺ formatet "http:/'+'/www.domene.no"',
180   alphaText  : 'Dette feltet skal berre innehalde bokstavar og _',
181   alphanumText : 'Dette feltet skal berre innehalde bokstavar, tal og _'
182  });
183}
184
185if(Ext.form.HtmlEditor){
186 Ext.apply(Ext.form.HtmlEditor.prototype, {
187  createLinkText : 'Ver venleg og skriv inn URL for lenken:',
188  buttonTips : {
189   bold : {
190    title: 'Feit (Ctrl+B)',
191    text: 'Gjer den valde teksten feit.',
192    cls: 'x-html-editor-tip'
193   },
194   italic : {
195    title: 'Kursiv (Ctrl+I)',
196    text: 'Gjer den valde teksten kursiv.',
197    cls: 'x-html-editor-tip'
198   },
199   underline : {
200    title: 'Understrek (Ctrl+U)',
201    text: 'Understrek den valde teksten.',
202    cls: 'x-html-editor-tip'
203   },
204   increasefontsize : {
205    title: 'Forstřrr tekst',
206    text: 'Gjer fontstorleik střrre.',
207    cls: 'x-html-editor-tip'
208   },
209   decreasefontsize : {
210    title: 'Forminsk tekst',
211    text: 'Gjer fontstorleik mindre.',
212    cls: 'x-html-editor-tip'
213   },
214   backcolor : {
215    title: 'Tekst markeringsfarge',
216    text: 'Endre bakgrunnsfarge til den valde teksten.',
217    cls: 'x-html-editor-tip'
218   },
219   forecolor : {
220    title: 'Font farge',
221    text: 'Endre farge pĺ den valde teksten.',
222    cls: 'x-html-editor-tip'
223   },
224   justifyleft : {
225    title: 'Venstrejuster tekst',
226    text: 'Venstrejuster teksten.',
227    cls: 'x-html-editor-tip'
228   },
229   justifycenter : {
230    title: 'Sentrer tekst',
231    text: 'Sentrer teksten.',
232    cls: 'x-html-editor-tip'
233   },
234   justifyright : {
235    title: 'Hřgrejuster tekst',
236    text: 'Hřgrejuster teksten.',
237    cls: 'x-html-editor-tip'
238   },
239   insertunorderedlist : {
240    title: 'Punktliste',
241    text: 'Start ei punktliste.',
242    cls: 'x-html-editor-tip'
243   },
244   insertorderedlist : {
245    title: 'Nummerert liste',
246    text: 'Start ei nummerert liste.',
247    cls: 'x-html-editor-tip'
248   },
249   createlink : {
250    title: 'Lenke',
251    text: 'Gjer den valde teksten til ei lenke.',
252    cls: 'x-html-editor-tip'
253   },
254   sourceedit : {
255    title: 'Rediger kjelde',
256    text: 'Bytt til kjelderedigeringsvising.',
257    cls: 'x-html-editor-tip'
258   }
259  }
260 });
261}
262
263if(Ext.grid.GridView){
264 Ext.apply(Ext.grid.GridView.prototype, {
265  sortAscText : "Sorter stigande",
266  sortDescText : "Sorter fallande",
267  lockText   : "Lĺs kolonne",
268  unlockText  : "Lĺs opp kolonne",
269  columnsText : "Kolonner"
270 });
271}
272
273if(Ext.grid.GroupingView){
274 Ext.apply(Ext.grid.GroupingView.prototype, {
275  emptyGroupText : '(Ingen)',
276  groupByText  : 'Grupper etter dette feltet',
277  showGroupsText : 'Vis i grupper'
278 });
279}
280
281if(Ext.grid.PropertyColumnModel){
282 Ext.apply(Ext.grid.PropertyColumnModel.prototype, {
283  nameText  : "Namn",
284  valueText : "Verdi",
285  dateFormat : "d.m.Y"
286 });
287}
288
289if(Ext.layout.BorderLayout && Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion){
290 Ext.apply(Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion.prototype, {
291  splitTip      : "Dra for ĺ endre storleik.",
292  collapsibleSplitTip : "Dra for ĺ endre storleik. Dobbelklikk for ĺ skjule."
293 });
294}