PageRenderTime 55ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 38ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/hippo/src/main/webapp/ext/src/locale/ext-lang-hu.js

http://hdbc.googlecode.com/
JavaScript | 296 lines | 257 code | 26 blank | 13 comment | 23 complexity | fd3657611febd19462c5d5cac143571a MD5 | raw file
 1/*!
 2 * Ext JS Library 3.0.0
 3 * Copyright(c) 2006-2009 Ext JS, LLC
 4 * licensing@extjs.com
 5 * http://www.extjs.com/license
 6 */
 7?/**
 8 * List compiled by mystix on the extjs.com forums.
 9 * Thank you Mystix!
 10 *
 11 * Hungarian Translations (utf-8 encoded)
 12 * by Amon <amon@theba.hu> (27 Apr 2008)
 13 * encoding fixed by Vili (17 Feb 2009)
 14 */
 15
 16Ext.UpdateManager.defaults.indicatorText = '<div class="loading-indicator">Betöltés...</div>';
 17
 18if(Ext.View){
 19 Ext.View.prototype.emptyText = "";
 20}
 21
 22if(Ext.grid.GridPanel){
 23 Ext.grid.GridPanel.prototype.ddText = "{0} kiválasztott sor";
 24}
 25
 26if(Ext.TabPanelItem){
 27 Ext.TabPanelItem.prototype.closeText = "Fül bezárása";
 28}
 29
 30if(Ext.form.Field){
 31 Ext.form.Field.prototype.invalidText = "Hibás érték!";
 32}
 33
 34if(Ext.LoadMask){
 35 Ext.LoadMask.prototype.msg = "Betöltés...";
 36}
 37
 38Date.monthNames = [
 39 "Január",
 40 "Február",
 41 "Március",
 42 "Április",
 43 "Május",
 44 "Június",
 45 "Július",
 46 "Augusztus",
 47 "Szeptember",
 48 "Október",
 49 "November",
 50 "December"
 51];
 52
 53Date.getShortMonthName = function(month) {
 54 return Date.monthNames[month].substring(0, 3);
 55};
 56
 57Date.monthNumbers = {
 58 'Jan' : 0,
 59 'Feb' : 1,
 60 'Már' : 2,
 61 'Ápr' : 3,
 62 'Máj' : 4,
 63 'Jún' : 5,
 64 'Júl' : 6,
 65 'Aug' : 7,
 66 'Sze' : 8,
 67 'Okt' : 9,
 68 'Nov' : 10,
 69 'Dec' : 11
 70};
 71
 72Date.getMonthNumber = function(name) {
 73 return Date.monthNumbers[name.substring(0, 1).toUpperCase() + name.substring(1, 3).toLowerCase()];
 74};
 75
 76Date.dayNames = [
 77 "Vasárnap",
 78 "Hétf?",
 79 "Kedd",
 80 "Szerda",
 81 "Csütörtök",
 82 "Péntek",
 83 "Szombat"
 84];
 85
 86Date.getShortDayName = function(day) {
 87 return Date.dayNames[day].substring(0, 3);
 88};
 89
 90if(Ext.MessageBox){
 91 Ext.MessageBox.buttonText = {
 92  ok   : "OK",
 93  cancel : "Mégsem",
 94  yes  : "Igen",
 95  no   : "Nem"
 96 };
 97}
 98
 99if(Ext.util.Format){
100 Ext.util.Format.date = function(v, format){
101  if(!v) return "";
102  if(!(v instanceof Date)) v = new Date(Date.parse(v));
103  return v.dateFormat(format || "Y m d");
104 };
105}
106
107if(Ext.DatePicker){
108 Ext.apply(Ext.DatePicker.prototype, {
109  todayText     : "Mai nap",
110  minText      : "A dátum korábbi a megengedettnél",
111  maxText      : "A dátum kés?bbi a megengedettnél",
112  disabledDaysText : "",
113  disabledDatesText : "",
114  monthNames    : Date.monthNames,
115  dayNames     : Date.dayNames,
116  nextText     : 'Köv. hónap (CTRL+Jobbra)',
117  prevText     : 'El?z? hónap (CTRL+Balra)',
118  monthYearText   : 'Válassz hónapot (Évválasztás: CTRL+Fel/Le)',
119  todayTip     : "{0} (Szóköz)",
120  format      : "y-m-d",
121  okText      : "&#160;OK&#160;",
122  cancelText    : "Mégsem",
123  startDay     : 0
124 });
125}
126
127if(Ext.PagingToolbar){
128 Ext.apply(Ext.PagingToolbar.prototype, {
129  beforePageText : "Oldal",
130  afterPageText : "a {0}-ból/b?l",
131  firstText   : "Els? oldal",
132  prevText    : "El?z? oldal",
133  nextText    : "Következ? oldal",
134  lastText    : "Utolsó oldal",
135  refreshText  : "Frissítés",
136  displayMsg   : "{0} - {1} sorok láthatók a {2}-ból/b?l",
137  emptyMsg    : 'Nincs megjeleníthet? adat'
138 });
139}
140
141if(Ext.form.TextField){
142 Ext.apply(Ext.form.TextField.prototype, {
143  minLengthText : "A mez? tartalma legalább {0} hosszú kell legyen",
144  maxLengthText : "A mez? tartalma legfeljebb {0} hosszú lehet",
145  blankText   : "Kötelez?en kitöltend? mez?",
146  regexText   : "",
147  emptyText   : null
148 });
149}
150
151if(Ext.form.NumberField){
152 Ext.apply(Ext.form.NumberField.prototype, {
153  minText : "A mez? tartalma nem lehet kissebb, mint {0}",
154  maxText : "A mez? tartalma nem lehet nagyobb, mint {0}",
155  nanText : "{0} nem szám"
156 });
157}
158
159if(Ext.form.DateField){
160 Ext.apply(Ext.form.DateField.prototype, {
161  disabledDaysText : "Nem választható",
162  disabledDatesText : "Nem választható",
163  minText      : "A dátum nem lehet korábbi, mint {0}",
164  maxText      : "A dátum nem lehet kés?bbi, mint {0}",
165  invalidText    : "{0} nem megfelel? dátum - a helyes formátum: {1}",
166  format      : "Y m d",
167  altFormats    : "Y-m-d|y-m-d|y/m/d|m/d|m-d|md|ymd|Ymd|d"
168 });
169}
170
171if(Ext.form.ComboBox){
172 Ext.apply(Ext.form.ComboBox.prototype, {
173  loadingText    : "Betöltés...",
174  valueNotFoundText : undefined
175 });
176}
177
178if(Ext.form.VTypes){
179 Ext.apply(Ext.form.VTypes, {
180  emailText  : 'A mez? email címet tartalmazhat, melynek formátuma "felhasználó@szolgáltató.hu"',
181  urlText   : 'A mez? webcímet tartalmazhat, melynek formátuma "http:/'+'/www.weboldal.hu"',
182  alphaText  : 'A mez? csak bet?ket és aláhúzást (_) tartalmazhat',
183  alphanumText : 'A mez? csak bet?ket, számokat és aláhúzást (_) tartalmazhat'
184 });
185}
186
187if(Ext.form.HtmlEditor){
188 Ext.apply(Ext.form.HtmlEditor.prototype, {
189  createLinkText : 'Add meg a webcímet:',
190  buttonTips : {
191   bold : {
192    title: 'Félkövér (Ctrl+B)',
193    text: 'Félkövérré teszi a kijelölt szöveget.',
194    cls: 'x-html-editor-tip'
195   },
196   italic : {
197    title: 'D?lt (Ctrl+I)',
198    text: 'D?lté teszi a kijelölt szöveget.',
199    cls: 'x-html-editor-tip'
200   },
201   underline : {
202    title: 'Aláhúzás (Ctrl+U)',
203    text: 'Aláhúzza a kijelölt szöveget.',
204    cls: 'x-html-editor-tip'
205   },
206   increasefontsize : {
207    title: 'Szöveg nagyítás',
208    text: 'Növeli a szövegméretet.',
209    cls: 'x-html-editor-tip'
210   },
211   decreasefontsize : {
212    title: 'Szöveg kicsinyítés',
213    text: 'Csökkenti a szövegméretet.',
214    cls: 'x-html-editor-tip'
215   },
216   backcolor : {
217    title: 'Háttérszín',
218    text: 'A kijelölt szöveg háttérszínét módosítja.',
219    cls: 'x-html-editor-tip'
220   },
221   forecolor : {
222    title: 'Szövegszín',
223    text: 'A kijelölt szöveg színét módosítja.',
224    cls: 'x-html-editor-tip'
225   },
226   justifyleft : {
227    title: 'Balra zárt',
228    text: 'Balra zárja a szöveget.',
229    cls: 'x-html-editor-tip'
230   },
231   justifycenter : {
232    title: 'Középre zárt',
233    text: 'Középre zárja a szöveget.',
234    cls: 'x-html-editor-tip'
235   },
236   justifyright : {
237    title: 'Jobbra zárt',
238    text: 'Jobbra zárja a szöveget.',
239    cls: 'x-html-editor-tip'
240   },
241   insertunorderedlist : {
242    title: 'Felsorolás',
243    text: 'Felsorolást kezd.',
244    cls: 'x-html-editor-tip'
245   },
246   insertorderedlist : {
247    title: 'Számozás',
248    text: 'Számozott listát kezd.',
249    cls: 'x-html-editor-tip'
250   },
251   createlink : {
252    title: 'Hiperlink',
253    text: 'A kijelölt szöveget linkké teszi.',
254    cls: 'x-html-editor-tip'
255   },
256   sourceedit : {
257    title: 'Forrás nézet',
258    text: 'Forrás nézetbe kapcsol.',
259    cls: 'x-html-editor-tip'
260   }
261  }
262 });
263}
264
265if(Ext.grid.GridView){
266 Ext.apply(Ext.grid.GridView.prototype, {
267  sortAscText : "Növekv? rendezés",
268  sortDescText : "Csökken? rendezés",
269  lockText   : "Oszlop zárolás",
270  unlockText  : "Oszlop feloldás",
271  columnsText : "Oszlopok"
272 });
273}
274
275if(Ext.grid.GroupingView){
276 Ext.apply(Ext.grid.GroupingView.prototype, {
277  emptyGroupText : '(Nincs)',
278  groupByText  : 'Oszlop szerint csoportosítás',
279  showGroupsText : 'Csoportos nézet'
280 });
281}
282
283if(Ext.grid.PropertyColumnModel){
284 Ext.apply(Ext.grid.PropertyColumnModel.prototype, {
285  nameText  : "Név",
286  valueText : "Érték",
287  dateFormat : "Y m j"
288 });
289}
290
291if(Ext.layout.BorderLayout && Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion){
292 Ext.apply(Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion.prototype, {
293  splitTip      : "Átméretezés húzásra.",
294  collapsibleSplitTip : "Átméretezés húzásra. Eltüntetés duplaklikk."
295 });
296}