PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 18ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/hippo/src/main/webapp/ext/src/locale/ext-lang-nl.js

http://hdbc.googlecode.com/
JavaScript | 323 lines | 280 code | 29 blank | 14 comment | 29 complexity | de00da0f1bedba26ad7570242717c53f MD5 | raw file
 1/*!
 2 * Ext JS Library 3.0.0
 3 * Copyright(c) 2006-2009 Ext JS, LLC
 4 * licensing@extjs.com
 5 * http://www.extjs.com/license
 6 */
 7/**
 8 * List compiled by mystix on the extjs.com forums.
 9 * Thank you Mystix!
 10 *
 11 * Dutch Translations
 12 * by Ido Sebastiaan Bas van Oostveen (12 Oct 2007)
 13 * updated to 2.2 by Condor (8 Aug 2008)
 14 */
 15
 16Ext.UpdateManager.defaults.indicatorText = '<div class="loading-indicator">Bezig met laden...</div>';
 17
 18if(Ext.DataView){
 19 Ext.DataView.prototype.emptyText = '';
 20}
 21
 22if(Ext.grid.GridPanel){
 23 Ext.grid.GridPanel.prototype.ddText = '{0} geselecteerde rij(en)';
 24}
 25
 26if(Ext.LoadMask){
 27 Ext.LoadMask.prototype.msg = 'Bezig met laden...';
 28}
 29
 30Date.monthNames = [
 31 'januari',
 32 'februari',
 33 'maart',
 34 'april',
 35 'mei',
 36 'juni',
 37 'juli',
 38 'augustus',
 39 'september',
 40 'oktober',
 41 'november',
 42 'december'
 43];
 44
 45Date.getShortMonthName = function(month) {
 46 if (month == 2) {
 47  return 'mrt';
 48 }
 49 return Date.monthNames[month].substring(0, 3);
 50};
 51
 52Date.monthNumbers = {
 53 jan: 0,
 54 feb: 1,
 55 mrt: 2,
 56 apr: 3,
 57 mei: 4,
 58 jun: 5,
 59 jul: 6,
 60 aug: 7,
 61 sep: 8,
 62 okt: 9,
 63 nov: 10,
 64 dec: 11
 65};
 66
 67Date.getMonthNumber = function(name) {
 68 var sname = name.substring(0, 3).toLowerCase();
 69 if (sname == 'maa') {
 70  return 2;
 71 }
 72 return Date.monthNumbers[sname];
 73};
 74
 75Date.dayNames = [
 76 'zondag',
 77 'maandag',
 78 'dinsdag',
 79 'woensdag',
 80 'donderdag',
 81 'vrijdag',
 82 'zaterdag'
 83];
 84
 85Date.getShortDayName = function(day) {
 86 return Date.dayNames[day].substring(0, 3);
 87};
 88
 89Date.parseCodes.S.s = "(?:ste|e)";
 90
 91if(Ext.MessageBox){
 92 Ext.MessageBox.buttonText = {
 93  ok: 'OK',
 94  cancel: 'Annuleren',
 95  yes: 'Ja',
 96  no: 'Nee'
 97 };
 98}
 99
100if(Ext.util.Format){
101 Ext.util.Format.date = function(v, format){
102  if (!v) return '';
103  if (!(v instanceof Date)) v = new Date(Date.parse(v));
104  return v.dateFormat(format || 'j-m-y');
105 };
106}
107
108if(Ext.DatePicker){
109 Ext.apply(Ext.DatePicker.prototype, {
110  todayText: 'Vandaag',
111  minText: 'Deze datum is eerder dan de minimale datum',
112  maxText: 'Deze datum is later dan de maximale datum',
113  disabledDaysText: '',
114  disabledDatesText: '',
115  monthNames: Date.monthNames,
116  dayNames: Date.dayNames,
117  nextText: 'Volgende maand (Ctrl+rechts)',
118  prevText: 'Vorige maand (Ctrl+links)',
119  monthYearText: 'Kies een maand (Ctrl+omhoog/omlaag volgend/vorig jaar)',
120  todayTip: '{0} (spatie)',
121  format: 'j-m-y',
122  okText: '&#160;OK&#160;',
123  cancelText: 'Annuleren',
124  startDay: 1
125 });
126}
127
128if(Ext.PagingToolbar){
129 Ext.apply(Ext.PagingToolbar.prototype, {
130  beforePageText: 'Pagina',
131  afterPageText: 'van {0}',
132  firstText: 'Eerste pagina',
133  prevText: 'Vorige pagina',
134  nextText: 'Volgende pagina',
135  lastText: 'Laatste pagina',
136  refreshText: 'Ververs',
137  displayMsg: 'Getoond {0} - {1} van {2}',
138  emptyMsg: 'Geen gegevens om weer te geven'
139 });
140}
141
142if(Ext.form.Field){
143 Ext.form.Field.prototype.invalidText = 'De waarde van dit veld is ongeldig';
144}
145
146if(Ext.form.TextField){
147 Ext.apply(Ext.form.TextField.prototype, {
148  minLengthText: 'De minimale lengte van dit veld is {0}',
149  maxLengthText: 'De maximale lengte van dit veld is {0}',
150  blankText: 'Dit veld is verplicht',
151  regexText: '',
152  emptyText: null
153 });
154}
155
156if(Ext.form.NumberField){
157 Ext.apply(Ext.form.NumberField.prototype, {
158  decimalSeparator : ",",
159  decimalPrecision : 2,
160  minText: 'De minimale waarde van dit veld is {0}',
161  maxText: 'De maximale waarde van dit veld is {0}',
162  nanText: '{0} is geen geldig getal'
163 });
164}
165
166if(Ext.form.DateField){
167 Ext.apply(Ext.form.DateField.prototype, {
168  disabledDaysText: 'Uitgeschakeld',
169  disabledDatesText: 'Uitgeschakeld',
170  minText: 'De datum in dit veld moet na {0} liggen',
171  maxText: 'De datum in dit veld moet voor {0} liggen',
172  invalidText: '{0} is geen geldige datum - formaat voor datum is {1}',
173  format: 'j-m-y',
174  altFormats: 'd/m/Y|d-m-y|d-m-Y|d/m|d-m|dm|dmy|dmY|d|Y-m-d'
175 });
176}
177
178if(Ext.form.ComboBox){
179 Ext.apply(Ext.form.ComboBox.prototype, {
180  loadingText: 'Bezig met laden...',
181  valueNotFoundText: undefined
182 });
183}
184
185if(Ext.form.VTypes){
186 Ext.apply(Ext.form.VTypes, {
187  emailText: 'Dit veld moet een e-mail adres bevatten in het formaat "gebruiker@domein.nl"',
188  urlText: 'Dit veld moet een URL bevatten in het formaat "http:/'+'/www.domein.nl"',
189  alphaText: 'Dit veld mag alleen letters en _ bevatten',
190  alphanumText: 'Dit veld mag alleen letters, cijfers en _ bevatten'
191 });
192}
193
194if(Ext.form.HtmlEditor){
195 Ext.apply(Ext.form.HtmlEditor.prototype, {
196  createLinkText: 'Vul hier de URL voor de hyperlink in:',
197  buttonTips: {
198   bold: {
199    title: 'Vet (Ctrl+B)',
200    text: 'Maak de geselecteerde tekst vet.',
201    cls: 'x-html-editor-tip'
202   },
203   italic: {
204    title: 'Cursief (Ctrl+I)',
205    text: 'Maak de geselecteerde tekst cursief.',
206    cls: 'x-html-editor-tip'
207   },
208   underline: {
209    title: 'Onderstrepen (Ctrl+U)',
210    text: 'Onderstreep de geselecteerde tekst.',
211    cls: 'x-html-editor-tip'
212   },
213   increasefontsize: {
214    title: 'Tekst vergroten',
215    text: 'Vergroot het lettertype.',
216    cls: 'x-html-editor-tip'
217   },
218   decreasefontsize: {
219    title: 'Tekst verkleinen',
220    text: 'Verklein het lettertype.',
221    cls: 'x-html-editor-tip'
222   },
223   backcolor: {
224    title: 'Tekst achtergrondkleur',
225    text: 'Verander de achtergrondkleur van de geselecteerde tekst.',
226    cls: 'x-html-editor-tip'
227   },
228   forecolor: {
229    title: 'Tekst kleur',
230    text: 'Verander de kleur van de geselecteerde tekst.',
231    cls: 'x-html-editor-tip'
232   },
233   justifyleft: {
234    title: 'Tekst links uitlijnen',
235    text: 'Lijn de tekst links uit.',
236    cls: 'x-html-editor-tip'
237   },
238   justifycenter: {
239    title: 'Tekst centreren',
240    text: 'Centreer de tekst.',
241    cls: 'x-html-editor-tip'
242   },
243   justifyright: {
244    title: 'Tekst rechts uitlijnen',
245    text: 'Lijn de tekst rechts uit.',
246    cls: 'x-html-editor-tip'
247   },
248   insertunorderedlist: {
249    title: 'Opsommingstekens',
250    text: 'Begin een ongenummerde lijst.',
251    cls: 'x-html-editor-tip'
252   },
253   insertorderedlist: {
254    title: 'Genummerde lijst',
255    text: 'Begin een genummerde lijst.',
256    cls: 'x-html-editor-tip'
257   },
258   createlink: {
259    title: 'Hyperlink',
260    text: 'Maak van de geselecteerde tekst een hyperlink.',
261    cls: 'x-html-editor-tip'
262   },
263   sourceedit: {
264    title: 'Bron aanpassen',
265    text: 'Schakel modus over naar bron aanpassen.',
266    cls: 'x-html-editor-tip'
267   }
268  }
269 });
270}
271
272if(Ext.grid.GridView){
273 Ext.apply(Ext.grid.GridView.prototype, {
274  sortAscText: 'Sorteer oplopend',
275  sortDescText: 'Sorteer aflopend',
276  columnsText: 'Kolommen'
277 });
278}
279
280if(Ext.grid.GroupingView){
281 Ext.apply(Ext.grid.GroupingView.prototype, {
282 emptyGroupText: '(Geen)',
283 groupByText: 'Dit veld groeperen',
284 showGroupsText: 'Toon in groepen'
285 });
286}
287
288if(Ext.grid.PropertyColumnModel){
289 Ext.apply(Ext.grid.PropertyColumnModel.prototype, {
290  nameText: 'Naam',
291  valueText: 'Waarde',
292  dateFormat: 'j-m-Y'
293 });
294}
295
296if(Ext.layout.BorderLayout && Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion){
297 Ext.apply(Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion.prototype, {
298  splitTip: 'Sleep om grootte aan te passen.',
299  collapsibleSplitTip: 'Sleep om grootte aan te passen. Dubbel klikken om te verbergen.'
300 });
301}
302
303if(Ext.form.TimeField){
304 Ext.apply(Ext.form.TimeField.prototype, {
305  minText: 'De tijd in dit veld moet op of na {0} liggen',
306  maxText: 'De tijd in dit veld moet op of voor {0} liggen',
307  invalidText: '{0} is geen geldig tijdstip',
308  format: 'G:i',
309  altFormats: 'g:ia|g:iA|g:i a|g:i A|h:i|g:i|H:i|ga|ha|gA|h a|g a|g A|gi|hi|gia|hia|g|H'
310 });
311}
312
313if(Ext.form.CheckboxGroup){
314 Ext.apply(Ext.form.CheckboxGroup.prototype, {
315  blankText : 'Selecteer minimaal een element in deze groep'
316 });
317}
318
319if(Ext.form.RadioGroup){
320 Ext.apply(Ext.form.RadioGroup.prototype, {
321  blankText : 'Selecteer een element in deze groep'
322 });
323}