PageRenderTime 63ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 42ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/pigeoncms/Plugins/fckeditor/editor/lang/ro.js

http://pigeoncms.googlecode.com/
JavaScript | 534 lines | 431 code | 47 blank | 56 comment | 0 complexity | ddcfef0799526dd2fa5821d8d3e0a86f MD5 | raw file
 1/*
 2 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 3 * Copyright (C) 2003-2009 Frederico Caldeira Knabben
 4 *
 5 * == BEGIN LICENSE ==
 6 *
 7 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 8 * choice:
 9 *
 10 * - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 11 *  http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 12 *
 13 * - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 14 *  http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 15 *
 16 * - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 17 *  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 18 *
 19 * == END LICENSE ==
 20 *
 21 * Romanian language file.
 22 */
 23
 24var FCKLang =
 25{
 26// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
 27Dir					: "ltr",
 28
 29ToolbarCollapse		: "Ascunde bara cu op?iuni",
 30ToolbarExpand		: "Expandeaz? bara cu op?iuni",
 31
 32// Toolbar Items and Context Menu
 33Save				: "Salveaz?",
 34NewPage				: "Pagin? nou?",
 35Preview				: "Previzualizare",
 36Cut					: "Taie",
 37Copy				: "Copiaz?",
 38Paste				: "Adaug?",
 39PasteText			: "Adaug? ca text simplu",
 40PasteWord			: "Adaug? din Word",
 41Print				: "Printeaz?",
 42SelectAll			: "Selecteaz? tot",
 43RemoveFormat		: "Înl?tur? formatarea",
 44InsertLinkLbl		: "Link (Leg?tur? web)",
 45InsertLink			: "Insereaz?/Editeaz? link (leg?tur? web)",
 46RemoveLink			: "Înl?tur? link (leg?tur? web)",
 47VisitLink			: "Open Link",	//MISSING
 48Anchor				: "Insereaz?/Editeaz? ancor?",
 49AnchorDelete		: "?terge ancor?",
 50InsertImageLbl		: "Imagine",
 51InsertImage			: "Insereaz?/Editeaz? imagine",
 52InsertFlashLbl		: "Flash",
 53InsertFlash			: "Insereaz?/Editeaz? flash",
 54InsertTableLbl		: "Tabel",
 55InsertTable			: "Insereaz?/Editeaz? tabel",
 56InsertLineLbl		: "Linie",
 57InsertLine			: "Insereaz? linie orizont?",
 58InsertSpecialCharLbl: "Caracter special",
 59InsertSpecialChar	: "Insereaz? caracter special",
 60InsertSmileyLbl		: "Figur? expresiv? (Emoticon)",
 61InsertSmiley		: "Insereaz? Figur? expresiv? (Emoticon)",
 62About				: "Despre FCKeditor",
 63Bold				: "Îngro?at (bold)",
 64Italic				: "Înclinat (italic)",
 65Underline			: "Subliniat (underline)",
 66StrikeThrough		: "T?iat (strike through)",
 67Subscript			: "Indice (subscript)",
 68Superscript			: "Putere (superscript)",
 69LeftJustify			: "Aliniere la stânga",
 70CenterJustify		: "Aliniere central?",
 71RightJustify		: "Aliniere la dreapta",
 72BlockJustify		: "Aliniere în bloc (Block Justify)",
 73DecreaseIndent		: "Scade indentarea",
 74IncreaseIndent		: "Cre?te indentarea",
 75Blockquote			: "Citat",
 76CreateDiv			: "Create Div Container",	//MISSING
 77EditDiv				: "Edit Div Container",	//MISSING
 78DeleteDiv			: "Remove Div Container",	//MISSING
 79Undo				: "Starea anterioar? (undo)",
 80Redo				: "Starea ulterioar? (redo)",
 81NumberedListLbl		: "List? numerotat?",
 82NumberedList		: "Insereaz?/?terge list? numerotat?",
 83BulletedListLbl		: "List? cu puncte",
 84BulletedList		: "Insereaz?/?terge list? cu puncte",
 85ShowTableBorders	: "Arat? marginile tabelului",
 86ShowDetails			: "Arat? detalii",
 87Style				: "Stil",
 88FontFormat			: "Formatare",
 89Font				: "Font",
 90FontSize			: "M?rime",
 91TextColor			: "Culoarea textului",
 92BGColor				: "Coloarea fundalului",
 93Source				: "Sursa",
 94Find				: "G?se?te",
 95Replace				: "Înlocuie?te",
 96SpellCheck			: "Verific? text",
 97UniversalKeyboard	: "Tastatur? universal?",
 98PageBreakLbl		: "Separator de pagin? (Page Break)",
 99PageBreak			: "Insereaz? separator de pagin? (Page Break)",
100
101Form			: "Formular (Form)",
102Checkbox		: "Bif? (Checkbox)",
103RadioButton		: "Buton radio (RadioButton)",
104TextField		: "Câmp text (TextField)",
105Textarea		: "Suprafa?? text (Textarea)",
106HiddenField		: "Câmp ascuns (HiddenField)",
107Button			: "Buton",
108SelectionField	: "Câmp selec?ie (SelectionField)",
109ImageButton		: "Buton imagine (ImageButton)",
110
111FitWindow		: "Maximizeaz? m?rimea editorului",
112ShowBlocks		: "Arat? blocurile",
113
114// Context Menu
115EditLink			: "Editeaz? Link",
116CellCM				: "Celul?",
117RowCM				: "Linie",
118ColumnCM			: "Coloan?",
119InsertRowAfter		: "Insereaz? linie dup?",
120InsertRowBefore		: "Insereaz? linie înainte",
121DeleteRows			: "?terge linii",
122InsertColumnAfter	: "Insereaz? coloan? dup?",
123InsertColumnBefore	: "Insereaz? coloan? înainte",
124DeleteColumns		: "?terge celule",
125InsertCellAfter		: "Insereaz? celul? dup?",
126InsertCellBefore	: "Insereaz? celul? înainte",
127DeleteCells			: "?terge celule",
128MergeCells			: "Une?te celule",
129MergeRight			: "Une?te la dreapta",
130MergeDown			: "Une?te jos",
131HorizontalSplitCell	: "Împarte celula pe orizontal?",
132VerticalSplitCell	: "Împarte celula pe vertical?",
133TableDelete			: "?terge tabel",
134CellProperties		: "Propriet??ile celulei",
135TableProperties		: "Propriet??ile tabelului",
136ImageProperties		: "Propriet??ile imaginii",
137FlashProperties		: "Propriet??ile flash-ului",
138
139AnchorProp			: "Propriet??i ancor?",
140ButtonProp			: "Propriet??i buton",
141CheckboxProp		: "Propriet??i bif? (Checkbox)",
142HiddenFieldProp		: "Propriet??i câmp ascuns (Hidden Field)",
143RadioButtonProp		: "Propriet??i buton radio (Radio Button)",
144ImageButtonProp		: "Propriet??i buton imagine (Image Button)",
145TextFieldProp		: "Propriet??i câmp text (Text Field)",
146SelectionFieldProp	: "Propriet??i câmp selec?ie (Selection Field)",
147TextareaProp		: "Propriet??i suprafa?? text (Textarea)",
148FormProp			: "Propriet??i formular (Form)",
149
150FontFormats			: "Normal;Formatted;Address;Heading 1;Heading 2;Heading 3;Heading 4;Heading 5;Heading 6;Normal (DIV)",	//MISSING
151
152// Alerts and Messages
153ProcessingXHTML		: "Proces?m XHTML. V? rug?m a?tepta?i...",
154Done				: "Am terminat",
155PasteWordConfirm	: "Textul pe care dori?i s?-l ad?uga?i pare a fi formatat pentru Word. Dori?i s?-l cur??a?i de aceast? formatare înainte de a-l ad?uga?",
156NotCompatiblePaste	: "Aceast? facilitate e disponibil? doar pentru Microsoft Internet Explorer, versiunea 5.5 sau ulterioar?. Vre?i s?-l ad?uga?i f?r? a-i fi înl?turat formatarea?",
157UnknownToolbarItem	: "Obiectul \"%1\" din bara cu op?iuni necunoscut",
158UnknownCommand		: "Comanda \"%1\" necunoscut?",
159NotImplemented		: "Comand? neimplementat?",
160UnknownToolbarSet	: "Grupul din bara cu op?iuni \"%1\" nu exist?",
161NoActiveX			: "Set?rile de securitate ale programului dvs. cu care naviga?i pe internet (browser) pot limita anumite func?ionalit??i ale editorului. Pentru a evita asta, trebuie s? activa?i op?iunea \"Run ActiveX controls and plug-ins\". Poate ve?i întâlni erori sau ve?i observa func?ionalit??i lips?.",
162BrowseServerBlocked : "The resources browser could not be opened. Asigura?i-v? c? nu e activ niciun \"popup blocker\" (func?ionalitate a programului de navigat (browser) sau a unui plug-in al acestuia de a bloca deschiderea unui noi ferestre).",
163DialogBlocked		: "Nu a fost posibil? deschiderea unei ferestre de dialog. Asigura?i-v? c? nu e activ niciun \"popup blocker\" (func?ionalitate a programului de navigat (browser) sau a unui plug-in al acestuia de a bloca deschiderea unui noi ferestre).",
164VisitLinkBlocked	: "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",	//MISSING
165
166// Dialogs
167DlgBtnOK			: "Bine",
168DlgBtnCancel		: "Anulare",
169DlgBtnClose			: "Închidere",
170DlgBtnBrowseServer	: "R?sfoie?te server",
171DlgAdvancedTag		: "Avansat",
172DlgOpOther			: "<Altul>",
173DlgInfoTab			: "Informa?ii",
174DlgAlertUrl			: "V? rug?m s? scrie?i URL-ul",
175
176// General Dialogs Labels
177DlgGenNotSet		: "<nesetat>",
178DlgGenId			: "Id",
179DlgGenLangDir		: "Direc?ia cuvintelor",
180DlgGenLangDirLtr	: "stânga-dreapta (LTR)",
181DlgGenLangDirRtl	: "dreapta-stânga (RTL)",
182DlgGenLangCode		: "Codul limbii",
183DlgGenAccessKey		: "Tasta de acces",
184DlgGenName			: "Nume",
185DlgGenTabIndex		: "Indexul tabului",
186DlgGenLongDescr		: "Descrierea lung? URL",
187DlgGenClass			: "Clasele cu stilul paginii (CSS)",
188DlgGenTitle			: "Titlul consultativ",
189DlgGenContType		: "Tipul consultativ al titlului",
190DlgGenLinkCharset	: "Setul de caractere al resursei legate",
191DlgGenStyle			: "Stil",
192
193// Image Dialog
194DlgImgTitle			: "Propriet??ile imaginii",
195DlgImgInfoTab		: "Informa?ii despre imagine",
196DlgImgBtnUpload		: "Trimite la server",
197DlgImgURL			: "URL",
198DlgImgUpload		: "Încarc?",
199DlgImgAlt			: "Text alternativ",
200DlgImgWidth			: "L??ime",
201DlgImgHeight		: "În?l?ime",
202DlgImgLockRatio		: "P?streaz? propor?iile",
203DlgBtnResetSize		: "Reseteaz? m?rimea",
204DlgImgBorder		: "Margine",
205DlgImgHSpace		: "HSpace",
206DlgImgVSpace		: "VSpace",
207DlgImgAlign			: "Aliniere",
208DlgImgAlignLeft		: "Stânga",
209DlgImgAlignAbsBottom: "Jos absolut (Abs Bottom)",
210DlgImgAlignAbsMiddle: "Mijloc absolut (Abs Middle)",
211DlgImgAlignBaseline	: "Linia de jos (Baseline)",
212DlgImgAlignBottom	: "Jos",
213DlgImgAlignMiddle	: "Mijloc",
214DlgImgAlignRight	: "Dreapta",
215DlgImgAlignTextTop	: "Text sus",
216DlgImgAlignTop		: "Sus",
217DlgImgPreview		: "Previzualizare",
218DlgImgAlertUrl		: "V? rug?m s? scrie?i URL-ul imaginii",
219DlgImgLinkTab		: "Link (Leg?tur? web)",
220
221// Flash Dialog
222DlgFlashTitle		: "Propriet??ile flash-ului",
223DlgFlashChkPlay		: "Ruleaz? automat",
224DlgFlashChkLoop		: "Repet? (Loop)",
225DlgFlashChkMenu		: "Activeaz? meniul flash",
226DlgFlashScale		: "Scal?",
227DlgFlashScaleAll	: "Arat? tot",
228DlgFlashScaleNoBorder	: "F?r? margini (No border)",
229DlgFlashScaleFit	: "Potrive?te",
230
231// Link Dialog
232DlgLnkWindowTitle	: "Link (Leg?tur? web)",
233DlgLnkInfoTab		: "Informa?ii despre link (Leg?tur? web)",
234DlgLnkTargetTab		: "?int? (Target)",
235
236DlgLnkType			: "Tipul link-ului (al leg?turii web)",
237DlgLnkTypeURL		: "URL",
238DlgLnkTypeAnchor	: "Ancor? în aceast? pagin?",
239DlgLnkTypeEMail		: "E-Mail",
240DlgLnkProto			: "Protocol",
241DlgLnkProtoOther	: "<altul>",
242DlgLnkURL			: "URL",
243DlgLnkAnchorSel		: "Selecta?i o ancor?",
244DlgLnkAnchorByName	: "dup? numele ancorei",
245DlgLnkAnchorById	: "dup? Id-ul elementului",
246DlgLnkNoAnchors		: "(Nicio ancor? disponibil? în document)",
247DlgLnkEMail			: "Adres? de e-mail",
248DlgLnkEMailSubject	: "Subiectul mesajului",
249DlgLnkEMailBody		: "Con?inutul mesajului",
250DlgLnkUpload		: "Încarc?",
251DlgLnkBtnUpload		: "Trimite la server",
252
253DlgLnkTarget		: "?int? (Target)",
254DlgLnkTargetFrame	: "<frame>",
255DlgLnkTargetPopup	: "<fereastra popup>",
256DlgLnkTargetBlank	: "Fereastr? nou? (_blank)",
257DlgLnkTargetParent	: "Fereastra p?rinte (_parent)",
258DlgLnkTargetSelf	: "Aceea?i fereastr? (_self)",
259DlgLnkTargetTop		: "Fereastra din topul ierarhiei (_top)",
260DlgLnkTargetFrameName	: "Numele frame-ului ?int?",
261DlgLnkPopWinName	: "Numele ferestrei popup",
262DlgLnkPopWinFeat	: "Propriet??ile ferestrei popup",
263DlgLnkPopResize		: "Scalabil?",
264DlgLnkPopLocation	: "Bara de loca?ie",
265DlgLnkPopMenu		: "Bara de meniu",
266DlgLnkPopScroll		: "Scroll Bars",
267DlgLnkPopStatus		: "Bara de status",
268DlgLnkPopToolbar	: "Bara de op?iuni",
269DlgLnkPopFullScrn	: "Tot ecranul (Full Screen)(IE)",
270DlgLnkPopDependent	: "Dependent (Netscape)",
271DlgLnkPopWidth		: "L??ime",
272DlgLnkPopHeight		: "În?l?ime",
273DlgLnkPopLeft		: "Pozi?ia la stânga",
274DlgLnkPopTop		: "Pozi?ia la dreapta",
275
276DlnLnkMsgNoUrl		: "V? rug?m s? scrie?i URL-ul",
277DlnLnkMsgNoEMail	: "V? rug?m s? scrie?i adresa de e-mail",
278DlnLnkMsgNoAnchor	: "V? rug?m s? selecta?i o ancor?",
279DlnLnkMsgInvPopName	: "Numele 'popup'-ului trebuie s? înceap? cu un caracter alfabetic ?i trebuie s? nu con?in? spa?ii",
280
281// Color Dialog
282DlgColorTitle		: "Selecteaz? culoare",
283DlgColorBtnClear	: "Cur???",
284DlgColorHighlight	: "Subliniaz? (Highlight)",
285DlgColorSelected	: "Selectat",
286
287// Smiley Dialog
288DlgSmileyTitle		: "Insereaz? o figur? expresiv? (Emoticon)",
289
290// Special Character Dialog
291DlgSpecialCharTitle	: "Selecteaz? caracter special",
292
293// Table Dialog
294DlgTableTitle		: "Propriet??ile tabelului",
295DlgTableRows		: "Linii",
296DlgTableColumns		: "Coloane",
297DlgTableBorder		: "M?rimea marginii",
298DlgTableAlign		: "Aliniament",
299DlgTableAlignNotSet	: "<Nesetat>",
300DlgTableAlignLeft	: "Stânga",
301DlgTableAlignCenter	: "Centru",
302DlgTableAlignRight	: "Dreapta",
303DlgTableWidth		: "L??ime",
304DlgTableWidthPx		: "pixeli",
305DlgTableWidthPc		: "procente",
306DlgTableHeight		: "În?l?ime",
307DlgTableCellSpace	: "Spa?iu între celule",
308DlgTableCellPad		: "Spa?iu în cadrul celulei",
309DlgTableCaption		: "Titlu (Caption)",
310DlgTableSummary		: "Rezumat",
311DlgTableHeaders		: "Headers",	//MISSING
312DlgTableHeadersNone		: "None",	//MISSING
313DlgTableHeadersColumn	: "First column",	//MISSING
314DlgTableHeadersRow		: "First Row",	//MISSING
315DlgTableHeadersBoth		: "Both",	//MISSING
316
317// Table Cell Dialog
318DlgCellTitle		: "Propriet??ile celulei",
319DlgCellWidth		: "L??ime",
320DlgCellWidthPx		: "pixeli",
321DlgCellWidthPc		: "procente",
322DlgCellHeight		: "În?l?ime",
323DlgCellWordWrap		: "Desparte cuvintele (Wrap)",
324DlgCellWordWrapNotSet	: "<Nesetat>",
325DlgCellWordWrapYes	: "Da",
326DlgCellWordWrapNo	: "Nu",
327DlgCellHorAlign		: "Aliniament orizontal",
328DlgCellHorAlignNotSet	: "<Nesetat>",
329DlgCellHorAlignLeft	: "Stânga",
330DlgCellHorAlignCenter	: "Centru",
331DlgCellHorAlignRight: "Dreapta",
332DlgCellVerAlign		: "Aliniament vertical",
333DlgCellVerAlignNotSet	: "<Nesetat>",
334DlgCellVerAlignTop	: "Sus",
335DlgCellVerAlignMiddle	: "Mijloc",
336DlgCellVerAlignBottom	: "Jos",
337DlgCellVerAlignBaseline	: "Linia de jos (Baseline)",
338DlgCellType		: "Cell Type",	//MISSING
339DlgCellTypeData		: "Data",	//MISSING
340DlgCellTypeHeader	: "Header",	//MISSING
341DlgCellRowSpan		: "Lungimea în linii (Span)",
342DlgCellCollSpan		: "Lungimea în coloane (Span)",
343DlgCellBackColor	: "Culoarea fundalului",
344DlgCellBorderColor	: "Culoarea marginii",
345DlgCellBtnSelect	: "Selecta?i...",
346
347// Find and Replace Dialog
348DlgFindAndReplaceTitle	: "G?se?te ?i înlocuie?te",
349
350// Find Dialog
351DlgFindTitle		: "G?se?te",
352DlgFindFindBtn		: "G?se?te",
353DlgFindNotFoundMsg	: "Textul specificat nu a fost g?sit.",
354
355// Replace Dialog
356DlgReplaceTitle			: "Replace",
357DlgReplaceFindLbl		: "G?se?te:",
358DlgReplaceReplaceLbl	: "Înlocuie?te cu:",
359DlgReplaceCaseChk		: "Deosebe?te majuscule de minuscule (Match case)",
360DlgReplaceReplaceBtn	: "Înlocuie?te",
361DlgReplaceReplAllBtn	: "Înlocuie?te tot",
362DlgReplaceWordChk		: "Doar cuvintele întregi",
363
364// Paste Operations / Dialog
365PasteErrorCut	: "Set?rile de securitate ale navigatorului (browser) pe care îl folosi?i nu permit editorului s? execute automat opera?iunea de t?iere. V? rug?m folosi?i tastatura (Ctrl+X).",
366PasteErrorCopy	: "Set?rile de securitate ale navigatorului (browser) pe care îl folosi?i nu permit editorului s? execute automat opera?iunea de copiere. V? rug?m folosi?i tastatura (Ctrl+C).",
367
368PasteAsText		: "Adaug? ca text simplu (Plain Text)",
369PasteFromWord	: "Adaug? din Word",
370
371DlgPasteMsg2	: "V? rug?m ad?uga?i în c?su?a urm?toare folosind tastatura (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) ?i ap?sa?i <STRONG>OK</STRONG>.",
372DlgPasteSec		: "Din cauza set?rilor de securitate ale programului dvs. cu care naviga?i pe internet (browser), editorul nu poate accesa direct datele din clipboard. Va trebui s? ad?uga?i din nou datele în aceast? fereastr?.",
373DlgPasteIgnoreFont		: "Ignor? defini?iile Font Face",
374DlgPasteRemoveStyles	: "?terge defini?iile stilurilor",
375
376// Color Picker
377ColorAutomatic	: "Automatic",
378ColorMoreColors	: "Mai multe culori...",
379
380// Document Properties
381DocProps		: "Propriet??ile documentului",
382
383// Anchor Dialog
384DlgAnchorTitle		: "Propriet??ile ancorei",
385DlgAnchorName		: "Numele ancorei",
386DlgAnchorErrorName	: "V? rug?m scrie?i numele ancorei",
387
388// Speller Pages Dialog
389DlgSpellNotInDic		: "Nu e în dic?ionar",
390DlgSpellChangeTo		: "Schimb? în",
391DlgSpellBtnIgnore		: "Ignor?",
392DlgSpellBtnIgnoreAll	: "Ignor? toate",
393DlgSpellBtnReplace		: "Înlocuie?te",
394DlgSpellBtnReplaceAll	: "Înlocuie?te tot",
395DlgSpellBtnUndo			: "Starea anterioar? (undo)",
396DlgSpellNoSuggestions	: "- F?r? sugestii -",
397DlgSpellProgress		: "Verificarea textului în desf??urare...",
398DlgSpellNoMispell		: "Verificarea textului terminat?: Nicio gre?eal? g?sit?",
399DlgSpellNoChanges		: "Verificarea textului terminat?: Niciun cuvânt modificat",
400DlgSpellOneChange		: "Verificarea textului terminat?: Un cuvânt modificat",
401DlgSpellManyChanges		: "Verificarea textului terminat?: 1% cuvinte modificate",
402
403IeSpellDownload			: "Unealta pentru verificat textul (Spell checker) neinstalat?. Dori?i s? o desc?rca?i acum?",
404
405// Button Dialog
406DlgButtonText		: "Text (Valoare)",
407DlgButtonType		: "Tip",
408DlgButtonTypeBtn	: "Button",
409DlgButtonTypeSbm	: "Submit",
410DlgButtonTypeRst	: "Reset",
411
412// Checkbox and Radio Button Dialogs
413DlgCheckboxName		: "Nume",
414DlgCheckboxValue	: "Valoare",
415DlgCheckboxSelected	: "Selectat",
416
417// Form Dialog
418DlgFormName		: "Nume",
419DlgFormAction	: "Ac?iune",
420DlgFormMethod	: "Metod?",
421
422// Select Field Dialog
423DlgSelectName		: "Nume",
424DlgSelectValue		: "Valoare",
425DlgSelectSize		: "M?rime",
426DlgSelectLines		: "linii",
427DlgSelectChkMulti	: "Permite selec?ii multiple",
428DlgSelectOpAvail	: "Op?iuni disponibile",
429DlgSelectOpText		: "Text",
430DlgSelectOpValue	: "Valoare",
431DlgSelectBtnAdd		: "Adaug?",
432DlgSelectBtnModify	: "Modific?",
433DlgSelectBtnUp		: "Sus",
434DlgSelectBtnDown	: "Jos",
435DlgSelectBtnSetValue : "Seteaz? ca valoare selectat?",
436DlgSelectBtnDelete	: "?terge",
437
438// Textarea Dialog
439DlgTextareaName	: "Nume",
440DlgTextareaCols	: "Coloane",
441DlgTextareaRows	: "Linii",
442
443// Text Field Dialog
444DlgTextName			: "Nume",
445DlgTextValue		: "Valoare",
446DlgTextCharWidth	: "L?rgimea caracterului",
447DlgTextMaxChars		: "Caractere maxime",
448DlgTextType			: "Tip",
449DlgTextTypeText		: "Text",
450DlgTextTypePass		: "Parol?",
451
452// Hidden Field Dialog
453DlgHiddenName	: "Nume",
454DlgHiddenValue	: "Valoare",
455
456// Bulleted List Dialog
457BulletedListProp	: "Propriet??ile listei punctate (Bulleted List)",
458NumberedListProp	: "Propriet??ile listei numerotate (Numbered List)",
459DlgLstStart			: "Start",
460DlgLstType			: "Tip",
461DlgLstTypeCircle	: "Cerc",
462DlgLstTypeDisc		: "Disc",
463DlgLstTypeSquare	: "P?trat",
464DlgLstTypeNumbers	: "Numere (1, 2, 3)",
465DlgLstTypeLCase		: "Minuscule-litere mici (a, b, c)",
466DlgLstTypeUCase		: "Majuscule (A, B, C)",
467DlgLstTypeSRoman	: "Cifre romane mici (i, ii, iii)",
468DlgLstTypeLRoman	: "Cifre romane mari (I, II, III)",
469
470// Document Properties Dialog
471DlgDocGeneralTab	: "General",
472DlgDocBackTab		: "Fundal",
473DlgDocColorsTab		: "Culori si margini",
474DlgDocMetaTab		: "Meta Data",
475
476DlgDocPageTitle		: "Titlul paginii",
477DlgDocLangDir		: "Descrierea limbii",
478DlgDocLangDirLTR	: "stânga-dreapta (LTR)",
479DlgDocLangDirRTL	: "dreapta-stânga (RTL)",
480DlgDocLangCode		: "Codul limbii",
481DlgDocCharSet		: "Encoding setului de caractere",
482DlgDocCharSetCE		: "Central european",
483DlgDocCharSetCT		: "Chinezesc tradi?ional (Big5)",
484DlgDocCharSetCR		: "Chirilic",
485DlgDocCharSetGR		: "Grecesc",
486DlgDocCharSetJP		: "Japonez",
487DlgDocCharSetKR		: "Corean",
488DlgDocCharSetTR		: "Turcesc",
489DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
490DlgDocCharSetWE		: "Vest european",
491DlgDocCharSetOther	: "Alt encoding al setului de caractere",
492
493DlgDocDocType		: "Document Type Heading",
494DlgDocDocTypeOther	: "Alt Document Type Heading",
495DlgDocIncXHTML		: "Include declara?ii XHTML",
496DlgDocBgColor		: "Culoarea fundalului (Background Color)",
497DlgDocBgImage		: "URL-ul imaginii din fundal (Background Image URL)",
498DlgDocBgNoScroll	: "Fundal neflotant, fix (Nonscrolling Background)",
499DlgDocCText			: "Text",
500DlgDocCLink			: "Link (Leg?tur? web)",
501DlgDocCVisited		: "Link (Leg?tur? web) vizitat",
502DlgDocCActive		: "Link (Leg?tur? web) activ",
503DlgDocMargins		: "Marginile paginii",
504DlgDocMaTop			: "Sus",
505DlgDocMaLeft		: "Stânga",
506DlgDocMaRight		: "Dreapta",
507DlgDocMaBottom		: "Jos",
508DlgDocMeIndex		: "Cuvinte cheie dup? care se va indexa documentul (separate prin virgul?)",
509DlgDocMeDescr		: "Descrierea documentului",
510DlgDocMeAuthor		: "Autor",
511DlgDocMeCopy		: "Drepturi de autor",
512DlgDocPreview		: "Previzualizare",
513
514// Templates Dialog
515Templates			: "Template-uri (?abloane)",
516DlgTemplatesTitle	: "Template-uri (?abloane) de con?inut",
517DlgTemplatesSelMsg	: "V? rug?m selecta?i template-ul (?ablonul) ce se va deschide în editor<br>(con?inutul actual va fi pierdut):",
518DlgTemplatesLoading	: "Se încarc? lista cu template-uri (?abloane). V? rug?m a?tepta?i...",
519DlgTemplatesNoTpl	: "(Niciun template (?ablon) definit)",
520DlgTemplatesReplace	: "Înlocuie?te cuprinsul actual",
521
522// About Dialog
523DlgAboutAboutTab	: "Despre",
524DlgAboutBrowserInfoTab	: "Informa?ii browser",
525DlgAboutLicenseTab	: "Licen??",
526DlgAboutVersion		: "versiune",
527DlgAboutInfo		: "Pentru informa?ii am?nun?ite, vizita?i",
528
529// Div Dialog
530DlgDivGeneralTab	: "General",	//MISSING
531DlgDivAdvancedTab	: "Advanced",	//MISSING
532DlgDivStyle		: "Style",	//MISSING
533DlgDivInlineStyle	: "Inline Style"	//MISSING
534};