PageRenderTime 58ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 38ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/pigeoncms/Plugins/fckeditor/editor/lang/hu.js

http://pigeoncms.googlecode.com/
JavaScript | 534 lines | 431 code | 47 blank | 56 comment | 0 complexity | 4616bef98acec6364f1ba1a614e71a45 MD5 | raw file
 1/*
 2 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 3 * Copyright (C) 2003-2009 Frederico Caldeira Knabben
 4 *
 5 * == BEGIN LICENSE ==
 6 *
 7 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 8 * choice:
 9 *
 10 * - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 11 *  http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 12 *
 13 * - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 14 *  http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 15 *
 16 * - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 17 *  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 18 *
 19 * == END LICENSE ==
 20 *
 21 * Hungarian language file.
 22 */
 23
 24var FCKLang =
 25{
 26// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
 27Dir					: "ltr",
 28
 29ToolbarCollapse		: "Eszköztár elrejtése",
 30ToolbarExpand		: "Eszköztár megjelenítése",
 31
 32// Toolbar Items and Context Menu
 33Save				: "Mentés",
 34NewPage				: "Új oldal",
 35Preview				: "El?nézet",
 36Cut					: "Kivágás",
 37Copy				: "Másolás",
 38Paste				: "Beillesztés",
 39PasteText			: "Beillesztés formázás nélkül",
 40PasteWord			: "Beillesztés Word-b?l",
 41Print				: "Nyomtatás",
 42SelectAll			: "Mindent kijelöl",
 43RemoveFormat		: "Formázás eltávolítása",
 44InsertLinkLbl		: "Hivatkozás",
 45InsertLink			: "Hivatkozás beillesztése/módosítása",
 46RemoveLink			: "Hivatkozás törlése",
 47VisitLink			: "Open Link",	//MISSING
 48Anchor				: "Horgony beillesztése/szerkesztése",
 49AnchorDelete		: "Horgony eltávolítása",
 50InsertImageLbl		: "Kép",
 51InsertImage			: "Kép beillesztése/módosítása",
 52InsertFlashLbl		: "Flash",
 53InsertFlash			: "Flash beillesztése, módosítása",
 54InsertTableLbl		: "Táblázat",
 55InsertTable			: "Táblázat beillesztése/módosítása",
 56InsertLineLbl		: "Vonal",
 57InsertLine			: "Elválasztóvonal beillesztése",
 58InsertSpecialCharLbl: "Speciális karakter",
 59InsertSpecialChar	: "Speciális karakter beillesztése",
 60InsertSmileyLbl		: "Hangulatjelek",
 61InsertSmiley		: "Hangulatjelek beillesztése",
 62About				: "FCKeditor névjegy",
 63Bold				: "Félkövér",
 64Italic				: "D?lt",
 65Underline			: "Aláhúzott",
 66StrikeThrough		: "Áthúzott",
 67Subscript			: "Alsó index",
 68Superscript			: "Fels? index",
 69LeftJustify			: "Balra",
 70CenterJustify		: "Középre",
 71RightJustify		: "Jobbra",
 72BlockJustify		: "Sorkizárt",
 73DecreaseIndent		: "Behúzás csökkentése",
 74IncreaseIndent		: "Behúzás növelése",
 75Blockquote			: "Idézet blokk",
 76CreateDiv			: "Create Div Container",	//MISSING
 77EditDiv				: "Edit Div Container",	//MISSING
 78DeleteDiv			: "Remove Div Container",	//MISSING
 79Undo				: "Visszavonás",
 80Redo				: "Ismétlés",
 81NumberedListLbl		: "Számozás",
 82NumberedList		: "Számozás beillesztése/törlése",
 83BulletedListLbl		: "Felsorolás",
 84BulletedList		: "Felsorolás beillesztése/törlése",
 85ShowTableBorders	: "Táblázat szegély mutatása",
 86ShowDetails			: "Részletek mutatása",
 87Style				: "Stílus",
 88FontFormat			: "Formátum",
 89Font				: "Bet?típus",
 90FontSize			: "Méret",
 91TextColor			: "Bet?szín",
 92BGColor				: "Háttérszín",
 93Source				: "Forráskód",
 94Find				: "Keresés",
 95Replace				: "Csere",
 96SpellCheck			: "Helyesírás-ellen?rzés",
 97UniversalKeyboard	: "Univerzális billenty?zet",
 98PageBreakLbl		: "Oldaltörés",
 99PageBreak			: "Oldaltörés beillesztése",
100
101Form			: "?rlap",
102Checkbox		: "Jelöl?négyzet",
103RadioButton		: "Választógomb",
104TextField		: "Szövegmez?",
105Textarea		: "Szövegterület",
106HiddenField		: "Rejtettmez?",
107Button			: "Gomb",
108SelectionField	: "Legördül? lista",
109ImageButton		: "Képgomb",
110
111FitWindow		: "Maximalizálás",
112ShowBlocks		: "Blokkok megjelenítése",
113
114// Context Menu
115EditLink			: "Hivatkozás módosítása",
116CellCM				: "Cella",
117RowCM				: "Sor",
118ColumnCM			: "Oszlop",
119InsertRowAfter		: "Sor beillesztése az aktuális sor mögé",
120InsertRowBefore		: "Sor beillesztése az aktuális sor elé",
121DeleteRows			: "Sorok törlése",
122InsertColumnAfter	: "Oszlop beillesztése az aktuális oszlop mögé",
123InsertColumnBefore	: "Oszlop beillesztése az aktuális oszlop elé",
124DeleteColumns		: "Oszlopok törlése",
125InsertCellAfter		: "Cella beillesztése az aktuális cella mögé",
126InsertCellBefore	: "Cella beillesztése az aktuális cella elé",
127DeleteCells			: "Cellák törlése",
128MergeCells			: "Cellák egyesítése",
129MergeRight			: "Cellák egyesítése jobbra",
130MergeDown			: "Cellák egyesítése lefelé",
131HorizontalSplitCell	: "Cellák szétválasztása vízszintesen",
132VerticalSplitCell	: "Cellák szétválasztása függ?legesen",
133TableDelete			: "Táblázat törlése",
134CellProperties		: "Cella tulajdonságai",
135TableProperties		: "Táblázat tulajdonságai",
136ImageProperties		: "Kép tulajdonságai",
137FlashProperties		: "Flash tulajdonságai",
138
139AnchorProp			: "Horgony tulajdonságai",
140ButtonProp			: "Gomb tulajdonságai",
141CheckboxProp		: "Jelöl?négyzet tulajdonságai",
142HiddenFieldProp		: "Rejtett mez? tulajdonságai",
143RadioButtonProp		: "Választógomb tulajdonságai",
144ImageButtonProp		: "Képgomb tulajdonságai",
145TextFieldProp		: "Szövegmez? tulajdonságai",
146SelectionFieldProp	: "Legördül? lista tulajdonságai",
147TextareaProp		: "Szövegterület tulajdonságai",
148FormProp			: "?rlap tulajdonságai",
149
150FontFormats			: "Normál;Formázott;Címsor;Fejléc 1;Fejléc 2;Fejléc 3;Fejléc 4;Fejléc 5;Fejléc 6;Bekezdés (DIV)",
151
152// Alerts and Messages
153ProcessingXHTML		: "XHTML feldolgozása. Kérem várjon...",
154Done				: "Kész",
155PasteWordConfirm	: "A beilleszteni kívánt szöveg Word-b?l van másolva. El kívánja távolítani a formázást a beillesztés el?tt?",
156NotCompatiblePaste	: "Ez a parancs csak Internet Explorer 5.5 verziótól használható. Megpróbálja beilleszteni a szöveget az eredeti formázással?",
157UnknownToolbarItem	: "Ismeretlen eszköztár elem \"%1\"",
158UnknownCommand		: "Ismeretlen parancs \"%1\"",
159NotImplemented		: "A parancs nem hajtható végre",
160UnknownToolbarSet	: "Az eszközkészlet \"%1\" nem létezik",
161NoActiveX			: "A böngész? biztonsági beállításai korlátozzák a szerkeszt? lehet?ségeit. Engedélyezni kell ezt az opciót: \"Run ActiveX controls and plug-ins\". Ett?l függetlenül el?fordulhatnak hibaüzenetek ill. bizonyos funkciók hiányozhatnak.",
162BrowseServerBlocked : "Nem lehet megnyitni a fájlböngész?t. Bizonyosodjon meg róla, hogy a felbukkanó ablakok engedélyezve vannak.",
163DialogBlocked		: "Nem lehet megnyitni a párbeszédablakot. Bizonyosodjon meg róla, hogy a felbukkanó ablakok engedélyezve vannak.",
164VisitLinkBlocked	: "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",	//MISSING
165
166// Dialogs
167DlgBtnOK			: "Rendben",
168DlgBtnCancel		: "Mégsem",
169DlgBtnClose			: "Bezárás",
170DlgBtnBrowseServer	: "Böngészés a szerveren",
171DlgAdvancedTag		: "További opciók",
172DlgOpOther			: "Egyéb",
173DlgInfoTab			: "Alaptulajdonságok",
174DlgAlertUrl			: "Illessze be a webcímet",
175
176// General Dialogs Labels
177DlgGenNotSet		: "<nincs beállítva>",
178DlgGenId			: "Azonosító",
179DlgGenLangDir		: "Írás iránya",
180DlgGenLangDirLtr	: "Balról jobbra",
181DlgGenLangDirRtl	: "Jobbról balra",
182DlgGenLangCode		: "Nyelv kódja",
183DlgGenAccessKey		: "Billenty?kombináció",
184DlgGenName			: "Név",
185DlgGenTabIndex		: "Tabulátor index",
186DlgGenLongDescr		: "Részletes leírás webcíme",
187DlgGenClass			: "Stíluskészlet",
188DlgGenTitle			: "Súgócimke",
189DlgGenContType		: "Súgó tartalomtípusa",
190DlgGenLinkCharset	: "Hivatkozott tartalom kódlapja",
191DlgGenStyle			: "Stílus",
192
193// Image Dialog
194DlgImgTitle			: "Kép tulajdonságai",
195DlgImgInfoTab		: "Alaptulajdonságok",
196DlgImgBtnUpload		: "Küldés a szerverre",
197DlgImgURL			: "Hivatkozás",
198DlgImgUpload		: "Feltöltés",
199DlgImgAlt			: "Buborék szöveg",
200DlgImgWidth			: "Szélesség",
201DlgImgHeight		: "Magasság",
202DlgImgLockRatio		: "Arány megtartása",
203DlgBtnResetSize		: "Eredeti méret",
204DlgImgBorder		: "Keret",
205DlgImgHSpace		: "Vízsz. táv",
206DlgImgVSpace		: "Függ. táv",
207DlgImgAlign			: "Igazítás",
208DlgImgAlignLeft		: "Bal",
209DlgImgAlignAbsBottom: "Legaljára",
210DlgImgAlignAbsMiddle: "Közepére",
211DlgImgAlignBaseline	: "Alapvonalhoz",
212DlgImgAlignBottom	: "Aljára",
213DlgImgAlignMiddle	: "Középre",
214DlgImgAlignRight	: "Jobbra",
215DlgImgAlignTextTop	: "Szöveg tetejére",
216DlgImgAlignTop		: "Tetejére",
217DlgImgPreview		: "El?nézet",
218DlgImgAlertUrl		: "Töltse ki a kép webcímét",
219DlgImgLinkTab		: "Hivatkozás",
220
221// Flash Dialog
222DlgFlashTitle		: "Flash tulajdonságai",
223DlgFlashChkPlay		: "Automata lejátszás",
224DlgFlashChkLoop		: "Folyamatosan",
225DlgFlashChkMenu		: "Flash menü engedélyezése",
226DlgFlashScale		: "Méretezés",
227DlgFlashScaleAll	: "Mindent mutat",
228DlgFlashScaleNoBorder	: "Keret nélkül",
229DlgFlashScaleFit	: "Teljes kitöltés",
230
231// Link Dialog
232DlgLnkWindowTitle	: "Hivatkozás tulajdonságai",
233DlgLnkInfoTab		: "Alaptulajdonságok",
234DlgLnkTargetTab		: "Megjelenítés",
235
236DlgLnkType			: "Hivatkozás típusa",
237DlgLnkTypeURL		: "Webcím",
238DlgLnkTypeAnchor	: "Horgony az oldalon",
239DlgLnkTypeEMail		: "E-Mail",
240DlgLnkProto			: "Protokoll",
241DlgLnkProtoOther	: "<más>",
242DlgLnkURL			: "Webcím",
243DlgLnkAnchorSel		: "Horgony választása",
244DlgLnkAnchorByName	: "Horgony név szerint",
245DlgLnkAnchorById	: "Azonosító szerint",
246DlgLnkNoAnchors		: "(Nincs horgony a dokumentumban)",
247DlgLnkEMail			: "E-Mail cím",
248DlgLnkEMailSubject	: "Üzenet tárgya",
249DlgLnkEMailBody		: "Üzenet",
250DlgLnkUpload		: "Feltöltés",
251DlgLnkBtnUpload		: "Küldés a szerverre",
252
253DlgLnkTarget		: "Tartalom megjelenítése",
254DlgLnkTargetFrame	: "<keretben>",
255DlgLnkTargetPopup	: "<felugró ablakban>",
256DlgLnkTargetBlank	: "Új ablakban (_blank)",
257DlgLnkTargetParent	: "Szül? ablakban (_parent)",
258DlgLnkTargetSelf	: "Azonos ablakban (_self)",
259DlgLnkTargetTop		: "Legfels? ablakban (_top)",
260DlgLnkTargetFrameName	: "Keret neve",
261DlgLnkPopWinName	: "Felugró ablak neve",
262DlgLnkPopWinFeat	: "Felugró ablak jellemz?i",
263DlgLnkPopResize		: "Méretezhet?",
264DlgLnkPopLocation	: "Címsor",
265DlgLnkPopMenu		: "Menü sor",
266DlgLnkPopScroll		: "Gördít?sáv",
267DlgLnkPopStatus		: "Állapotsor",
268DlgLnkPopToolbar	: "Eszköztár",
269DlgLnkPopFullScrn	: "Teljes képerny? (csak IE)",
270DlgLnkPopDependent	: "Szül?höz kapcsolt (csak Netscape)",
271DlgLnkPopWidth		: "Szélesség",
272DlgLnkPopHeight		: "Magasság",
273DlgLnkPopLeft		: "Bal pozíció",
274DlgLnkPopTop		: "Fels? pozíció",
275
276DlnLnkMsgNoUrl		: "Adja meg a hivatkozás webcímét",
277DlnLnkMsgNoEMail	: "Adja meg az E-Mail címet",
278DlnLnkMsgNoAnchor	: "Válasszon egy horgonyt",
279DlnLnkMsgInvPopName	: "A felbukkanó ablak neve alfanumerikus karakterrel kezdôdjön, valamint ne tartalmazzon szóközt",
280
281// Color Dialog
282DlgColorTitle		: "Színválasztás",
283DlgColorBtnClear	: "Törlés",
284DlgColorHighlight	: "El?nézet",
285DlgColorSelected	: "Kiválasztott",
286
287// Smiley Dialog
288DlgSmileyTitle		: "Hangulatjel beszúrása",
289
290// Special Character Dialog
291DlgSpecialCharTitle	: "Speciális karakter választása",
292
293// Table Dialog
294DlgTableTitle		: "Táblázat tulajdonságai",
295DlgTableRows		: "Sorok",
296DlgTableColumns		: "Oszlopok",
297DlgTableBorder		: "Szegélyméret",
298DlgTableAlign		: "Igazítás",
299DlgTableAlignNotSet	: "<Nincs beállítva>",
300DlgTableAlignLeft	: "Balra",
301DlgTableAlignCenter	: "Középre",
302DlgTableAlignRight	: "Jobbra",
303DlgTableWidth		: "Szélesség",
304DlgTableWidthPx		: "képpont",
305DlgTableWidthPc		: "százalék",
306DlgTableHeight		: "Magasság",
307DlgTableCellSpace	: "Cella térköz",
308DlgTableCellPad		: "Cella bels? margó",
309DlgTableCaption		: "Felirat",
310DlgTableSummary		: "Leírás",
311DlgTableHeaders		: "Headers",	//MISSING
312DlgTableHeadersNone		: "None",	//MISSING
313DlgTableHeadersColumn	: "First column",	//MISSING
314DlgTableHeadersRow		: "First Row",	//MISSING
315DlgTableHeadersBoth		: "Both",	//MISSING
316
317// Table Cell Dialog
318DlgCellTitle		: "Cella tulajdonságai",
319DlgCellWidth		: "Szélesség",
320DlgCellWidthPx		: "képpont",
321DlgCellWidthPc		: "százalék",
322DlgCellHeight		: "Magasság",
323DlgCellWordWrap		: "Sortörés",
324DlgCellWordWrapNotSet	: "<Nincs beállítva>",
325DlgCellWordWrapYes	: "Igen",
326DlgCellWordWrapNo	: "Nem",
327DlgCellHorAlign		: "Vízsz. igazítás",
328DlgCellHorAlignNotSet	: "<Nincs beállítva>",
329DlgCellHorAlignLeft	: "Balra",
330DlgCellHorAlignCenter	: "Középre",
331DlgCellHorAlignRight: "Jobbra",
332DlgCellVerAlign		: "Függ. igazítás",
333DlgCellVerAlignNotSet	: "<Nincs beállítva>",
334DlgCellVerAlignTop	: "Tetejére",
335DlgCellVerAlignMiddle	: "Középre",
336DlgCellVerAlignBottom	: "Aljára",
337DlgCellVerAlignBaseline	: "Egyvonalba",
338DlgCellType		: "Cell Type",	//MISSING
339DlgCellTypeData		: "Data",	//MISSING
340DlgCellTypeHeader	: "Header",	//MISSING
341DlgCellRowSpan		: "Sorok egyesítése",
342DlgCellCollSpan		: "Oszlopok egyesítése",
343DlgCellBackColor	: "Háttérszín",
344DlgCellBorderColor	: "Szegélyszín",
345DlgCellBtnSelect	: "Kiválasztás...",
346
347// Find and Replace Dialog
348DlgFindAndReplaceTitle	: "Keresés és csere",
349
350// Find Dialog
351DlgFindTitle		: "Keresés",
352DlgFindFindBtn		: "Keresés",
353DlgFindNotFoundMsg	: "A keresett szöveg nem található.",
354
355// Replace Dialog
356DlgReplaceTitle			: "Csere",
357DlgReplaceFindLbl		: "Keresett szöveg:",
358DlgReplaceReplaceLbl	: "Csere erre:",
359DlgReplaceCaseChk		: "kis- és nagybet? megkülönböztetése",
360DlgReplaceReplaceBtn	: "Csere",
361DlgReplaceReplAllBtn	: "Az összes cseréje",
362DlgReplaceWordChk		: "csak ha ez a teljes szó",
363
364// Paste Operations / Dialog
365PasteErrorCut	: "A böngész? biztonsági beállításai nem engedélyezik a szerkeszt?nek, hogy végrehajtsa a kivágás m?veletet. Használja az alábbi billenty?kombinációt (Ctrl+X).",
366PasteErrorCopy	: "A böngész? biztonsági beállításai nem engedélyezik a szerkeszt?nek, hogy végrehajtsa a másolás m?veletet. Használja az alábbi billenty?kombinációt (Ctrl+X).",
367
368PasteAsText		: "Beillesztés formázatlan szövegként",
369PasteFromWord	: "Beillesztés Word-b?l",
370
371DlgPasteMsg2	: "Másolja be az alábbi mez?be a <STRONG>Ctrl+V</STRONG> billenty?k lenyomásával, majd nyomjon <STRONG>Rendben</STRONG>-t.",
372DlgPasteSec		: "A böngész? biztonsági beállításai miatt a szerkeszt? nem képes hozzáférni a vágólap adataihoz. Illeszd be újra ebben az ablakban.",
373DlgPasteIgnoreFont		: "Bet? formázások megszüntetése",
374DlgPasteRemoveStyles	: "Stílusok eltávolítása",
375
376// Color Picker
377ColorAutomatic	: "Automatikus",
378ColorMoreColors	: "További színek...",
379
380// Document Properties
381DocProps		: "Dokumentum tulajdonságai",
382
383// Anchor Dialog
384DlgAnchorTitle		: "Horgony tulajdonságai",
385DlgAnchorName		: "Horgony neve",
386DlgAnchorErrorName	: "Kérem adja meg a horgony nevét",
387
388// Speller Pages Dialog
389DlgSpellNotInDic		: "Nincs a szótárban",
390DlgSpellChangeTo		: "Módosítás",
391DlgSpellBtnIgnore		: "Kihagyja",
392DlgSpellBtnIgnoreAll	: "Mindet kihagyja",
393DlgSpellBtnReplace		: "Csere",
394DlgSpellBtnReplaceAll	: "Összes cseréje",
395DlgSpellBtnUndo			: "Visszavonás",
396DlgSpellNoSuggestions	: "Nincs javaslat",
397DlgSpellProgress		: "Helyesírás-ellen?rzés folyamatban...",
398DlgSpellNoMispell		: "Helyesírás-ellen?rzés kész: Nem találtam hibát",
399DlgSpellNoChanges		: "Helyesírás-ellen?rzés kész: Nincs változtatott szó",
400DlgSpellOneChange		: "Helyesírás-ellen?rzés kész: Egy szó cserélve",
401DlgSpellManyChanges		: "Helyesírás-ellen?rzés kész: %1 szó cserélve",
402
403IeSpellDownload			: "A helyesírás-ellen?rz? nincs telepítve. Szeretné letölteni most?",
404
405// Button Dialog
406DlgButtonText		: "Szöveg (Érték)",
407DlgButtonType		: "Típus",
408DlgButtonTypeBtn	: "Gomb",
409DlgButtonTypeSbm	: "Küldés",
410DlgButtonTypeRst	: "Alaphelyzet",
411
412// Checkbox and Radio Button Dialogs
413DlgCheckboxName		: "Név",
414DlgCheckboxValue	: "Érték",
415DlgCheckboxSelected	: "Kiválasztott",
416
417// Form Dialog
418DlgFormName		: "Név",
419DlgFormAction	: "Adatfeldolgozást végz? hivatkozás",
420DlgFormMethod	: "Adatküldés módja",
421
422// Select Field Dialog
423DlgSelectName		: "Név",
424DlgSelectValue		: "Érték",
425DlgSelectSize		: "Méret",
426DlgSelectLines		: "sor",
427DlgSelectChkMulti	: "több sor is kiválasztható",
428DlgSelectOpAvail	: "Elérhet? opciók",
429DlgSelectOpText		: "Szöveg",
430DlgSelectOpValue	: "Érték",
431DlgSelectBtnAdd		: "Hozzáad",
432DlgSelectBtnModify	: "Módosít",
433DlgSelectBtnUp		: "Fel",
434DlgSelectBtnDown	: "Le",
435DlgSelectBtnSetValue : "Legyen az alapértelmezett érték",
436DlgSelectBtnDelete	: "Töröl",
437
438// Textarea Dialog
439DlgTextareaName	: "Név",
440DlgTextareaCols	: "Karakterek száma egy sorban",
441DlgTextareaRows	: "Sorok száma",
442
443// Text Field Dialog
444DlgTextName			: "Név",
445DlgTextValue		: "Érték",
446DlgTextCharWidth	: "Megjelenített karakterek száma",
447DlgTextMaxChars		: "Maximális karakterszám",
448DlgTextType			: "Típus",
449DlgTextTypeText		: "Szöveg",
450DlgTextTypePass		: "Jelszó",
451
452// Hidden Field Dialog
453DlgHiddenName	: "Név",
454DlgHiddenValue	: "Érték",
455
456// Bulleted List Dialog
457BulletedListProp	: "Felsorolás tulajdonságai",
458NumberedListProp	: "Számozás tulajdonságai",
459DlgLstStart			: "Start",
460DlgLstType			: "Formátum",
461DlgLstTypeCircle	: "Kör",
462DlgLstTypeDisc		: "Lemez",
463DlgLstTypeSquare	: "Négyzet",
464DlgLstTypeNumbers	: "Számok (1, 2, 3)",
465DlgLstTypeLCase		: "Kisbet?k (a, b, c)",
466DlgLstTypeUCase		: "Nagybet?k (A, B, C)",
467DlgLstTypeSRoman	: "Kis római számok (i, ii, iii)",
468DlgLstTypeLRoman	: "Nagy római számok (I, II, III)",
469
470// Document Properties Dialog
471DlgDocGeneralTab	: "Általános",
472DlgDocBackTab		: "Háttér",
473DlgDocColorsTab		: "Színek és margók",
474DlgDocMetaTab		: "Meta adatok",
475
476DlgDocPageTitle		: "Oldalcím",
477DlgDocLangDir		: "Írás iránya",
478DlgDocLangDirLTR	: "Balról jobbra",
479DlgDocLangDirRTL	: "Jobbról balra",
480DlgDocLangCode		: "Nyelv kód",
481DlgDocCharSet		: "Karakterkódolás",
482DlgDocCharSetCE		: "Közép-Európai",
483DlgDocCharSetCT		: "Kínai Tradicionális (Big5)",
484DlgDocCharSetCR		: "Cyrill",
485DlgDocCharSetGR		: "Görög",
486DlgDocCharSetJP		: "Japán",
487DlgDocCharSetKR		: "Koreai",
488DlgDocCharSetTR		: "Török",
489DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
490DlgDocCharSetWE		: "Nyugat-Európai",
491DlgDocCharSetOther	: "Más karakterkódolás",
492
493DlgDocDocType		: "Dokumentum típus fejléc",
494DlgDocDocTypeOther	: "Más dokumentum típus fejléc",
495DlgDocIncXHTML		: "XHTML deklarációk beillesztése",
496DlgDocBgColor		: "Háttérszín",
497DlgDocBgImage		: "Háttérkép cím",
498DlgDocBgNoScroll	: "Nem gördíthet? háttér",
499DlgDocCText			: "Szöveg",
500DlgDocCLink			: "Cím",
501DlgDocCVisited		: "Látogatott cím",
502DlgDocCActive		: "Aktív cím",
503DlgDocMargins		: "Oldal margók",
504DlgDocMaTop			: "Fels?",
505DlgDocMaLeft		: "Bal",
506DlgDocMaRight		: "Jobb",
507DlgDocMaBottom		: "Alsó",
508DlgDocMeIndex		: "Dokumentum keres?szavak (vessz?vel elválasztva)",
509DlgDocMeDescr		: "Dokumentum leírás",
510DlgDocMeAuthor		: "Szerz?",
511DlgDocMeCopy		: "Szerz?i jog",
512DlgDocPreview		: "El?nézet",
513
514// Templates Dialog
515Templates			: "Sablonok",
516DlgTemplatesTitle	: "Elérhet? sablonok",
517DlgTemplatesSelMsg	: "Válassza ki melyik sablon nyíljon meg a szerkeszt?ben<br>(a jelenlegi tartalom elveszik):",
518DlgTemplatesLoading	: "Sablon lista betöltése. Kis türelmet...",
519DlgTemplatesNoTpl	: "(Nincs sablon megadva)",
520DlgTemplatesReplace	: "Kicseréli a jelenlegi tartalmat",
521
522// About Dialog
523DlgAboutAboutTab	: "Névjegy",
524DlgAboutBrowserInfoTab	: "Böngész? információ",
525DlgAboutLicenseTab	: "Licensz",
526DlgAboutVersion		: "verzió",
527DlgAboutInfo		: "További információkért látogasson el ide:",
528
529// Div Dialog
530DlgDivGeneralTab	: "General",	//MISSING
531DlgDivAdvancedTab	: "Advanced",	//MISSING
532DlgDivStyle		: "Style",	//MISSING
533DlgDivInlineStyle	: "Inline Style"	//MISSING
534};