PageRenderTime 65ms CodeModel.GetById 8ms app.highlight 50ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/pigeoncms/Plugins/fckeditor/editor/lang/nl.js

http://pigeoncms.googlecode.com/
JavaScript | 534 lines | 431 code | 47 blank | 56 comment | 0 complexity | 5a25c71d346e1a0ac6f0fdaca2e11bea MD5 | raw file
 1/*
 2 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 3 * Copyright (C) 2003-2009 Frederico Caldeira Knabben
 4 *
 5 * == BEGIN LICENSE ==
 6 *
 7 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 8 * choice:
 9 *
 10 * - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 11 *  http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 12 *
 13 * - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 14 *  http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 15 *
 16 * - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 17 *  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 18 *
 19 * == END LICENSE ==
 20 *
 21 * Dutch language file.
 22 */
 23
 24var FCKLang =
 25{
 26// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
 27Dir					: "ltr",
 28
 29ToolbarCollapse		: "Menubalk inklappen",
 30ToolbarExpand		: "Menubalk uitklappen",
 31
 32// Toolbar Items and Context Menu
 33Save				: "Opslaan",
 34NewPage				: "Nieuwe pagina",
 35Preview				: "Voorbeeld",
 36Cut					: "Knippen",
 37Copy				: "Kopiכren",
 38Paste				: "Plakken",
 39PasteText			: "Plakken als platte tekst",
 40PasteWord			: "Plakken als Word-gegevens",
 41Print				: "Printen",
 42SelectAll			: "Alles selecteren",
 43RemoveFormat		: "Opmaak verwijderen",
 44InsertLinkLbl		: "Link",
 45InsertLink			: "Link invoegen/wijzigen",
 46RemoveLink			: "Link verwijderen",
 47VisitLink			: "Link volgen",
 48Anchor				: "Interne link",
 49AnchorDelete		: "Anker verwijderen",
 50InsertImageLbl		: "Afbeelding",
 51InsertImage			: "Afbeelding invoegen/wijzigen",
 52InsertFlashLbl		: "Flash",
 53InsertFlash			: "Flash invoegen/wijzigen",
 54InsertTableLbl		: "Tabel",
 55InsertTable			: "Tabel invoegen/wijzigen",
 56InsertLineLbl		: "Lijn",
 57InsertLine			: "Horizontale lijn invoegen",
 58InsertSpecialCharLbl: "Speciale tekens",
 59InsertSpecialChar	: "Speciaal teken invoegen",
 60InsertSmileyLbl		: "Smiley",
 61InsertSmiley		: "Smiley invoegen",
 62About				: "Over FCKeditor",
 63Bold				: "Vet",
 64Italic				: "Schuingedrukt",
 65Underline			: "Onderstreept",
 66StrikeThrough		: "Doorhalen",
 67Subscript			: "Subscript",
 68Superscript			: "Superscript",
 69LeftJustify			: "Links uitlijnen",
 70CenterJustify		: "Centreren",
 71RightJustify		: "Rechts uitlijnen",
 72BlockJustify		: "Uitvullen",
 73DecreaseIndent		: "Inspringen verkleinen",
 74IncreaseIndent		: "Inspringen vergroten",
 75Blockquote			: "Citaatblok",
 76CreateDiv			: "DIV aanmaken",
 77EditDiv				: "DIV wijzigen",
 78DeleteDiv			: "DIV verwijderen",
 79Undo				: "Ongedaan maken",
 80Redo				: "Opnieuw uitvoeren",
 81NumberedListLbl		: "Genummerde lijst",
 82NumberedList		: "Genummerde lijst invoegen/verwijderen",
 83BulletedListLbl		: "Opsomming",
 84BulletedList		: "Opsomming invoegen/verwijderen",
 85ShowTableBorders	: "Randen tabel weergeven",
 86ShowDetails			: "Details weergeven",
 87Style				: "Stijl",
 88FontFormat			: "Opmaak",
 89Font				: "Lettertype",
 90FontSize			: "Grootte",
 91TextColor			: "Tekstkleur",
 92BGColor				: "Achtergrondkleur",
 93Source				: "Code",
 94Find				: "Zoeken",
 95Replace				: "Vervangen",
 96SpellCheck			: "Spellingscontrole",
 97UniversalKeyboard	: "Universeel toetsenbord",
 98PageBreakLbl		: "Pagina-einde",
 99PageBreak			: "Pagina-einde invoegen",
100
101Form			: "Formulier",
102Checkbox		: "Aanvinkvakje",
103RadioButton		: "Selectievakje",
104TextField		: "Tekstveld",
105Textarea		: "Tekstvak",
106HiddenField		: "Verborgen veld",
107Button			: "Knop",
108SelectionField	: "Selectieveld",
109ImageButton		: "Afbeeldingsknop",
110
111FitWindow		: "De editor maximaliseren",
112ShowBlocks		: "Toon blokken",
113
114// Context Menu
115EditLink			: "Link wijzigen",
116CellCM				: "Cel",
117RowCM				: "Rij",
118ColumnCM			: "Kolom",
119InsertRowAfter		: "Voeg rij in achter",
120InsertRowBefore		: "Voeg rij in voor",
121DeleteRows			: "Rijen verwijderen",
122InsertColumnAfter	: "Voeg kolom in achter",
123InsertColumnBefore	: "Voeg kolom in voor",
124DeleteColumns		: "Kolommen verwijderen",
125InsertCellAfter		: "Voeg cel in achter",
126InsertCellBefore	: "Voeg cel in voor",
127DeleteCells			: "Cellen verwijderen",
128MergeCells			: "Cellen samenvoegen",
129MergeRight			: "Voeg samen naar rechts",
130MergeDown			: "Voeg samen naar beneden",
131HorizontalSplitCell	: "Splits cellen horizontaal",
132VerticalSplitCell	: "Splits cellen verticaal",
133TableDelete			: "Tabel verwijderen",
134CellProperties		: "Eigenschappen cel",
135TableProperties		: "Eigenschappen tabel",
136ImageProperties		: "Eigenschappen afbeelding",
137FlashProperties		: "Eigenschappen Flash",
138
139AnchorProp			: "Eigenschappen interne link",
140ButtonProp			: "Eigenschappen knop",
141CheckboxProp		: "Eigenschappen aanvinkvakje",
142HiddenFieldProp		: "Eigenschappen verborgen veld",
143RadioButtonProp		: "Eigenschappen selectievakje",
144ImageButtonProp		: "Eigenschappen afbeeldingsknop",
145TextFieldProp		: "Eigenschappen tekstveld",
146SelectionFieldProp	: "Eigenschappen selectieveld",
147TextareaProp		: "Eigenschappen tekstvak",
148FormProp			: "Eigenschappen formulier",
149
150FontFormats			: "Normaal;Met opmaak;Adres;Kop 1;Kop 2;Kop 3;Kop 4;Kop 5;Kop 6;Normaal (DIV)",
151
152// Alerts and Messages
153ProcessingXHTML		: "Bezig met verwerken XHTML. Even geduld aub...",
154Done				: "Klaar",
155PasteWordConfirm	: "De tekst die u plakte lijkt gekopieerd te zijn vanuit Word. Wilt u de tekst opschonen voordat deze geplakt wordt?",
156NotCompatiblePaste	: "Deze opdracht is beschikbaar voor Internet Explorer versie 5.5 of hoger. Wilt u plakken zonder op te schonen?",
157UnknownToolbarItem	: "Onbekend item op menubalk \"%1\"",
158UnknownCommand		: "Onbekende opdrachtnaam: \"%1\"",
159NotImplemented		: "Opdracht niet geןmplementeerd.",
160UnknownToolbarSet	: "Menubalk \"%1\" bestaat niet.",
161NoActiveX			: "De beveilingsinstellingen van uw browser zouden sommige functies van de editor kunnen beperken. De optie \"Activeer ActiveX-elementen en plug-ins\" dient ingeschakeld te worden. Het kan zijn dat er nu functies ontbreken of niet werken.",
162BrowseServerBlocked : "De bestandsbrowser kon niet geopend worden. Zorg ervoor dat pop-up-blokkeerders uit staan.",
163DialogBlocked		: "Kan het dialoogvenster niet weergeven. Zorg ervoor dat pop-up-blokkeerders uit staan.",
164VisitLinkBlocked	: "Het was niet mogelijk een nieuw venster te openen. Controleer of er geen pop-up-blocker aktief is.",
165
166// Dialogs
167DlgBtnOK			: "OK",
168DlgBtnCancel		: "Annuleren",
169DlgBtnClose			: "Afsluiten",
170DlgBtnBrowseServer	: "Bladeren op server",
171DlgAdvancedTag		: "Geavanceerd",
172DlgOpOther			: "<Anders>",
173DlgInfoTab			: "Informatie",
174DlgAlertUrl			: "Geef URL op",
175
176// General Dialogs Labels
177DlgGenNotSet		: "<niet ingevuld>",
178DlgGenId			: "Kenmerk",
179DlgGenLangDir		: "Schrijfrichting",
180DlgGenLangDirLtr	: "Links naar rechts (LTR)",
181DlgGenLangDirRtl	: "Rechts naar links (RTL)",
182DlgGenLangCode		: "Taalcode",
183DlgGenAccessKey		: "Toegangstoets",
184DlgGenName			: "Naam",
185DlgGenTabIndex		: "Tabvolgorde",
186DlgGenLongDescr		: "Lange URL-omschrijving",
187DlgGenClass			: "Stylesheet-klassen",
188DlgGenTitle			: "Aanbevolen titel",
189DlgGenContType		: "Aanbevolen content-type",
190DlgGenLinkCharset	: "Karakterset van gelinkte bron",
191DlgGenStyle			: "Stijl",
192
193// Image Dialog
194DlgImgTitle			: "Eigenschappen afbeelding",
195DlgImgInfoTab		: "Informatie afbeelding",
196DlgImgBtnUpload		: "Naar server verzenden",
197DlgImgURL			: "URL",
198DlgImgUpload		: "Upload",
199DlgImgAlt			: "Alternatieve tekst",
200DlgImgWidth			: "Breedte",
201DlgImgHeight		: "Hoogte",
202DlgImgLockRatio		: "Afmetingen vergrendelen",
203DlgBtnResetSize		: "Afmetingen resetten",
204DlgImgBorder		: "Rand",
205DlgImgHSpace		: "HSpace",
206DlgImgVSpace		: "VSpace",
207DlgImgAlign			: "Uitlijning",
208DlgImgAlignLeft		: "Links",
209DlgImgAlignAbsBottom: "Absoluut-onder",
210DlgImgAlignAbsMiddle: "Absoluut-midden",
211DlgImgAlignBaseline	: "Basislijn",
212DlgImgAlignBottom	: "Beneden",
213DlgImgAlignMiddle	: "Midden",
214DlgImgAlignRight	: "Rechts",
215DlgImgAlignTextTop	: "Boven tekst",
216DlgImgAlignTop		: "Boven",
217DlgImgPreview		: "Voorbeeld",
218DlgImgAlertUrl		: "Geef de URL van de afbeelding",
219DlgImgLinkTab		: "Link",
220
221// Flash Dialog
222DlgFlashTitle		: "Eigenschappen Flash",
223DlgFlashChkPlay		: "Automatisch afspelen",
224DlgFlashChkLoop		: "Herhalen",
225DlgFlashChkMenu		: "Flashmenu\'s inschakelen",
226DlgFlashScale		: "Schaal",
227DlgFlashScaleAll	: "Alles tonen",
228DlgFlashScaleNoBorder	: "Geen rand",
229DlgFlashScaleFit	: "Precies passend",
230
231// Link Dialog
232DlgLnkWindowTitle	: "Link",
233DlgLnkInfoTab		: "Linkomschrijving",
234DlgLnkTargetTab		: "Doel",
235
236DlgLnkType			: "Linktype",
237DlgLnkTypeURL		: "URL",
238DlgLnkTypeAnchor	: "Interne link in pagina",
239DlgLnkTypeEMail		: "E-mail",
240DlgLnkProto			: "Protocol",
241DlgLnkProtoOther	: "<anders>",
242DlgLnkURL			: "URL",
243DlgLnkAnchorSel		: "Kies een interne link",
244DlgLnkAnchorByName	: "Op naam interne link",
245DlgLnkAnchorById	: "Op kenmerk interne link",
246DlgLnkNoAnchors		: "(Geen interne links in document gevonden)",
247DlgLnkEMail			: "E-mailadres",
248DlgLnkEMailSubject	: "Onderwerp bericht",
249DlgLnkEMailBody		: "Inhoud bericht",
250DlgLnkUpload		: "Upload",
251DlgLnkBtnUpload		: "Naar de server versturen",
252
253DlgLnkTarget		: "Doel",
254DlgLnkTargetFrame	: "<frame>",
255DlgLnkTargetPopup	: "<popup window>",
256DlgLnkTargetBlank	: "Nieuw venster (_blank)",
257DlgLnkTargetParent	: "Origineel venster (_parent)",
258DlgLnkTargetSelf	: "Zelfde venster (_self)",
259DlgLnkTargetTop		: "Hele venster (_top)",
260DlgLnkTargetFrameName	: "Naam doelframe",
261DlgLnkPopWinName	: "Naam popupvenster",
262DlgLnkPopWinFeat	: "Instellingen popupvenster",
263DlgLnkPopResize		: "Grootte wijzigen",
264DlgLnkPopLocation	: "Locatiemenu",
265DlgLnkPopMenu		: "Menubalk",
266DlgLnkPopScroll		: "Schuifbalken",
267DlgLnkPopStatus		: "Statusbalk",
268DlgLnkPopToolbar	: "Menubalk",
269DlgLnkPopFullScrn	: "Volledig scherm (IE)",
270DlgLnkPopDependent	: "Afhankelijk (Netscape)",
271DlgLnkPopWidth		: "Breedte",
272DlgLnkPopHeight		: "Hoogte",
273DlgLnkPopLeft		: "Positie links",
274DlgLnkPopTop		: "Positie boven",
275
276DlnLnkMsgNoUrl		: "Geef de link van de URL",
277DlnLnkMsgNoEMail	: "Geef een e-mailadres",
278DlnLnkMsgNoAnchor	: "Selecteer een interne link",
279DlnLnkMsgInvPopName	: "De naam van de popup moet met een alfa-numerieke waarde beginnen, en mag geen spaties bevatten.",
280
281// Color Dialog
282DlgColorTitle		: "Selecteer kleur",
283DlgColorBtnClear	: "Opschonen",
284DlgColorHighlight	: "Accentueren",
285DlgColorSelected	: "Geselecteerd",
286
287// Smiley Dialog
288DlgSmileyTitle		: "Smiley invoegen",
289
290// Special Character Dialog
291DlgSpecialCharTitle	: "Selecteer speciaal teken",
292
293// Table Dialog
294DlgTableTitle		: "Eigenschappen tabel",
295DlgTableRows		: "Rijen",
296DlgTableColumns		: "Kolommen",
297DlgTableBorder		: "Breedte rand",
298DlgTableAlign		: "Uitlijning",
299DlgTableAlignNotSet	: "<Niet ingevoerd>",
300DlgTableAlignLeft	: "Links",
301DlgTableAlignCenter	: "Centreren",
302DlgTableAlignRight	: "Rechts",
303DlgTableWidth		: "Breedte",
304DlgTableWidthPx		: "pixels",
305DlgTableWidthPc		: "procent",
306DlgTableHeight		: "Hoogte",
307DlgTableCellSpace	: "Afstand tussen cellen",
308DlgTableCellPad		: "Afstand vanaf rand cel",
309DlgTableCaption		: "Naam",
310DlgTableSummary		: "Samenvatting",
311DlgTableHeaders		: "Headers",	//MISSING
312DlgTableHeadersNone		: "None",	//MISSING
313DlgTableHeadersColumn	: "First column",	//MISSING
314DlgTableHeadersRow		: "First Row",	//MISSING
315DlgTableHeadersBoth		: "Both",	//MISSING
316
317// Table Cell Dialog
318DlgCellTitle		: "Eigenschappen cel",
319DlgCellWidth		: "Breedte",
320DlgCellWidthPx		: "pixels",
321DlgCellWidthPc		: "procent",
322DlgCellHeight		: "Hoogte",
323DlgCellWordWrap		: "Afbreken woorden",
324DlgCellWordWrapNotSet	: "<Niet ingevoerd>",
325DlgCellWordWrapYes	: "Ja",
326DlgCellWordWrapNo	: "Nee",
327DlgCellHorAlign		: "Horizontale uitlijning",
328DlgCellHorAlignNotSet	: "<Niet ingevoerd>",
329DlgCellHorAlignLeft	: "Links",
330DlgCellHorAlignCenter	: "Centreren",
331DlgCellHorAlignRight: "Rechts",
332DlgCellVerAlign		: "Verticale uitlijning",
333DlgCellVerAlignNotSet	: "<Niet ingevoerd>",
334DlgCellVerAlignTop	: "Boven",
335DlgCellVerAlignMiddle	: "Midden",
336DlgCellVerAlignBottom	: "Beneden",
337DlgCellVerAlignBaseline	: "Basislijn",
338DlgCellType		: "Cell Type",	//MISSING
339DlgCellTypeData		: "Data",	//MISSING
340DlgCellTypeHeader	: "Header",	//MISSING
341DlgCellRowSpan		: "Overkoepeling rijen",
342DlgCellCollSpan		: "Overkoepeling kolommen",
343DlgCellBackColor	: "Achtergrondkleur",
344DlgCellBorderColor	: "Randkleur",
345DlgCellBtnSelect	: "Selecteren...",
346
347// Find and Replace Dialog
348DlgFindAndReplaceTitle	: "Zoeken en vervangen",
349
350// Find Dialog
351DlgFindTitle		: "Zoeken",
352DlgFindFindBtn		: "Zoeken",
353DlgFindNotFoundMsg	: "De opgegeven tekst is niet gevonden.",
354
355// Replace Dialog
356DlgReplaceTitle			: "Vervangen",
357DlgReplaceFindLbl		: "Zoeken naar:",
358DlgReplaceReplaceLbl	: "Vervangen met:",
359DlgReplaceCaseChk		: "Hoofdlettergevoelig",
360DlgReplaceReplaceBtn	: "Vervangen",
361DlgReplaceReplAllBtn	: "Alles vervangen",
362DlgReplaceWordChk		: "Hele woord moet voorkomen",
363
364// Paste Operations / Dialog
365PasteErrorCut	: "De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch knippen. Gebruik de sneltoets Ctrl+X van het toetsenbord.",
366PasteErrorCopy	: "De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch kopiכren. Gebruik de sneltoets Ctrl+C van het toetsenbord.",
367
368PasteAsText		: "Plakken als platte tekst",
369PasteFromWord	: "Plakken als Word-gegevens",
370
371DlgPasteMsg2	: "Plak de tekst in het volgende vak gebruik makend van uw toetsenbord (<strong>Ctrl+V</strong>) en klik op <strong>OK</strong>.",
372DlgPasteSec		: "Door de beveiligingsinstellingen van uw browser is het niet mogelijk om direct vanuit het klembord in de editor te plakken. Middels opnieuw plakken in dit venster kunt u de tekst alsnog plakken in de editor.",
373DlgPasteIgnoreFont		: "Negeer \"Font Face\"-definities",
374DlgPasteRemoveStyles	: "Verwijder \"Style\"-definities",
375
376// Color Picker
377ColorAutomatic	: "Automatisch",
378ColorMoreColors	: "Meer kleuren...",
379
380// Document Properties
381DocProps		: "Eigenschappen document",
382
383// Anchor Dialog
384DlgAnchorTitle		: "Eigenschappen interne link",
385DlgAnchorName		: "Naam interne link",
386DlgAnchorErrorName	: "Geef de naam van de interne link op",
387
388// Speller Pages Dialog
389DlgSpellNotInDic		: "Niet in het woordenboek",
390DlgSpellChangeTo		: "Wijzig in",
391DlgSpellBtnIgnore		: "Negeren",
392DlgSpellBtnIgnoreAll	: "Alles negeren",
393DlgSpellBtnReplace		: "Vervangen",
394DlgSpellBtnReplaceAll	: "Alles vervangen",
395DlgSpellBtnUndo			: "Ongedaan maken",
396DlgSpellNoSuggestions	: "-Geen suggesties-",
397DlgSpellProgress		: "Bezig met spellingscontrole...",
398DlgSpellNoMispell		: "Klaar met spellingscontrole: geen fouten gevonden",
399DlgSpellNoChanges		: "Klaar met spellingscontrole: geen woorden aangepast",
400DlgSpellOneChange		: "Klaar met spellingscontrole: ייn woord aangepast",
401DlgSpellManyChanges		: "Klaar met spellingscontrole: %1 woorden aangepast",
402
403IeSpellDownload			: "De spellingscontrole niet geןnstalleerd. Wilt u deze nu downloaden?",
404
405// Button Dialog
406DlgButtonText		: "Tekst (waarde)",
407DlgButtonType		: "Soort",
408DlgButtonTypeBtn	: "Knop",
409DlgButtonTypeSbm	: "Versturen",
410DlgButtonTypeRst	: "Leegmaken",
411
412// Checkbox and Radio Button Dialogs
413DlgCheckboxName		: "Naam",
414DlgCheckboxValue	: "Waarde",
415DlgCheckboxSelected	: "Geselecteerd",
416
417// Form Dialog
418DlgFormName		: "Naam",
419DlgFormAction	: "Actie",
420DlgFormMethod	: "Methode",
421
422// Select Field Dialog
423DlgSelectName		: "Naam",
424DlgSelectValue		: "Waarde",
425DlgSelectSize		: "Grootte",
426DlgSelectLines		: "Regels",
427DlgSelectChkMulti	: "Gecombineerde selecties toestaan",
428DlgSelectOpAvail	: "Beschikbare opties",
429DlgSelectOpText		: "Tekst",
430DlgSelectOpValue	: "Waarde",
431DlgSelectBtnAdd		: "Toevoegen",
432DlgSelectBtnModify	: "Wijzigen",
433DlgSelectBtnUp		: "Omhoog",
434DlgSelectBtnDown	: "Omlaag",
435DlgSelectBtnSetValue : "Als geselecteerde waarde instellen",
436DlgSelectBtnDelete	: "Verwijderen",
437
438// Textarea Dialog
439DlgTextareaName	: "Naam",
440DlgTextareaCols	: "Kolommen",
441DlgTextareaRows	: "Rijen",
442
443// Text Field Dialog
444DlgTextName			: "Naam",
445DlgTextValue		: "Waarde",
446DlgTextCharWidth	: "Breedte (tekens)",
447DlgTextMaxChars		: "Maximum aantal tekens",
448DlgTextType			: "Soort",
449DlgTextTypeText		: "Tekst",
450DlgTextTypePass		: "Wachtwoord",
451
452// Hidden Field Dialog
453DlgHiddenName	: "Naam",
454DlgHiddenValue	: "Waarde",
455
456// Bulleted List Dialog
457BulletedListProp	: "Eigenschappen opsommingslijst",
458NumberedListProp	: "Eigenschappen genummerde opsommingslijst",
459DlgLstStart			: "Start",
460DlgLstType			: "Soort",
461DlgLstTypeCircle	: "Cirkel",
462DlgLstTypeDisc		: "Schijf",
463DlgLstTypeSquare	: "Vierkant",
464DlgLstTypeNumbers	: "Nummers (1, 2, 3)",
465DlgLstTypeLCase		: "Kleine letters (a, b, c)",
466DlgLstTypeUCase		: "Hoofdletters (A, B, C)",
467DlgLstTypeSRoman	: "Klein Romeins (i, ii, iii)",
468DlgLstTypeLRoman	: "Groot Romeins (I, II, III)",
469
470// Document Properties Dialog
471DlgDocGeneralTab	: "Algemeen",
472DlgDocBackTab		: "Achtergrond",
473DlgDocColorsTab		: "Kleuring en marges",
474DlgDocMetaTab		: "META-data",
475
476DlgDocPageTitle		: "Paginatitel",
477DlgDocLangDir		: "Schrijfrichting",
478DlgDocLangDirLTR	: "Links naar rechts",
479DlgDocLangDirRTL	: "Rechts naar links",
480DlgDocLangCode		: "Taalcode",
481DlgDocCharSet		: "Karakterset-encoding",
482DlgDocCharSetCE		: "Centraal Europees",
483DlgDocCharSetCT		: "Traditioneel Chinees (Big5)",
484DlgDocCharSetCR		: "Cyriliaans",
485DlgDocCharSetGR		: "Grieks",
486DlgDocCharSetJP		: "Japans",
487DlgDocCharSetKR		: "Koreaans",
488DlgDocCharSetTR		: "Turks",
489DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
490DlgDocCharSetWE		: "West europees",
491DlgDocCharSetOther	: "Andere karakterset-encoding",
492
493DlgDocDocType		: "Opschrift documentsoort",
494DlgDocDocTypeOther	: "Ander opschrift documentsoort",
495DlgDocIncXHTML		: "XHTML-declaraties meenemen",
496DlgDocBgColor		: "Achtergrondkleur",
497DlgDocBgImage		: "URL achtergrondplaatje",
498DlgDocBgNoScroll	: "Vaste achtergrond",
499DlgDocCText			: "Tekst",
500DlgDocCLink			: "Link",
501DlgDocCVisited		: "Bezochte link",
502DlgDocCActive		: "Active link",
503DlgDocMargins		: "Afstandsinstellingen document",
504DlgDocMaTop			: "Boven",
505DlgDocMaLeft		: "Links",
506DlgDocMaRight		: "Rechts",
507DlgDocMaBottom		: "Onder",
508DlgDocMeIndex		: "Trefwoorden betreffende document (kommagescheiden)",
509DlgDocMeDescr		: "Beschrijving document",
510DlgDocMeAuthor		: "Auteur",
511DlgDocMeCopy		: "Copyright",
512DlgDocPreview		: "Voorbeeld",
513
514// Templates Dialog
515Templates			: "Sjablonen",
516DlgTemplatesTitle	: "Inhoud sjabonen",
517DlgTemplatesSelMsg	: "Selecteer het sjabloon dat in de editor geopend moet worden (de actuele inhoud gaat verloren):",
518DlgTemplatesLoading	: "Bezig met laden sjabonen. Even geduld alstublieft...",
519DlgTemplatesNoTpl	: "(Geen sjablonen gedefinieerd)",
520DlgTemplatesReplace	: "Vervang de huidige inhoud",
521
522// About Dialog
523DlgAboutAboutTab	: "Over",
524DlgAboutBrowserInfoTab	: "Browserinformatie",
525DlgAboutLicenseTab	: "Licentie",
526DlgAboutVersion		: "Versie",
527DlgAboutInfo		: "Voor meer informatie ga naar ",
528
529// Div Dialog
530DlgDivGeneralTab	: "Algemeen",
531DlgDivAdvancedTab	: "Geavanceerd",
532DlgDivStyle		: "Style",
533DlgDivInlineStyle	: "Inline Style"
534};