PageRenderTime 61ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 39ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/pigeoncms/Plugins/fckeditor/editor/lang/no.js

http://pigeoncms.googlecode.com/
JavaScript | 534 lines | 431 code | 47 blank | 56 comment | 0 complexity | 2f247d4894853f2289565ae60e795561 MD5 | raw file
 1/*
 2 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 3 * Copyright (C) 2003-2009 Frederico Caldeira Knabben
 4 *
 5 * == BEGIN LICENSE ==
 6 *
 7 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 8 * choice:
 9 *
 10 * - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 11 *  http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 12 *
 13 * - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 14 *  http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 15 *
 16 * - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 17 *  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 18 *
 19 * == END LICENSE ==
 20 *
 21 * Norwegian language file.
 22 */
 23
 24var FCKLang =
 25{
 26// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
 27Dir					: "ltr",
 28
 29ToolbarCollapse		: "Skjul verktřylinje",
 30ToolbarExpand		: "Vis verktřylinje",
 31
 32// Toolbar Items and Context Menu
 33Save				: "Lagre",
 34NewPage				: "Ny Side",
 35Preview				: "Forhĺndsvis",
 36Cut					: "Klipp ut",
 37Copy				: "Kopier",
 38Paste				: "Lim inn",
 39PasteText			: "Lim inn som ren tekst",
 40PasteWord			: "Lim inn fra Word",
 41Print				: "Skriv ut",
 42SelectAll			: "Merk alt",
 43RemoveFormat		: "Fjern format",
 44InsertLinkLbl		: "Lenke",
 45InsertLink			: "Sett inn/Rediger lenke",
 46RemoveLink			: "Fjern lenke",
 47VisitLink			: "Ĺpne lenke",
 48Anchor				: "Sett inn/Rediger anker",
 49AnchorDelete		: "Fjern anker",
 50InsertImageLbl		: "Bilde",
 51InsertImage			: "Sett inn/Rediger bilde",
 52InsertFlashLbl		: "Flash",
 53InsertFlash			: "Sett inn/Rediger Flash",
 54InsertTableLbl		: "Tabell",
 55InsertTable			: "Sett inn/Rediger tabell",
 56InsertLineLbl		: "Linje",
 57InsertLine			: "Sett inn horisontal linje",
 58InsertSpecialCharLbl: "Spesielt tegn",
 59InsertSpecialChar	: "Sett inn spesielt tegn",
 60InsertSmileyLbl		: "Smil",
 61InsertSmiley		: "Sett inn smil",
 62About				: "Om FCKeditor",
 63Bold				: "Fet",
 64Italic				: "Kursiv",
 65Underline			: "Understrek",
 66StrikeThrough		: "Gjennomstrek",
 67Subscript			: "Senket skrift",
 68Superscript			: "Hevet skrift",
 69LeftJustify			: "Venstrejuster",
 70CenterJustify		: "Midtjuster",
 71RightJustify		: "Hřyrejuster",
 72BlockJustify		: "Blokkjuster",
 73DecreaseIndent		: "Senk nivĺ",
 74IncreaseIndent		: "Řk nivĺ",
 75Blockquote			: "Blockquote",	//MISSING
 76CreateDiv			: "Create Div Container",	//MISSING
 77EditDiv				: "Edit Div Container",	//MISSING
 78DeleteDiv			: "Remove Div Container",	//MISSING
 79Undo				: "Angre",
 80Redo				: "Gjřr om",
 81NumberedListLbl		: "Nummerert liste",
 82NumberedList		: "Sett inn/Fjern nummerert liste",
 83BulletedListLbl		: "Uordnet liste",
 84BulletedList		: "Sett inn/Fjern uordnet liste",
 85ShowTableBorders	: "Vis tabellrammer",
 86ShowDetails			: "Vis detaljer",
 87Style				: "Stil",
 88FontFormat			: "Format",
 89Font				: "Skrift",
 90FontSize			: "Střrrelse",
 91TextColor			: "Tekstfarge",
 92BGColor				: "Bakgrunnsfarge",
 93Source				: "Kilde",
 94Find				: "Sřk",
 95Replace				: "Erstatt",
 96SpellCheck			: "Stavekontroll",
 97UniversalKeyboard	: "Universelt tastatur",
 98PageBreakLbl		: "Sideskift",
 99PageBreak			: "Sett inn sideskift",
100
101Form			: "Skjema",
102Checkbox		: "Avmerkingsboks",
103RadioButton		: "Alternativknapp",
104TextField		: "Tekstboks",
105Textarea		: "Tekstomrĺde",
106HiddenField		: "Skjult felt",
107Button			: "Knapp",
108SelectionField	: "Rullegardinliste",
109ImageButton		: "Bildeknapp",
110
111FitWindow		: "Maksimer střrrelsen pĺ redigeringsverktřyet",
112ShowBlocks		: "Show Blocks",	//MISSING
113
114// Context Menu
115EditLink			: "Rediger lenke",
116CellCM				: "Celle",
117RowCM				: "Rader",
118ColumnCM			: "Kolonne",
119InsertRowAfter		: "Sett inn rad etter",
120InsertRowBefore		: "Sett inn rad fřr",
121DeleteRows			: "Slett rader",
122InsertColumnAfter	: "Sett inn kolonne etter",
123InsertColumnBefore	: "Sett inn kolonne fřr",
124DeleteColumns		: "Slett kolonner",
125InsertCellAfter		: "Sett inn celle etter",
126InsertCellBefore	: "Sett inn celle fřr",
127DeleteCells			: "Slett celler",
128MergeCells			: "Slĺ sammen celler",
129MergeRight			: "Slĺ sammen hřyre",
130MergeDown			: "Slĺ sammen ned",
131HorizontalSplitCell	: "Del celle horisontalt",
132VerticalSplitCell	: "Del celle vertikalt",
133TableDelete			: "Slett tabell",
134CellProperties		: "Egenskaper for celle",
135TableProperties		: "Egenskaper for tabell",
136ImageProperties		: "Egenskaper for bilde",
137FlashProperties		: "Egenskaper for Flash-objekt",
138
139AnchorProp			: "Egenskaper for anker",
140ButtonProp			: "Egenskaper for knapp",
141CheckboxProp		: "Egenskaper for avmerkingsboks",
142HiddenFieldProp		: "Egenskaper for skjult felt",
143RadioButtonProp		: "Egenskaper for alternativknapp",
144ImageButtonProp		: "Egenskaper for bildeknapp",
145TextFieldProp		: "Egenskaper for tekstfelt",
146SelectionFieldProp	: "Egenskaper for rullegardinliste",
147TextareaProp		: "Egenskaper for tekstomrĺde",
148FormProp			: "Egenskaper for skjema",
149
150FontFormats			: "Normal;Formatert;Adresse;Tittel 1;Tittel 2;Tittel 3;Tittel 4;Tittel 5;Tittel 6;Normal (DIV)",
151
152// Alerts and Messages
153ProcessingXHTML		: "Lager XHTML. Vennligst vent...",
154Done				: "Ferdig",
155PasteWordConfirm	: "Teksten du prřver ĺ lime inn ser ut som om den kommer fra Word. Vil du rense den for unřdvendig kode fřr du limer inn?",
156NotCompatiblePaste	: "Denne kommandoen er kun tilgjenglig for Internet Explorer versjon 5.5 eller bedre. Vil du fortsette uten ĺ rense? (Du kan lime inn som ren tekst)",
157UnknownToolbarItem	: "Ukjent menyvalg \"%1\"",
158UnknownCommand		: "Ukjent kommando \"%1\"",
159NotImplemented		: "Kommando ikke implimentert",
160UnknownToolbarSet	: "Verktřylinjesett \"%1\" finnes ikke",
161NoActiveX			: "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger kan begrense noen av funksjonene i redigeringsverktřyet. Du mĺ aktivere \"Kjřr ActiveX-kontroller og plugin-modeller\". Du kan oppleve feil og advarsler om manglende funksjoner",
162BrowseServerBlocked : "Kunne ikke ĺpne dialogboksen for filarkiv. Sjekk at popup-blokkering er deaktivert.",
163DialogBlocked		: "Kunne ikke ĺpne dialogboksen. Sjekk at popup-blokkering er deaktivert.",
164VisitLinkBlocked	: "Kunne ikke ĺpne et nytt vindu. Sjekk at popup-blokkering er deaktivert.",
165
166// Dialogs
167DlgBtnOK			: "OK",
168DlgBtnCancel		: "Avbryt",
169DlgBtnClose			: "Lukk",
170DlgBtnBrowseServer	: "Bla igjennom server",
171DlgAdvancedTag		: "Avansert",
172DlgOpOther			: "<Annet>",
173DlgInfoTab			: "Info",
174DlgAlertUrl			: "Vennligst skriv inn URL-en",
175
176// General Dialogs Labels
177DlgGenNotSet		: "<ikke satt>",
178DlgGenId			: "Id",
179DlgGenLangDir		: "Sprĺkretning",
180DlgGenLangDirLtr	: "Venstre til hřyre (VTH)",
181DlgGenLangDirRtl	: "Hřyre til venstre (HTV)",
182DlgGenLangCode		: "Sprĺkkode",
183DlgGenAccessKey		: "Aksessknapp",
184DlgGenName			: "Navn",
185DlgGenTabIndex		: "Tab Indeks",
186DlgGenLongDescr		: "Utvidet beskrivelse",
187DlgGenClass			: "Stilarkklasser",
188DlgGenTitle			: "Tittel",
189DlgGenContType		: "Type",
190DlgGenLinkCharset	: "Lenket sprĺkkart",
191DlgGenStyle			: "Stil",
192
193// Image Dialog
194DlgImgTitle			: "Bildeegenskaper",
195DlgImgInfoTab		: "Bildeinformasjon",
196DlgImgBtnUpload		: "Send det til serveren",
197DlgImgURL			: "URL",
198DlgImgUpload		: "Last opp",
199DlgImgAlt			: "Alternativ tekst",
200DlgImgWidth			: "Bredde",
201DlgImgHeight		: "Hřyde",
202DlgImgLockRatio		: "Lĺs forhold",
203DlgBtnResetSize		: "Tilbakestill střrrelse",
204DlgImgBorder		: "Ramme",
205DlgImgHSpace		: "HMarg",
206DlgImgVSpace		: "VMarg",
207DlgImgAlign			: "Juster",
208DlgImgAlignLeft		: "Venstre",
209DlgImgAlignAbsBottom: "Abs bunn",
210DlgImgAlignAbsMiddle: "Abs midten",
211DlgImgAlignBaseline	: "Bunnlinje",
212DlgImgAlignBottom	: "Bunn",
213DlgImgAlignMiddle	: "Midten",
214DlgImgAlignRight	: "Hřyre",
215DlgImgAlignTextTop	: "Tekst topp",
216DlgImgAlignTop		: "Topp",
217DlgImgPreview		: "Forhĺndsvis",
218DlgImgAlertUrl		: "Vennligst skriv bilde-urlen",
219DlgImgLinkTab		: "Lenke",
220
221// Flash Dialog
222DlgFlashTitle		: "Flash-egenskaper",
223DlgFlashChkPlay		: "Autospill",
224DlgFlashChkLoop		: "Loop",
225DlgFlashChkMenu		: "Slĺ pĺ Flash-meny",
226DlgFlashScale		: "Skaler",
227DlgFlashScaleAll	: "Vis alt",
228DlgFlashScaleNoBorder	: "Ingen ramme",
229DlgFlashScaleFit	: "Skaler til ĺ passe",
230
231// Link Dialog
232DlgLnkWindowTitle	: "Lenke",
233DlgLnkInfoTab		: "Lenkeinfo",
234DlgLnkTargetTab		: "Mĺl",
235
236DlgLnkType			: "Lenketype",
237DlgLnkTypeURL		: "URL",
238DlgLnkTypeAnchor	: "Lenke til anker i teksten",
239DlgLnkTypeEMail		: "E-post",
240DlgLnkProto			: "Protokoll",
241DlgLnkProtoOther	: "<annet>",
242DlgLnkURL			: "URL",
243DlgLnkAnchorSel		: "Velg et anker",
244DlgLnkAnchorByName	: "Anker etter navn",
245DlgLnkAnchorById	: "Element etter ID",
246DlgLnkNoAnchors		: "(Ingen anker i dokumentet)",
247DlgLnkEMail			: "E-postadresse",
248DlgLnkEMailSubject	: "Meldingsemne",
249DlgLnkEMailBody		: "Melding",
250DlgLnkUpload		: "Last opp",
251DlgLnkBtnUpload		: "Send til server",
252
253DlgLnkTarget		: "Mĺl",
254DlgLnkTargetFrame	: "<ramme>",
255DlgLnkTargetPopup	: "<popup vindu>",
256DlgLnkTargetBlank	: "Nytt vindu (_blank)",
257DlgLnkTargetParent	: "Foreldrevindu (_parent)",
258DlgLnkTargetSelf	: "Samme vindu (_self)",
259DlgLnkTargetTop		: "Hele vindu (_top)",
260DlgLnkTargetFrameName	: "Mĺlramme",
261DlgLnkPopWinName	: "Navn pĺ popup-vindus",
262DlgLnkPopWinFeat	: "Egenskaper for popup-vindu",
263DlgLnkPopResize		: "Endre střrrelse",
264DlgLnkPopLocation	: "Adresselinje",
265DlgLnkPopMenu		: "Menylinje",
266DlgLnkPopScroll		: "Scrollbar",
267DlgLnkPopStatus		: "Statuslinje",
268DlgLnkPopToolbar	: "Verktřylinje",
269DlgLnkPopFullScrn	: "Full skjerm (IE)",
270DlgLnkPopDependent	: "Avhenging (Netscape)",
271DlgLnkPopWidth		: "Bredde",
272DlgLnkPopHeight		: "Hřyde",
273DlgLnkPopLeft		: "Venstre posisjon",
274DlgLnkPopTop		: "Topp-posisjon",
275
276DlnLnkMsgNoUrl		: "Vennligst skriv inn lenkens url",
277DlnLnkMsgNoEMail	: "Vennligst skriv inn e-postadressen",
278DlnLnkMsgNoAnchor	: "Vennligst velg et anker",
279DlnLnkMsgInvPopName	: "Popup-vinduets navn mĺ begynne med en bokstav, og kan ikke inneholde mellomrom",
280
281// Color Dialog
282DlgColorTitle		: "Velg farge",
283DlgColorBtnClear	: "Třm",
284DlgColorHighlight	: "Marker",
285DlgColorSelected	: "Valgt",
286
287// Smiley Dialog
288DlgSmileyTitle		: "Sett inn smil",
289
290// Special Character Dialog
291DlgSpecialCharTitle	: "Velg spesielt tegn",
292
293// Table Dialog
294DlgTableTitle		: "Egenskaper for tabell",
295DlgTableRows		: "Rader",
296DlgTableColumns		: "Kolonner",
297DlgTableBorder		: "Rammestřrrelse",
298DlgTableAlign		: "Justering",
299DlgTableAlignNotSet	: "<Ikke satt>",
300DlgTableAlignLeft	: "Venstre",
301DlgTableAlignCenter	: "Midtjuster",
302DlgTableAlignRight	: "Hřyre",
303DlgTableWidth		: "Bredde",
304DlgTableWidthPx		: "piksler",
305DlgTableWidthPc		: "prosent",
306DlgTableHeight		: "Hřyde",
307DlgTableCellSpace	: "Cellemarg",
308DlgTableCellPad		: "Cellepolstring",
309DlgTableCaption		: "Tittel",
310DlgTableSummary		: "Sammendrag",
311DlgTableHeaders		: "Headers",	//MISSING
312DlgTableHeadersNone		: "None",	//MISSING
313DlgTableHeadersColumn	: "First column",	//MISSING
314DlgTableHeadersRow		: "First Row",	//MISSING
315DlgTableHeadersBoth		: "Both",	//MISSING
316
317// Table Cell Dialog
318DlgCellTitle		: "Celleegenskaper",
319DlgCellWidth		: "Bredde",
320DlgCellWidthPx		: "piksler",
321DlgCellWidthPc		: "prosent",
322DlgCellHeight		: "Hřyde",
323DlgCellWordWrap		: "Tekstbrytning",
324DlgCellWordWrapNotSet	: "<Ikke satt>",
325DlgCellWordWrapYes	: "Ja",
326DlgCellWordWrapNo	: "Nei",
327DlgCellHorAlign		: "Horisontal justering",
328DlgCellHorAlignNotSet	: "<Ikke satt>",
329DlgCellHorAlignLeft	: "Venstre",
330DlgCellHorAlignCenter	: "Midtjuster",
331DlgCellHorAlignRight: "Hřyre",
332DlgCellVerAlign		: "Vertikal justering",
333DlgCellVerAlignNotSet	: "<Ikke satt>",
334DlgCellVerAlignTop	: "Topp",
335DlgCellVerAlignMiddle	: "Midten",
336DlgCellVerAlignBottom	: "Bunn",
337DlgCellVerAlignBaseline	: "Bunnlinje",
338DlgCellType		: "Cell Type",	//MISSING
339DlgCellTypeData		: "Data",	//MISSING
340DlgCellTypeHeader	: "Header",	//MISSING
341DlgCellRowSpan		: "Radspenn",
342DlgCellCollSpan		: "Kolonnespenn",
343DlgCellBackColor	: "Bakgrunnsfarge",
344DlgCellBorderColor	: "Rammefarge",
345DlgCellBtnSelect	: "Velg...",
346
347// Find and Replace Dialog
348DlgFindAndReplaceTitle	: "Sřk og erstatt",
349
350// Find Dialog
351DlgFindTitle		: "Sřk",
352DlgFindFindBtn		: "Sřk",
353DlgFindNotFoundMsg	: "Fant ikke sřketeksten.",
354
355// Replace Dialog
356DlgReplaceTitle			: "Erstatt",
357DlgReplaceFindLbl		: "Sřk etter:",
358DlgReplaceReplaceLbl	: "Erstatt med:",
359DlgReplaceCaseChk		: "Skill mellom store og smĺ bokstaver",
360DlgReplaceReplaceBtn	: "Erstatt",
361DlgReplaceReplAllBtn	: "Erstatt alle",
362DlgReplaceWordChk		: "Bare hele ord",
363
364// Paste Operations / Dialog
365PasteErrorCut	: "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk klipping av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+X).",
366PasteErrorCopy	: "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+C).",
367
368PasteAsText		: "Lim inn som ren tekst",
369PasteFromWord	: "Lim inn fra Word",
370
371DlgPasteMsg2	: "Vennligst lim inn i den fřlgende boksen med tastaturet (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) og trykk <STRONG>OK</STRONG>.",
372DlgPasteSec		: "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger gir ikke redigeringsverktřyet direkte tilgang til utklippstavlen. Du mĺ lime det igjen i dette vinduet.",
373DlgPasteIgnoreFont		: "Fjern skrifttyper",
374DlgPasteRemoveStyles	: "Fjern stildefinisjoner",
375
376// Color Picker
377ColorAutomatic	: "Automatisk",
378ColorMoreColors	: "Flere farger...",
379
380// Document Properties
381DocProps		: "Dokumentegenskaper",
382
383// Anchor Dialog
384DlgAnchorTitle		: "Ankeregenskaper",
385DlgAnchorName		: "Ankernavn",
386DlgAnchorErrorName	: "Vennligst skriv inn ankernavnet",
387
388// Speller Pages Dialog
389DlgSpellNotInDic		: "Ikke i ordboken",
390DlgSpellChangeTo		: "Endre til",
391DlgSpellBtnIgnore		: "Ignorer",
392DlgSpellBtnIgnoreAll	: "Ignorer alle",
393DlgSpellBtnReplace		: "Erstatt",
394DlgSpellBtnReplaceAll	: "Erstatt alle",
395DlgSpellBtnUndo			: "Angre",
396DlgSpellNoSuggestions	: "- Ingen forslag -",
397DlgSpellProgress		: "Stavekontroll pĺgĺr...",
398DlgSpellNoMispell		: "Stavekontroll fullfřrt: ingen feilstavinger funnet",
399DlgSpellNoChanges		: "Stavekontroll fullfřrt: ingen ord endret",
400DlgSpellOneChange		: "Stavekontroll fullfřrt: Ett ord endret",
401DlgSpellManyChanges		: "Stavekontroll fullfřrt: %1 ord endret",
402
403IeSpellDownload			: "Stavekontroll er ikke installert. Vil du laste den ned nĺ?",
404
405// Button Dialog
406DlgButtonText		: "Tekst (verdi)",
407DlgButtonType		: "Type",
408DlgButtonTypeBtn	: "Knapp",
409DlgButtonTypeSbm	: "Send",
410DlgButtonTypeRst	: "Nullstill",
411
412// Checkbox and Radio Button Dialogs
413DlgCheckboxName		: "Navn",
414DlgCheckboxValue	: "Verdi",
415DlgCheckboxSelected	: "Valgt",
416
417// Form Dialog
418DlgFormName		: "Navn",
419DlgFormAction	: "Handling",
420DlgFormMethod	: "Metode",
421
422// Select Field Dialog
423DlgSelectName		: "Navn",
424DlgSelectValue		: "Verdi",
425DlgSelectSize		: "Střrrelse",
426DlgSelectLines		: "Linjer",
427DlgSelectChkMulti	: "Tillat flervalg",
428DlgSelectOpAvail	: "Tilgjenglige alternativer",
429DlgSelectOpText		: "Tekst",
430DlgSelectOpValue	: "Verdi",
431DlgSelectBtnAdd		: "Legg til",
432DlgSelectBtnModify	: "Endre",
433DlgSelectBtnUp		: "Opp",
434DlgSelectBtnDown	: "Ned",
435DlgSelectBtnSetValue : "Sett som valgt",
436DlgSelectBtnDelete	: "Slett",
437
438// Textarea Dialog
439DlgTextareaName	: "Navn",
440DlgTextareaCols	: "Kolonner",
441DlgTextareaRows	: "Rader",
442
443// Text Field Dialog
444DlgTextName			: "Navn",
445DlgTextValue		: "Verdi",
446DlgTextCharWidth	: "Tegnbredde",
447DlgTextMaxChars		: "Maks antall tegn",
448DlgTextType			: "Type",
449DlgTextTypeText		: "Tekst",
450DlgTextTypePass		: "Passord",
451
452// Hidden Field Dialog
453DlgHiddenName	: "Navn",
454DlgHiddenValue	: "Verdi",
455
456// Bulleted List Dialog
457BulletedListProp	: "Egenskaper for uordnet liste",
458NumberedListProp	: "Egenskaper for ordnet liste",
459DlgLstStart			: "Start",
460DlgLstType			: "Type",
461DlgLstTypeCircle	: "Sirkel",
462DlgLstTypeDisc		: "Hel sirkel",
463DlgLstTypeSquare	: "Firkant",
464DlgLstTypeNumbers	: "Numre (1, 2, 3)",
465DlgLstTypeLCase		: "Smĺ bokstaver (a, b, c)",
466DlgLstTypeUCase		: "Store bokstaver (A, B, C)",
467DlgLstTypeSRoman	: "Smĺ romerske tall (i, ii, iii)",
468DlgLstTypeLRoman	: "Store romerske tall (I, II, III)",
469
470// Document Properties Dialog
471DlgDocGeneralTab	: "Generelt",
472DlgDocBackTab		: "Bakgrunn",
473DlgDocColorsTab		: "Farger og marginer",
474DlgDocMetaTab		: "Meta-data",
475
476DlgDocPageTitle		: "Sidetittel",
477DlgDocLangDir		: "Sprĺkretning",
478DlgDocLangDirLTR	: "Venstre til hřyre (LTR)",
479DlgDocLangDirRTL	: "Hřyre til venstre (RTL)",
480DlgDocLangCode		: "Sprĺkkode",
481DlgDocCharSet		: "Tegnsett",
482DlgDocCharSetCE		: "Sentraleuropeisk",
483DlgDocCharSetCT		: "Tradisonell kinesisk(Big5)",
484DlgDocCharSetCR		: "Cyrillic",
485DlgDocCharSetGR		: "Gresk",
486DlgDocCharSetJP		: "Japansk",
487DlgDocCharSetKR		: "Koreansk",
488DlgDocCharSetTR		: "Tyrkisk",
489DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
490DlgDocCharSetWE		: "Vesteuropeisk",
491DlgDocCharSetOther	: "Annet tegnsett",
492
493DlgDocDocType		: "Dokumenttype header",
494DlgDocDocTypeOther	: "Annet dokumenttype header",
495DlgDocIncXHTML		: "Inkluder XHTML-deklarasjon",
496DlgDocBgColor		: "Bakgrunnsfarge",
497DlgDocBgImage		: "URL for bakgrunnsbilde",
498DlgDocBgNoScroll	: "Lĺs bakgrunnsbilde",
499DlgDocCText			: "Tekst",
500DlgDocCLink			: "Link",
501DlgDocCVisited		: "Besřkt lenke",
502DlgDocCActive		: "Aktiv lenke",
503DlgDocMargins		: "Sidemargin",
504DlgDocMaTop			: "Topp",
505DlgDocMaLeft		: "Venstre",
506DlgDocMaRight		: "Hřyre",
507DlgDocMaBottom		: "Bunn",
508DlgDocMeIndex		: "Dokument nřkkelord (kommaseparert)",
509DlgDocMeDescr		: "Dokumentbeskrivelse",
510DlgDocMeAuthor		: "Forfatter",
511DlgDocMeCopy		: "Kopirett",
512DlgDocPreview		: "Forhĺndsvising",
513
514// Templates Dialog
515Templates			: "Maler",
516DlgTemplatesTitle	: "Innholdsmaler",
517DlgTemplatesSelMsg	: "Velg malen du vil ĺpne<br>(innholdet du har skrevet blir tapt!):",
518DlgTemplatesLoading	: "Laster malliste. Vennligst vent...",
519DlgTemplatesNoTpl	: "(Ingen maler definert)",
520DlgTemplatesReplace	: "Erstatt faktisk innold",
521
522// About Dialog
523DlgAboutAboutTab	: "Om",
524DlgAboutBrowserInfoTab	: "Nettleserinfo",
525DlgAboutLicenseTab	: "Lisens",
526DlgAboutVersion		: "versjon",
527DlgAboutInfo		: "For mer informasjon, se",
528
529// Div Dialog
530DlgDivGeneralTab	: "Generelt",
531DlgDivAdvancedTab	: "Avansert",
532DlgDivStyle		: "Stil",
533DlgDivInlineStyle	: "Inline Style"	//MISSING
534};