PageRenderTime 163ms CodeModel.GetById 137ms app.highlight 20ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/www/tags/NOV_07_2009/htdocs/ruby/slides/02005/euruko/ui/slides-cc.js

#
JavaScript | 587 lines | 498 code | 37 blank | 52 comment | 203 complexity | 527c93a359d0e5923c3390cc5effe2bb MD5 | raw file
 1// S5 v1.1 slides.js -- released under CC by-sa 2.0 license
 2//
 3// Please see http://www.meyerweb.com/eric/tools/s5/credits.html for information 
 4// about all the wonderful and talented contributors to this code!
 5
 6var undef;
 7var snum = 0;
 8var smax = 1;
 9var incpos = 0;
 10var number = undef;
 11var s5mode = true;
 12var slideCSS = document.getElementById('slideProj').href;
 13var defaultView = 'slideshow';
 14var controlVis = 'visible';
 15
 16var isIE = navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' ? 1 : 0;
 17var isOp = navigator.userAgent.indexOf('Opera') > -1 ? 1 : 0;
 18var isGe = navigator.userAgent.indexOf('Gecko') > -1 && navigator.userAgent.indexOf('Safari') < 1 ? 1 : 0;
 19
 20function hasClass(object, className) {
 21	if (!object.className) return false;
 22	return (object.className.search('(^|\\s)' + className + '(\\s|$)') != -1);
 23}
 24
 25function hasValue(object, value) {
 26	if (!object) return false;
 27	return (object.search('(^|\\s)' + value + '(\\s|$)') != -1);
 28}
 29
 30function removeClass(object,className) {
 31	if (!object) return;
 32	object.className = object.className.replace(new RegExp('(^|\\s)'+className+'(\\s|$)'), RegExp.$1+RegExp.$2);
 33}
 34
 35function addClass(object,className) {
 36	if (!object || hasClass(object, className)) return;
 37	if (object.className) {
 38		object.className += ' '+className;
 39	} else {
 40		object.className = className;
 41	}
 42}
 43
 44function GetElementsWithClassName(elementName,className) {
 45	var allElements = document.getElementsByTagName(elementName);
 46	var elemColl = new Array();
 47	for (var i = 0; i< allElements.length; i++) {
 48		if (hasClass(allElements[i], className)) {
 49			elemColl[elemColl.length] = allElements[i];
 50		}
 51	}
 52	return elemColl;
 53}
 54
 55function isParentOrSelf(element, id) {
 56	if (element == null || element.nodeName=='BODY') return false;
 57	else if (element.id == id) return true;
 58	else return isParentOrSelf(element.parentNode, id);
 59}
 60
 61function nodeValue(node) {
 62	var result = "";
 63	if (node.nodeType == 1) {
 64		var children = node.childNodes;
 65		for (var i = 0; i < children.length; ++i) {
 66			result += nodeValue(children[i]);
 67		}		
 68	}
 69	else if (node.nodeType == 3) {
 70		result = node.nodeValue;
 71	}
 72	return(result);
 73}
 74
 75function slideLabel() {
 76	var slideColl = GetElementsWithClassName('*','slide');
 77	var list = document.getElementById('jumplist');
 78	smax = slideColl.length;
 79	for (var n = 0; n < smax; n++) {
 80		var obj = slideColl[n];
 81
 82		var did = 'slide' + n.toString();
 83		obj.setAttribute('id',did);
 84		if (isOp) continue;
 85
 86		var otext = '';
 87		var menu = obj.firstChild;
 88		if (!menu) continue; // to cope with empty slides
 89		while (menu && menu.nodeType == 3) {
 90			menu = menu.nextSibling;
 91		}
 92	 	if (!menu) continue; // to cope with slides with only text nodes
 93
 94		var menunodes = menu.childNodes;
 95		for (var o = 0; o < menunodes.length; o++) {
 96			otext += nodeValue(menunodes[o]);
 97		}
 98		list.options[list.length] = new Option(n + ' : ' + otext, n);
 99	}
100}
101
102function currentSlide() {
103	var cs;
104	if (document.getElementById) {
105		cs = document.getElementById('currentSlide');
106	} else {
107		cs = document.currentSlide;
108	}
109	cs.innerHTML = '<span id="csHere">' + snum + '<\/span> ' + 
110		'<span id="csSep">\/<\/span> ' + 
111		'<span id="csTotal">' + (smax-1) + '<\/span>';
112	if (snum == 0) {
113		cs.style.visibility = 'hidden';
114	} else {
115		cs.style.visibility = 'visible';
116	}
117}
118
119function go(step) {
120	if (document.getElementById('slideProj').disabled || step == 0) return;
121	var jl = document.getElementById('jumplist');
122	var cid = 'slide' + snum;
123	var ce = document.getElementById(cid);
124	if (incrementals[snum].length > 0) {
125		for (var i = 0; i < incrementals[snum].length; i++) {
126			removeClass(incrementals[snum][i], 'current');
127			removeClass(incrementals[snum][i], 'incremental');
128		}
129	}
130	if (step != 'j') {
131		snum += step;
132		lmax = smax - 1;
133		if (snum > lmax) snum = lmax;
134		if (snum < 0) snum = 0;
135	} else
136		snum = parseInt(jl.value);
137	var nid = 'slide' + snum;
138	var ne = document.getElementById(nid);
139	if (!ne) {
140		ne = document.getElementById('slide0');
141		snum = 0;
142	}
143	if (step < 0) {incpos = incrementals[snum].length} else {incpos = 0;}
144	if (incrementals[snum].length > 0 && incpos == 0) {
145		for (var i = 0; i < incrementals[snum].length; i++) {
146			if (hasClass(incrementals[snum][i], 'current'))
147				incpos = i + 1;
148			else
149				addClass(incrementals[snum][i], 'incremental');
150		}
151	}
152	if (incrementals[snum].length > 0 && incpos > 0)
153		addClass(incrementals[snum][incpos - 1], 'current');
154	ce.style.visibility = 'hidden';
155	ne.style.visibility = 'visible';
156	jl.selectedIndex = snum;
157	currentSlide();
158	number = 0;
159}
160
161function goTo(target) {
162	if (target >= smax || target == snum) return;
163	go(target - snum);
164}
165
166function subgo(step) {
167	if (step > 0) {
168		removeClass(incrementals[snum][incpos - 1],'current');
169		removeClass(incrementals[snum][incpos], 'incremental');
170		addClass(incrementals[snum][incpos],'current');
171		incpos++;
172	} else {
173		incpos--;
174		removeClass(incrementals[snum][incpos],'current');
175		addClass(incrementals[snum][incpos], 'incremental');
176		addClass(incrementals[snum][incpos - 1],'current');
177	}
178}
179
180function toggle() {
181	var slideColl = GetElementsWithClassName('div','slide');
182	var slides = document.getElementById('slideProj');
183	var outline = document.getElementById('outlineStyle');
184	if (!slides.disabled) {
185		slides.disabled = true;
186		outline.disabled = false;
187		s5mode = false;
188		fontSize('1em');
189		for (var n = 0; n < smax; n++) {
190			var slide = slideColl[n];
191			slide.style.visibility = 'visible';
192		}
193	} else {
194		slides.disabled = false;
195		outline.disabled = true;
196		s5mode = true;
197		fontScale();
198		for (var n = 0; n < smax; n++) {
199			var slide = slideColl[n];
200			slide.style.visibility = 'hidden';
201		}
202		slideColl[snum].style.visibility = 'visible';
203	}
204}
205
206function showHide(action) {
207	var obj = GetElementsWithClassName('*','hideme')[0];
208	switch (action) {
209	case 's': obj.style.visibility = 'visible'; break;
210	case 'h': obj.style.visibility = 'hidden'; break;
211	case 'k':
212		if (obj.style.visibility != 'visible') {
213			obj.style.visibility = 'visible';
214		} else {
215			obj.style.visibility = 'hidden';
216		}
217	break;
218	}
219}
220
221// 'keys' code adapted from MozPoint (http://mozpoint.mozdev.org/)
222function keys(key) {
223	if (!key) {
224		key = event;
225		key.which = key.keyCode;
226	}
227	if (key.which == 84) {
228		toggle();
229		return;
230	}
231	if (s5mode) {
232		switch (key.which) {
233			case 10: // return
234			case 13: // enter
235				if (window.event && isParentOrSelf(window.event.srcElement, 'controls')) return;
236				if (key.target && isParentOrSelf(key.target, 'controls')) return;
237				if(number != undef) {
238					goTo(number);
239					break;
240				}
241			case 32: // spacebar
242			case 34: // page down
243			case 39: // rightkey
244			case 40: // downkey
245				if(number != undef) {
246					go(number);
247				} else if (!incrementals[snum] || incpos >= incrementals[snum].length) {
248					go(1);
249				} else {
250					subgo(1);
251				}
252				break;
253			case 33: // page up
254			case 37: // leftkey
255			case 38: // upkey
256				if(number != undef) {
257					go(-1 * number);
258				} else if (!incrementals[snum] || incpos <= 0) {
259					go(-1);
260				} else {
261					subgo(-1);
262				}
263				break;
264			case 67: // c
265				showHide('k');
266				break;
267		}
268		if (key.which < 48 || key.which > 57) {
269			number = undef;
270		} else {
271			if (window.event && isParentOrSelf(window.event.srcElement, 'controls')) return;
272			if (key.target && isParentOrSelf(key.target, 'controls')) return;
273			number = (((number != undef) ? number : 0) * 10) + (key.which - 48);
274		}
275	}
276}
277
278function clicker(e) {
279	number = undef;
280	var target;
281	if (window.event) {
282		target = window.event.srcElement;
283		e = window.event;
284	} else target = e.target;
285	if (target.getAttribute('href') != null || hasValue(target.rel, 'external') || isParentOrSelf(target, 'controls') || isParentOrSelf(target,'embed') || isParentOrSelf(target,'object')) return true;
286	if (!e.which || e.which == 1) {
287		if (!incrementals[snum] || incpos >= incrementals[snum].length) {
288			go(1);
289		} else {
290			subgo(1);
291		}
292	}
293}
294
295function findSlide(hash) {
296	var target = null;
297	var slides = GetElementsWithClassName('*','slide');
298	for (var i = 0; i < slides.length; i++) {
299		var targetSlide = slides[i];
300		if ( (targetSlide.name && targetSlide.name == hash)
301		 || (targetSlide.id && targetSlide.id == hash) ) {
302			target = targetSlide;
303			break;
304		}
305	}
306	while(target != null && target.nodeName != 'BODY') {
307		if (hasClass(target, 'slide')) {
308			return parseInt(target.id.slice(5));
309		}
310		target = target.parentNode;
311	}
312	return null;
313}
314
315function slideJump() {
316	if (window.location.hash == null) return;
317	var sregex = /^#slide(\d+)$/;
318	var matches = sregex.exec(window.location.hash);
319	var dest = null;
320	if (matches != null) {
321		dest = parseInt(matches[1]);
322	} else {
323		dest = findSlide(window.location.hash.slice(1));
324	}
325	if (dest != null)
326		go(dest - snum);
327}
328
329function fixLinks() {
330	var thisUri = window.location.href;
331	thisUri = thisUri.slice(0, thisUri.length - window.location.hash.length);
332	var aelements = document.getElementsByTagName('A');
333	for (var i = 0; i < aelements.length; i++) {
334		var a = aelements[i].href;
335		var slideID = a.match('\#slide[0-9]{1,2}');
336		if ((slideID) && (slideID[0].slice(0,1) == '#')) {
337			var dest = findSlide(slideID[0].slice(1));
338			if (dest != null) {
339				if (aelements[i].addEventListener) {
340					aelements[i].addEventListener("click", new Function("e",
341						"if (document.getElementById('slideProj').disabled) return;" +
342						"go("+dest+" - snum); " +
343						"if (e.preventDefault) e.preventDefault();"), true);
344				} else if (aelements[i].attachEvent) {
345					aelements[i].attachEvent("onclick", new Function("",
346						"if (document.getElementById('slideProj').disabled) return;" +
347						"go("+dest+" - snum); " +
348						"event.returnValue = false;"));
349				}
350			}
351		}
352	}
353}
354
355function externalLinks() {
356	if (!document.getElementsByTagName) return;
357	var anchors = document.getElementsByTagName('a');
358	for (var i=0; i<anchors.length; i++) {
359		var anchor = anchors[i];
360		if (anchor.getAttribute('href') && hasValue(anchor.rel, 'external')) {
361			anchor.target = '_blank';
362			addClass(anchor,'external');
363		}
364	}
365}
366
367function createControls() {
368	var controlsDiv = document.getElementById("controls");
369	if (!controlsDiv) return;
370	var hider = ' onmouseover="showHide(\'s\');" onmouseout="showHide(\'h\');"';
371	var hideDiv, hideList = '';
372	if (controlVis == 'hidden') {
373		hideDiv = hider;
374	} else {
375		hideList = hider;
376	}
377	controlsDiv.innerHTML = '<form action="#" id="controlForm"' + hideDiv + '>' +
378	'<div id="navLinks">' +
379	'<a accesskey="t" id="toggle" href="javascript:toggle();">&#216;<\/a>' +
380	'<a accesskey="z" id="prev" href="javascript:go(-1);">&laquo;<\/a>' +
381	'<a accesskey="x" id="next" href="javascript:go(1);">&raquo;<\/a>' +
382	'<div id="navList"' + hideList + '><select id="jumplist" onchange="go(\'j\');"><\/select><\/div>' +
383	'<\/div><\/form>';
384	if (controlVis == 'hidden') {
385		var hidden = document.getElementById('navLinks');
386	} else {
387		var hidden = document.getElementById('jumplist');
388	}
389	addClass(hidden,'hideme');
390}
391
392function fontScale() { // causes layout problems in FireFox that get fixed if browser's Reload is used; same may be true of other Gecko-based browsers
393	if (!s5mode) return false;
394	var vScale = 22; // both yield 32 (after rounding) at 1024x768
395	var hScale = 32; // perhaps should auto-calculate based on theme's declared value?
396	if (window.innerHeight) {
397		var vSize = window.innerHeight;
398		var hSize = window.innerWidth;
399	} else if (document.documentElement.clientHeight) {
400		var vSize = document.documentElement.clientHeight;
401		var hSize = document.documentElement.clientWidth;
402	} else if (document.body.clientHeight) {
403		var vSize = document.body.clientHeight;
404		var hSize = document.body.clientWidth;
405	} else {
406		var vSize = 700; // assuming 1024x768, minus chrome and such
407		var hSize = 1024; // these do not account for kiosk mode or Opera Show
408	}
409	var newSize = Math.min(Math.round(vSize/vScale),Math.round(hSize/hScale));
410	fontSize(newSize + 'px');
411	if (isGe) { // hack to counter incremental reflow bugs
412		var obj = document.getElementsByTagName('body')[0];
413		obj.style.display = 'none';
414		obj.style.display = 'block';
415	}
416}
417
418function fontSize(value) {
419	if (!(s5ss = document.getElementById('s5ss'))) {
420		if (!isIE) {
421			document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s5ss = document.createElement('style'));
422			s5ss.setAttribute('media','screen, projection');
423			s5ss.setAttribute('id','s5ss');
424		} else {
425			document.createStyleSheet();
426			document.s5ss = document.styleSheets[document.styleSheets.length - 1];
427		}
428	}
429	if (!isIE) {
430		while (s5ss.lastChild) s5ss.removeChild(s5ss.lastChild);
431		s5ss.appendChild(document.createTextNode('body {font-size: ' + value + ' !important;}'));
432	} else {
433		document.s5ss.addRule('body','font-size: ' + value + ' !important;');
434	}
435}
436
437function notOperaFix() {
438	var slides = document.getElementById('slideProj');
439	var outline = document.getElementById('outlineStyle');
440	slides.setAttribute('media','screen');
441	outline.disabled = true;
442	if (isGe) {
443		slides.setAttribute('href','null');  // Gecko fix
444		slides.setAttribute('href',slideCSS); // Gecko fix
445	}
446}
447
448function getIncrementals(obj) {
449	var incrementals = new Array();
450	if (!obj) 
451		return incrementals;
452	var children = obj.childNodes;
453	for (var i = 0; i < children.length; i++) {
454		var child = children[i];
455		if (hasClass(child, 'incremental')) {
456			if (child.nodeName == 'OL' || child.nodeName == 'UL') {
457				removeClass(child, 'incremental');
458				for (var j = 0; j < child.childNodes.length; j++) {
459					if (child.childNodes[j].nodeType == 1) {
460						addClass(child.childNodes[j], 'incremental');
461					}
462				}
463			} else {
464				incrementals[incrementals.length] = child;
465				removeClass(child,'incremental');
466			}
467		}
468		if (hasClass(child, 'show-first')) {
469			if (child.nodeName == 'OL' || child.nodeName == 'UL') {
470				removeClass(child, 'show-first');
471				if (child.childNodes[isGe].nodeType == 1) {
472					removeClass(child.childNodes[isGe], 'incremental');
473				}
474			} else {
475				incrementals[incrementals.length] = child;
476			}
477		}
478		incrementals = incrementals.concat(getIncrementals(child));
479	}
480	return incrementals;
481}
482
483function createIncrementals() {
484	var incrementals = new Array();
485	for (var i = 0; i < smax; i++) {
486		incrementals[i] = getIncrementals(document.getElementById('slide'+i));
487	}
488	return incrementals;
489}
490
491function defaultCheck() {
492	var allMetas = document.getElementsByTagName('meta');
493	for (var i = 0; i< allMetas.length; i++) {
494		if (allMetas[i].name == 'defaultView') {
495			defaultView = allMetas[i].content;
496		}
497		if (allMetas[i].name == 'controlVis') {
498			controlVis = allMetas[i].content;
499		}
500	}
501}
502
503// Key trap fix, new function body for trap()
504function trap(e) {
505	if (!e) {
506		e = event;
507		e.which = e.keyCode;
508	}
509	try {
510		modifierKey = e.ctrlKey || e.altKey || e.metaKey;
511	}
512	catch(e) {
513		modifierKey = false;
514	}
515	return modifierKey || e.which == 0;
516}
517
518function startup() {
519	defaultCheck();
520	if (!isOp) createControls();
521	slideLabel();
522	fixLinks();
523	externalLinks();
524	fontScale();
525	if (!isOp) {
526		notOperaFix();
527		incrementals = createIncrementals();
528		slideJump();
529		if (defaultView == 'outline') {
530			toggle();
531		}
532		document.onkeyup = keys;
533		document.onkeypress = trap;
534		document.onclick = clicker;
535	}
536}
537
538
539//IE/Win PNG transparency hack -- ONLY WORKS FOR FOREGROUND IMAGES!
540/*@cc_on
541@if (@_win16 != @_win16)
542@set @_win16 = false
543@end
544@if (@_win32 != @_win32)
545@set @_win32 = false
546@end
547@if (@_jscript_version >= 5.5 && (@_win32 || @_win16))
548window.attachEvent(
549 'onload', function() {
550  for (var i = 0; i < document.images.length; i++) {
551   var img = document.images[i];
552   var len = img.src.length;
553   if ('.PNG' == img.src.substring(len - 4, len).toUpperCase()) {
554    var span = {
555      id: img.id
556     ,className: img.className
557     ,title: (img.title) ? img.title : img.alt
558     ,style: 'display:inline-block;width:'
559      + img.width + 'px;height:' + img.height + 'px;'
560      + 'filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=\''
561       + img.src + '\',sizingMethod=\'scale\');'
562     ,toString: function() {
563      return '<span '
564       + ((this.id) ? 'id="' + this.id + '" ' : '')
565       + ((this.className) ? 'class="' + this.className + '" ' : '')
566       + 'title="' + this.title + '" '
567       + 'style="' + this.style + '"><\/span>';
568     }
569    }
570    if ('left' == img.align)
571     span.style += 'float:left;';
572    if ('right' == img.align)
573     span.style += 'float:right;';
574    if (img.parentElement.href)
575     span.style += 'cursor:hand;';
576    if (0 != img.style.cssText.length)
577     span.style = img.currentStyle + ';' + span.style;
578    img.outerHTML = span + '';
579    i--;
580   }
581  }
582 }
583 );
584@end @*/
585
586window.onload = startup;
587window.onresize = function(){setTimeout('fontScale()', 50);}