PageRenderTime 66ms CodeModel.GetById 50ms app.highlight 5ms RepoModel.GetById 10ms app.codeStats 0ms

/trunk/Kona.Web/Scripts/edit_area/langs/sk.js

#
JavaScript | 65 lines | 65 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 03525373046f2366aba8d4af7cbaaea8 MD5 | raw file
Possible License(s): BSD-3-Clause
 1editAreaLoader.lang["sk"]={
 2new_document: "nový prázdy dokument",
 3search_button: "vyhľadaj a nahraď",
 4search_command: "hľadaj ďalsšie / otvor vyhľadávacie pole",
 5search: "hľadaj",
 6replace: "nahraď",
 7replace_command: "nahraď / otvor vyhľadávacie pole",
 8find_next: "nájdi ďalšie",
 9replace_all: "nahraď všetko",
10reg_exp: "platné výrazy",
11match_case: "zhodujúce sa výrazy",
12not_found: "nenájdené.",
13occurrence_replaced: "výskyty nahradené.",
14search_field_empty: "Pole vyhľadávanie je prádzne",
15restart_search_at_begin: "End of area reached. Restart at begin.",
16move_popup: "presuň vyhľadávacie okno",
17font_size: "--Veľkosť textu--",
18go_to_line: "prejdi na riadok",
19go_to_line_prompt: "prejdi na riadok:",
20undo: "krok späť",
21redo: "prepracovať",
22change_smooth_selection: "povoliť/zamietnúť niektoré zo zobrazených funkcií (účelnejšie zobrazenie vyžaduje  väčšie zaťaženie procesora CPU)",
23highlight: "prepnúť zvýrazňovanie syntaxe zap/vyp",
24reset_highlight: "zrušiť zvýrazňovanie (ak je nesynchronizované s textom)",
25help: "o programe",
26save: "uložiť",
27load: "načítať",
28line_abbr: "Ln",
29char_abbr: "Ch",
30position: "Pozícia",
31total: "Spolu",
32close_popup: "zavrieť okno",
33shortcuts: "Skratky",
34add_tab: "pridať tabulovanie textu",
35remove_tab: "odstrániť tabulovanie textu",
36about_notice: "Upozornenie: funkcia zvýrazňovania syntaxe je dostupná iba pre malý text",
37toggle: "Prepnúť editor",
38accesskey: "Accesskey",
39tab: "Záložka",
40shift: "Shift",
41ctrl: "Ctrl",
42esc: "Esc",
43processing: "Spracúvam...",
44fullscreen: "cel=a obrazovka",
45syntax_selection: "--Vyber Syntax--",
46syntax_css: "CSS",
47syntax_html: "HTML",
48syntax_js: "Javascript",
49syntax_php: "Php",
50syntax_python: "Python",
51syntax_vb: "Visual Basic",
52syntax_xml: "Xml",
53syntax_c: "C",
54syntax_cpp: "CPP",
55syntax_basic: "Basic",
56syntax_pas: "Pascal",
57syntax_brainfuck: "Brainfuck",
58syntax_sql: "SQL",
59syntax_ruby: "Ruby",
60syntax_robotstxt: "Robots txt",
61syntax_tsql: "T-SQL",
62syntax_perl: "Perl",
63syntax_coldfusion: "Coldfusion",
64close_tab: "Close file"
65};