PageRenderTime 48ms CodeModel.GetById 45ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/img/js/tiny_mce/plugins/searchreplace/langs/pl_dlg.js

http://github.com/plushcms/PlushCMS
JavaScript | 1 lines | 1 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 66d53e509354605ffc775b9eea9a245a MD5 | raw file
1tinyMCE.addI18n('pl.searchreplace_dlg',{findwhat:"Znajd\u017a...",replacewith:"Zamie\u0144 na...",direction:"Kierunek",up:"W g\u00f3r\u0119",down:"W d\u00f3\u0142",mcase:"Uwzgl\u0119dniaj wielko\u015b\u0107 liter",findnext:"Znajd\u017a nast\u0119pny",allreplaced:"Wszystkie wyst\u0105pienia szukanego fragmentu zosta\u0142y zast\u0105pione.","searchnext_desc":"Znajd\u017a ponownie",notfound:"Wyszukiwanie zako\u0144czone. Poszukiwany fragment nie zosta\u0142 znaleziony.","search_title":"Znajd\u017a","replace_title":"Znajd\u017a/zamie\u0144",replaceall:"Zamie\u0144 wszystko",replace:"Zamie\u0144"});